Anda di halaman 1dari 3

1.

Padanan berikut yang manakah paling tepat dalam menunjukkan tindakan

seorang pemimpin dengan strategi perubahan yang dipilih


A.
B.
C.
D.

Strategi pujukan memberikan prestasi cemerlang


Strategi kekuasaan penggunaan komputer di dalam kelas
Strategi kekuasaan larangan merokok di kawasan sekolah
Strategi memudah cara ikhlas meminjamkan wang kepada guru baharu

2. Inovasi sangat penting dalam pendidikan . Jelaskan bagaimana pendidik yang


kreatif

mampu

untuk

mengadaptasi

inovasi

dalam

masyarakat

secara

keseluruhannya.
A. Guru berupaya untuk mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran
bersesuaian dengan kebolehan murid mereka.
B. Guru sentiasa mengabaikan pertanyaan murid yang tidak berkaitan dengan
pelajaran dan isu-isu di sekolah.
C. Guru suka menggunakan kaedah yang sama dalam pengajaran dan
pembelajaran kerana murid menyukai kaedah yang digunakan oleh guru
tersebut.
D. Guru memiliki jiwa yang kental untuk mendidik anak murid di mana peranan
mereka diperlukan untuk melahirkan bangsa dan negara yang kreatif.
3. Guru yang ingin melaksanakan sesuatu inovasi perlu menilai beberapa kriteria
dalam perubahan yang dilaksanakan. Kriteria-kriteria tersebut adalah:
i.
ii.
iii.
iv.

Pengurangan kos operasi


Peningkatan hasil kerja
Menjimatkan masa menjalankan urusan
Hasil kerja seperti biasa

A. i dan ii
B. iii dan iv
C. ii,iii dan iv
D. i,ii dan iii

4. Inovasi mampu mengaplikasikan daya kreativiti dalam usahanya untuk:

i.
ii.
iii.
iv.

Membuat keputusan
Menyelesaikan masalah
Menerbitkan idea
Menggubal soalan

A. i, ii, iii
B. ii, iii, iv
C. i, iii, iv
D. i,ii, iii, iv

5. Inovasi yang hendak dilaksanakan seharusnya melibatkan, KECUALI


A. Kepitaraan kreatif
B. Tindakan kreatif
C. Konsep berfikir secara kritis
D. Faktor-faktor dan elemen yang merangsangkan kreativiti

6. Antaranya adalah objektif Pembinaan Negara Bangsa, KECUALI


A. Pembinaan rakyat yang mempunyai jati diti dan imej Malaysia
B. PNB terkandung dalam teras 1 dalam Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2007)
C. Sumber manusia yang berkualiti yang tahan menghadapi cabaran
D. Modal insan cemerlang berminda kelas pertama melalui pendidikan

7. Aspek pengurusan pendidikan ialah


A. Kepimpinan
B. Lanskap maklumat

C. Pengurusan bilik darjah kondusif


D. Pengarahan

8. Antaranya adalah ciri-ciri kepimpinan terpimpin, KECUALI


A. Mempunyai misi yang jelas dalam pengurusan perubahan
B. Strategi pelaksanaan
C. Pemimpin memimpin
D. Mengutamakan elemen kemanusiaan

9. Elemen penting dalam pengurusan bilik darjah yang kondusif adalah


A. Pendekatan berpusatkan murid
B. Pendekatan berpusatkan guru
C. Penggunaan TMK
D. Nada suara guru