Anda di halaman 1dari 10

GARIS PANDUAN PERANCANGAN

WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

PENGIRAAN NISBAH PLOT

PENGIRAAN NISBAH PLOT


ISI KANDUNGAN

MUKA
SURA
T

1.

TUJUAN

2.

OBJEKTIF

3.

SKOP

4.

DEFINISI

5.

PENENTUAN KELUASAN TAPAK

6.

PENENTUAN RUANG LANTAI

7.

CARA PENGIRAAN

8.

TARIKH KUAT KUASA

56
7

89
10
2

PENGIRAAN NISBAH PLOT


1.0 TUJUAN
Garis panduan ini disediakan untuk
menjelaskan cara pengiraan dan pengawalan
Nisbah Plot bagi tujuan penilaian
perancangan.
2.0 OBJEKTIF
i. Memastikan kaedah pengiraan Nisbah
Plot yang telus
dan konsisten.
ii.
Memastikan kegunaan-kegunaan
ruang lantai yang
diambilkira dan
tidak diambilkira di dalam pengiraan dan
3
penentuan nisbah plot.

PENGIRAAN NISBAH PLOT


3.0

SKOP

Garis panduan ini digunapakai oleh


pegawai dan kakitangan JPRB untuk
membuat penilaian permohonan kelulusan
perancangan. Garis panduan ini juga
digunapakai oleh pemaju/PSP bagi
memastikan pelan cadangan pembangunan
yang disediakan menepati ketetapan DBKL.
4.0

DEFINISI

Berdasarkan Bahagian 1, Seksyen 2 Akta 267, Akta


(Perancangan) Wilayah
Persekutuan, 1982 mendefinisikan
Nisbah
Plot sebagai:

PENGIRAAN NISBAH PLOT


5.0 PENENTUAN KELUASAN TAPAK
i. Luas tapak (kasar) yang diambilkira
didalam pengiraan
nisbah plot.

Keluasan tapak (kasar) plot tanah


termasuk bahagian yang terlibat dengan
serahan tanah (pembesaran jalan dan
jalan susur).

Kawasan tapak tanah Kerajaan yang


akan dipohon untuk tujuan dicantum
dengan tanah pemaju sebagai
sebahagian pembangunan.
5

PENGIRAAN NISBAH PLOT


5.0 PENENTUAN KELUASAN TAPAK
ii. Luas tapak yang tidak termasuk di
dalam pengiraan
nisbah plot

Tapak yang terlibat dengan pengambilan


balik tanah.

PENGIRAAN NISBAH PLOT


6.0

PENENTUAN RUANG LANTAI


Ruang lantai yang tidak termasuk di
dalam pengiraan
Nisbah Plot :
i.Ruang lantai bagi cadangan tempat letak
kereta.
ii.Ruang lantai bagi gerai penjaja di bawah
pengawasan, pengendalian, pembahagian
gerai serta penentuan kadar sewa
ditentukan oleh DBKL.
iii.Ruang terbuka seperti di atas podium,
atas bumbung, di aras tanah.
iv.B erbumbung tanpa dinding seperti
bumbung podium, breezeway column,
beranda, cantilever, pedestrian walkways
atau ruang rekreasi.
7

PENGIRAAN NISBAH PLOT


7.0

CARA PENGIRAAN

Contoh 1
Cadangan satu blok pejabat 20 tingkat yang
mengandungi TLK. Di paras 2 dan 3
dan basemen 1 4
= Luas tapak : 50,000 kp
= Luas lantai (tidak termasuk TLK) :
289,868 kp
Nisbah plot: Cadangan luas lantai
(pejabat)
Luas tapak
:
289,868 kp :
50,000 kp

PENGIRAAN NISBAH PLOT


7.0

CARA PENGIRAAN

Contoh 2
Cadangan Hotel (Cadangan satu blok jenis
sederhana 7 tingkat (103 bilik) dengan 3
tingkat basemen tempat letak kereta.
Luas tapak : 7,736 kp
Cadangan luas Lantai hotel : 44,981 kp
Nisbah plot :
(Hotel)
:

Cadangan luas lantai


Luas Tapak
44,981 kp : N.P 5.8
7,736 kp

Nota: Ruang lantai bagi kemudahan perkhidmatan


hotel termasuk restoran,
dewan, kolam renang,

PENGIRAAN NISBAH PLOT


8.0 TARIKH KUAT KUASA
qGaris Panduan ini berkuatkuasa mulai 1
Januari 2014.

10