Anda di halaman 1dari 9

SKEMA PEMARKAHAN

PEPERIKSAAN STPM GEOGRAFI PENGGAL 1


BAHAGIAN A : Alam Sekitar Fizikal
[40 markah]

1. (a) Jelaskan dua jenis daya dari dalam bumi yang menyebabkan pembentukan
gelinciran.
A1- tegangan , daya dari dalam bumi yang menarik kedua-dua belah garisan gelinciran
mengikut arah bertentangan sehingga terjadi bahagian yang terpisah.
A2 himpitan/mampatan , daya dari dalam bumi yang menghimpit kedua-dua belah
garisan gelinciran sehingga berlaku pertembungan antara ke dua-dua bahagian.
[2x2m = 4 markah]

(b) Huraikan bagaimana proses pembentukan jenis gelinciran biasa.


Berlaku proses tegangan di kerak bumi disertai pergerakan menegak pada sebahagian
bongkah batuan. Kesannya bongkah batuan pada sebahagian satah gelinciran bergerak
ke atas berbanding dengan bahagian lain
[3 x 1m = 3 markah ]

(c) Senaraikan dua bentuk muka bumi hasil daripada pembentukan gelinciran.
C1 C2 C3 C4 C5 C6 -

gunung bongkah/bongkah gelinciran.


lurah gelinciran.
cerun gelinciran.
pantai tenggelam/timbul
jurang gelincirann.
teres gelincir.

[mana-mana 2 x 1m = 2markah ]

(d) Jelaskan tiga aktiviti manusia yang sesuai dijalankan di kawasan bentuk muka
bumi gelinciran.
D1- aktiviti pertanian - bongkah gelinciran / cerun gelinciran - tanaman hawa sederhana/
padi bukit/ padi sawah
D2- aktiviti perikanan - lurah gelinciran/pantai tenggelam - membentuk pelantar benua/
pertumbuhan terumbu karang
D3- aktiviti perlombongan - cerun gelinciran- mendedahkan mineral yang tersimpan jauh
dalam kerak bumi
D4- aktiviti perhutanan - bongkah gelinciran/cerun gelinciran - pertumbuhan pokok
tropika untuk aktiviti pembalakan/hutan tropika yang kaya dengan pelbagai spesies flora
menyediakan sumber perubatan tradisional, herba dan madu
D5- aktiviti pembinaan -bongkah gelinciran/teres gelinciran -dibina petempatan dan jalan
raya/ dibina rumah api dan stesen pencerap angkasa.
D6- aktiviti pelancongan - bongkah gelinciran/cerun gelinciran - menggalakkan aktiviti
mendaki gunung / mempunyai suhu yang nyaman/ sungai membentuk air terjun.
[3 isi x 2m = 6 markah]
[tanpa bentuk muka bumi = 0 markah ]

2. (a)
A1 A2 A3 Jumlah

Lukis dan labelkan lapisan struktur bumi.


Rajah
Label
Kedudukan lapisan

= 1m
= 4m
= 4m
------------9 markah

(b)

Jelaskan ciri-ciri fizikal lapisan struktur bumi tersebut.


Lapisan struktur bumi

B1

Kerak Bumi

B2

Mantel

Ciri fizikal
- Lapisan paling luar bumi dan paling nipis
- Ketebalan, Sial 25 70 km dan Sima 5 10 km
- Ketumpatan , Sial ketumpatan 2.7 g/m dan Sima
ketumpatan 3.0 g/m
- Kandungan, Sial kaya dengan silika dan
aluminium. Sima kaya dengan magnesium
- Lapisan pertengahan berbentuk separuh cecair
- Ketebalan 2830 km,
- Suhu antara 800 1600C
- Ketumpatan antara 4.5 5.5 g/m
- Kaya dengan batuan jenis granit, basalt, olivin,
ultramatik dan piroksin.

B3

Teras Luar

Sifat, dalam bentuk cair.


Ketebalan 2270 km
Ketumpatan 10.0-12.3 g/m
Kandungan besi,kobalt dan nikel

B4

Teras Dalam

- Sifat, dalam bentuk pepejal.


