Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Latihan Permainan Bola Sepak

Tarikh : 29 Februari 2016

Tahap Perkembangan Atlet :

Tempoh : 50 minit
Tempat : Padang IPGKIK

Permulaan tanpa kemahiran asas


Umur Atlet : 8-10 Tahun
Bilangan Atlet : 9

Peralatan : Bola Sepak, Kon, Tiang Gol


Matlamat Latihan :

Matlamat Jurulatih :

Mencungkil bakat pelajar terhadap permainan

Di akhir sesi, kami berjaya mendemonstrasi

baru

lakuan dan kemahiran asas dalam permainan


bola sepak kepada pelajar dengan berkesan dan

Memperkembangkan potensi pelajar dalam

seronok.

aspek JERIS.
Memberi pendedahan kepada pelajar tentang
kemahiran asas dan peraturan permainan bola
sepak.

Latihan: Bola Sepak


Komponen Sesi

Butiran Aktiviti

Butiran

Butiran

Kejurulatihan

Pengelolaan/ Rajah

Memanaskan Badan

Aktiviti yang

Memastikan semua

Keselamatan
Memastikan lantai

(5 minit)

melibatkan

bahagian otot

rata semasa

regangan otot,

terutama tangan,

menjalankan aktiviti

berlari, lompat

kaki, pinggang dan

memanaskan badan.

bintang, hopping.

leher diregangkan
dengan cara yang

Memastikan semua

betul untuk

pelajar memakai

mengelakkan

kasut sukan dan baju

kecederaan.

sukan.

Rancangan Latihan Permainan Bola Sepak

Kedua-dua tapak
kaki mesti jejak ke
atas permukaan
lantai pada masa
yang sama semasa
lompat bintang dan
hopping dijalankan
supaya kaki tidak
Latihan 1 :

Bermula tendangan

terseliuh.
Mendemonstrasikan

Menendang bola

bola dengan jarak

cara yang betul

bola sepak berada

(10 minit)

yang dekat secara

semasa menendang

dalam keadaan yang

berpasangan.

bola.

selamat untuk

Memastikan semua

digunakan.
Selepas itu, jarak

Memastikan semua

ditambah lebih jauh

pelajar menendang

Memastikan jarak

untuk melatih

bola dengan

antara pelajar tidak

pengawalan kuasa

menggunakan sisi

sempit supaya tidak

pelajar semasa

dalam kaki, bukan

melanggar pelajar

menendang bola.

jari kaki.

lain.

Bersedia untuk
berlari sebelum
menendang bola
untuk mendapat
tendangan yang
padu dan tepat.
Memastikan semua
pelajar menumpu

Rancangan Latihan Permainan Bola Sepak

perhatian kepada
sasaran pasangan
Latihan 2 :

Menendang bola

mereka sendiri.
Mendemonstrasikan

Memastikan semua

Menahan bola

secara berpasangan

cara yang betul

bola sepak berada

(10 minit)

dari jarak dekat

semasa menahan

dalam keadaan yang

sehingga jauh.

bola.

selamat untuk
digunakan.

Menumpu kepada

Memastikan semua

hala tuju bola yang

pelajar menahan

Memastikan jarak

perlu ditahan.

bola dengan

antara pelajar tidak

menggunakan sisi

sempit supaya tidak

Menahan bola

dalam kaki, bukan

melanggar pelajar

dengan sisi dalam

jari kaki.

lain.

kaki secara
bergiliran.

Menahan bola
dengan tepat.
Memastikan semua
pelajar menumpu
perhatian kepada
sasaran bola mereka

Latihan 3 :

Mengelecek bola

sendiri.
Sediakan kon-kon di Lantai yang rata

Mengelecek bola

mengikuti kon-kon

trek padang secara

semasa mengelecek

(10 minit)

yang ditentukan.

lurus dalam jarak

bola.

yang sama dan


Memastikan

sesuai.

pengawalan kuasa

Mempunyai ruang
yang mencukupi

sesuai semasa

Mendemonstrasikan

untuk pelajar

mengelecek bola

teknik mengelecek

mengelecek bola

bola kepada pelajar.

Rancangan Latihan Permainan Bola Sepak

Setiap pelajar

Membetulkan

Memastikan tiada

bergilir untuk

kesilapan pelajar

halangan di ruang

mengelecek bola.

semasa mengelecek

latihan.

bola.
Menggunakan sisi
dalam kedua-dua

Memastikan semua

kaki, bukan satu

pelajar

kaki sahaja.

menggunakan
kedua-dua kaki

Menstabilkan badan

semasa mengelecek

semasa mengelecek

bola.

Latihan 4 :

bola.
Setelah menguasai

Memastikan semua

Memastikan tiang

Menjaring gol

kemahiran asas bola

pelajar sudah

gol kukuh, tidak

(10 minit)

sepak, pelajar

menguasai

berkarat dan

menendang bola ke

kemahiran

berjaring.

arah gol yang

menendang,

disediakan secara

menahan bola

tepat dan padu.

dengan betul.

Latihan ini

Memberi maklum

dijalankan secara

balas kepada pelajar

bergilir-gilir dengan

tentang cara

pelbagai jarak dan

menjaring gol secara

sudut.

spontan.

Menyejukkan badan

Berjogging ke

Pelajar

Hembus dan relaks

(5 minit)

berjalan.

berkedudukan

semasa regangan.

Melakukan aktiviti

supaya jelas melihat

Kekalkan regangan

keregangan otot.

lakuan yang

sekurang-kurangnya

Setiap aktiviti

ditunjukkan.

15 saat.

Rancangan Latihan Permainan Bola Sepak

bertempoh 15-20
saat.