Anda di halaman 1dari 15

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PANDUAN PENGURUSAN MENANGANI KES HISTERIA

1.

PENGENALAN
Dalam menjalani kehidupan dan pembelajaran seharian di sekolah, kanak-kanak
dan remaja warga sekolah tidak akan terlepas daripada mengalami pelbagai
tekanan dan kecelaruan sehingga membawa kepada tekanan emosi (stres).
Kejadian Histeria yang berlaku dalam kalangan murid di sekolah boleh
dikaitkan dengan tekanan emosi yang dialami oleh murid samaada di sekolah
atau di asrama

2.

KONSEP
Persediaan awal Panduan Pengurusan Menangani Kes Histeria dari segi
tindakan sebelum, semasa dan selepas kes histeria berlaku akan dapat
membantu gejala ini dapat ditangani dengan lebih berkesan. Pelaksanaan awal
pendidikan Kesejahteraan Mental dapat mengatasi sebahagian kejadian histeria
yang

berlaku

dalam

kalangan

kanak-kanak

dan

remaja

dewasa

ini.

Kesejahteraan Mental bermakna pendidikan pengurusan stres, keresahan dan


kemurungan dalam kalangan murid dan warga sekolah. Kesedaran untuk
mengenalpasti murid-murid yang mempunyai masalah kesihatan mental
(tekanan perasaan berterusan, kemurungan dan masalah emosi) akan dapat
membentuk kesejahteraan murid. Oleh itu, memperkasakan pelajar menangani
stres, cabaran kehidupan sehari-hari dengan berkesan melalui kemahiran daya
tindak (coping skills) dan teknik relaksasi akan membantu sekolah menangani
gangguan perasaan dan kecelaruan minda, termasuk kes histeria dan
kemurungan dalam kalangan murid.

3. DEFINISI OPERASIONAL
Histeria bermaksud seseorang yang terganggu fikirannya atau psikologinya yang
menjadikan seseorang itu stress, anzieti, murung, risau, susah hati, yang
menyebabkan mereka menjadi tidak sedar diri.
4. PUNCA
Antara faktor yang boleh menjurus murid mengalami kes hysteria adalah seperti
berikut;
4.1 Faktor keluarga: Tekanan di rumah akibat masalah keluarga, kewangan
(kemiskinan).
4.2 Faktor Sekolah: Tekanan di sekolah akibat masalah pembelajaran,
persekitaran sekolah yang tidak kondusif
4.3 Faktor Sosial : Tekanan perhubungan dengan rakan, pergaduhan,
percintaan.
4.4 Faktor individu: Konsep kendiri yang rendah, kurang kemahiran daya tindak
(coping skills) bagi mengatasi stress, anzieti dan kemurungan.
5. OBJEKTIF
Objektif Panduan Pengurusan Menangani Kes Histeria adalah sebagai
persediaan lebih awal dari segi tindakan bagi menangani sebelum, semasa dan
selepas kes histeria berlaku. Antara objektif ialah;
5.1 Memberi kefahaman dan kesedaran kepada warga sekolah tentang
menangani kes histeria di sekolah.
5.2 Menjadi panduan berhubung strategi pelaksanaan program perkembangan,
pencegahan dan pemulihan bagi kes histeria
5.3 Menjadi panduan pelan tindakan semasa berlaku kes hysteria
5.4 Mengesan gejala awal minda tidak sihat dalam kalangan murid serta
mengenalpasti tanda dan punca histeria berlaku.
5.5 Mengurangkan tahap stres dalam kalangan murid dan melaksanakan
intervensi stres.
5.6 Merujuk murid yang mengalami masalah emosi, psikologi, mental dan
histeria kepada pihak yang bertanggungjawab dengan prosedur yang betul.
6. PANDUAN PENGURUSAN MENANGANI KES HISTERIA

Bagi menghadapi kes histeria, beberapa langkah perlu diambil sebagai


persediaan SEBELUM, SEMASA dan SELEPAS kes histeria berlaku.
(LAMPIRAN1)
6.1 SEBELUM KES HISTERIA BERLAKU
6.1.1Saringan Minda Sihat
Program utama yang dilaksanakan bagi mengenalpasti kesihatan mental
murid
melalui Program Minda Sihat iaitu;
a.
b.
c.

