Anda di halaman 1dari 5

A F()GK

Romrnul: tartru dentar; angolul: (dental) calculus

A fogk

elmeszesedett dentalis plakk a fogak s eryb sjiirggi kpletek feliiletn. Hsz

tqld|iLa

bizonyos .nennrsJsil
fogk. A fogkkpzdst mindig megelzi a dentalis plakk lerakdrsa Ha a dentalis phkot nem
voltjuk el, idvel az interbakterilis mtrixban mszkristalyok rakdnak le. Ksbb a teljes
interbakterirlis mtix, majd maguk aplakkbaktriumok is teljesen elrneszeseilnek.
Gyakorisga: o 80-95%-os elforduls a felntteknl
. kb. 35%-os gyakorisga9-l4 ves gyekereknl s
o csak kivteles esetekben mutatkozik 9 ves kor eltt.
ves kor utn (nha }ordbbon is) szinte mindenki se{jcibon

I.

OSZTLYOZS

Lokalizi szerint megktilntliiztettink:


1.

A supragingivlis fogk:

- supragingivalis s
- subgineivalis fogkvet.

Elhelyezkeds: - a fogak koronai rsznhelyezkedik el, tehat a gingivaszl frltt


- kezdetben a korona nyaki rgijl alakul ki, majd onrrarr fokozatosarr
terjedve, bebodtja a fogkorona tbbi rsztis
- a szupragingiv]is fogk elfordulhat ery vy tbb fognrl, ternrszetes
fogfelszneken s fogmveken egyararrt (imsek, koronk, hdak)
- antagonista nlkiili vagy ngasra nem haszrrilt molrisok occluzalis felszntis bodthatja fogk
Szne: - eredenden srgsfehr, de idvel az exogn, bakterirlis eredet- s telsznezkekigen
vltozatosan elsznezhetik (stt grgrra barnrra).
Kemnysge: fiigg a fogk letkotl - a viszonylag friss fogk l<rta konzisztencij, de a tbb
ves, zavartalanul elmeszesed fogk maga svnyanyag-tartalma kvetkeben igen kernnny
vlhat.
Fredilekcis helyek: - megfelel fogmossi technika hianybaq a fogk leggyakrabban s
leggyorsabban a fels molrris fogak V s az als metszk L felsznn
rakfiik le, a nagy nylmirigyek kivezetcsatomrinak nyflsval szemben
(Stenon, Wharon s Bartholin).
- ert ny l ere det fogknek is szoktik neveni
- nagyon elhanyagolt szjhiginj egyneknla fogazat minden felsznt,
mg a ngfelszneket is fogk bodthatja
- antagonista nlkilivagy rgasra nem hasznlt rlfogak occluzalis
felszntis fogk fedheti.
Kimutatasa: megteHnts s tapints rvn,lthat a sjiiregi kpleteken.
2. A subgingvalis fogk:
Elhelyezkeds: - nincsenek a fogkkpzdsnek predilekcis helyei!
- p, g}ulladasmentes gingivlis viszonyok kztt nem alakul ki
- subgingivalis fogk csak a gyulladsos nyben vagy parodonta]is tasakban
kpzk s gy mindenkppen mr patolgits kpzdmnynek kell tekinteni.
- ez esetben a fogk a gykrcement felsznnhalmodik fel
Szne: - ming stt sziirke / stt bama/ fekete szn
- amennyibenaznyszl viszonylag vkony, a fekete szin fogk kkesenJilsan thnhet
az nyszlen.

Kemnysge: - konzisztencija igen kemny s felszne rdes.


- svrnyianyag-tartalma nem a nylbl, hanern a sulcusvaladkbl s a vrbl
szrmazik, ezrt ert suleusfolyadk eredet (sulcalaris) foglnekis hvjrk.
Kimutasa: - mg a supragingivalis fogk egyszer megtekintssel diagnosztizlhat, a
subgingivalis fogk csak parodontalis szondval tapintlwt ki atasakbarr, ill. ltlrat
a gingiva enyhe szondnsval vagy ers leveg befujasval. Az approximalisan
lerakd subgingivlis fogk j l lthat rntgenkpeken.

Il AznprrFoGK xnnnssznr,TELE:
-

A.

75% szervetlen sk

szervesvz
8-10Yovz
Szervetlen elemei:
l5o/o

legnagyobb mennyisgben C4 P s Mg
a Ca minya a szervetlen llomrnyban 40Yo,mgaP Z0Yo-bantallhat;
nyomokban: Na,7,n, Sn, Br, Crl Mo, W, Arr, Si, Al, Fe, F.
a szervetlen anyagok kb. 2l3-a kttsttyok formjban mutathatk ki, tbbynire a Cafoszft [Ca:(POl)z] kiilnbiiz szerkezet s vztartalm}risyaiknt
ezenkvtil: CaCOg, Mga(PO+)z, MgCO3laistrlyok

B.

Szelryes alkotelemei:

ezekkpezikafogk zerves vazt


nag5rrszt fehjks sznhidntok alkotjrk
a fehrjk(kb. 8%) a nyrlbl s baktriumokbl szrmazrrak

a sznhidntok Q-9V fomsai a baktriumok proteoglikanjai (ebonthatatlan cutrok),


az ltaluk termelt extracellulris poliszacharidk (lebonthat, energiafonasknt
felhasznlt cukrok), a ny glikoproteinjei s a baktriumok glikolipiei; ezenkvtil kis
mennyisg gliikz, galaktz, mannz.
ajelenlev lipidbk szabad zsrsavak" koleszteriru tigliceridelq foszfolipidek
levlt s elmeszesedett hmsejtek, fehrvrsejtek

m. AFoGK r,INOMABB sTRIiKT[rnm

fogk tbbnyire kristalyos szerkezetet mutat, Erettsge, letkora fiiggvnyben

ktilnb{iz Ca-fosdt-lrristyokbol phet fel:


l. CaI{(POa) x
2. Ca+HOa} x
3. Ca5(PO4)3 x

2H2O
2(H2O)
OH
4. CalO+)z

brushite (B)
oka-katcium-foszflt (OKF)
hidroxi-apatit (HA)
trikalcium-foszfit (TKF)

A supragingivalis fogk

Az tlagos

rteges szerkezet s az egyes rtegek mineralizcis foka eltr.


asvnyianyag-tartalma 37Yo, de vannak ennl kevsbs sokt<al jobban mineralizlt

rtegek is.

OKF, mg
a mlyebb rtegek fleg HA-blplnek fel

a kls rteg ltalban

brushite csak a nag5ron friss, 1-2 hetes fogkben fedeet fel, ksbb ez tovbb rik

oKF

HA.

---+ a7.

---+

OKF lemezes hisyszerkezet

aFIAhasbos,
a TKF pedig hexagonlis kristty szerkezetet mutat.

