Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAK MANDIN

DATA SIPI 5 MARKAH PPC SPM 2016


MATA PELAJARAN:FIZIK

BIL AMBIL: 25

KETUA PANITIA: NURULSHAHIDA ABDUL MUTALIB


GRED
MARKA
H

MARKA
H

A+

90100
80-89
70-79
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35 39
30
34 (G
1)
25
29
(G2 )
0 24
(G)

A
AB+
B
C+
C
D
E
G

PENCAPAIAN PELAJAR
BIL
BIL CAPAI
JUMLAH
CAPAI
SELEPAS
CAPAI
PEP
TAMBAH
(BIL ASAL
PPC
SIPI 5
+ SIPI 5)
2016

GRE
D

TINGKATAN
5U

5M

A+
3
1
1
1
4
3
7
2

4
1
1
4
3
7
2
2

A
AB+
B
C+
C
D
E
G
(1)
G
(2)

1
1
1
5

1
3
2
2
2
2

TH
BIL /
%LULUS

80

GPMP

6.36

A+ =

A=

88

BILANGAN CALON BERPOTENSI MENDAPAT (CP 5)


A- =
B+ = B =
C+
C=
D=
E=
=

G=

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAK MANDIN


ANALISIS SOALAN PPC SPM 2016 ( BERDASARKAN ANALISIS ITEM)
SOALAN YANG BERPOTENSI MENAIKKAN MARKAH
MATA PELAJARAN: FIZIK

GURU M/P: MOHD ZAINI B MOHD ZAWAWI


SOALAN

KERT
AS
1/2/3

BAHAGI
AN
A/B/C/D/
E

NOMB
OR
SOALA
N
8

TAJUK

SUBTAJAUK

DAYA
DAN
GERAKAN

GRAF GERAKAN

TINDAKAN
PANITIA

KAEDAH PELAKSANAAN

KELAS
TAMBAHAN

LATIH TUBI

11

TEKANAN

TEKANAN CECAIR

KELAS
TAMBAHAN

MENERANGKAN SEMULA
KONSEP TEKANAN

30

GELOMBANG

INTERFERENS

KELAS
TAMBAHAN

MELUKIS BENTUK
INTERFERENS AIR

39

ELEKTERIK

D.G.E

KELAS
TAMBAHAN

MEMBERI LATIH TUBI

DAYA DAN
GERAKAN

MOMENTUM

KELAS
TAMBAHAN

MENUNJUKKAN RUMUS
PELANGGARAN

ELEKROMAGNE
T

ARUHAN
ELEKTROMANGNET

KELAS
TAMBAHAN

MENERANGKAN HUKUM
LENZ

10

GELOMBANG

PEMBELAUAN DAN
INTERFERENS

KELAS
TAMBAHAN

11

DAYA DAN
GERAKAN

KEKENYALAN

KELAS
TAMBAHAN

MEMBINCANGKAN KONSEP
PEMBELAUAN DAN
INTERFERENS
MEMBINCANGKAN
KEMAHIRAN MENJAWAB

1
1
1

2
2

TARIKH
PELAKSAN
AAN

BAHAGIAN C
3

ELEKTERIK

D.G.E

KELAS
TAMBAHAN

KEMAHIRAN MENCARI
KECERUNAN

NAMA PELAJAR KATEGORI 80 84 YANG BERPOTENSI MENDAPAT GRED A+


BIL
1

NAMA MURID

CHIAH CHOW CINN

TINGKATAN
83

NAMA GURU MP
MOHD ZAINI

NAMA PELAJAR KATEGORI 85 89 YANG BERPOTENSI MENDAPAT GRED A+


BIL
1
2
3

NAMA MURID

CHEW JIA YIN


TAN QIAN HUI
CHING ZHI YIN

TINGKATAN
88
86
85

NAMA GURU MP
MOHD ZAINI
MOHD ZAINI
MOHD ZAINI

NAMA PELAJAR KATEGORI 75 79 YANG BERPOTENSI MENDAPAT GRED A


BIL
1

NAMA MURID

LEE CHUN WAI

TINGKATAN
73

NAMA GURU MP
MOHD ZAINI

NAMA PELAJAR KATEGORI 65 69 YANG BERPOTENSI MENDAPAT GRED ABIL

NAMA MURID

TINGKATAN

NAMA GURU MP

NAMA PELAJAR KATEGORI 60 64 YANG BERPOTENSI MENDAPAT GRED B+

BIL
1

NAMA MURID

KOGISH A/P SATHYIYAMURTHI

TINGKATAN
60

NAMA GURU MP
MOHD ZAINI

