Anda di halaman 1dari 49

T

C
OLEH

KEMAHIRAN
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL
(COMPUTATIONAL THINKING)
Salah Satu Kemahiran Pembelajaran Abad Ke-21 yang perlu dikuasai oleh semua

MOHD RADHI BIN ABDUL HADI


SK BATU TIGA, KUANTAN
PAHANG
JUK TMK KSSR SEMAKAN TAHUN 1

1. Apakah yang anda faham tentang pemikiran


komputasional atau computational thinking ?
2. Mengapa perlu berfikir secara komputasional?

MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?

SEKARANG

SENARIO UMUM
APABILA
MELIBATKAN TEKNOLOGI DAN KOMPUTER
KOMUNIKASI
1.
2.
3.
4.

MAKMAL KOMPUTER
KOMPUTER PERIBADI
PENGAJARAN
PEMBELAJARAN

DUNIA TANPA SEMPADAN


1. MAKLUMAT
2. HIBURAN
3. PERMAINAN

MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?
CABARAN

MASA HADAPAN
Teknologi komputer dalam
pelbagai bidang
Menyediakan tenaga kerja yang
berpengetahuan (berfikir) dan
berkemahiran

MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?
Teknologi komputer dalam pelbagai
bidang
Hiburan

Pendidikan

Pengangkutan
Sukan

Bidang
Pertahanan

Perubatan

MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?
Teknologi komputer dalam pelbagai
bidang

Pertahana
n

MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?
Teknologi komputer dalam pelbagai
bidang

Pengangk
utan

MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?
Teknologi komputer dalam pelbagai
bidang

Hiburan

MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?
Teknologi komputer dalam pelbagai
bidang

Pendidika
n

MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?
Teknologi komputer dalam pelbagai
bidang

Sukan

MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?
Teknologi komputer dalam pelbagai
bidang

Perubatan

MENGAPA PERLU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL (PK)?
2

Menyediakan tenaga kerja yang


berpengetahuan (berfikir) dan
berkemahiran

20 tahun dari sekarang........


KERJAYA???
Kita perlu menyediakan murid
yang dapat berfikir serta
dapat meneroka peluang
pekerjaan yang belum wujud
lagi untuk kerjaya masa
hadapan mereka

SENARIO UNTUK DIFIKIRKAN


SENARI
O1

ABAD KE-18

TAHUN 2016

APA ITU
PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL?

Pemikiran Komputasional
merupakan keupayaan berfikir
secara logik dan sistematik
dalam menyelesaikan masalah
menggunakan prinsip sains
komputer melalui kemahiran
langkah demi langkah dan
memberi arahan kepada
Modul TMK dan Asas Sains Komputer, BPK 20
komputer untuk melaksanakan
sesuatu tugasan

KONSEP/KEMAHIRAN
1o

Logik (Logical Reasoning)

2o

3o

PEMIKIRAN
KOMPUTASION
AL

Leraian (Decompose)

o Pengecaman Corak(Pattern
4 Recognition)

5o
6o

Algoritma (Algorithms)

Peniskalaan (Abstraction)

Penilaian (Evaluation)

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL

Logik (Logical Reasoning)

Algoritma
(Algorith
ms)

Leraian
(Decompo
se)

Pengecam
an Corak
(Pattern
Recognitio
n)

Penilaian (Evaluation)

Peniskala
an
(Abstracti
on)

JOM CUBAMONSTER SAYA!!


Ikut
Araha
n
Tidak
boleh
bertan
ya
Tidak
boleh
menir
u

badan
mata
mahkota

sayap

kaki

MONSTER SAYA!!

MONSTER SAYA!!

Mengapa lukisan Monster Saya


lain daripada yang diharapkan
oleh penceramah
(pengaturcara)
Bagaimana jika saya ingin
memastikan Monster Saya
serupa dengan apa yang
dilakarkan oleh rakan saya
(komputer)
Bagaimana jika saya
menggunakan teknologi

COKLAT CIP
2
1

COKLAT CIP

Nyatakan resepi
Nyatakan cara promosi
Nyatakan cara pembungkusan
Nyatakan sasaran pelanggan
Bagaimana teknologi komputer boleh
membantu?

