Anda di halaman 1dari 16

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...
Bahagian A
( 45 minit )
Setiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan A ,B,C dan D.Pilih satu jawapan
yang betul dan hitamkan jawapan anda pada ruangan kertas jawapan yang disediakan.

1.

Rajah menunjukkan sekeping roti yang dibiarkan di atas meja selama beberapa hari.

Tompok hitam

Apakah bintik-bintik hitam itu ?


A
B
C
D

Dakwat
Tumbuhan
Mikroorganisma
Haiwan

2.

Pemerhatian di atas menunjukkan


A
B
C
D

mikroorganisma makan
mikroorganisma bergerak
mikroorganisma berkumuh
mikroorganisma bernafas

3. Maklumat berikut menunjukkan bagaimana haiwan memastikan


kemandirian spesisnya.
P
Q
R
S

- Menghasilkan telur yang berlendir


- Menjaga telur dan anaknya
- Menyembunyikan telur di dalam pasir
- Memberi makan pada anaknya

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...
Maklumat yang mana berkaitan dengan katak ?
A.
B.
C.
D.

P
P dan R
Q dan R
P,Q dan S

4. Kita mesti menggunakan ________untuk melihat mikroorganisma.


A
B
C
D

mikroskop
cermin
teleskop
mata kasar

5. Apakah tanda-tanda penyakit mata ?

6.

I
II
III
IV

Mata merah
Ketidakselesaan mata
Buta
Pendarahan pada mata

A.
B.
C.
D.

I dan II
I dan IV
I,II dan III
I,II,III danIV

Yang mana antara mikroorganisma berikut adalah bakteria ?


I

II

III

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...

A
B
C
D
7.

I dan II
I dan III
II dan III
I, II dan III

Rajah 1 menunjukkan rantai makanan.

Rajah 1
Berdasarkan rantai makanan , yang mana Y
A.
B.
C.
D.
8.

Pengeluar
Pengguna
Karnivor
Herbivor

Rajah 2 menunjukkan siratan makanan


Padi
tikus

burung

Belalang
helang

ular

Rajah 2
Antara haiwan berikut yang mana mendapat kesan dari pengurangan
bilangan tikus selepas diracun oleh petani ?
A
B
C
D

Ular
Belalang
Burung layang-layang
Helang

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...
9. Gambar menunjukkan seekor Paus

Rajah 3
Bagaimana paus memastikan kemandirian spesisnya ?
I
II
III
IV
A
B
C
D
10

Tinggal berkumpulan
Menyusukan anaknya
Menjaga dan melindungi anaknya
Menyembunyikan anaknya di dalam mulutnya.
I
II dan III
III dan IV
I,II dan III

Rajah 4 menunjukkan beberapa jenis haiwan.

Rajah 4
Ramalkan haiwan manakah yang menjaga anaknya?
A
B
C
D

11.

P dan Q
Q dan R
R dan S
S dan Q

Rajah 5 menunjukkan seekor burung.

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...
Rajah 5
I
II
III
IV
A
B
C
D

Menyembunyikan telur
Membawa telurnya bersama
Mengeram hingga menetas
Bersarang di tempat tinggi dan selamat.
I dan II
II dan III
III dan IV
II, III dan IV

12. Mengapakah pokok perlu menyebarkan bijinya?

13.

I
II
III
IV

Anak pokok akan mendapat ruang untuk tumbuh dengan baik


Mengurangkan persaingan antara pokok
Memastikan biji benih tumbuh pada masa sama
Pastikan biji benih tumbuh pada saiz yang sama

A
B
C
D

I dan II
III dan IV
I,II dan III
I,II dan IV

Jadual 1 menunjukkan hubungan diantara haiwan dan bilangan telur


Haiwan
Penyu
Ayam
Katak
Burung

Bilangan telur
Banyak
Sedikit
Banyak
Sedikit
Jadual 1

Berdasarkan jadual 1 nyatakan inferens tentang haiwan dan bilangan telurnya.


A
B
C
D
14.

Penyu bertelur di pantai.


