Anda di halaman 1dari 2

Nama

: Pikri Eriyanto

NIM

: H1F11012

Prodi

: Teknik Mesin
KENAPA EMAS BERWARNA KUNING KEMERAHAN DAN
BERKILAUAN ?
Emas ialah unsur kimia yang mempunyai simbol Au(Aurum) dan

mempunyai nomor atom 79. Susunan electron terluar dari emas adalah 4f 14 5d10
6S1, dan konfigurasi elektronnya adalah(Xe) 4f14 5d10 6s1. Sifat electron ini
sangat berkaitan dengan sifat warna kuning emas. Emas merupakan logam
lembut, mengkilat, mudah ditempa, dan mempunyai nilaijual yang tinggi.Emas
dapat dibagi menjadi beberapa golongan menurut warnadan kemurniaanya.
Kenapa emas berwarna kuning kemerahan dan berkilauan ?
Emas berwarna kuning disebabkan oleh frekuensi Plasmon emas yang
terletak pada julat penglihatan yang mengakibatkan warna merah dankuning
dipantulkan, sementara warna biru diserap.Hanya koloid perak yang
mempunyai interaksi yang sama terhadap cahaya, tetapi dalam frekuensi yang
lebih pendek sehingga menyebab kan warna koloid perak menjadi kuning.
Selain itu warna kuning pada emas disebabkan oleh susunan elektronnya, warna
logam terbentuk berdasarkan transisi electron di antara ikatan-ikatan
energinya.Kemampuan menyerap cahaya pada panjang gelombang untuk
menghasilkan warna emas yang khas terjadi pada panjang gelombang untuk
menghasilkan warna emas yang khas terjadi karena transisi ikatan yang
melepaskan posisi di ikatan konduksi

Hanya koloid perak yang mempunyai interaksi yang sama terhadap


cahaya, tetapi dalam frekuensi yang lebih pendek sehingga menyebabkan warna
koloid perak menjadi kuning. Selain itu warna kuning pada emas disebabkan
oleh susunan elektronnya,.Secara sederhana dapat di jelaskan sebagai berikut:
Ketika orbital senyawa kompleks berpisah, molekul tersebut menyerap foton
dari cahaya tampak, dan satu atau lebih elektron yang beradadalam orbital
tersebut akan berpindah dari orbital d yang berenergi lebih rendah ke orbital d
yang berenergi lebih tinggi, menghasilkan keadaan atom tereksitasi. Perbedaan
energiantara atom dalam keadaan dasar dengan tereksitasi sama dengan energy
foton yang diserap dan berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Karena
hanya panjang gelombang tertentu yang dapat diserap, yaitu panjang gelombang
yang memiliki energy sama dengan energy tereksitasi, maka senyawa tersebut
akan meman carkan warna komplementer.
Dapat di simpulkan bahwa, warna kuningkeemasan berbeda dengan
warna kuning pada umumnya, karena warna ini terdiri dari komposisi warna
yang berbeda, dan memiliki panjang gelombang yang berbeda pula, sehingga
menghasilkan interpretasi warna yang berbeda.