Anda di halaman 1dari 2

PAGPAPALAGANAP NG

KRISTYANISMO

Sa panahong ito, ang


Kristyanismo
at
ang
simbahan nito ang naging
pinakamatatag na institusyon.
Sinasabi ring ang paglakas
ng Kristyanismo ay isang
salik na nakapagpabagsak sa
Imperyong Roman. Habang
bumabagsak ang Imperyong
Roman,
lalo
namang
lumalakas ang Kristyanismo

SISTEMA NG EDUKASYON NG
PANAHON NG MGA ESPANYOL

Isa na rin namang paraan ng mga Espanyol na mahimok ang


mga Pilipino sa Katolisismo ang edukasyon. Mga religious orders ang
may hawak ng edukasyon. Aang mga misyonaryong prayleng ito ay
nagpaakilala ng isang bagong paraan ng pag-aaral na ang binigyang
diin ay ang pananampalatayang Kristiyano.
Ang unang ginawa ng mga Espanyol ay ang pagsunog ng mga
tala na ginawa o sinulat ng ating mga ninuno sa mga dahon at balat
ng punongkahoy. Ang sabi nila ang mga ito ay kagagawan ng diyablo.
Ang mga talang sinunog ay pinalitan ng mga aklat-dasalan at mga
babasahin tungkol sa relihiyong Katoliko.