Anda di halaman 1dari 4

KISAH HIJRAH RASULULLAH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Pengenalan

Yang dihormati pengacara majlis,penal hakim yang


bijaksana, guru,guru seterusnya siding hadiri dan
kawan-kawan sekeliah
Salam sejahtera pembuka bicara,
Izinkan saya memulakan cerita
Hijrah Rasulullah demikian tajuknya
Untuk tauladan kita semua

(pantun)

Nabi Muhammad s.a.w adalah Rasul terakhir yang di


utuskan kepada umat manusi. Setelah mendapat
tentangan yang hebat daripada pembesar Quraisy di
Mekah. Rasulullah berdakwah pula berdakwah kepada
penduduk luar Mekah. Hasil pertemuan Rasulullah
dengan orang-orang Yathrib, Maka terjadilah perjanjian
Aqabah pertama dan kedua. Maka mereka mengajak
Rasulullah berhijrah ke Yathrib.

Usaha yang dilakukan oleh NGO Islam Malaysia yang


membantu penduduk Gaza harus di berikan pujian
Firman Allah

Isi 1
Huraian

Isu semasa

Dalil

Surah Al- Maidah ayat 3


Ertinya :dan tolong menolonglah atas dasr kebaikan
dan takwa, jangalnlah kamu tolong menolong atas dasr
dosa dan permusuhan
Kesungguhan dalam melakukan sesuatu kebaikan akan
mendapat pertolongan Allah.
Musyrikin Makkah mengatur rancangan
Untuk membunuh Rasulullah junjangan
Dipilih pemuda setiap qabilah
1

Pengajaran

Isi dan
huraian
2

Mengepong nabi dikeliling rumah

Rancangan jahat disedari nabi


Tempat tidur di ganti Ali

( Nasyid)

Bersama Abu Bakar sebagai sebagai teman


Mereka menuju kea rah selatan
Jalan ke utara penuh sekatan
Gua Thur tempat persembunyian
(Pantun )
Ingatlah kawan-kawan
Saiyidina Ali yang masih muda remaja sanggup
berkorban dan mempertaruhkan nyawa demi kerana
Islam. Tidak seperti remaja hari yang menyalah
gunakan beranian mereka dengan membuli kawan
sendiri
Firman Allah

Isu semasa
2

Dalil 2

Surah Yassin ayat 9


Ertinya : dan kami jadikan sekatan dihadapan mereka,
dan sekatan dibelakang mereka lalu kami tutup
pandangan mereka sehingga mereka tidak dapat
melihat.
Kawan-kawan hendaklah kita Sabar menempuh
rintanga, marilah berkasih sayang semasa kita serta
Yakin akan kekuasaan Allah.
Kawan-kawan
Di dalam gua Thur mereka bersembunyi
Mengatur langkah menyusun strategi
Musuh darjana tak jemu terus mencari
Allah selamatkan nabi dilindungi
(Nasyid)
Ada sarang labah-labah dipintu gua
Burung bersarang dan mengeram telurnya
Demikianlah kuasa Allah maha esa
2

Pengajaran
2

Isi dan
huraian
3

Selamat dari musuh durjana

( Nasyid)

Asma Bt Abu Bakar di tugaskan membawa makanan,


amir bin Fuhaira mengitip perbualan dan percakapan,
Abdullah bin Uraiqiz ditugaskan penunjuk jalan .
Pergitulah mereka mengatur perancangan. Setelah 3
hari dalam pensembunyi, mereka memulakan
perjalanan .

Kawan-kawan kita hendaklah menjaga alam sekitar


agar
Peristiwa banjir di sungai bertam Cemaron highland
tidak berulang lagi
Firman Allah :

Isu semasa
3

Dalil
3

Surah Al-Anfal ayat 30


Ertinya : Dan mereka menjalankan tipu daya dan Allah
juga menjalankan tipu daya. Allah sebaik-baik yang
mengagalkan tipu daya
Berat sama dipikul ringan sama di jinjingdan para,
Warga pendidik, ibu bapa, para pelajar sama-sam
berperanan membangunkan modal insan

Kawan-kawan
Dengan Bantuan Allah , Rasulullah dan Abu Bakar
Berjaya keluar dari Mekkah. Setibanya di Quba
Rasulullah dan beberapa orang sahabat telah membina
masjid yang pertama dalam sejarah Islam . Masjid yang
serba ringkas itu dibina hanya mengunakan batang dan
pelepah tamar.
Masjid Quba telah dibina
Syiar Islam semakin nyata
Lambang Keteguhan islam tercinta
Berkat pengorbanan sabar dan usaha
3

(Nasyid)

Pengajaran
3

Isi dan
Huraian
4

Pembinaan masjid Cina di tasek jaya Ipoh menarik


minat orang ramai beribadah dan mengunginya serta
dikagumi bangsa asing

Firman Allah

Isu semasa
4

Dalil 4

Surah Al Taubah ayat 108


Ertinya
Sesungguhnya Masjid Quba yang didirikan atas dasar
taqwa dan dari awalnya , sudah sepatutnya engkau
sembahyang di dalamnya
Masjid merupakan tempat yang penting bagi umat
Islam. Di samping beribadah kita boleh melakukan
pelbagai aktiviti berfaedah .
Akhirnya Rasulullah dan para shabat sampai di Yathrib
dengan selamatnya. Rombangan banginda disambut
meriah oleh penduduk yathrib yang sudah lama
menanti kedatangan rasulullah tercinta
Maka bermulalah taqwim baru dalam Islam.
Baginda akhirnya dilanti menjadi pemimpin di Yathrib
yang akhirnya bertukar nama kepada Madinah AlMunawwarah
Sekian Wasalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Pengajaran
4

Penutup