Anda di halaman 1dari 6

tubr rrEi

..

lrnb i.

lbd4sl
AtirkelRai

INTERAK,SI TANAMANSEBACAI MAKANAN DAN/AIAU OBAT ITERBAL


DENGAN OBAT HERBAI LAIN DAN OAAT KONVENSTONAI(f,. itEmctin of tubs 6 tood Md/o, a d.di.in. eit' oth.t t.ftat tuedidh.

M.l th. cmwtio,al

r.4

lnr.

H.

dtq)

Prtu'lsih.

orM.nid phtuy, ruhy

of M.dicinq

univ6i'y ofindm6ia

wptd* sate b bz wd
n ! tura na.tbe
e.+ 6 byn$ia diabA netna, b"sutbc hd lartu, o ilpd<itot^
pd. tat kkrcn* bestu k the dtEale ,td6 b@. t dt da,z. t^. ,sratu ttu .ftrp
.bres |thtntdn ai3 ituqdia4. i.e. disdr o amkophd .dhh
soHnenbq,, th.4t a.ptio. oftt e@ w ded*ea 1tuh4 itutadion hMn hsb' ad
*'Es yittding tinilot .feds .r .
c@hiry 4 to.Ee @tu of trc w t.{rvexet'u* hw i'vitui, K, trh 6 b,@nti witu.h
de. tu aMpt,. .dlt prmu ttte btqrd cloniE ||i1h h@i4 wo,lqk, d th. altv ddtry
p*etuiN &4j tI Mtonbn ot itu dtu tbow B nd .h6tut tutuhL Hubs olnd
otnd edneltQploced b d,4s \ke th. |wdLraL
Evu k lndo {io. n'ny .thid .Ihdb.t. bothttd r *xah hottliDrt huhs a,ntM chttu
knn b 6e i!'!wd me ehbr'aian En6! i'{Moa dlapiEn twb[ood tud Ethz ]hda$b
hshs,vhhdassudhqchenicrttubtu
hewof th. thred d the
lo.+af'tp ode4@ r'dbdc. hsb(bd eaa ktqtui@ n/ofietrc*ottheqdeiarohd
Nd dI htjts alrnds dndtd hthdt 4aackz Ee

r.t

otd': phdhfto*tuticl

Nrsr'h diEim bssd r

Eric H

hui

Fllei.8.at, D.!

20 r r,

pht tu4-di tutrcroL tebdt dhd *tF hEtdxh


di$tujuj

hin

djmu'

25

Jsudi

20 r

orM.nicrl Ffidnr.r, Feuhy.fM.dicine, UrieEit orrnddesii


bik di&qrlmi

@qo f,.dir erd6ir! tus pdsob@ hnGioFr


rnddBi, yas "*n$j'" dibbrh bd'm kinia ob3i

(BKo), $dFnsohrs hsn l dariEEaE ainsre


ciii'daemsear0i.66nmd,nke

m.'wir[D!'s,r'dI'dm6i!lmddnbulbdb'eai

.l.k :4pitrg yalg bdr, spqri prd&thu lubms,


rctlGn cbq r'.i(r). $liin !.dmb:rb BKo, hGb.dF
rnDlm h.lt.| ,us b.'ul &i n.!@ sins yz,g
h.lms.p.ntrhnyadik.bnuiltrbajkhbEkh6ia

cmpuru aM b.hoiD! tu
k. b'rc (Dd&r, reth }?.s

bksik s.pdi

Eng

d.u

dhs hiosimia

) y.rs jusa mmsmduns


hidrcksilnm.rii(?Jrranmeninsra(k roksisiras
Po*uqdn h.dal rncit 6!Bd&n d.rsn obai
\Mroi.utia .etutito

b.flp8F'4rfudupmgtrB8md*.
misrlld b.*!px!]' 6@licl3,4)

dan j.lE

belfu ils

saliry

m.mF*der.k.