- Ketebalan 1216 km.
- Ketumpatan 13.3 13.6 g/m
- Suhu, 5 000 C
- Kandungan besi,kobalt dan nikel

[ (4 lapisan x 1 = 4 m ) + (mana-mana 3 ciri x 4 = 12) = 16 markah]


[sebut lapisan 1markah dan pilih 3 ciri sahaja untuk setiap lapisan bagi mendapat
3markah]

3. (a) (i) Huraikan bagaimanan cara hakisan pantai berlaku di kawasan


pinggir pantai.
Cara Hakisan

Huraian
ombak memasuki celah-celah rekahan batuan di
pantai sehingga udara yang sedia ada terperangkap di
dalam rekahan termampat.
ombak mengundur semula, udara yang mampat
akan
mengembang dengan serta merta dan menghasilkan
tekanan yang mampu membesarkan rekahan pada
batuan di pinggir pantai.
berlaku secara berulang-ulang, sehingga rekahan
akan menjadi semakin besar dan batuan akan terus
pecah.

Ai1

Hidraul

Ai2

Geseran/lelasan/kikisan/ ombak yang mengandungi puin-puin batuan yang


geselan
berbagai saiz dan bentuk
melanda kawasan pinggir pantai.
menghakisnya secara berterusan sehingga
mempengaruhi kecerunan pinggir pantai.

Ai3

Larutan.

Ai4

Lagaan

pantai yang terbentuk daripada batu kapur .


berlakunya tindak balas kimia antara air laut dengan
batu kapur.
terhakis secara melarutkan batuan tersebut
ombak membawa beban sedimen yang terdapat di
pantai bersama-samanya
batuan tersebut akan berlaga sesama sendiri
sehingga menjadi lebih halus dari saiz asalnya dan
terhakis.

[(4 cara hakisan x 1m = 4m ) + ( mana-mana 2 huraian x 4 = 8 m) =12 markah]

(ii) Bincangkan aktiviti manusia yang dijalankan di kawasan bentuk muka bumi
pemendapan pinggir pantai.
Aii1 - pertanian - penanaman kelapa/padi + pantai.
Aii2 - perhubungan/pengangkutan - rumah api + anak tanjung.
Aii3 - pelancongan + pantai/tombolo.
Aii4 - PKS/IKS + pantai/anak tanjung.
Aii5 - perikanan + lagun.
Aii6 - pelombongan pasir + pantai/beting pasir.
Aii7 - petempatan + pantai/anak tanjung
Aiix - kesimpulan.
[6 isi x 2 =12 + 1m kesimpulan = 13 markah]
[ 0 markah jika tiada nyatakan bentuk muka bumi]

3. (b) (i) Tanah runtuh yang kerap berlaku di Malaysia berpunca daripada
faktor manusia, Jelaskan pernyataan tersebut.
Bi1 - pembalakan + huraian.
Bi2 - petempatan + huraian.
Bi3 - pertanian + huraian.
Bi4 - pelancongan + huraian.
Bi5 - ternakan + huraian.
Bi6 - pembinaan jalan raya/lebuh raya + huraian.
Bi7 pelombongan/kuari + huraian.
[mana-mana 6 isi x 2m = 12 markah]

