Anda di halaman 1dari 1

Soalan Latihan Macromedia Flash

Rajah di aras menunjukkan proses animasi perubahan bentuk. Salin


semula langkah-langkah di bawah dengan turutan yang betul.

Soalan Latihan Macromedia Flash

Rajah di aras menunjukkan proses animasi perubahan bentuk. Salin


semula langkah-langkah di bawah dengan turutan yang betul.