Anda di halaman 1dari 16

ASUHAN TILAWAH AL-QURAN

A) Warnakan kalimah yang mempunyai tanda sukun.

B) Isikan tempat kosong dengan kalimah yang sesuai.

10

Contoh :

1
2
2

4
3

10
JAWI
C) Cerakinkan suku kata berikut.
Contoh :

1
.

2. :
3. :
4. :
5.
:
6. :
5

7. :
8.
:
9. :
D) Warnakan jawapan yang betul.

13

Contoh :

1.

1. Nabil potong rambut dengan gun ___________.

2.

.
2. Perut ayah Ali bun ___________ .3.

3. Tangan kanan saya sa __________ .

4.

4. Ibu sedang menyiram po ___________ bunga.


5.
.

5. Baju baru saya berwarna hi __________.

6.

6. Kakak saya seorang model yang can ________.

10
ULUM SYARIAH
E) Susun dan tulis pengertian hari kiamat.

kemusnahan

Hari
8

kiamat

ialah

hari

alam
semesta

10
F) Pilih jawapan yang betul.
1. Hari kemusnahan alam semesta juga dikenali
sebagai Hari _________________.
a) Kebangsaan
b) Kiamat
c) Raya

2. Kita ______________ beriman kepada Hari Kiamat.


a) wajib
b) sunat
c) haram
3. Bumi akan mengalami _________________ bila Hari
Kiamat tiba.
a) kekacauan
b) kebersihan
c) kehancuran
4. Kita hendaklah _______________ dan beramal soleh
sepanjang masa.
a) beriman
b) bermain
c) bersukan
5. Terdapat banyak ___________ akan berlakunya Hari
Kiamat.
a) alamat
b) tanda
c) alamak
6. Gempa ____________ adalah salah satu tanda-tanda
Hari Kiamat.
a) bumi
b) rumah
c) gunung
7. Allah S.W.T sangat ___________ kepada hambahambaNya yang beriman dan beramal soleh.

10

a) marah
b) benci
c) kasih
8. Kemunculan dajjal menyesatkan ___________.
a) haiwan
b) manusia
c) tumbuhan

8
G) Isikan jawapan azan subuh pada lafaz azan dengan
betul.

11

Contoh :

1.

2.

3.

4.

5.

12

6.

7.

8.

14
ADAB DAN AKHLAK
H) Tuliskan adab sebelum tidur mengikut turutan .
Membaca doa
Mengambil wuduk
Bersalaman dengan ibu Memakai pakaian yang
dan bapa
sesuai
Menggosok gigi
Mengibas tempat tidur

Memakai pakaian yang sesuai

13

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

10

I) Susun bacaan doa sebelum tidur dengan betul.

DOA
SEBELUM
TIDUR

14


10

SIRAH NABAWIYYAH
J) Bulatkan jawapan yang betul.
1. Pekerjaan Nabi Muhammad di usia 8 tahun ialah
___________.
a) petani
b) mengembala kambing
c) tukang urut
2. Pada umur 24 tahun Nabi Muhammad ____________.
a) berniaga
b) menyanyi

15

c) guru
3. Akhlak Nabi Muhammad semasa bekerja kecuali
____________.
a) sabar
b) penyayang
c) penipu
4. _____________ merupakan akhlak Nabi Muhammad.
a) Mencuri
b) Rajin
c) Malas
5. Antara pengajaran yang dapat di ambil daripada
kisah Nabi Muhammad ialah _____________.
a) jujur ketika bekerja
b) sentiasa menipu dalam bekerja
C) hasad dengki sesama rakan

16

Anda mungkin juga menyukai