Burung dan ayam bertelur sedikit
Burung menjaga telurnya hingga menetas
Haiwan yang bertelur banyak tidak menjaga telurnya
Rajah 6 menunjukkan rantai makanan

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...

Rajah 6
Berdasarkan rajah 6 yang mana boleh menggantikan P.......
A.
B.
C.
D.
15.

tikus
siput
cacing
arnab

Rajah 7 menunjukkan beberapa benda hidup yang membentuk rantai makanan.

Rajah 7
Antara berikut yang mana mewakili rantai makanan yang betul?
A
B
C
D

16.

P R
QR
S Q
P Q

S Q
S P
R P
RS

Rajah 8 menunjukkan sejenis tumbuhan X

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...

Tumbuhan X

Rajah 8
Tumbuhan X mempunyai batang berduri. Apakah tujuan duri tersebut?
A
B
C
D
17.

Menyebarkan anak benih


Menyokong kestabilan pokok
Menyimpan makanan untuk tumbuhan
Mengelak di makan haiwan

Rajah 10 menunjukkan siratan makanan di sawah padi.


padi

tikus

burung
ular
Rajah 9

Haiwan manakah kemungkinan X?


A
B
C
D
18.

Lebah
Lalat
Lipas
Ulat Beluncas

Rajah 10 menunjukkan siratan makanan di ladang kelapa sawit.

Antara berikut yang mana mungkin


bagi Q

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...
A
B
C
D
19.

Kucing
Musang
Lembu
Gajah

Penyataan dibawah menunjukkan satu rantai makanan


Pengeluar

pengguna 1

Pengguna 2

Pengguna 3

Haiwan manakah mewakili Pengguna 1 ?


I
II
III
IV
A
B
C
D
20.

I dan II
III dan IV
I,II dan III
I,II dan IV

Apakah perubahan tenaga yang berlaku apabila mentol lampu dinyalakan?


A
B
C
D

21

Kambing
Belalang
Ular
Katak

Tenaga elektriktenaga kinetiktenaga cahaya


Tenaga habatenaga cahayatenaga bunyi
Tenaga elektriktenaga bunyitenaga cahaya
Tenaga elektriktenaga hayactenaga haba

Antara yang berikut yang mana bukan sumber cahaya ?


A
B
C
D

Angin
Bahan api
Matahari
Tanah

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...
22. Antara yang berikut rajah yang mana ialah Litar Selari?
I

II

III

IV

A.
B.
C.
D.
23.

Berikut adalah tenaga yang tidak boleh diperbaharui kecuali


A
B
C
D

24.

I dan III
II dan IV
I, II dan III
II, III dan IV

Petroleum
Arang batu
Gas asli
Angin

Rajah di bawah menunjukkan penyaisatan tentang cahaya.

Antara berikut yang mana boleh membuatkan cahaya lilin hilang dari
pandangan?
A
B
C
D

Jarak antara kad berubah.


Kad tidak dalam garisan lurus.
Lubang pada kad lebih kecil
Lilin diletak jauh dari objek

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...
25. Rajah 11 di bawah menunjukkan sebuah lampu suluh.

Antara berikut yang mana mewakili simbol X

26.

D
Rajah 15 menunjukkan cahaya di halang oleh botol.

Antara berikut baying-bayang yang mana kelihatan di skrin ?

27.

Rajah di bawah menunjukkan sinar pantulan apabila cahaya jatuh di atas permukaan
cermin rata.
sinar cahaya

10

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...
Antara sinar pantulan A, B, C dan D yang manakah adalah pantulan yang betul bagi
sinar cahaya tersebut?
28.

Apakah yang dimaksudkan dengan tenaga ______________________


A
B
C
D

29.

kebolehan untuk hidup


Kreativiti untuk melakukan kerja
Kebolehan untuk melakukan kerja
Menolak dan menarik objek

Apabila kita berdiri di hadapan cermin , kita melihat imej kita di cermin seperti
yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Ini disebabkan
A
cermin menyerap cahaya
B
cermin menyerakkan cahaya
C
cermin memantulkan cahaya
D
cermin menyebarkan cahaya
30.