(ii) Sejauh manakah langkah undang-undang mampu mengurangkan masalah


tanah runtuh di Malaysia.
Langkah undang-undang (LU)
Bii1 - kuat kuasa undang-undang/ denda/saman/penjara + huraian.
Bii2 - pengubalan undang-undang + huraian.
Bii3 - pemantauan/rondaan + huraian.
Bii4 - EIA + huraian.
Langkah bukan undang-undang (LBU)
Bii5 - membina tembok + huraian.
Bii6 - memasang sungkupan plastik + huraian.
Bii7 - menanam rumput.
Bii8 - membina sistem perparitan/longkang / saliran + huraian.
Bii9 - membina teres + huraian.
Bii10 - kempen + huraian.
Bii11- pendidikan + huraian.
Biix - kesimpulan.
[ mana-mana 6, sekurang-kurangnya satu LU atau satu LBU + 1m kesimpulan = 13
markah]
4. (a)
Tiga petunjuk demografi yang membuktikan sesebuah desa mengalami
transformasi.
A1 - Peningkatan kadar kelahiran
A2 - Penurunan kadar kematian.
A3 - Peningkatan jangka hayat penduduk desa
[3 x 1m = 3markah]
(b)
Dua faktor fizikal yang menyebabkan pembangunan wilayah yang tidak
seimbang di Malaysia.
B1 - Pengaruh bentuk muka bumi yang berbeza + huraian.
B2 - Pengaruh tumbuhan semulajadi /kawasan hutan tebal + huraian
B3 - Pengaruh taburan sumber alam yang berbeza + huraian.
[2 X 2m = 4markah]

(c)
Berikan dua bukti yang menunjukkan berlakunya saling interaksi antara
bandar kecil dengan kawasan desa sekitarnya.
C1 - Wujudnya rangkaian kedai runcit di desa - mengambil bekalan bahan di bandar
kecil .
C2 - Wujudnya rangkaian pengangkutan - menghubungkan desa dengan bandar kecil/
pergerakan penduduk dari desa ke bandar
C3 -Wujudnya agensi perkhidmatan - memudahkan penduduk mendapat perkhidmatan.
C4 - Wujudnya peluang pekerjaan - penduduk desa ke bandar untuk bekerja
C5 - Wujudnya bahan mentah- dihantar ke bandar untuk diproses
[2 X 2m = 4markah]
(d) Mengapakah berlakunya aliran keluar migrasi dari pusat bandar ke pinggir bandar
besar di Malaysia?
D1 - Kawasan pusat bandar yang sudah padat dan tepu bina kos
kediaman sangat tinggi
D2 - Perkembangan jaringan lebuh raya/jalan raya - menghubungkan pusat
bandar dengan pinggir bandar
D3 - Dasar Kerajaan- bina bandar baru.
D4 - Wujudnya petempatan baru di pinggir bandar
D5-Wujudnya kemudahan sosial/perkhidmatan di pinggir bandar
pendidikan/pusat kesihatan/peluang pekerjaan

pusat

[2 X 2m = 4 markah]

5. (a)
Jelaskan
Malaysia

faktor yang mempengaruhi proses penuaan

penduduk di

[12]
A1 - kemajuan yang dicapai dalam bidang perubatan moden - mengawal penyakit
golongan tua /penurunan kadar kematian disebabkan oleh kemajuan yang dicapai
A2 - Keberkesanan kawalan penyakit /penguatkuasaan undang-undang - seperti penyakit
denggi,malaria, SARS, selsema burung dll yang boleh membawa maut.
A3 - Amalan Pemakanan berzat dan seimbang termasuk makanan tambahan (suplimen)
A4 - Kesedaran penjagaan kesihatan gaya hidup sihat.
A5 - Peningkatan kualiti hidup - memanjangkan jangka hayat penduduk.
A6 - Taraf pendidikan yang tinggi mudah menerima /sikap terbukaan.
A7 - Taraf kesihatan yang tinggi sukar mendapat penyakit berjangkit.
[6 X 2m = 12markah]

