Anda di halaman 1dari 2

kajian biologi

perkataan "biologi" berasal daripada bahasa yunani iaitu "bios" dan


"logos". "bios" bermaksud kehidupan dan "logos" bermaksud kajian, maka,
biologi bermaksud kajian mengenai kehidupan.

biologi mengajar kita mengenai struktur dan fungsi benda hidup atau
organisma dan juga menunjukkan kepada kita mengenai interaksi organismaorganisma ini antara satu sama lain dan interaksi organisma dengan
persekitarannya.
- kepentingan biologi

memahami pelbagai interaksi yang berlaku di sekeliling kita.

mengenai sejenis organisma biasanya melibatkan kajian mengenai


persekitaran hidup dan interaksi-interaksi organisma tersebut dengan organisma
lain.

dengan mengkaji organisma hidup, proses hidupnya dan cara-cara proses


ini memberi kesan kepada kita, kita akan dapat memahami dengan lebih baik
cara-cara badan manusia berfungsi.

penyelidikan biologi merupakan aspek yang sangat penting dalam biologi


dan telah membawa banyak manfaat kepada kehidupan kita dan persekitaran. ini
termasuklah:1.

memahami dengan lebih baik bagaimana badan berfungsi

2.

mengetahui cara merawat penyakit.

3.

menyelamatkan spesies terancam yang hampir pupus.

4.
menguruskan masalah berkaitan dengan persekitaran dengan
persekitaran lebih baik.
- bidang kajian yang berbeza dalam biologi
jenis-jenis bidang kajian biologi ialah:bioteknologi(menggunakan organisma hidup untuk menghasilkan produk
berguna)

biokimia

perubatan

anatomi(dalam badan)

genetik(pembiakan)

fisiologi(luar badan)

taksonomi(mengenal pasti,menghuraikan dan menamakan organisma)

ekologi(persekitaran)

botani(tumbuhan)

zoologi(haiwan)

mikrobiologi(organisma)

histologi

biologi marin dan air tawar


ahli sains bioperubatan

- penyiasatan saintifik
kemahiran saintifik terbahagi kepada 2 iaitu:1.

kemahiran proses sains

2.
kemahiran manipulatif

kemahiran proses sains melibatkan kemahiran pemikiran secara


kritis,analisis, dan kreatif yang membolehkan seseorang ahli sains merumus
persoalan dan mencari jawapan untuk sesuatu fenomena.

kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor yang


membolehkan ahli sains menjalankan sesuatu penyiasatan saintifik.
- kaedah saintifik
langkah-langkah dijalankan secara sistematik dan berperingkat semasa
penyiasatan saintifik
1.
mengenal pasti masalah
2.

membuat hipotesis

3.

merancang eksperimen

4.

mengenal pasti dan mengawal pemboleh ubah

5.

menjalankan eksperimen

6.

mengumpulkan data

7.

menganalisis data

8.

mentafsir data

9.

membuat kesimpulan

10.

menulis laporan

- sikap saintifik dan nilai-nilai murni

mempunyai sifat ingin tahu


menunjukkan minat terhadap alam semula jadi
cermat
bekerjasama
bertimbang rasa terhadap orang lain dan alam sekitar
mestilah jujur dalam menjalankan eksperimen,merekod dan mengesahkan

data.
memiliki kemahiran berfikir secara kritis dan analisis

kesimpulan mestilah rasional dan objektif

bertanggungjawab.
Posted by Ika putri aisyah at 01:39
Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest