Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH : SMK DATO ALI

ALAMAT : PASIR GUDANG,


: JOHOR
PENILAIAN :
MATA PELAJARAN

Apr-16

NAMA GURU MATA PELAJARAN: EN SUDIMAN MUSA

BAHASA MELAYU

KELAS: TINGKATAN 1 JAYA

TAHAP PENGUASAAN BAGI SETIAP STANDARD KANDUNGAN


BIL.

NAMA MURID

NO. MY KID / NO. KAD PENGENALAN

JANTINA
MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

MENULIS

TAHAP PENGUASAAN
KESELURUHAN

MURID 1

040307-16-2521

MURID 2

040307-16-2522

MURID 3

040307-16-2523

MURID 4

040307-16-2524

MURID 5

040307-16-2525

MURID 6

040307-16-2526

MURID 7

040307-16-2527

MURID 8

040307-16-2528

MURID 9

040307-16-2529

10

MURID 10

040307-16-2530

11

MURID 11

040307-16-2531

12

MURID 12

040307-16-2532

13

MURID 13

040307-16-2533

14

MURID 14

040307-16-2534

15

MURID 15

040307-16-2535

16

MURID 16

040307-16-2536

17

MURID 17

040307-16-2537

18

MURID 18

040307-16-2538

19

MURID 19

040307-16-2539

BIL.

NAMA MURID

NO. MY KID / NO. KAD PENGENALAN

JANTINA
MENDENGAR DAN BERTUTUR

20

MURID 20

040307-16-2540

21

MURID 21

040307-16-2541

22

MURID 22

040307-16-2542

23

MURID 23

040307-16-2543

24

MURID 24

040307-16-2544

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

MEMBACA

MENULIS

TAHAP PENGUASAAN
KESELURUHAN

BIL.

NAMA MURID

NO. MY KID / NO. KAD PENGENALAN

JANTINA
MENDENGAR DAN BERTUTUR

47
48
49
50
51
52
53
54

PN. ROZITA BT AHMAD


PENGETUA
SMK DATO ALI

MEMBACA

MENULIS

TAHAP PENGUASAAN
KESELURUHAN

SMK DATO ALI


PASIR GUDANG,
JOHOR
1 April, 2016

NOTA : JANGAN PADAM

BAHASA MELAYU

##

Nama Murid

MURID 3

##
##

No. MY KID

040307-16-2523

##

Jantina

##

Kelas

TINGKATAN 1 JAYA

##

Nama Guru
Tarikh Pelaporan

EN SUDIMAN MUSA
04 JANUARI 2015

##
##
##

Tahap Penguasaan Keseluruhan


BAHASA MELAYU

##

Berikut adalah pernyataan bagi


Tahap Penguasaan keseluruhan

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sederhana dan berupaya mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran
berfikir yang asas tanpa bimbingan dalam kemahiran bahasa.
#
#

MATA PELAJARAN

KEMAHIRAN

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN
#

MENDENGAR DAN
BERTUTUR

Memberikan respons terhadap maklumat, fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan yang diperdengarkan dengan menggunakan sebutan
yang tepat mengikut konteks serta memahami perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran pada tahap kukuh.
#

BAHASA MELAYU

MEMBACA

Membaca secara mekanis, intensif dan ekstensif, menyatakan makna perkataan, memproses dan memahami maklumat, memberikan respons,
serta mengenal pasti idea utama dan idea keseluruhan dalam pelbagai bahan pada tahap yang tekal.
#

MENULIS

Menulis untuk menyatakan makna kata dan sesuatu situasi yang dibaca, didengar dan ditonton serta melengkapkan maklumat dalam pelbagai
bahan, menghasilkan pelbagai penulisan, dan mengedit teks dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap memuaskan.
#
#
#

ULASAN GURU :

#
#
#
#
#
#
#
#

EN SUDIMAN MUSA
GURU MATA PELAJARAN
SMK DATO ALI

PN. ROZITA BT AHMAD

#
#

PENGETUA

SMK DATO ALI

#
#

DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN

STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Memberikan respons terhadap maklumat, fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan yang diperdengarkan dengan menggunakan sebutan
mengikut konteks serta memahami perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran pada tahap sangat terhad.

Memberikan respons terhadap maklumat, fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan yang diperdengarkan dengan menggunakan sebutan
yang betul mengikut konteks serta memahami perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran pada tahap terhad.

Memberikan respons terhadap maklumat, fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan yang diperdengarkan dengan menggunakan sebutan
yang betul mengikut konteks serta memahami perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran pada tahap memuaskan.

Memberikan respons terhadap maklumat, fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan yang diperdengarkan dengan menggunakan sebutan
yang tepat mengikut konteks serta memahami perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran pada tahap kukuh.

Memberikan respons terhadap maklumat,fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan yang diperdengarkan pada tahap terperinci mengikut
konteks serta memahami perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran menggunakan sebutan yang tepat pada tahap kukuh dan tekal.

Memberikan respons terhadap maklumat, fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan yang diperdengarkan mengikut konteks serta
memahami perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran dengan menggunakan sebutan yang tepat pada tahap terperinci, tekal dan menjadi
teladan.

BAHASA MELAYU
MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

BIL. MURID

5
4
3

1
0

TP 1

TP0 2

TP 3

TP 4

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

MENULIS

TP0 1

TP0 2

0 3
TP

TP 4

TP0 6

TP 5

JUMLAH

MURID

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

BIL. MURID

TP0 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

JUMLAH

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP

TP 6

TP0 6

MURID

TP0 1

TP0 2

TP 3

TP0 5

TP 4

JUMLAH

TP0 6

MURID