Anda di halaman 1dari 5

SSDM VERSI 2.

0
PANDUAN PENGGUNAAN
1. GURU-GURU
Langkah-langkah (Ringkasan)
i.
ii.
iii.
iv.

Log in sistem
Taip sama ada No KP Murid, atau Nama murid, dan klik [Cari Rekod Murid]
Klik [PAPAR] pada maklumat murid yang berkenaan
Pilih / Klik urusan
a. [Tambah Kes] untuk menambah maklumat kes
b. [Papar Kes] untuk melihat senarai kes
c. [Tambah Amalan Baik] untuk menambah rekod amalan baik
d. [Papar Amalan Baik] untuk melihat rekod amalan baik
e. [Laporan Prestasi Sahsiah] untuk melihat rumusan rekod kes, amalan baik
dan prestasi sahsiah
f. [Laporan Disiplin Murid] untuk melihat laporan lengkap disiplin murid

Panduan
Log In sistem
1. Taip URL https://ssdm.moe.gov.my

Paparan berikut akan muncul

2. Taip ruang LOG MASUK

ID Pengguna: KOD SEKOLAH


Katalaluan: DISP+KODSEKOLAH
Dan klik [Masuk]

Fungsi menu

[Masuk] untuk log masuk ke sistem

[Lupa kata laluan?] untuk memohon kata laluan, jika


terlupa
CATATAN: Katalaluan juga boleh doperolehi daripada
GDS dan Pengetua/Guru Besar sekolah masingmasing
3. Klik [Masuk]
Paparan berikut akan muncul

Fungsi Menu

[Borang] adalah untuk membuat carian maklumat


murid
[Log Keluar] adalah untuk keluar daripada sistem

4. Carian Maklumat Murid

1. Taipkan No KP murid, atau


2. Taipkan nama murid
Dan klik [Carian Rekod Murid]

Paparan berikut akan muncul

5. Klik [PAPAR] pada nama murid yang dikehendaki


Paparan berikut akan muncul

[Kembali]
[Tambah Kes]
[Papar Kes]
Fungsi menu

[Tambah Amalan Baik]


[Papar Amalan Baik]

[Laporan Prestasi
Sahsiah]
[Laporan Disiplin
Murid]
6. Merekod kesalahan murid

adalah untuk kembali ke paparan


sebelumnya
adalah untuk menambah rekod kesalahan
ke dalam sistem
adalah untuk melihat kes-kes murid
berkenaan
Adalah untuk menambah rekod Amalan Baik
murid ini
Adalah untuk melihat rekod amalan baik murid
ini
Adalah untuk melihat prestasi sahsiah murid ini
Adalah untuk melihat laporan lengkap murid ini
1. Klik menu [Tambah Kes]

2. Pilih Kategori Kes


3. Pilih Perincian Kes
4. Pilih Masa

Fungsi menu

[Simpan]

[Kembali]
7. Merekod Amalan Baik

5. Pilih Tempat Kejadian


6. Pilih Punca Salah Laku
7. Taip Keterangan Kes : Masukkan butiran kes
yang lengkap seperti bahan bukti dan saksi
8. Pilih Nama Guru Pelapor Kes
9. Klik [Simpan] untuk menyimpan rekod
Untuk menyimpan rekod kes
Untuk kembali ke paparan sebelum

1. Klik [Tambah Amalan Baik]


Borang merekod Amalan Baik akan muncul

2. Pilih Amalan Baik


3. Pilih Tarikh
4. Pilih Masa
5. Pilih Tempat
6. Taipkan keterangan Amalan Baik yang
mengandungi maklumat ringkas berkaitan
7. Pilih Guru Pelapor
8. Klik [Simpan] untuk menyimpan rekod
Untuk menyimpan rekod

[Simpan]
[Kembali]
Untuk kembali ke paparan sebelum
Guru-guru yang berperanan sebagai Guru Kelas perlu merekodkan ketidakhadiran (ponteng
sekolah) ke dalam sistem dan mencetak surat-surat Amaran Ponteng Sekolah daripada
sistem
8. Merekod kes Ponteng Sekolah
1.. Klik menu [Tambah Kes]
Fungsi menu

Paparan borang laporan kes

2. Pada Kategori Kes: pilih Ponteng


3. Pada Perincian Kes: pilih Ponteng Sekolah
4. Pada Jenis Status Ponteng: Pilih sama ada
BERTURUT atau TIDAK BERTURUT
5. Penuhkan maklumat seterusnya. Pastikan
semua maklumat diisi dengan betul
6. Klik [Simpan]
7. Cetak surat Amaran

2. KETUA GURU DISIPLIN


3. PENGETUA
4. GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING