Anda di halaman 1dari 2

Penyebaran Islam Di Mekah

Rasulullah S.A.W. telah menyebarkan Islam di Kota Makkah selama lebih kurang 13
tahun. Agama Islam telah disebarkan melalui dua peringkat iaitu :

Peringkat pertama ( Peringkat rahsia )


Pada peringkat ini, dakwah Islamiah berjalan selama tiga tahun.
Nabi Muhammad S.A.W. telah menjalankan kegiatan dakwahnya
secara sulit dalam kalangan keluarga dan sahabat-sahabat baginda
yang terdekat. Orang yang paling awal memeluk Islam ialah isteri
baginda, Khadijah binti Khuwailid diikuti oleh sepupunya Ali bin Abi
Talib, anak angkat baginda, Zaid bin Harithah dan sahabat karib
baginda, Abu Bakar al-Siddiq.
Pemelukan Islam oleh Abu Bakar al-Siddiq memberikan sinar
kepada agama Islam kerana beliau adalah golongan bangsawan
Quraisy yang berpengaruh. Melalui beliau, beberapa tokoh Quraisy
yang lain telah memeluk Islam antaranya Uthman bin Affan, Zubair bin
Awam dan al-Arqam bin Abu Arqam. Al-Arqam telah menjadikan
rumahnya sebagai pusat kegiatan Islam yang pertama di Makkah.
Melalui pusat kegiatan ini, Nabi Muhammad S.A.W. telah berjaya
menyebarkan Islam secara lebih meluas dan dakwah Islamiah telah
mendapat sambutan ekoran ketinggian akhlak baginda dan kejujuran
para sahabat. Mereka yang memeluk Islam pada peringkat awal ini
bukan sahaja terdiri daripada golongan bangsawan dan hartawan
seperti Khadijah binti Khuwailid dan Abu Bakar al-Siddiq.
Mahayudin Hj Yahaya (2001).

Peringkat kedua ( Peringkat terbuka )

Dakwah Islamiah secara terbuka dilakukan setelah baginda


menerima perintah Allah supaya dakwah Islamiah disebarkan kepada
masyarakat Makkah dilakukan secara terang-terangan. Kaum kerabat
baginda merukan golongan yang terawal disebarkan dakwah secara
terbuka ini. Satu majlis ceramah telah diadakan di rumah Ali bin Abu
Talib dan di dalam ceramah tersebut baginda telah menerangkan
tentang Islam. Ramai dalam kalangan keluarga baginda yang
menerima dan ada juga yang kuat menentang termasuklah Abu Lahab,
bapa saudara baginda. Dakwah secara terbuka kepada orang ramai
dilakukan di Bukit Safa, Makkah setelah Allah menurunkan perintah
menerusi suruh al-Hijr, ayat 94. Majlis ini telah dihadiri oleh semua
ketua pentadbir kota Makkah, antaranya ialah Bani Abdul Mutalib, Bani
Zuhrah, Bani Tamim, Bani Makhzum dan Bani Asas. Berlaku
perbahasan yang hebat antara Nabi Muhammad S.A.W. dengan Abu
Lahab. Beliau telah menghina baginda sehingga dakwah yang hendak
disampaikan oleh baginda terganggu. Pada peringkat ini, dakwah
berjalan selama 10 tahun. Nabi Muhammad S.A.W. telah berusaha
menyebarkan ajaran Islam kepada segenap lapisan penduduk Makkah.
Mahayudin Hj Yahaya (2001)