NAMA PELAJAR KATEGORI 55 59 YANG BERPOTENSI MENDAPAT GRED B


BIL
1
2
3
4

NAMA MURID

ELIZABETH CHEAH MAY SANN


LEE TENG TENG
KHIU YIH JIA
KOA HUI YEE

TINGKATAN
57
57
56
56

NAMA GURU MP
MOHD ZAINI
MOHD ZAINI
MOHD ZAINI
MOHD ZAINI

NAMA PELAJAR KATEGORI 50 54 YANG BERPOTENSI MENDAPAT GRED C+


BIL
1
2
3

NAMA MURID

LIM ZI MIU
KHOR HOOI SHIN
LEE WEN CUI

TINGKATAN
51
50
50

NAMA GURU MP
MOHD ZAINI
MOHD ZAINI
MOHD ZAINI

NAMA PELAJAR KATEGORI 45 49 YANG BERPOTENSI MENDAPAT GRED C


BIL
1

NAMA MURID
MUHAMMAD AZANUDEEN BIN

TINGKATAN
47

NAMA GURU MP
MOHD ZAINI

MUHAMAD ZIN
2
3
4
5
6
7

LEE ONG YONG


SITI HAJAR BT MAT JAMIL
NUR ATIKAH BT SABRI
TAN WEI SHENG
CHE MUHAMMAD RIDZUAN BIN
CHE AZEMI
MOHAMAD FIKRI BIN ROHMAT

45
45
45
45
45

MOHD
MOHD
MOHD
MOHD
MOHD

ZAINI
ZAINI
ZAINI
ZAINI
ZAINI

45

MOHD ZAINI

NAMA PELAJAR KATEGORI 40 44 YANG BERPOTENSI MENDAPAT GRED D


BIL
1
2

NAMA MURID
HUAH YI WEI
LIM JIA YI

TINGKATAN
42
41

NAMA GURU MP
MOHD ZAINI
MOHD ZAINI

NAMA PELAJAR KATEGORI 35 39 YANG BERPOTENSI MENDAPAT GRED E


BIL

NAMA MURID

TINGKATAN

NAMA GURU MP

NAMA PELAJAR KATEGORI 30 34 YANG BERPOTENSI MENDAPAT GRED


G (1)
BIL
1
2

NAMA MURID

ONG HOOI SHANG


MAYGALA A/P GOPALA
KRISHNAN

TINGKATAN
33
32

NAMA GURU MP
MOHD ZAINI
MOHD ZAINI

NAMA PELAJAR KATEGORI 25 29 YANG BERPOTENSI MENDAPAT GRED


G (2)
BIL
1

NAMA MURID
MUNISWARAN A/L ARUMUGAN

TINGKATAN
27

NAMA GURU MP
MOHD ZAINI

NAMA PELAJAR KATEGORI 20 24 YANG BERPOTENSI MENDAPAT GRED


G (2)
BIL

NAMA MURID

TINGKATAN

NAMA GURU MP

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MAK MANDIN


PROGRAM PENCAPAIAN SIPI 5, SPM 2016
NAMA PELAJAR:
BI
L

MATA
PELAJAR
AN

BAHASA
MELAYU

BAHASA
INGGGERI
S

PEND
ISLAM / P.
MORAL

SEJARAH

MATEMATI
K

SAINS

_____________________________________

PERCUBAAN
MARKA
GRE
H
D

SIPI 5
MARKA
H

GRE
D

JUM
MARKAH
DIPERLU
KAN

TINGKATAN: ______________

TAJUK/SUBTAJUK/ITEM UNTUK
MENINGKATKAN MARKAH

NO
SOALAN

MARKA
H
PENUH

MARKAH
DIPEROL
EH PPC
2016

MARKA
H
TERTING
GI YG
BOLEH
DICAPAI

BEZA
MARKAH
YG
DIPERLUKA
N

10

BORANG PEMANTAUAN PROGRAM PENCAPAIAN SIPI 5, SPM 2016


NAMA PELAJAR: _____________________________
BI
L

MATA
PELAJARA
N

BAHASA
MELAYU

BAHASA
INGGERIS

SEJARAH

TAJUK/SUBTAJUK/I
TEM UNTUK
MENINGKATKAN
MARKAH

JUMLAH
MARKAH
DIPERLUK
AN

TINGKATAN: _________________
GURU/RAK
AN
DITEMUI

TARIK
H1

TARIKH PERTEMUAN & MARKAH YANG DIPEROLEH


MARKAH
TARI
MARKAH
TARI
MARKAH
MARKAH
DIPEROL KH 2 DIPEROL KH 3 DIPEROL
PENUH
EH
EH
EH

PEND
ISLAM / P.
MORAL

MATEMATI
K

SAINS

-8