Anda di halaman 1dari 13

Untuk

Kegunaan
Pemeriksa

Bahagian A
[ 40 markah ]
Jawab semua soalan

1. Penglibatan dalam aktiviti sukan membuka ruang untuk kita bersosialisasi dan
berinteraksi dengan orang lain.
a. Namakan salah satu agen sosialisasi sukan
______________________________________________________________
[ 1 markah ]
b. Jelaskan 2 kesan positif penglibatan dalam sukan dari aspek perkembangan
individu.
i. _____________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________
[ 2 markah ]

2. Rajah 1 menunjukkan carta satu pertandingan .


2

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 1
a.

Namakan sistem pertandingan ini.

[ 1 markah ]
b.

Nyatakan jumlah perlawanan pada pusingan pertama.

[ 1 markah ]
c.

Beri dua kelebihan sistem pertandingan ini.

[ 2 markah ]

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

3. Rajah 2 menunjukkan perkaitan dalam psikologi sukan.


Intrinsik
X
Ekstrinsi
k
Psikologi Sukan

Kebimbanga
n

Keagresifan

Tret
Y

Kasa
r
Z
Aserti
f

Rajah 2
[a]

Nyatakan :
X : ________________________________________________________
Y : ________________________________________________________

[b]

Z : ________________________________________________________
[ 3 markah ]
Beri satu contoh sumber ekstrinsik.

[ 1 markah ]
[c]

Beri satu faktor yang mempengaruhi keagresifan.

[ 1 markah ]

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

4. Rajah 3 menunjukkan struktur neuron .


Otot

Y
X

[a]

Rajah 3
Namakan satu bahagian neuron yang terdapat dalam bulatan X.

[ 1 markah ]
[b]

Nyatakan fungsi utama bahagian yang bertanda Y.

[c]

Nyatakan dua fungsi sistem saraf

[ 1 markah ]

[ 2 markah ]

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

5.

Rajah 4 di bawah menunjukkan satu sistem sendi manusia.

Rajah 4
a. Namakan jenis sendi sinovial di atas.

____________________________________________________________
[1 markah]
b. Nyatakan satu lokasi sendi ini di badan kita.

_____________________________________________________________
[1markah]
c. Nyatakan kepentingan cecair sinovial.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
[2 markah]

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

6 Rajah 5 menunjukkan sistem kardiovaskular

T
U

Rajah 5

[a]

Namakan :
S : _________________________________________________________
T : _________________________________________________________
U : _________________________________________________________
[3 markah]

[b]

Nyatakan satu fungsi U.

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

[1 markah]

7 Latihan bebanan merupakan program latihan yang berpusat kepada penggunaan


bebanan.
Latihan bebanan melibatkan penguncupan otot.
[a] Jelaskan dua jenis penguncupan otot.
i] _______________________________________________________________
_______________________________________________________________

ii]

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

[4 markah]

[b] Rajah 6 menunjukkan satu aktiviti latihan bebanan

Rajah 6
Namakan penguncupan otot yang berlaku sepanjang latihan di atas.

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

[1 markah]

8.

Jadual 7 menunjukkan periodisasi satu program latihan


Fasa
Persediaan Umum
Persediaan Khusus
X
Pertandingan
Transisi

Intensiti
40%-70%
Sehingga 90%
100%
Tapering off
40%-60%

Isipadu
85%-100%
65%-80%
60%-70%
Tapering off
40%-60%

Rajah 7
a) Namakan Fasa X
_____________________________________________________________________
[ 1 markah ]
b) Nyatakan satu ciri latihan pada fasa Persediaan Umum
_____________________________________________________________________
[ 1 markah ]
c) Nyatakan SATU kaedah latihan bagi sukan berasaskan daya tahan pada fasa
Persediaan Khusus
_____________________________________________________________________
[ 1 markah ]

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Rajah 8 menunjukkan kemahiran menguis dalam permainan hoki..

Rajah 8
[a]

Nyatakan kelas tuas yang terlibat pada sendi pergelangan tangan.

[b]

[1 markah]
Nyatakan bahagian yang bertindak sebagai fulkrum, daya dan beban.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
[3 markah]

10

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

10

Rajah 9 menunjukkan proses pemindahan pembelajaran.

[a]

Rajah 9
Namakan jenis pemindahan pembelajaran X dan Y
X : _____________________________________________________
Y : _____________________________________________________
[ 2 markah ]

[b]

Jelaskan maksud pemindahan pembelajaran X.

[ 1 markah ]
[c]

Berikan satu contoh kemahiran sukan lain yang menyebabkan berlakunya


pemindahan pembelajaran Y.

11

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

[ 1 markah ]
Bahagian B
[ 20 MARKAH ]
Jawab mana-mana 2 soalan

11

Anda telah dilantik untuk mengelola satu pertandingan badminton perseorangan


peringkat sekolah. Kejohanan seperti di bawah.
TARIKH
: 20 OGOS 2015
TEMPAT
: SMK .BUKIT NENAS
PESERTA
: 16
MASA PERTANDINGAN
: 1 HARI
GELANGGANG
:1

(a)

Apakah sistem pertandingan yang anda pilih dan nyatakan 2 sebab anda
memilihnya.
[ 3 markah]

(b)

Lakarkan format pertandingan yang anda akan gunakan untuk


kejohanan tersebut.
[ 7 markah ]

12

Rajah 10 menunjukkan sendi-sendi sinovial yang terdapat pada tubuh manusia.


Sendi X

Sendi Y

12

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

Sendi Z
Rajah 10
(a)

Apakah yang dimaksudkan dengan sendi?


[ 1 markah ]

(b)

Namakan sendi-sendi X, Y dan Z


[ 3 markah ]

13
.

(c)

Nyatakan dua jenis diskripsi pergerakkan yang boleh dihasilkan oleh


manusia
[ 2 markah ]

(d)

Jelaskan mana-mana dua pergerakan yang anda nyatakan di 10 ( c ) di


atas
[ 4 markah]

Rajah 11 menunjukkan dua acara sukan olahraga.

Rajah 11.1 Maraton

Rajah 11.2 Melontar peluru


Rajah 11

(a) Nyatakan sistem tenaga yang digunakan dalam gambar rajah 11.1 dan
11.2 di atas.
[2 markah]

13

Untuk
Kegunaan
Pemeriksa

(b) Jelaskan tentang satu sistem tenaga yang anda nyatakan dalam jawapan
11(a) di atas.
[4 markah]
(c) Bezakan ciri-ciri sistem tenaga yang anda nyatakan di atas.
[4 markah]

14

Rajah menunjukkan 3 jenis pemindahan pembelajaran


Pemindahan Pembelajaran

Pemindahan Positif

(a)

(b)

Pemindahan Negatif

Pemindahan sifar

Terangkan DUA daripada 3 jenis pemindahan pembelajaran di atas


beserta contohnya bagi setiap satu
[ 4 markah ]
Menurut model Fitts & Posner terdapat 3 tahap
pencapaian kemahiran motor

Berdasarkan maklumat di atas terangkan TIGA tahap kemahiran motor


tersebut
[ 6 markah ]

14