subgingivalis fogk kristlyszerkezete lnyegesen homognebb, mivel Lzono


asvnYianyag,tartalm rtegekbl pl fel. lagos svrnyi anyag taftalma 56%.
Kristlyszerkezett ffileg TKF s tIA alkotja.
Iv. A F,OGK KIALAKUIsa:
Vannak gyengn" kzepesen s ersen fogkkp erynek.
Kialakulrsa .n. mineralicis gcokMl indul el, melyek idvel sszefolynak s nagyobb
fogk-tmegeket hozrak ltre. Napi tlagban 0,10-0,15 mg fogk kpzdik. Nvekedsi
idtartama 10 ht-6 hnap kztt vltnzhat. Nvekedse bizonyos nagysag elrseutin megll,
mert a letredez s az jrakpzd fogk mennyisge egyensyba kerl.
A fogkkpzds fizikokmija csak rszben tisztiaott, de kialakulast mindig megelzi a
dentalis plakk lerakdsa. Az elrneszeseds magyarzataatbb elrnlet sziiletett:
1. ,z aktv bakterils elmlet: szerint a mikroorganizmusok nemcsak passzvan
fielenltiik ttat) jrulnak hozz a fogk kialakulshoz, hanem anyagcserefolyamataik rvnis.
Az aktv szerepet mogat elmlet szerint a baktriumsejtekben zql artyagcsere folyamatok s a
ksbbi degeneratv elvrltozsok vtjrk h,t az elmeszesedst. Ilyenkor kiilnbz elektromos
tlts gcok alakulnak ki, amelyek a fogkkpzds kiindulsi pontjai lehetnek. Ezen gcokbl
ered az n. mikrorram, mely lehetv teszi az ionok amlt, a koncentci gndienstl
fiiggetlen. Egyes szeruk szerint az ionok sebessge a lepedkben elrheti a 6 mmr sebessget.
2- A Passzv bakterilis elmlet rtelmbena baktriumok fulajdonkppen elrneszesedsi
gcokat kpeznek, amelyekhez passzv mdon kilnbz ionok tapadnak, tbbnyire foszft,
karbont s klcium ionok.
Gram-pozifiv baktriumok esetben
kristrtyosods in*acellu]risan kezddik a
mezoszomkhozzjrulasval(asejtfalbetiiremkedseirvn).
A Grarr-negatv baktriumok esetben ez a tpuselmeszeseds igen ritka itt inkbb
extracellulrisan trtnik a sejtfelileten lev elemek kaemkdsvel.
A fogk kpzdsfolyamatban lnyeges szerepet tltenek be a fonat alak baktrirrmok.
A szuPragingivlis fogk feliiletn nagy mennyisg, merlegesen kapaszkod fonal alakri
baktriumot figyeltek meg. Egyes szerzk szerint ez az elhelyezkeds lass$a a nyl tfolyst a
fogak felletn s lehetsget nyujt anyl eredeti svnyok kicsapsara.
3. A BOOSTER-elmlet szerint a helyi pH rtknekemelkedse folyt! megfelel Ca s
P koncentrci melett, megtrtnik a kalcium -foszftkicsapdrsa. Szjtiregi kriilmnyek kztt a
nYl PH vrltozsai befolyrsok elssorban a glikoptroteinek bizonyos fehrje rszeit, amelyek
izoelektrikus pontja megfelel a pH:4-es rtknek. Ily mdon mdosul a glikoprotein molekulrik
trbeli szerkezete s n a foghoz val tapadrsi kpessgiilq illetve a klciumhozval affinitsuk.
4. EgY msik hipotzis a COz tenzi vltozsaknt rtkelia mszsk kicsapdst. A
COz ducfusbeli (a nylrnirigyek kivezet csatorniban mrt) parcilis nyorrusa kb. 60 Hgmm, mg
az atmoszrikus levegben lv nyomas lnyegesen kisebb (0,3 Hgmm) . Ez anyomaskiilnbsg
a COz-nak a sjiiregi folyadkbl val elvesshez veze| ma utn vonva a pH emelkedst.
Ennek kvetkezmnye gyszintn a mineralizac,i.
CO2 + H2O
HzCOg
HCO:- + tf 1a COz savas kzeget jelent)