Saringan DASS dan Saringan Gaya Daya Tindak


Intervensi
Program Pengukuhan

6.1.2 Maklumat Pegawai Perhubungan


Menyediakan maklumat berkaitan pegawai perhubungan, nombor telefon,
dan dipaparkan ditempat yang mudah dibaca dan dikesan. Pegawai
perhubungan yang dicadangkan ialah;
a. Klinik Kesihatan
b. Balai Polis
c. Balai Bomba
d. Pertahanan Awam

6.2

SEMASA HISTERIA BERLAKU

6.2.1 Peranan Pentadbir/Guru


a. Guru berada dalam keadaan tenang.
b. Guru berperanan menenang dan memulihkan mangsa histeria
c. Mengasingkan mangsa kes histeria di

tempat yang khas (Tidak

dicampurkan dengan murid yang sihat)


d. Berhubung dengan pihak luar seperti Klinik Kesihatan, Balai Polis,
Balai Bomba dan Pertahanan awam (mengikut keperluan)
e. Berhubung/ maklumkan kepada ibu bapa yang terlibat.
6.2.2

Peranan Murid
a. Murid berada dalam keadaan tenang
3

b. Asingkan murid yang sihat dengan murid yang mengalami histeria.


c. Asingkan murid yang baru mengalami tanda-tanda stress dengan
murid yang kuat histeria.
d. Tidak berkumpul atau menyaksikan mangsa yang sedang di rawat
histeria.
e. Murid dibenarkan mendapatkan rawatan atau bercuti dalam jangka
masa yag pendek.
f. Murid digalakkan datang segera semula belajar seperti biasa selepas
pulih.

6.2.3

Peranan Ibu Bapa


a. Ibu bapa berada dalam keadaan tenang
b. Beri peluang Guru/Perawat memulih dan menenangkan murid yang
mengalami histeria
c. Bawa balik anak ke rumah atau bercuti dalam jangka masa yang
pendek (Jika Perlu).
d. Bimbing anak-anak supaya sentiasa berada dalam keadaan tenang
dan tidak stres.
e. Segera menghantar anak belajar semula ke sekolah setelah pulih dari
kes histeria.

6.2.4 Peranan Agensi


Penglibatan agensi lain seperti Klinik Kesihatan, Balai Polis, Balai Bomba,
Pertahanan Awam.
a. Menyenaraikan talian perhubungan yang mudah dihubungi
b. Agensi segera memberikan bantuan kepakaran bagi membantu
mangsa kes histeria.
c. Psikitri (Klinik Kesihatan) memberikan bantuan psikologi
d. Polis, Bomba dan Pertahanan awam memberikan bantuan penyelamat
dan keselamatan (mengikut keperluan)
6.2.5 Peranan Rawatan Alternatif
4

Bagi membantu memulih mangsa kembali pulih dan tenang rawatan


alternatif seperti kerohanian dan keagamaan juga boleh dilaksanakan
supaya mangsa kembali sihat.

6.3

SELEPAS HISTERIA BERLAKU

6.3.1 Merujuk murid yang terlibat kepada Guru Kaunseling bagi melaksanakan
program intervensi
6.3.2 Bagi kes yang kritikal, rujuk murid kepada psikitri sebagai sesi pemulihan
6.3.3 Menyediakan laporan (Bagi kes yang ramai, laporkan kepada PPD dan
JPN dengan mematuhi SOP 1:3:7)

7.

PENUTUP
Pengetahuan mengurus stres dalam kalangan murid dilihat sebagai cara
untuk

meningkatkan

kebolehan

daya

tindak

dalam

menghadapi

permasalahan. Justeru , kemahiran mengurus stres wajar diketahui dan


dipelajari oleh murid untuk mewujudkan iklim pembelajaran yang kondusif
di sekolah, Maka tidak secara langsung kes-kes histeria dapat ditanggani
secara lebih berkesan.

LAMPIRAN 1

PANDUAN PENGURUSAN MENANGANI KES HISTERIA


(SEBELUM, SEMASA DAN SELEPAS)
SEBELUM

SEMASA

SELEPAS

Langkah-langkah
Tindakan Semasa Kes Histeria
Pencegahan Sebelum Kes Berlaku (Peranan guru, murid, ibu
Histeria Berlaku
bapa dan agensi)

Tindakan Selepas Kes


Histeria Berlaku

i.

i.

ii.

Ceramah kesedaran
mengekalkan
kesejahteraan mental
menggunakan
pendekatan Program
Minda Sihat

I.

Guru/Pembantu dalam keadaan

memaklumkan kes

tenang.
II.

histeria kepada PPD

Pastkan persekitaran selamat

dan JPN

daripada benda-benda merbahaya.


III.

Melaksanakan Saringan
DASS dan Gaya Daya
Tindak mengatasi stres.

iii. Membimbing murid


kemahiran daya tindak
(coping skills)
a.
b.
c.
d.
e.

Kawal marah
Teknik relaksasi
Berfikir secara positif
Penyelesaian masalah
Komunikasi
interpersonal berkesan
f. Tegas diri (asertif)
g. Kemahiran keibubapaan
h. Katakan TIDAK kepada
perbuatan negatif

Tenangkan pesakit dan orang


sekeliling.

IV.

ii.

sekurang-kurangnya
sekali seminggu.

lain.
Kumpulkan semua pesakit di suatu
tempat untuk memudahkan

ii.

balas daripada ibu

Rujuk Pusat Kesihatan, Balai Polis,

bapa, penjaga dan guru

Bomba dan Pertahanan Awam

tingkatan

terhampir untuk persediaan jika


berlaku kemalangan. (mengikut
keperluan)
VII.

iii. Memastikan kebajikan


klien dijaga dan

Hubungi ibu bapa yang terlibat

kerahsiaan klien

untuk memaklumkan kes histeria

iv. Mengenal

pasti

klien

yang mempunyai tandatanda-tanda

awal

Sentiasa berhubung/
mendapatkan maklum

rawatan.
VI.

Memastikan sesi
kaunseling diteruskan

Kenalpasti dan rawat pesakit


utama (pertama) dan pesakit yang

V.

Pihak sekolah

terpelihara.

yang berlaku.

dan

perubahan tingkah laku,


perubahan

emosi

luar

biasa ataupun maklumat


daripada pihak ketiga.
LAMPIRAN 2

CARTA ALIR SEBELUM KES HISTERIA BERLAKU


(SARINGAN MINDA SIHAT)

MULA

Saringan 1
( minggu 1, Januari )

Intervensi
( minggu 1-4, Februari)

Saringan 2
( minggu 1, Mac)

Senarai nama murid rujukan


Klinik
Kesihatan/
Hospital

Pelaporan
( minggu 2, Mac)

TAMAT
TAMAT

Murid sihat minda

LAMPIRAN 3

CARTA ALIR SEMASA KES HISTERIA BERLAKU

MULA

Asingkan Mangsa

Tenang dan Pulihkan Mangsa

Berhubung Agensi (Klinik,


Balai Polis dll )
Ikut Keperluan

Rujuk Mangsa Yang Kritikal


Klinik
Kesihatan/
Hospital

Berhubung dengan Ibu Bapa

TAMAT
TAMAT

Murid Sihat

LAMPIRAN 4

CARTA ALIR SELEPAS KES HISTERIA BERLAKU

MULA

Menyediakan Laporan

Rujuk Klien Kepada Guru


Kaunseling

Intervensi dan Sesi


Kaunseling

Rujuk Mangsa Yang Kritikal


Klinik
Kesihatan/
Hospital

Konsultasi dengan Ibu Bapa

TAMAT
TAMAT

Murid Sihat

LAMPIRAN 5
KAEDAH PELAKSANAAN PROGRAM MINDA SIHAT
a. STRATEGI 1 : SEBARAN MAKLUMAT
STRATEGI

AKTIVITI

Cera 1.Ceramah

1.
mah
2.