H.6,rr6'${ dr@tunsia bainrnki dars

a5pituFsdlDd ft6ins1n*a er.k tupins b.ruF


Fnd,bhm o) Plda kdidki bn rritu Fddib DM Fis
mndrrr r.dri iJ6"rin, p.nmb.r' F3'er {caklo
8dro) ,rd trndm6d.Gk ripoefrdik i,suri,
Uneosqhis puicut

a)

j!tu *s nffibsj, .k*

T.d'ad!pFmpmnBKok?da]mpmdur
jrnu, Blds P.dgawa ob.i dd Mirda @PoMl
KH.oo 0r r 4r 897 h$rr 4 ruii 2009 r.n63 obi
,rndisiomldmslpl.mnM['JeM.ic3nd[3hr'm
Kimia obat (7) r."h bcmsrh! nddiuo d{ m.mbei
p.rjng@bagildsahmp.frb{abFbaikdfid'jfr
mupulurmg.'i.s.hinib,didllsbG[3btrdi{d

IMN .rau

oilr

h!'ti

euhdar {aiib dintunku

Fbbdim&'.fek$npi'gyal[mgkiidifu]ap$ila
dicmpur d.nsu h?lbal duL6! obd ltin N.mni.
bcbdrpr prbdrjmu yastid,r bd,i$hljaMb, tbp

ncneeJtrlilmk*h,hn6y&rld&oa@i
(rrax4),

FUaMF

y@. tia* dilrluktr

sm L rinr

3&bM{:P@Nas,dafu4}i'h.ry!djdule
okn sPoM. rlapi

pffinElb

id

l6)tr:,a!4dBMo dd lEibrsri

{C:ABC) jrg3

Hlibml

b.tu*unsjawn crhadln ldndrn, i(sliE


jdrobar h.ibulbn trdisimr rndmsia.
ndu
drn
s.loin peBha d Fns !s yus r.pn,
diFnu(d Dgnin{rtu kl'ffpm d Fng.6hu
dan

inrnlsi obd he'na4amdobd rrdilioml dmsrddu


tcElttftlcih mj'di n.slat b.s.kffii
srls! ini bdm.dr r@dimi y'ns baik de loditrF
Hrl

hMi*@j:*'d8aded.,*.lD|dffiibag
kcs.hrh }nng kutug fthi{tli. rar- p.nscom
nelrh ybns adi jus darat trD

P.niryk&n iBid.i .f.l s'npins kdcia


b.b.Epa juu drcup'rdasE BXo'
Pensa.h6 frayr!.tlt yes lrlds b,nh
idir euidbd Nlndm pdunpom tu ldn i.rim
rdGional bd4adi !,]l'mtFbrt'r.Ek j sl'ins!
&pa!nnimhljr'.ftklmpi'E

Y@dj@i r@a tq'a'{, trik ai tu c-^BA


&r,h hd F.g'*6s dn Ftu tu3 jrnu/ohd
hed:tol,n bdisiml rndMi&

B,n*a jlmu nerup.ran *ari5!n bud,y!


diri*ulr k b6dd.ony,
di doti ht@ion'1, !tud. s.lrh di.,Msldsrn
hdonaix sndrh ridd( Fnu lrei

Hrit(.b,'eldhl'mol.nPcidmnl.hcg'l3Me

,0o3d{Jeu$hcariwJbmBUdrFLddEi.bge'l

27ei,mdifuN4bd'sInd@iriElerl@
nlgaE !ak'y? k. r.ru blm ord seh} BEdrtusa
3udrn dirrli ol.r Ddia(3) Mm Ddlluru jm',
drlm p.r.yM **bb fsnrr.
ym* ku6n* or.inal r.6.bu.
di9b6bkmolebku gnFFDg.bhmdmk.lMoa
dakt.r, seba$i rjDne ronblt p.l.rd!r t !.hruD
b.Bunp:h, d'r4 h.r lH( d.i d.k 3mpji8 jhu/o6'r
h.ibrl/oblr bdnioml, $d incntsi di urnnyr
denlrnl @ bpa ok knvtriMl, c 6m Fd:
D.nprir laonh, s.9.di DM, niFtul Ftr,rnjedns

