Anda di halaman 1dari 4

SMK SENAWANG 3

PANITIA BIOLOGI

HEADCOUNT PELAJAR TINGKATAN 5 TAHUN 2016

HEADCOUNT PELAJAR TINGKATAN 5

TAHUN 2016

MATA
PELAJARAN
BIOLOGI

CALO
N
AMBIL

24

GRED

A+

A-

B+

C+

10

HEADCOUNT MATA PELAJARAN BIOLOGI


TAHUN 2016
TOV

OTR1

PERATUS LULUS

58.3

72.2

86.1

BIL CEMERLANG

7.71

7.18

6.65

6.13

GPMP

AR1

OTR2

AR2

OTR3
-

AR3

ETR
100

JUMLA
H
CALON

GPM
P

%
LULU
S

24

6.13

100
%

CADANGAN PELAN INTERVENSI PANITIA BIOLOGI TAHUN 2016 SMK SENAWANG 3


KUMPULAN GURU

KUMPULAN MURID

MATA PELAJARAN KIMIA

1. Bengkel IBSE

1. Skor A
- Murid Elit

1. Latih tubi Eksperimen yang berkaitan topic

2. PLC

2. Klinik Biologi
- Murid GALUS

2. Teknik menjawab Kertas 3 - kemahiran proses


sains dan penulisan laporan amali.

3. Gerak gempur

3. Latih tubi menggunakan Modul

4. Sentuhan kasih
- selepas ujian,
murid diberi
pujian, ganjaran
dan galakan moral
agar lebih
cemerlang.

4. Teknik menjawab soalan esei Kertas 2

Disediakan oleh,

..
(ROSLINA ZAKARIA)
Ketua Panitia Biologi

KEPUTUSAN PERCUBAAN SPM 2016


TAHUN 2016

MATA
PELAJARAN
BIOLOGI

CALO
N
AMBIL

24

GRED

A+

A-

B+

C+

19

HEADCOUNT MATA PELAJARAN BIOLOGI


TAHUN 2016
TOV
PERATUS LULUS

BIL CEMERLANG

GPMP

OTR1

AR1

OTR2

AR2

OTR3

AR3

ETR

JUMLA
H
CALON

GPM
P

%
LULU
S

24

8.63

20.8
3