(b) Bincangkan kesan penuaan penduduk terhadap aspek sosial dan ekonomi di
Malaysia.
B1 - Nisbah tanggungan golongan bekerja (produktif) semakin tinggi kos saraan dan
penjagaan kesihatan golongan tua semakin bertambah/ menjadi beban kepada anak-anak
yang bergaji rendah.
B2 - Pertambahan perbelanjaan kerajaan untuk menyediakan kemudahan perumahan dan
kemudahan awam warga tua (rumah perlindungan orang tua)
B3 - Perbelanjaan konsesi perlu ditambah rebat dan pemberian percuma seperti rebat
kesihatan/pengangkutan awam .
B4 - Pembayaran pencen akan bertambah perbelanjaan kerajaan meningkat.
B5 -Meningkatkan golongan miskin dalam negara pendapatan separuh gaji tidak
mampu mengharungi kos hidup yang tinggi di bandar.
B6 - Sebagai sumber tenaga kerja professional - kaya dengan pengalaman.
B7 Berlaku kepincangan dalam hidup berkeluarga/ agama golongan tua dihantar ke
pusat jagaan tanpa kasih sayang keluarga.
[6 X 2m + 1m kesimpulan = 13 markah]
6. (a)
Mengapakah negara Malaysia menjadi destinasi migran antarabangsa
pada masa kini.
A1 - Faktor Ekonomi Globalisasi buruh- tarikan peluang pekerjaan dan perniagaan yang
luas. Tawaran gaji yang lebih lumayan. Nilai matawang yang lebih tinggi berbanding
negara asal.
A2 - Faktor Sosial - menikmati kualiti hidup yang lebih baik di Malaysia. Kemudahan
asas, kesihatan,pengangkutan dan perhubungan.
A3 - Dasar kerajaan/polisi governan -menggalakkan kemasukan buruh asing memenuhi
permintaan sektor kritikal seperti pembinaan dan perladangan -memudahkan urusan
pengeluaran permit kerja dan visa
A4 - Faktor Geo politik. Kestabilan politik di Malaysia berbanding negara asal.
-kehidupan yang lebih selamat dan terjamin -negara aman bebas dari kekacauan politik.
A5 - Faktor Bebas Bencana Alam di negara Malaysia bebas dari ancaman bencana alam
seperti gempa bumi/gunung berapi/ tsunami berbanding dengan negara asal.
A6 - Faktor Ketersampaian tinggi -jarak dekat / bersempadan dengan negara jiran seperti
Thailand, Indonesia dan Filipina. Sistem pengangkutan yang cekap seperti kapal terbang /
feri memudahkan perjalanan cepat sampai
A7 - Pertalian persaudaraan golongan masyarakat Jawa dan Minangkabau di Malaysia
merupakan komuniti asal masyarakat Jawa dan Minangkabau di Indonesia.
A8 Persamaan budaya/bahasa /agama mengamalkan adat resam budaya yang sama/
beragama Islam dan bahasa yang hampir sama.
[mana-mana 6 isi X 2m = 12markah]

b)
Bincangkan kesan sosio-ekonomi akibat kemasukan migran antarabangsa ke
Malaysia
B1- Peningkatan kegiatan jenayah bertambah - keldai dadah dan black money.
B2 - Masalah sosial seperti budaya liar,buang anak dan pelacuran.
B3 - Penyakit berjangkit seperti AIDS,selsema burung dll
B4 - Fenomena setinggan -kurang kemampuan untuk menyewa rumah khususnya di
bandar oleh buruh asing. Kewujudan rumah haram di tanah rezab - rumah kongsi.
Masalah pencemaran air, udara dan bau di kawasan setinggan. Penularan wabak penyakit
- kualiti hidup rendah.
B5- Persaingan buruh dengan penduduk tempatan. Saingan pekerjaan dalam sektor
perniagaan, pertanian, pembinaan dan perkhidmatan. Kos buruh import yang murah.
pengangguran di kalangan penduduk tempatan.
B6 - Pengaliran keluar wang negara. Warga asing menghantar wang ke negara asal. Wang
tidak berkitar dalam negara. Merugikan negara Malaysia.
B7- Menjana pembangunan negara. Sektor pembinaan infrastruktur dan pertanian boleh
berkembang dengan pesat. Kekurangan buruh boleh ditampung oleh pekerja asing.
Meningkatkan KDNK dan pendapatan negara dalam semua sektor.
B8 - Meluaskan pasaran domestik. Saiz pasaran bertambah dengan pertambahan buruh
asing. Meningkatkan kuasa beli domestik. Ekonomi tempatan berkembang akibat
perbelanjaan oleh buruh asing. Rantaian ekonomi berkembang.
[mana-mana 6 isi X 2m + 1 kesimpulan = 13 markah]

TAMAT