Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

1.
2.
3.
4.

Minggu / Hari / Tarikh :


Kelas / Masa / Mata Pelajaran :
Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) :
Objektif Pembelajaran :

5. Aktiviti PDP :

6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) :


7. Bahan Bantu Belajar :
8. Penilaian PDP :

39 / RABU / 28 SEPTEMBER 2016


3 MOLEK / 7.30 - 8.30 / BAHASA MALAYSIA
SAINS DAN REKA CIPTA / 4.3.1
Di akhir pembelajaran, murid boleh :
(i) Mengujarkan dialog bertajuk kereta dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
(ii) Melakonkan dialog bertajuk kereta dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.
1. Guru menunjukkan gambar 4 watak gambar boneka lidi di hadapan
kelas dan memperkenalkan watak tersebut kepada murid.
2. Murid diminta membaca maklumat yang terdapat di dalam teks.
3. Guru meminta beberapa orang murid untuk mengujarkan teks.
4. Guru meminta beberapa orang murid untuk mengujarkan teks
dialog tersebut sambil berlakon menggunakan boneka lidi.
5. Penilaian dilakukan ke atas murid bagi mengetahui tahap
penguasaan mereka terhadap kemahiran yang telah dipelajari.
Sains dan teknologi, keusahawanan
Buku teks, Buku tulis
Murid dapat mengujarkan teks dialog dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul.

9. Refleksi / Impak dan Kerja Rumah :

1.
2.
3.
4.

Minggu / Hari / Tarikh :


Kelas / Masa / Mata Pelajaran :
Tema / Tajuk Standard Pembelajaran (KOD) :
Objektif Pembelajaran :

5. Aktiviti PDP :

6. Elemen Merentas Kurikulum (EMK) :


7. Bahan Bantu Belajar :
8. Penilaian PDP :
9. Refleksi / Impak dan Kerja Rumah :

39 / RABU/ 28 SEPTEMBER 2016


2 MOLEK / 9.00- 10.00 / BAHASA MALAYSIA
SAINS DAN TEKNOLOGI / 4.4.2
Di akhir pembelajaran, murid boleh :
(i) Melengkapkan sekurang-kurangnya 2 daripada 4 pantun
(ii) Melafazkan pantun dengan intonasi yang betul dan jelas.
1. Guru berpantun dihadapan murid dan seterusnya bersoal jawab
dengan murid.
2. Murid diminta untuk membaca teks pantun yang diberikan.
3. Guru meminta murid melengkapkan pantun secara berkumpulan.
4. Guru meminta murid untuk berpantun di hadapan kelas dengan
intonasi yang jelas dan beutl.
5. Penilaian dilakukan ke atas murid bagi mengetahui tahap
penguasaan mereka terhadap kemahiran yang telah dipelajari.
Sains dan teknologi, keusahawanan
Buku aktiviti, Buku tulis
Murid dapat melengkapkan pantun seterusnya melafazkan dengan
intonasi yang betul.