s@otrin

P.h fdm

kmi( d[ Meih r6.y*


j,nu b.d,naya hltrt

dokd

]qsb.4e,rd h.bs

r.*ie j
rcpbdnkst arau penyrkh t rf banhn fidlk mu
nllBnarcn j3nu dmsD lrls b,nw jmu ridd
naititit ld;itElht' ida@ D.'4dN.a&"EB^r).
srrah s r p!.y!bab m.ngrp. pri dokrci
b.,lcidns hbd ad'raxturr br')c* pmdlrsijmu

B.Dmbahkb B,nm Kimir ob.. (BKo) .Fr


-csp].ns., y$E k.dddi.d b.d*i5iinbnltryr.f.k
Kihja Ob.r ylns :.rirg
pffituL
dihbhke.d
f..irbdm4 ilD;dq
yatrg

nmin*d*an

6im

mmuru*m dck obar. nc'n3r darm


ini ridak hmyr khusB jmu, mdainlts $nu
aEu

&n dibudidrrr di lndonBt mupm tu.trld.n n@n

eyua, di$tdya bbkdli&n b!y@. dik id s.h,sri


_ctrr lgry v.sebbr6". k ya 3r.,n vibnid K P,sia'
yugs.{an!n''d.?i69j*mJifoxt,'dngb.ihF
ridal ftiso@i $ytlm o,ldur t,d. ilu ,ob!l
Fnhgr@ Ff,bd(m d.nn.(e) Er* spilsyas

b.,dru

Ftu FddI4 !i:n tinbur bikdistrrv


b'*an8 pdih (rrli' e/r", r'lic): Fh.
lzirgibt oltejn L, Eiuat E^ws lrw siBuEJ
d4 s )otnb td <FwiM P.4rde\tor, ,rt\

b.l:.m

tu !.d!hd. tt lm bduk
niim4h.drly0effielidh8'd,fud'J'dD
corfg,,qttuth{cmsirs,z rrl*r.&'r.ridik
n'up6 itnrd h.firl su

dirun'to Nlut nhrn ob.r ihe@tyltii. ,ttn


todMDy? ym8 r.rgolds Jdirr'a xonbiffii k
dur! *r rai|'8r.nb .6d( FE 6d* dii'lturr
iadvE 4fd) bapanual rhic.j.L biFbBi Li! 6
EHlikrdi.(e)Pdrdndfiljb.hnlcdr .dEiDd&n
bM ah 125 -..5 %), d@ Lrli M @. nji.aAjrb
kopi (0,9 2,6 %)

&.lodrurr&nla.{o

rdi *5ih

b6r

s@ tor,lo*idi( irfttl.'fu hdh.tdr

or.r ronvtriM.r drrr djrdi aj* eltl6


pM6
djfrbuii, n.bholis?, hiry8l.L!krBi. Prd!'bsrFi,
rbsolpsi, klh,i rms i:'}! tro d *e e4ietd
ibiorFi b.leEpr oh dtu I'jD Fatuol! dilolsi
sdricrn p'bd* h,nd res idrh dip$dubi ddft
b.ir* miiri($4 b.f* r*q nturDrrniiylrj'nr