Takl
imat

dan
taklimat:
Perhimpuna n
Dalam bilik
darjah
Perjumpaan
kokurikulum

PERSONALIA

MASA

1. Minggu
-GBKSM
pertama
Februari.
Penceramah
Je
mputan
-Pegawai
kesihatan
daerah

SASARAN

Semua
murid

INDIKATOR

1.Semua sekolah
melaksanakan
ceramah
/
taklimat.
2.Brosur dan
Modul Minda
Sihat KKM
ada di sekolah

b. STRATEGI 2 : SARINGAN (Mengesan gejala awal minda tidak sihat dalam


kalangan murid).
STRATEGI

AKTIVITI

PERSONALIA

MASA

1.Menges
an
gejala
awal
stres

1. Saringan
DASS
2. Saringan
Gaya Daya
Tindak
3. Laporan
saringan

- GBKSM
- Guru
tingkatan

- Saringan
1
(Januari)
- Saringan
2
(minggu 1, Mac)
- Laporan / rujukan
saringan
(minggu2, Mac)

SASARAN

Semua
murid
tingkatan
2 dan 4

INDIKATOR

1. Setiap
murid
sekolah
disaring
2
kali
sepanjang
persekolaha
n tingkatan
1-5.
2. Laporan ke
KPM
(format
disediakan)
3. Senarai
murid
rujukan
kepada
pegawai
perubatan
(PKD)

c. STRATEGI 3 : INTERVENSI (Mengurangkan tahap stres dalam kalangan murid


dan melaksanakan intervensi stress)
STRATEGI

AKTIVITI

PERSONALIA

MASA

SASARAN

INDIKATOR

10

1.
2.
3.
4.
5.

Ceramah
Taklimat
Modul
Simulasi
Main
peranan
6. Sesi
kaunseli
ng
individu
dan
kelompo
k
7. Latihan
dalam
kumpula
n
8. Sesi
bimbing
an
individu
dan
kelompo
k.

1. Kawal
- GBKSM
marah
- Pencera2. Teknik
mah
relaksasi
jemputan
3. Berfikir
- Pegawai
secara
kesihatan
positif
daerah
4. Penyelesai
an
masalah
5. Komunikas
i
interperso
nal
berkesan
6. Tegas diri
(asertif)
7. Kemahiran
keibubapa
an
8. Katakan
TIDAK
kepada
perbuatan
negatif
9. Sayangi
Nyawa
Hidupkan
Harapan

Semua
1. Minggu
kedua, ketiga murid
dan keempat PIBG
Februari.

Semua
sekolah
melaksanaka
n
aktiviti
yang
dinyatakan.

d. STRATEGI 4: PENGUKUHAN (Memastikan program minda sihat


tersebar dalam kalangan murid sekolah)
STRATEGI

AKTIVITI

PERSONALIA

1. Pamera
n
2. Pertand
ingan
3. Kuiz
4. Cerama
h
5. Taklima
t

1. Sudut
minda sihat
2. Hari minda
sihat
3. Ceramah
4. Duta minda
sihat
5. 5 minit saja
6. Lawatan

- Pentadbir
- GBKSM
- Guruguru
persatuan
- Guru
kelas
- Guru
matapelaj
aran

MASA

SASARAN

Sepanjang
tahun Semua
persekolahan
murid

INDIKATOR

Setiap
sekolah
melaksanaka
n sekurangkurangnya
dalam
3
aktiviti yang
dirancang

11

LAMPIRAN 6

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN


PROGRAM MINDA SIHAT
MULA

Saringan 1
( minggu 2, Ogos )

Intervensi
( minggu 2-4, September)

Saringan 2
( minggu 1, Oktober)

Senarai nama murid rujukan


Klinik
Kesihatan/
Hospital

Pelaporan
( minggu 2, Oktober)

TAMAT
TAMAT

Murid sihat minda

12

LAMPIRAN 7

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN SARINGAN


PROGRAM MINDA SIHAT
MULA

Saringan 1
( minggu 1, Januari )

Intervensi
( minggu 1-4, Februari)

Saringan 2
( minggu 1, Mac)

Senarai nama murid rujukan


Klinik
Kesihatan/
Hospital

Pelaporan
( minggu 2, Mac)

TAMAT
TAMAT

Murid sihat minda

LAMPIRAN 8

CARTA ALIRAN TATACARA MURID BAGI KES GANGGUAN EMOSI

Mula

Berjumpa dengan orang yang


dipercayai.

Luahkan perasaan

Mengisi borang

Guru mengambil tindakan

Merujuk kes kepada guru


bimbingan dan kaunseling

Tamat

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KERTAS MAKLUMAN

PANDUAN PENGURUSAN
MENANGANI KES HISTERIA

OLEH

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH HARIAN