5. Leginkbb elfogadott az n. epitaktikus koncepci. Ennek rtelmben a

nylat
tulteltett soldatknt fogjuk fel, melybl kristrlykpzds indul el, ha van egy megfelel szerves
vz, amelyen az els szablyos alak kristyok kialakulnak. Az interbakterilis mtrix bizonyos
elemei, lipidek, proteoglikanok, egyes kollagntpusok lehetnek krisyost magvak. Ha egyszer
a mineralici megindul, a felptilt kristyok szolglhahak tovbbi laisklyost magvakknt. Ez
az ehmlst magywiuza a nagyobb mennyisefogk kpzdsta ny, pangai helyeirr, azaz a
fels molrisok V felsznns az also frontfogak L feliileten (ahol a nyl stag&l).
6. A fok kepzdst nagy mrtkbenbefolyasolja a nylban lev klcium-tti*nnysege s
hozfhetsse. A szajtireg kilnb mechaniarrusok vnigyekszik a nyat krlciumrnal
ttiltetrtett otrdatknt -rnegtar-tani, ezltal rnegetrzve a fogszveteket veszlyez,tel derninemlizcs
foly-amatokat. Ezek a mschanianlsgk felftigges,ik a ktlciurrr sok kicsapdst a nylmirig5rek
kivezet csatorniban s a sjiireg kpletein. Legfontosabbak ilyen szempontbl a kicsapdst
stl kmiai veryiiletek, melyek kz sorolhatk a saterin s a pirofoszok
A saterin magas prolin, tirozin s foszfoszerin tartalrn fehrje, amely erseR vonzdik a
hidroxiapatit krislyokhoz s gtolja a klcium-fosdt kicsapodrst. Ezenkvtil a prolinban
gazdagegyb proteinek is hatkonyan akadrlyozz,ka szjiiregi mineralizcis folyamatokat.
nyl tartalmazra mg ms
Eryes szerzk (VOGEL, UruPUemD szerint
fogkkpzdst gtl mechanizmust is, melynek fszereplje a fiiltmirigybI szrmaz nyl,
pirofoszft vegyiilete. Ezen elmletbl kiindulva egyes foghm gyt cgek pirofosdt tartalm
fogpasztkat hoztak forgalomba, amelyek fogk kpzdst gtl hatassal is brnak.
Ezenkviil eg)r sor rltalnos s helyi tnyez is hozzrf rrul a fogkkpzdslrez:
_ a pllkozs: foszfatokban, nitrtokban gaz,dag lelmiszerek (spent, bors, hvelyesek)
fogyasztsakor ammnia s karbamid szabadul fel, gy a nyl pH-ja emelkedik s ez
elsegti az svnyok kicsapdst.

- a puha rendkviil finomtott telek nem veszik ignybe a rgast, ezIt a

fogrgyat

mentestik a fimkcionlis stimulrl hatastl s elmarad az ntisuls


- a hirinyos szjhigin is fokozza a lerakds mrtkt
- plakkretencis tnyezk kztt szerepel lnyegben minden tms, rgztett- s kivehet
ptls s fogszabIyoz ksziilk.Mg a legtkletesebb minsgben kszlt ptls vary
tms is megvltoztatja az adoIt fogfelsznen a pla}il<-kpzds menett s befolyasoa
annak tisztatsat. A minsgi hibk, a nem tkletesen kipolrozott felsznek, az elll
vagy nyitott koronaszlek pedig nagyrrrrtkben fokozzk az adott felsznen a plalrkkpzdst s akadlyozzk a fogak mechanikai tiszttst.

m. A FOGK TAPADSA:
A fogk

elmlet is prblja maryarzni:


1. Tapadst a szintn e]rneszesed szerze3t dentalis pellikula biostja bizonyos kmiaiftzika folyamatok rvn,melyek ezen pellikula s a fogfelszn kztt zajlanak.
2. A tapasban a fogazat felszni egyenetlensgei is szerepet jtszanak. A subgingivalis
fogk szvsabban Wad a fog felsznhez,mint a supragingivalis (a cement felszne rdesebb a
zomrncnrl). A gyOkrfelszn egyeneflensgeiben gy megtapad, hogy a cement egy resznek
lekapansa nlkiil a fogk nem is tvolthat el.
3.
dentis plakkban s a fogkben lev baktrirrmok kzvetlen tbatolnak a
cementbe, szorosabb tve ezIl a kiilnbz rtegek kapcsolat.
rgi, ffileg subgingvrlis fogk esen tapad a fogfelsznhez. Ez tszbn aza|
magyarz}nto hogy a fogkkpzds sorn nemcsak a denlis plakk mineralizldik, hanem a
fosak kemny rllomrnyt bodt szerzettpellicula is. A fogny alatti rgikban a fogk tapadst a
cementrteg felszni egyenetlensge is fokozza.