(ora,.,c,,t lbu riiy?r -iM. *u nmDaEFl


ckkdi vnrmi. AtDrEtK.('2) Pd.rniu r'in
nmujuldobrhwdid2l NB hanB i.rdrpd 6ar
cYP3^{y!!3rt.4'lur'hd?'j6.rb4!ioba.'
P.mbdimius F@?t!t rrx nd*J'mb! tdj. .dn
cYPr^a,sdhss!lb:n},i obt:L&.Eir$ir Neb
hxil gci.lni.n rei5.bur ridrk konsiscD k'r.n.
diFn8nbi okh f.hd lain ydto $dik dd,r.4l0t

kaslcr FEliir ebu! rm'rsrjM


b.s,r.r.k lrbpins yrne rirbul p.d. Jm! ydg
tunsad6g RKO .dlr'I akib{ $sDsi obd yd8
Dmhg*d dr'ttu djli* w b. w& *bliss.
r!n6k uh ord &n!m nukd r,nb!|!^rs t bin
!'m ud tto diFdurd pd.tjdD Jus kbin ddu
utor n.Dbnkrild brh*r lorF iri jmu @hrr
*nmjurr n* irn. inrdrsis.hs,i@ 6.bu
r.rbrkiidit i.f*ninp&nE pdsha.bdMAodi
rirer, lkan nenehambdr r.rj! *ff5ri(r4) dlD
ljul)wi'{15) tuldd r.ia

dzim siro&mm P4r0. tur,


pdenio bin, h.'bal yug sto ;i r'trFb
hms n.ndrFr pdEtiD khau k,6r b.'DoGrsi
obal. b6fts@ 6mh*nd*n 4or
b.bnpr

'Hund6.ftk

tzmaN,ad;nnit.

lu

e Jahnrwt<Hvq u Pqucttn)

nesdi unruk flen8a1a3i d.nresi rinsan. Nan'un

f ii nharnya annrip,irir d ' arpeeran. juv


ndDD st!* obR! kaEr! i{ji hipdin &E bi
mciinsrrdtrn m4!h.lis'ne obat

r6

pcngpnm'ngli.laklc*oihlb.Mnamtid.pce

X.lY.!n4l lhnii.b.l; r.rbl aiig)

Mmi8rae hipd.nsi,

t. rr

Mcniigk.*[Pdrahfl2
irciinlli*arcdcldn

2,17

bud5rls psdann l. 0

sd hmilodhmil dituj!}}M
ol$li.lnalre!F!etn4rd n'
\Dtutd .leD. chmMrh (Mtuituio .ntu): t.'t
a.!a ttil.tiw rdw): nre cta* (lmta
Npra.6tM), yznz rt,n neopelb.d efek aririn
p!d, p.nddib k hinm jdus rotoi(l?) Dd ue
hrlDv! h.6a! r* b.mr.k s.t r! di !g:sj Dhdd
lnr.n*si

borus Fldl13,a),j!nda), hsi(siB.neda)


d@
crrts, rrlot,tds diroBltri d..F. apirin.(14) Dai
13 pai.n }?nc iiBd di klini* "Mmo.y Dirotd$Torcotq 22 psi.n di tur! ndpdor p.snnJ,,rc
Irin

p!dn. sb.lalF3id mEjull}d


sdr inrentst daigi. aDirin, tcdrmr psi.D yus

odscumi bJmu

.nq4o'jimiei*E rb.Itosiar<tq
Mdd cbo J(re) s@.3 dortur f,Mi,
p.nitikFlqs@ Hetud cnidl
b.lm ad' bddi iLni hbs inbn*5i h.lb.I dcnFr
oh.r konv.$idnrl &lm hal distibBi ob.r. Hrsil
!.nelirim lub nanunjuklr bln*! Di Cnid sdjij
ierd.pr. l, h'rbrl r.ne ridil dip disrbme
("o,,ri,,t?i *:ffi &!5 noimbllt:. ir&Erri o
sur lain din 19 ffil yag Mdjuldm.r.* yue
bdrrw.M bih d*dlbiBi d.'sDot trtalu*idirhir
Kmtjffii di tuy..lon nmtnb"*.n.r* e'rpiie
yasridat diinsintd run.tu tobiL

