Anda di halaman 1dari 2

PAGLAKAS NG EUROPE

PAG-IRAL NG MERKANTILISMO
-Ang Merkatilismo ay isang sistema na ang pangunahing mga layunin ang politikal.
-Ang mga layuning ito ay ang magkaroon ng malaking kitang magbibigay-daan upang ang hari ay makapagpagawa ng mga barko, mapondohan ang
kanyang hukbo, at magkaroon ng pamahalaang katatakutan at rerespetuhin ng buong daigdig.
-Ang doktrina ng bullionism ay sentral sa teorya ng merkantilismo.
-Sa ilalim ng doktrinang ito, ang tagumpay ng isang bansa ay masusukat sa dami ng mahahalagang metal sa loob ng hangganan nito.

PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY


-Malaki ang naitulong sa pagtatatag ng national monarchy o pambansang monarkiya sa paglakas ng Europe.
-Ang hari na dating mahina ang kapangyarihan ay unti-unting namayagpag. Bilang resulta, ang katapatan ng mamamayan ay lumipat mula sa panginoong
maylupa tungo sa pamahalaan na may kakayahang protektahan sila. Handa silang magbayad ng buwis para sa proteksiyong ito.
-Sa pamamagitan ng buwis, nagkaroon ng pondo ang hari upang mag-bayad ng mga sundalo. Dahil dito, nakalaya ang hari mula sa proteksiyon na dating
ibinibigay ng mga knight ng panginoong maylupa.
PAG-USBONG NG BOURGEOISIE
-Ang terminong bourgeoisie ay iniuugnay sa mga mamamayan ng mga bayan sa medieval france
-Sa ika-17 at ika-18 siglo, sinuportahan ng bourgeoisie ang mga prinsipyo ng konstitusyonalidad at likas na karapatan (natural right) laban sa banal na
karapatan (divine right).
-Ma-iuugat ang English Revolution, American Revolution, at French Revolution sa pag nanais ng mga bougeoisie na makalaya sa piyudalismo, personal na
kalayaan at karapatan sa kalakalan.
BOURGEOISIE
PAG-USBONG NG RENAISSANCE
-Sa pag-unlad ng agrikultura ,bunga ng mga pagbabago sa kagamitan at pamamaraan sa pagtatanim umunlad ang produksyon sa Europe noong middle
ages . dahil dito lumaki ang populasyon at dumami ang pangangailangan ng mga mamamayanan na matutugunan naman ng maunlad na kalakalan.ang
mga lungsod-estado sa hilagang Italy ang nakinabang sa kalakalan .noong ika-11 hanggang ika-12 n sigalo umunlad iot bilang sentrong pangkalakalanat
pananalapi sa Europe.ilan sa mga lungsod-estado na umusbong ay ang Milan, lorence, Venice, Mantua, Ferrara, Padua, Bologna at Genoa.
Ang Humanismo
-Si
Francisco Petrach
ang tinaguriang ama ng humanismo . pinagtuunan nya ng pansin ang iniisip at nararamdaman ng mga roman.ang Humanismo ay kilusang intelektuwal
noong panahon ng renaissancena naniniwalang dapat pagtuunan ng pansin ang klasikal na sibilisasyon ng Greece at rome . ang nag-aaral sa klasikal na

sibilisasyon ng Greece at rome ay tinaawag na humanist o humanista mula sa salitang Italian na nangangahulugang guro ng humanides
Pamilyang Medici
-Sila ay mga mangangalakan at banker kaya sila ay yumaman at nakilala sa europoe bilang mga duke. Sa pamilyang ito nagmula ang tatlong papa sina
Leo V, Clement VII, at Leo XI, at dalawang reyna sina Catherine at Marie. Mahalaga ang nagging papel ng Pamilyang medici sa pagpapalaganap
ng renaissance sa pamamagitan ng pagtatayo ng pampublikong aklatan, pagsuporta sa mga pintor at eskultor.
PAGLAKAS NG SIMABAHN AT PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE
-Ang Simbahan ang pinaka-makapangyarihang institusyon sa panahon ng middle ages.
-Sa pagsapit ng 1073 naging mas makapangyarihan ang simbahan nang itakda ni Pope Gregory VII na ang lipunan ay bahagi ng kaayusang banal na
napasailalim sa batas ng diyos.
-Ang mga papa ay may karapatang tanggalin ang hari kung hindi ito tumupad sa kanyang obligasyong Kristiyano.
-Sa pangunguna ng Simbahan, nabuo ang imahe ng Europe bilang isang malawak na kabuuang Kristiyano
BOURGEOISIE
-Ay ang mga taong nasa gitnang antas ng lipunan na naging makapangyarihan at maimpluwensya sa ekonomiya.
-Binubuo ng mga mangangalakal, Banker, Shipowner, mga pangunahing mamumuhunan at mangangalakal.
-Ang terminong bourgeoisie ay iniuugnay sa mga mamamayan ng mga bayan sa medieval france
REPORMASYON
-Ang Repormasyon ay kilusang ibinunsod ang malaking pagbabago ng tao tungkol sa relihiyon.
-naglalayan na baguhin ang pamamalakad ng simbahan.
-2 baahagi: Repormasyong Protestante at Repormasyon ng Katoliko.
-Martin Luther (Ama ng Protestanteng paghihimagsik.
-Henry VIII- isa sa hayagang tumutol sa pagbili ng idulhensya.