ersen

Wad

a foghoz. Tartttbb

v. A F,oGr

paror,cru sZEREpE

fogk patolgiai szerepe a foggybetegsgben eltaatatlan. Mivel a fogk felszne


rdes, letisztthatatlan s mindig ffisges, vitrlis plakk bodtja" nehezen dnthe el, hogy
meruryiben felel a patolgirs folyarrratrt ma a fogk. Az azonban bizonyos, hory a fogk nem
mechanikai irritci rvnkrostja a parodontiumot, hanem azltal, hogy kivJ plaldaetencis
felsznt kpez. Ksrletesen tbb bizonytktmaszlja al azt a nzetet, miszerint maga a fogk
nem primer etiolgiai tnyez. htksrletekben autoklwat sterilizlt fogk, nytasakba tiltetve,
nem vtott ki gyuiladsos reakcikat. UryanalrJ<or a subgingivalis fogk felsznl a dentlis
plakkot rendszeresen eltvoltva ugyanolyan terpis eredmnyt lehetett elmi, mint tkletes
subgingivrlis deprnlrssal.

gyakorlatban azonban a fogk mindig fontos oki tnyez a foggybetegsg


kiatakulsban, de leginkbb a gyulladrfu fenntartrsban. Fogk ming ott alakul ki, atrol a
dentalis plakk tartsan, hbodtatlanul megtapadhat. A dentalis plakk elmeszesedse urr peg az
rdes felszneket mg kevsb lehot tiszn tartani s ry a plakk baktriumait a fogk ming a
marginalis parodontium kzvetlen kzelben tartla.Ezrt a tkletes supra- s subgingivalis fogk
elvoltsa a parodontalis kezelsek egyik legfontosabb lpese.
A fogk mindig akadlyozza a plalrft eltvolist, az rdes felsznrl s az alatta lev
fogfelsznelrrl egyannt. A fogk nagy mennyisg toxinokat tarta}maz, ezenkviil lerakdott
telmaradkot s ms szerves anyagokat is, melyek tpltkf,onasul szolglnak a baktriumok
szrra.

vI. A

Pl.

roGK KMUTATsNlx MoDERN ESZKZEI:


DetecTar (NEKS Technologies)
DetecTar (Uladen$

szerkezetiikben tallhat dida (LED, angolul: light emitting diode) megfelel


hullrmhossztltha vrs (- 630 nm) vary kzel infravs (- 810 nm) fnyt bocsjt ki, mely a
kzidarabban lev optikai szlon kereszttil elri a mrhegy vgts a fog krli tasakba vetiil. A
berendezs az tn. megkiilnbztet reflektometria elve alapjrr mkdik, teht a beptett
mikroproceszora kpes elemeani a kibocsjtott fny elnyelst,illetve sszaverdst. Ha a
gykrfelsznen fogk tapad, a berendezs hang s/vagl fnyjelzsselfiryelmezteti a felhasantt
az elmeszesedett lerakdas jelenltrl. Hegye hasonlt a parodontis szondhoz. Hatkony akir
nyl, sulcusfolyadk vagy vr jelenltben.A LED nem termel ht, teht bionsrgosan
alkalmazhat a fogrgy szvetein.

Alkalmazsuk elnyei:

- kimutatjk a fogk jelenltt s annak pontos elhelyezkedst depurrlrs eltt

. doprniilis helyessgnekellenrzse
- megelzik a tlrzkenysget
- cskkerrtik a foggykr srlseit
- mly tasakok esetn cskkentik a agnosztikai bizonytalansgot