B.ntu& bdy'r

}.'3 dimiko ddarMh$ rtu rid* diqu!}a


di hdorcsi. lcuri rdyn &, r,yu .Mi' NeD
d.mikiu Fng.u'u GnEdep h.itl at'e htua
h.'nd chim p.n! dirinCla!*.i! k'j@ DrodDlora ehh
bdyrlr dip,srld di lnd'ffiii
Hdtl lrinrda ftnjidillelah p.ngot bdi
lndoi6. .ddan kmbi!6i EDlri vi@tn ddFi lov&
k u (Pir* rr,rJlrnr) F.3 fldibb*D lclnhm
h.'nal

kmp.xohst l. ftrdpdetini |.dj. @2im pa&

!flB p.Elnid di.6 lrmpat n h6il pe


ls
nr3F p6n' h.*e .obodm sbrlk lmBi4
Focliti
y,ns b.b.6p{ herbrl di &l,m}s ridik tuobuh dm
dib{did:rrls di Indorbi! Hail F.didd(dtdjtrgr

6awi6ik'lnpdn derjhk*ftkbdtal]d:edilji.
Jdis .ktrk pr drpd bcrpdurut pd. k b.de b
uia. nielnF.lsftr rl@rod sfrbiloro l.bih .hir
dibbdi4kan

sin rgi. sto d.ngd yMg lairiy.. fl61 m9. ju3.


di,l.dtlci ald' chiq trdiq r.pds. K'ab.bLD old'
Erop-

Xon6inEi

nishn g6ds

GnpuFi

.ru

nulliyjbin yd* {o@drg k!h+.6 ds.!d(?l)


nendlpdtmpii.$'n'.FngEl.mb.bcEp3heful
ymg b.Efek 3.b3ai hip.elikeDir nisr.ya smbirdo
(an * asrzphB pM idtd a\27 2t), tavrsrid$ l1ltu
rotivun, Eonbtlt2j24) , ba{De m.it (,1n ur

c"pcxr2,24) , daln j.Db! hed. (anacodi'd


wtd..hle)<t2.u). o*. $to@.d,@ cttdt'J<2,

dap{'mnyeHrcnbi,.ll'&}U3b.bd'Pdbdi,l'

&l@dl(repra.ddirdidl'ro@nt aqi!.f*
hbodnd (bir, dibdi@' b.lgEn'ddbia s.b.!rln 4
hsblr Fng b.E ik hiFqlikfli*, nisrdF p.clsb
rcddl4 4tubz) dh bii s.1&1(ae @id$)
mmyehbkm sf?k in$rin al{a' bed$3n9{6, 12)

Mhd D{u!tuE d{?6t iiE rciFseiadi


alMhelbajdanosdblrDn1dD?rmHrsiknni'}.ie
tricrairrd.r.k bkir. n.rrinr@ b.lFne.oh Fda
Fninsr.rm ar po'llllm krdtr ord drrm drEn.
Mrk nne inr.dlGi kbft k dh qiltu otd oLh

d..gr b.bdr! sinplnn 6in&

drd@ ehi.ra
b.&b Ldnrds'h&iir,ih
rrdnd hi. wdnldffii!.tqlj bEhtu
hir FoE, J'46.'rr,4L rie! r.rtr ln d!p!
ftdmbltd L.ialai F& b.b.@ iodivid'r Bn l'
n.G jn$ brlh dirrid b6hw r'ldulgm bller'i F

Frud{dmi

.DtiaNi.ras (Tsioli.ir) yrry s.6.ndins d.ngai

il

rii(22)

'.apareldib'tsiF4lrbigdnd+hIeD
e b.rbd yug bd)rr djjmpli di hdoai!
s4@mp4 6.6.! F.drlrjmt IndoEia
!d.dn, tlrh munbn'lorFdngercda d dE
Mun rf.l mDi.s ).ns .inbul b.lM t.M t.ff
b.r dab.dr, p'ddaljmur.kb disDlsn ffitu
Ml:bfl'&ir !@i.{23:e) Dldj.'qrPli.;
F.cdigErnuttrmnyzkbjtd'i6ddgumlcud
boh* ruillg-run's konDoDo *r b.kdj. s!.s

