Anda di halaman 1dari 1

Kemudahan yang disediakan dalam infrastruktur sepert

gambar gambar
tersebut adalah untuk semua orang awam yang ingin menikmati kelainan dan
kemudahan yang bertaraf dunia, malah ada yang sanggup berbelanja untuk
mencapai impian mereka tinggal di tempat tempat mewah seperti itu.
Perkhidmatan adalah yang terbaik dan berkualiti mengikut standard kualiti yang
ditetapkan seperti ISO 90001. Untuk menghasilkan produk berkualiti harus ada
perancangan untuk organisasi dan berupaya untuk mengurus,mengenalpasti
keperluan dan kehendak pelanggan.
Sebagai seorang pemimpin dalm organisasi sekolah harus ada rasa
tanggungjawab untuk memajukan organisasi dan bertindak sebagai seorang
pemimpin yang dapat menjelaskan hala tuju organisasi;menjerjemah hala tuju
organisasi kepada operasi dan seterusnya mengoperasi hala tuju dengan pelan
strategic dengan mengambil kira aspek sumber manusia, maklumat,kewangan
dan sumber-sumber lain.