Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

1.
2.
3.
4.

Minggu / Hari / Tarikh :


Kelas / Masa / Mata Pelajaran :
Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) :
Objektif Pembelajaran :

5. Aktiviti PDP :

6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) :


7. Bahan Bantu Belajar :
8. Penilaian PDP :

39 / KHAMIS / 29 SEPTEMBER 2016


3 MOLEK / 8.30 - 10.0 / BAHASA MALAYSIA
SAINS DAN REKA CIPTA / 5.2.1
Di akhir pembelajaran, murid boleh :
(i) Menyenaraikan sekurang-kurangnya 8 daripada 10 imbuhan awalan
(meN-, beR-, teR- yang terdapat di dalam teks.
(ii) Membina sekurang-kurangnya2 daripada 4 ayat mudah yang
menggunakan ibuhan awalan dengan betul.
1. Guru menunjukkan kad imbuhan awalan meN- , beR- dan teR- di
hadapan kelas seterusnya bersola jawab dengan murid.
2. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan dan diberikan tugasan.
3. Guru meminta beberapa orang murid untuk menyenaraikan hasil
dapatan daripada tugasan kumpulan.
4. Murid diminta menyalin semula jawapan di dalam buku tulis
masing-masing.
5. Penilaian dilakukan ke atas murid bagi mengetahui tahap
penguasaan mereka terhadap kemahiran yang telah dipelajari.
Sains dan teknologi
Buku teks, Buku tulis
Murid dapat Menyenaraikan imbuhan awalan yang terdapat di dalam
bahan grafik yang telah diberikan.

9. Refleksi / Impak dan Kerja Rumah :

1.
2.
3.
4.

Minggu / Hari / Tarikh :


Kelas / Masa / Mata Pelajaran :
Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) :
Objektif Pembelajaran :

5. Aktiviti PDP :

6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) :


7. Bahan Bantu Belajar :
8. Penilaian PDP :
9. Refleksi / Impak dan Kerja Rumah :

39 / KHAMIS/ 29 SEPTEMBER 2016


2 MOLEK / 12.00- 1.30 / BAHASA MALAYSIA
SAINS DAN TEKNOLOGI / 5.2.1
Di akhir pembelajaran, murid boleh :
(i) Menyenaraikan sekurang-kurangnya 6 daripada 8 imbuhan awalan
(meN-, beR-, teR- yang terdapat di dalam teks.
(ii) Membina sekurang-kurangnya2 daripada 4 ayat mudah yang
menggunakan ibuhan awalan dengan betul.
6. Guru menunjukkan kad imbuhan awalan meN- , beR- dan teR- di
hadapan kelas seterusnya bersola jawab dengan murid.
7. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan dan diberikan tugasan.
8. Guru meminta beberapa orang murid untuk menyenaraikan hasil
dapatan daripada tugasan kumpulan.
9. Murid diminta menyalin semula jawapan di dalam buku tulis
masing-masing.
10. Penilaian dilakukan ke atas murid bagi mengetahui tahap
penguasaan mereka terhadap kemahiran yang telah dipelajari.
Sains dan teknologi
Buku aktiviti, Buku tulis
Murid dapat Menyenaraikan imbuhan awalan yang terdapat di dalam
bahan grafik yang telah diberikan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN


2.
2.
3.
4.

Minggu / Hari / Tarikh :


Kelas / Masa / Mata Pelajaran :
Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) :
Objektif Pembelajaran :

5. Aktiviti PDP :

6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) :


7. Bahan Bantu Belajar :
8. Penilaian PDP :
9. Refleksi / Impak dan Kerja Rumah :

39 / KHAMIS/ 29 SEPTEMBER 2016


6 MOLEK / 10.30- 11.30 / BAHASA MALAYSIA
MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN / MODEL RUMAH
Di akhir pembelajaran, murid boleh :
(i). Mempertingkatkan kemahiran memilih dan menggunakan alat ,
bahan, teknik serta proses membuat model rumah.
(ii). Membuat model kompleks dengan menggunakan pelbagai alat.
1. Guru menunjukkan beberapa jenis model gambar rumah kepada
murid seterusnya bersoal jawab dengan murid.
2.Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan dan diberikan tugasan.
3.Guru meminta beberapa orang murid untuk menyiapkan tugasan
model rumah berdasarkan bahan yang telah dibawa oleh kumpulan
masing-masing.
4.Murid diminta setiap kmpulan mempersebahkan model rumah
dihadapan kelas untuk dinilai.
5.Penilaian dilakukan ke atas murid bagi mengetahui tahap penguasaan
mereka terhadap kemahiran seni visual (unsur seni dan aspek rekaan)
yang telah dipelajari.
Keusahawanan
Bahan kitar semula, gambar pelbagai jenis model rumah.
Murid dapat Menmbina sebuah model rumah dengan menggunakan
teknik yang betul.