Antara berikut kenyataan manakan yang tidak menunjukkan kenapa kita


perlu menggunakan tenaga dengan bijak ?
A
B
C
D

Untuk menjimatkan kos


Untuk mengelakkan pembaziran
Mengurangkan pencemaran
Menjana lebih pendapatan

11

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...
BAHAGIAN B
1

Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan untuk mengkaji hubungan antara saiz


baying-bayang dengan jarak antara objek dengan sumber cahaya.

5 cm = jarak antara objek dengan skrin


Keputusan ujikaji ditunjukkan didalam jadual di bawah .
Jarak antara objek dengan sumber cahaya
10 cm
15 cm
20 cm

Ketinggian bayang-bayang
40 cm
30 cm
20 cm

(a) Apakah tujuan eksperimen tersebut?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( 1m)
(b) Nyatakan yang berikut :
i. Apa yang disamakan / dimalarkan
---------------------------------------------------------------------------------------------------ii. Diperhatikan / bergerak balas
---------------------------------------------------------------------------------------------------( 2m)
(c) Ramalkan ketinggian bayang-bayang jika jarak antara objek dengan
sumber cahaya ialah 50 cm
------------------------------------------------------------------------------------------------------( 1m)
(d) Apakah corak ketinggian bayang-bayang?
---------------------------------------------------------------------------------------------------( 1m)

12

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...
2. Rajah berikut menunjukkan ujikaji yang dijalankan oleh sekumpulan murid.
Wayar nikrom

Keputusan ujikaji ditunjukkan didalam jadual di bawah .


Bilangan sel kering
3
4
5

Masa diambil untuk wayar nikrom


menjadi panas (s)
20s
15s
10s

(a) Apakah tujuan ujikaji tersebut?


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( 1m)
(b) Apakah perubahan tenaga yang ditunjukkan dalam ujikaji ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------( 1m)
(c ) Namakan satu alatan elektrik yang berfungsi seperti jawapan di (b)
------------------------------------------------------------------------------------------------------(1m)
(d) Nyatakan pembolehubah yang diubahkan/dimanipulasikan dalam ujikaji ini?
------------------------------------------------------------------------------------------------------( 1m)
(d) Nyatakan hubungan yang boleh dibuat berdasarkan ujikaji ini?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...
( 1m)
3.Graf menunjukkan perubahan bilangan belalang dalam satu habitat di padang
rumput selepas kedatangan sekumpulan burung
Bilangan belalang

Minggu
(a)

Apakah perubahan corak bagi bilangan belalang ?


----------------------------------------------------------------------------------( 1m)

(b)

(c)

Tuliskan inferens bagi perubahan bilangan belalang di habitat


padang rumput.
------------------------------------------------------------------------------------( 1m)
Apakah kesan daripada perubahan bilangan belalang dalam habitat
tersebut?
---------------------------------------------------------------------------------------( 1m)

(d)

Tuliskan satu rantai makanan berdasarkan habitat tersebut .

(e)

-------------------------------------------------------------------------------------( 1m)
Apakah kesimpulan yang boleh dibuat ?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( 1m)

14

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...
4.

Jadual di bawah menunjukkan hasil penyiasatan yang telah dijalankan oleh


sekumpulan doktor pelatih di sebuah hospital di Tanjung Karang.
Bulan
January
February
March
April

Bilangan pesakit mata


11
25
39
53
Jadual 1

a)

Apakah tujuan penyiasatan di atas?


..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(1 m )

b)

Apakah pemerhatian yang boleh dibuat dari keputusan yang ditunjukkan


dalam Jadual 1?
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
[1 m]

c)

Berdasarkan keputusan,
i.

Apakah maklumat yang diubah (Pembolehubah dimanipulasi)

ii.

........................................................................................................
Apakah maklumat yang diukur (pembolehubah bergerakbalas)
........................................................................................................
[2 m]

c)

Ramalkan bilangan pesakit yang menghidapi penyakit dalam bulan Mei ?


.....................................................................................................................
[1 m]

15

018

Sains Tahun 5
SULIT
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2013
SK Seri Sekinchan

Nama :
Kelas :...
KERTAS SOALAN TAMAT

16