4prd,lf,in

Fd! rivr (lcpodolcir).eo)ol.h lmm i!! BmM

*d*

Felirianotbvib.di^(?7) td!&l bdt 3/ht6


ndh*rilm b.hs bsit EbLn sinplkir mbildo
jlfu Ltii e|hir sb.ad iEuliD sdd4* &ipid.
j.tris .t'ht lainnr.. Hrcil p.nclitlu ..nrhir ini

m.'i,d'n4@,!nbdp,l.l'iMp'd!k'nirx'h'

bzodiepbcFb4prd, pd.d{.iMj4rrrojs3
dapd r4yab.btd sidvic Fda tlft da sauu

FIg

Oolso btora

i.5&

afc*
b!,b

bri pl&ld rgr.*!i. Bii

!p.1, hiji

pa.4 da.lolitbEnryid krtold

dlu&rt. Di ddu lfthus dxddn'


diu6.h m4jadi nddisld.,.ng sbgd rok ik.
KMsEBi F4 bdkbirar r'rrd4 h,b dn/d uji

nau&ldus
r.rebd

*d

!.fttibd riillulnr!.i*

ldr rtu

3"aiJ0titri.}.]idihPk,T.bc',/:.gbdij
dine h(h6l sb.gli nrkoo rb! ob, [.d.] de

in4lcinFd..glhanddai/fuobdrkdhgjd'l

krd rrin yan8 pdru di@ri &hrr[ b.hw


nd* du b.rm d. Fkok bLan d!4 jm'rohd
h.lh.robd t dirioi.l dagd *Aih ap.lry! &ld
F

b'ihllnpddidirAdoh.r,shidggl!94'x6DE.g

jmaeilng
dd,i.

llmiru

ildrh b.nFr hlrtinlhi iLnib, dirEsp


ir,nid,.^rro y..8rnd( t ?{iu}!

hnrdi

daF di6id bm yrsdint:ed d.4r


F didiro dohr rdffiiod rdrl.n j@

EBM

iN

Fd'
djuji

lfuh 8.de Pag.'l{g ob.r dD


(BpoM) rdrn D.Esi@i s 6bhrmk! e
ob{ habar yU'8 bh} diuji sffi rdidi(30), yrib
M8Lr

s.$.ri

Ridlm.s.,Tft i*tit,srtnml Btoddde xtr

M.nX.s/P.r/rXl2007 r.ntlDs P.try.ldsguu


P.ns.b,r,n4ompl.h.nr.r^lr.ndtadi Failns
235

P.r,ye x6.hab. r.b! sja pm dokq

oflstu,rc

Utrtok

derM

ib.

r{)!mr.lr I )
dayrru rdehda 'idd(6.run

Bds

Kcshab, xdnrdan

P.nelirian

Kcshe

P.nsd$iem

Rcpubril rndonsia

melirui P.iM.nK.s No.ol/ M.rKc

mu (sr)Q2) v,i'd
prulEn p.ndn'aD betusir phy.mi cdnd,p jamu
eein.jr,kasi. *.nnlim. ard disars djch doker di
p.lay kexh:En r.m3l. P.Deurus B.sr lrabn
Dokrd ltrdon6i! iEl,lui bida4 kajim kmple'ih'&de
e ftdisiml b.Eprr,t tunmjme Plo3l r uNk
b']mrftiii*'*dsBi n$bsa @Mddi
neg.d sndirj ds $basli hu di *Gd aidG. Usha

dolb, kddsa

*idm*i ldn, lil'nd indBti dm


iay,r,ld lG ( !c4l k{q66i!ya

Fm.dnnlls
lji kiink suat m.lrl. Akibsr yde ditimbulk , harla
.l!nu nbrlm'rc" henjidi rid* r4nsku orch
ndyanlcib lsL Pdimhnsu pdnig hinnya &hlrh
d,n

sukr{tridi(11), wHo po ridrl ftwajitrd hrhs obor


h.,ba' harus dinji sdd kri!'is 6dm thp rEds

Meningk'*&@didikln&n@rdihm'cnhg
,n.erarshya 5e.m rc r.emi
hrb,r
'l,n
Kc.hfuRIdda]dB,dsPmdili$dafungcnbde.n

jDtoh'

