Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH KEBANGSAAN POKOK SENA

06400 POKOK SENA, KEDAH


UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH 2016
PELAN BILIK 1

NO.PUSAT : KD013

KOD SEKOLAH : KBAB014

ALMARI

PAPAN TULIS

MEJA GURU

KD0131001

KD0131008

KD0131009

KD0131016

KD0131017

KD0131002

KD0131007

KD0131010

KD0131015

KD0131018

KD0131003

KD0131006

KD0131011

KD0131014

KD0131019

KD0131004

KD0131005

KD0131012

KD0131013

KD0131020

SEKOLAH KEBANGSAAN POKOK SENA


06400 POKOK SENA, KEDAH
UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH 2016
PELAN BILIK 2

NO.PUSAT : KD013

KOD SEKOLAH : KBAB014

ALMARI

PAPAN TULIS

MEJA GURU

KD0131021

KD0131030

KD0131031

KD0131040

KD0131041

KD0131022

KD0131029

KD0131032

KD0131039

KD0131042

KD0131023

KD0131028

KD0131033

KD0131038

KD0131043

KD0131024

KD0131027

KD0131034

KD0131037

KD0131044

KD0131025

KD0131026

KD0131035

KD0131036

KD0131045

SEKOLAH KEBANGSAAN POKOK SENA


06400 POKOK SENA, KEDAH
UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH 2016
PELAN BILIK 5

NO.PUSAT : KD013

KOD SEKOLAH : KBAB014

ALMARI

PAPAN TULIS

MEJA GURU

KD0131096

KD0131101

KD0131102

KD0131105

KD0131106

KD0131097

KD0131100

KD0131103

KD0131104

KD0131107

KD0131098

KD0131099

SEKOLAH KEBANGSAAN POKOK SENA


06400 POKOK SENA, KEDAH
UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH 2016
PELAN BILIK 3

NO.PUSAT : KD013

KOD SEKOLAH : KBAB014

ALMARI

PAPAN TULIS

MEJA GURU

KD0131046

KD0131055

KD0131056

KD0131065

KD0131066

KD0131047

KD0131054

KD0131057

KD0131064

KD0131067

KD0131048

KD0131053

KD0131058

KD0131063

KD0131068

KD0131049

KD0131052

KD0131059

KD0131062

KD0131069

KD0131050

KD0131051

KD0131060

KD0131061

KD0131070

SEKOLAH KEBANGSAAN POKOK SENA


06400 POKOK SENA, KEDAH
UJIAN PENILAIAN SEKOLAH RENDAH 2016
PELAN BILIK 4

NO.PUSAT : KD013

KOD SEKOLAH : KBAB014

ALMARI

PAPAN TULIS

MEJA GURU

KD0131071

KD0131080

KD0131081

KD0131090

KD0131091

KD0131072

KD0131079

KD0131082

KD0131089

KD0131092

KD0131073

KD0131078

KD0131083

KD0131088

KD0131093

KD0131074

KD0131077

KD0131084

KD0131087

KD0131094

KD0131075

KD0131076

KD0131085

KD0131086

KD0131095