Anda di halaman 1dari 4

UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING

SK PUTRAJAYA PRESINT 11(1)

KERTAS KERJA DASAR WARGA EMAS NEGARA


1.
2.

NAMA PROGRAM Program Menjengah Kasih


PENGENALAN

Warga emas juga merupakan sebahagian daripada ahli


masyarakat dan negara, diakui mempunyai banyak pengalaman
dan kemahiran. Mereka telah banyak memberi sumbangan
selama ini dan masih mempunyai potensi menyumbang kepada
keluarga, masyarakat dan negara. Oleh yang demikian adalah
wajar mereka mendapat perhatian, penghormatan dan kasih
sayang bagi mempastikan menikmati kesejahteraan hidup
sepanjang hayat.
Menerusi program sebegini juga dapat mendidik dan
membentuk murid untuk menjadi insan berkeperibadian mulia
yang menghormati ibu bapa dan warga tua. Malahan murid akan
lebih prihatin dengan warga tua dan menghargai pengorbanan
dan kasih sayang yang diberi sepanjang mereka dibesarkan.

3.

OBJEKTIF
PROGRAM

1. Mendidik murid untuk prihatin kepada warga emas dalam


keluarga, masyarakat dan negara.
2. Membentuk sahsiah murid yang menghormati ibu bapa
dan mengasihani warga tua dalam masyarakat.
3. Menggalakkan
pengwujudan
dan
menyediakan
kemudahan-kemudahan yang tertentu demi untuk
menjamin penjagaan dan perlindungan warga emas ke
arah kesejahteraan hidup mereka.

4.

RASIONAL
PROGRAM

i. Mewujudkan masyarakat warga emas yang sejahtera, bermaruah,


mempunyai martabat diri yang tinggi, dengan mengoptimumkan
potensi diri mereka dan menentukan mereka menikmati semua peluang
disamping mendapat penjagaan dan perlindungan sebagai ahli
keluarga, masyarakat dan negara.
ii. Melahirkan murid yang berperibadian tinggi dalam menghormati ibu
bapa dan warga emas sejajar dengan konsep Islam .

5.

PENYERTAAN

6.

TEMPAT

7.

TARIKH

8.

BUTIRAN
PROGRAM

BELANJAWAN
PROGRAM

i. 50 orang warga emas ( P 23, L 27)


ii.
Pentadbir
iii.
Ahli Kelab PRS 15 murid
iv.
Ahli PBSM 15 murid
v.Guru Terlibat :
- Pn. Athiah Bt Mohd Hassan
- Pn. Zirwatulamal Bt Mohamed Suhaimi
- Pn. Iziana Bt Mukhtar
- En. Nasromnizam B Zulkifli
i.
Rumah Jagaan Orang Tua Al Ikhlas
Lot 3530
Jln Batu 18, Kg. Meranti,
47120 Puchong, Selangor Darul Ehsan.
3 Julai 2016 ( Jumaat)
i. Edaran bungkusan hari raya kepada warga emas oleh muridmurid.
ii. Sumbangan wang perbelanjaan kepada Pengurus Rumah
Jagaan Orang Tua Al Ikhlas.

SUMBER KEWANGAN
i. Sumbangan persendirian guru untuk pembiayaan bungkusan
hari raya.
ii. Pengangkutan bas menggunakan peruntukan
sekolah.
-

10
.

PENUTUP

1 bas pergi balik = RM450

Semoga program yang dirancang ini dapat mencapai segala


matlamatnya serta mewujudkan satu suasana yang harmoni
antara semua pihak.

Disediakan oleh,

Diluluskan oleh,

------------------------------------

--------------------------------

ATHIAH BT MOHD HASSAN


Guru Bimbingan Sekolah Rendah
SKPP11(1)

SUHAIMI B. ALI AHMAD


Guru Besar Cemerlang
SKPP11(1)

LAMPIRAN
Jawatankuasa Induk
Pengerusi

: En Suhaimi B Ali Ahmad (Guru Besar Cemerlang)

Naib Pengerusi

: Pn. Norhayati B Abdullah(Guru Penolong Kanan HEM)

Naib Pengerusi

: Pn Zaharah Bt Simat ( Guru Penolong Kanan Akademik)

Naib Pengerusi

: Pn. Che Merdiana Bt Mustapa (Guru Penolong Kanan Kokurikulum)

Penyelaras

: Pn. Zirwatulamal Bt Mohamed Suhaimi (GBSM)

Pen Penyelaras

: Pn Athiah Bt Mohd Hassan (GBSM)

Setiausaha

: Pn Athiah Bt Mohd Hassan

JK Pelaksana
Guru Pengiring ke :
Pn. Norhayati Bt Abdullah
Pn. Zirwatulamal Bt Mohamed Suhaimi
Pn. Athiah Bt Mohd Hassan
Pn. Iziana Bt Mukhtar
En. Nasromnizan B. Zulkifli

TENTATIF PROGRAM :
8.30 pagi

: Bas bergerak ke rumah Jagaan Orang Tua Al Ikhlas

9.15 pagi

: Edaran sumbangan kepada warga tua oleh murid

11.00 pagi

: Bergerak pulang ke sekolah