K*h'b.dimulai&n@PmgfusliiifirAihUdd

Desmber 2or0 l,rpt/wv*.pom.so.id/0trbli./

tr

s.b's.ilciis!

k.s.haran beBunDah, mrkr

stub

du

*.*j'h6d

harai,rr'

Pens.bn@ d,n

5
6

'rai
kmbiEiilaFd, Ilffitj'fu
!!ld slns w.tEd
Th.sist'p'FffiiJBPTlTslIl
BEi{Nc, r.vift MA.2ml. Drus-h66 i ctrrioi
@nsc06nbnlyU*dm!.ioDld.dhinB]3
onpcdim ld he,r& se prchsimrls. Anflstr
rlmilorftd"Fdis! lqr): 16r-16e
amnim.IhF$lEd.H.In3 Dimduhlolunil0l0

hkns obd Tndhion.t d


M.ngodu'aBai,n Kimi! oh{

&

suplnen Mrlto
Diuduh 2a s.prnbq 2010
c.rr l(.besrib Jmu ?7 Mci2003.

ke

lnpr/s.bcache.soosle

lo

sdl?fqdi:qhhrlsccYr:lwrmridimriE.q''
h?rbthcd/hol hsrb
d'4+ileddh&d=,&hl-idad+hk*31=d

R.rG oradwclks ii @biiinchsbd


ftdidtianaddruljb.inguplhcicedfolgfety
zhou s.

s$tFdrqxa4{llvtnRimdnrydldt

Kehrb ds k*jah&lu frcr,nrd ,r

'r

imowion/vorunc!!6i76v.dory3.shhl' hlrbal.
drug+i*fu'ioie.d=13*hl-'d&cFlld&91-id
s.hulzvHhsR,Bhne r' M, ryln vE leds )

2c/o4.on.i*c.Dbitritr8h't6db.ltqBIn:
Rrtional Phyrordipy.5d.d. spnngd-vrlae

udur fdsuani &rdinyi hb&i .b.'.


jodobd h.'&robd tidisionrl pd.
po3su6
ia*r
@deriu EuFrft knnn ym3 mnd4d Eqi obd{bd

Ne8n

9fuif'M.diciE.H.rlFoodlnldidsDiunduh

kmmpm tn@ ke*he.

bila koordiGi r.rjalin d.D$n baik d

int6dionvHe'n'crcavlj,lciglyenkH,hh

sjan'r0bd rEbar
dm id.HrsitrF Frlu dirinsldd utuk m.ninsr!*u
p.manf@ jm/obd he'nr ymsma, 6e*hai't dd

n'.ii|gkt

Yod p.354,474
sDMo P, P*n as r9e5 P.!s'nh8u,i.rerhldap
pdy*n jtug kdmei c.min Duia Kcdoktdi
PDR, Ncw

N.200t. Ef.l4ri,eeeai phr.ld.kshli


air bulbus brwme p ih,.ksftt tbnol.inpatrg
bMh mdektrdu sna
knnyit, Fhr nqlh

Tidlrsmdajmdobrh.r.atam dn@@i
rrrr'na h.rb,l vau beBifat rolcil stru s.rinc
dlngd h.dal lai. dad&u densd obot kmvensiml
tturma apirin, vsfuin da obd dri djabi,k

'IrEms

4 Firiy

ftmrnhMck[*.antr'kh*

koip.r.rri .loki.r .er,!.d!. j@/obd bdb3) *rjib


diriryrdr:i dcncm .m platihm kGmldr dln
bc'idios mulai d i 50 jam hinsr r20 jd. bal,.t:n
hd,rdlddidjkAfomrlp'&PrdgmM,eisdH.dll
Unive6its ldonBb. Dokn ya! tonpcb knrds!
jmJobd hcdll ltmauk int.*rinya d.nsln/rbp3
obai kmvdsionll *ajib o.rb.ritm Fn}tluh rau

Anonin. srnksi Piddnr T*had3p X,sus ob


Tndj3iomr Bah KimilobddmPodnal' o1'

r:

rus]l-Bma

r& :0m. sLded

^ ^tr (qm)
iftdioE. LaEcr55

Bdlir

H.rb/rs

r020.