"After suffering
LOCKED-IN-SYNDROME
a massive
stroke, JeanDominique
Bauby, editorin-chief of
French Elle and
the father of
two young
children, found
himself
completely
paralysed,
speechless and
able to only
move one
eyelid. With his
eyelid he

LOCKED-IN-SYNDROME
Komunikasi
Perantara/Penghubung
Bagaimana teknologi komputer boleh
membantu?

CADANGAN

A
RAHAN:
Tunjukkan setiap baris, jika ada
kelip mata, jika tiada jangan kelip
Tunjukkan setiap huruf dalam
baris, jika ada kelip mata,
jika sudah habis huruf dalam
baris yang dipilih pejam mata
Ulangi sehingga dapat ayat yang
diperlukan

KEMAHIRAN YANG TERLIBAT


1o

Logik (Logical Reasoning)

2o

3o

PEMIKIRAN
KOMPUTASION
AL

Leraian (Decompose)

o Pengecaman Corak(Pattern
4 Recognition)

5o
6o

Algoritma (Algorithms)

Peniskalaan (Abstraction)

Penilaian (Evaluation)

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL
DALAM MODUL TMK BPK
KEMAHIRAN

o Logik (Logical
Reasoning)
o Algoritma
(Algorithms)
o Leraian (Decompose)
o Pengecaman
Corak(Pattern
Recognition)
o Peniskalaan
(Abstraction)
o Penilaian
(Evaluation)

3.1 Menganalisis data melalui


pengecaman corak
3.2 Mempersembahkan data atau idea
secara logik dan sistematik melalui
graf, carta atau imej.
3.3 Meleraikan sesuatu yang kompleks
dalam bentuk komponen kecil.
3.4 Menentukan aspek penting dalam
sesuatu situasi, keadaan dan
permasalahan.
3.5 Menggunakan pendekatan langkah
demi langkah (algoritma) secara
sistematik dalam sesuatu situasi,
keadaan dan permasalahan
3.6 Menginterpretasi data melalui
kaedah visual seperti model, simulasi
dan carta alir
3.7 Mengenal pasti dan menganalisis
sumber TMK yang bersesuaian bagi
mencapai matlamat untuk
mendapatkan penyelesaian yang
mungkin dengan cekap dan berkesan
menggunakan teknologi komputer.

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL
DALAM MODUL TMK BPK
Leraian

Peniskalaan

Pengecaman
Corak

Algoritma

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL
DALAM MODUL TMK BPK

AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

MATA
PELAJARAN

BAHASA INGGERIS

TAHUN

STANDARD
KANDUNGAN

4.4 Pupils will be able to plan, organise and produce


creative
works for enjoyment

STANDARD
PEMBELAJARA
N

4.4.1 Pupils will be able to plan, produce and


present
creative works: II. rhymes with guidance

AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN


LANGKA
H

AKTIVITI

PEMIKIRAN
KOMPUTASION
AL

Set
Induction

1. Pupils listen to Baa Baa Black Sheep song.


2. Pupils sing along Baa Baa Black Sheep song.
3. Pupils discuss with the teacher about what they like
about the song.

Pengecaman
Corak
Perkataan
berulang
Peniskalaan
- Kata nama
yang terdapat
- Bunyi haiwan

Activity

1. Teacher reveals that the song Baa Baa Black Sheep is


a rhyme.
2. Pupils are shown the overall lyrics of the song.
3. Teacher explains that the words that sound alike are
called rhyme.
4. Teacher reads out the rhyme with correct stress and
intonation. Pupils repeat.
5. Pupils are divided into groups of 4.
6. Teacher gives picture cards to each group.
7. Pupils pair up the rhyming words in their respective
groups.
8. Two groups volunteer to present their answers and stick

Pengecaman
Corak
Perkataan
yang bunyi
serupa

1:

AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

MATA
PELAJARAN

SAINS

TAHUN

STANDARD
KANDUNGAN

8.1 Keupayaan Bahan Menyerap Air

STANDARD
PEMBELAJARA
N

Murid boleh
8.1.1 Mengenal pasti objek yang boleh menyerap
air dan tidak
boleh menyerap air dengan menjalankan
penyiasatan.
8.1.2 Mengelas objek yang boleh menyerap air dan
tidak boleh
menyerap air.
8.1.3 Memerihalkan keupayaan objek menyerap air
berdasarkan
jenis bahan dengan menjalankan penyiasatan

AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN


LANGKA
H
Set
Induksi

Activiti
1:

AKTIVITI

PEMIKIRAN
KOMPUTASION
AL

1. Setiap kumpulan diberkan bahan-bahan berikut:


I. Satu bikar/bekas yang diisikan air (500ml)
II. Span*
III. Kain*
IV. Tisu Kertas*
V. Guli*
VI. Penutup botol*
VII. Klip kertas*
2. Murid di minta meneka bahan-bahan yang boleh
menyerap air dan tidak menyerap air.

Peniskalaan
- Bahan serap air
- Bahan tidak
serap air

1. Murid di agihkan dalam kumpulan berlima.


2. Setiap murid diminta menyiasat ciri-ciri bahan yang
boleh menyerap air dan bahan yang tidak boleh menyerap
air.
3. Guru dan murid berbincang mengenai ciri-ciri
yangdiperolehi hasil daripada siasatan.

Pengecaman
Corak
Ciri-ciri bahan

AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN


LANGKA
H

AKTIVITI

PEMIKIRAN
KOMPUTASION
AL

Aktiviti 2:

1. Murid di minta untuk mencari 5 imej jenis bahan lain


yang menyerap air dan 5 imej jenis bahan lain yang tidak
menyerap air daripada internet.
2. Murid diminta menerangkan cara-cara melayari dan
mencari imej melalui enjin carian.
3. Murid akan menyimpan hasil carian dalam fail masingmasing di folder MyPicture.

Algoritma
- Menyatakan
langkah demi
langkah
Peniskalaan
- Bahan serap air
- Bahan tidak
serap air

Activiti 3:

1.Murid diminta untuk menghasilkan jadual didalam


MsPowerpoint serta menyisip imej mengikut kategori
bahan menyerap air dan bahan tidak menyerap air dalam
jadual tersebut.
2. Setiap kumpulan murid di minta menilai hasil kerja
rakan dari kumpulan lain.

Pengecaman
Corak
Ciri-ciri bahan
Peniskalaan
- Bahan serap air
- Bahan tidak
serap air

Penutup

1. Guru merumuskan pengajaran menggunakan kuiz .

AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

MATA
PELAJARAN

PENDIDIKAN KESENIAN

TAHUN

STANDARD
KANDUNGAN

2.1 Kemahiran Seni Visual

STANDARD
PEMBELAJARA
N

2.1.4 Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni


visual, penggunaan media serta teknik dan proses
dalam penghasilan karya bidang mengenal kraf
tradisional: i. Batik

AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN


LANGKAH

AKTIVITI

Guru menunjukkan beberapa gambar corak batik


yang terdapat di malaysia
Cotnoh 1 dan Contoh 2
Guru bersoal jawab dengan murid tentang unsur seni
seperti warna dan bentuk

PEMIKIRAN
KOMPUTASIONAL

Murid diminta membuat pengecaman beberapa corak Pengecaman corak


yang sama dan berulang

Murid diminta mengkelaskan jenis corak yang sama


dan berulang

Leraian

Murid diminta memilih satu bentuk geometri dan


menghasilkan corak batik menggunakan teknik
mengecap

Pengecaman corak

Contoh 1

Contoh 2

AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

MATA
PELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI

TAHUN

STANDARD
KANDUNGAN

1.2 Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor

STANDARD
PEMBELAJARA
N

1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan, berlari,


melompat, melompat sebelah kaki, mencongklang
(galloping), menggelongsor, melonjak (leaping),
dan berskip

AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

LANGKAH

PEMIKIRAN
KOMPUTASIONAL

Murid dibahagikan dalam kumpulan kecil bertiga-tiga

Murid bersoaljawab dengan guru tentang aktiviti


mencongklang (minggu lepas)

Secara lisan murid diminta menyebut langkah demi


langkah teknik mencongklang dengan betul

algoritma

Secara individu murid diminta melabelkan


(numbering) urutan mencongklang dengan betul

algoritma

AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN


MATA
PELAJARAN

BAHASA MELAYU

TAHUN

STANDARD
KANDUNGAN

2.3 Membaca dan mengapresiasi karya sastera


dan bukan sastera

STANDARD
PEMBELAJARA
N

2.3.1

LANGKAH

AKTIVITI

Murid dikehendaki membina satu ayat daripada


setiap baris lagu Bangun Pagi dalam perisian
Microsof PowerPoint

PEMIKIRAN
KOMPUTASIONAL
Meleraikan sesuatu
yang kompleks dalam
bentuk komponen kecil

AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN

MATA
PELAJARAN

MATEMATIK

TAHUN

STANDARD
KANDUNGAN

1.9 Pola Nombor

STANDARD
PEMBELAJARA
N

1.9.1 Mengenal pasti pola bagi siri nombor yang


diberi

AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN


LANGKAH

AKTIVITI

1. Setiap kumpulan diberikan set kad nombor.


2. Mereka perlu menyusun kad mengikut pola yang
diarahkan.
3. Setelah murid menyusun setiap siri nombor yang
diberikan, murid diminta untuk meramalkan beberapa
nombor selepas nombor terakhir:
i)
Pola dua-dua dari nombor 2 sehingga 12
(2,4,6,8,10,12). Ramalkan 3 nombor selepasnya
ii) Pola sepuluh-sepuluh dari nombor 10 sehingga 50
(10,20,30,40,50). Ramalkan 2 nombor selepasnya.
iii) Pola empat-empat dari nombor 4 sehingga 24
(4,8,12,16,20,24). Ramalkan 3 nombor selepasnya .

PEMIKIRAN
KOMPUTASIONAL
3.1 Menganalisa Data
Melalui Pengecaman
Corak
3.3 Meleraikan sesuatu
yang kompleks dalam
bentuk komponen kecil
3.5 Menggunakan
pendekatan langkah
demi langkah
(algoritma) secara
sistematik dalam
sesuatu situasi,
keadaan dan
permasalahan

AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN


LANGKAH

AKTIVITI

PEMIKIRAN
KOMPUTASIONAL

Aktiviti 3: Membina piktograf


1. Seterusnya murid diberikan masa untuk melukis
piktograf secara individu berdasarkan jadual
gundalan yang dihasilkan.
2. Aktiviti ini melibatkan lukisan piktograf di atas
kertas atau pembentukan piktograf menggunakan
perisian MsWord. Murid diberikan folder gambar
yang akan dimasukkan dalam dokumen.

Mempersembahkan
data atau idea secara
logik dan sistematik
melalui graf, carta atau
imej

AKTIVITI PK DALAM MATA PELAJARAN


LANGKAH

AKTIVITI
Proses Penyelesaian Masalah
1. Guru menerangkan bahawa untuk pengajaran ini,
mereka akan menyelesaikan masalah
yangmelibatkan penambahan dan penolakan
wang menggunakan beberapa langkah.
2. Baca contoh masalah berikut:
Anda hendak membeli sebatang pensel yang
berharga 60 sen dan sekeping buku tulis yang
berharga RM1.00. Berapakah jumlah wang yang
perlu anda bayar?
3. Tanya murid apakah langkah yang mereka ambil
untuk menyelesaikan masalah ini?
4. Minta murid untuk menulis langkah untuk
menyelesaikan dan mendapatkan jawapan

PEMIKIRAN
KOMPUTASIONAL
3.3 Meleraikan
sesuatu yang kompleks
dalam bentuk
komponen kecil
3.5 Menggunakan
pendekatan langkah
demi langkah
(algoritma) secara
sistematik dalam
sesuatu situasi,
keadaan dan
permasalahan

sekian

Terima kasih