R'AmnjmadF6ujl/GepefrliUuic.Dnh@'h

bnvmsional, sbaihya c5d lidd( di

m?hinrd p{dr lakto Fr$.nm Fnsb.rtrdt.


'iini'ml2

/*r*.dn'sidrcrucriotrcenrr.ors/?s.1id-crx?
L TvKOcFvFB 6*qr*wo6s

,o,hi2o]o'|dP//wd*[o'go%lcq'cEol6|

dd*eri?q:.$.:4 ?sJd5jaM{rr9wiceft,
r

hcrbdrus hrn+hgrbardrug+inrcracrion&cd 4

t.2000. Haardous
phifricokirdic iftndion ofsiiu lohn,s rod

\Hvpqictn ra{otttrnJ *nn


Joumzr

oi crinier pradMmrog)/,nd

ft eEpedics!

Dtug rnreracrion

?ccrid{rx7l TvKQcFvFB6wodskw6.
shi.rd wc, He.hr F Hnbs: Toxicnies sd
rnrcrcr6n Diurdui

L0

l$i

16.

Drtrg

20r0.h$tr/vebqche.

sr':l'lq.gi.JrcuEorssr:*widriiMd.co
s.rirrmain/, asp%3Fanictekey7otD7506+

lEialdd!+iderlidra.d=l3alFid&d{hrlsl=id
rr'larJM ?002 Pohriatturdim bttu he$al
mldicims and conv. iond d4g ft.Hpies ued b,

:tw.6j./lm|dstffi tud4 | t t.
K.a*int.r MB. K.diia cB.?006. Biler gourd
(Mundrd'o" .h,r,n'i!): dier!ry approeh
) u i 2 0 t 0. h.q

'o

hll4lymia]v!lrxdi6,r:]31-rr?
^

DhmMmdr S che.kins ror pcsiblc hdtdo!


i ladiors. Dirdnr hcsd r0 Jri 20 t0. hnp //

wh?q=chcpljn'rq1sAoJ:lw.ihontinci's/
dde+inr6dioi&.d=3&hr=idaci{hkacEid
,ld,aE opk

,a,iekh

tsmbitoh) tarne

ct

zt

Diuhdu\23De*nbEmloh(p:/^{w'gmsh.0id/
}.bhp#hl=id&$rcFhp&birll52&bih+96aq=
s I n b i r or 0. A r is + w ibn d i a b t i c =

aqi aiqr &oq-s:nbitoio.Aris+wibud

r6i=aFbilftB4351006r
wHo. L.sal sbrN of Tmdniomt M!di.in. ad
con'pkmeMry/Ahcnlliv.M.nicile,Awond{id.
Rcvi4 Dimdtrh6sc,l r5 s?prmbq20r0 hnprl
i&ca

wlloEDM'IRM200l'?'odf'
ohrr Tmdkion,l. K(mdtk dm podut Kompl.m,.

Pdo{ Pdfrim ndnjtr

hrsi

obd Anrob,r

iw.eupunduE.oh/hcrbvdnered.ih,herb
r0& hr=ided= crir& gr=id

BtmddialM,Tvt.rvElcdr).
2004fualJxiolilfuln:RdioDlPhJ{olmp),'si
.d spdtrsd-vqh" Bdtitr t{uidetb.,!:36 9?
schtrlzv, HAnsenR,

KBmMxomq||K'00'0J,{@&7T.mE|es

Pcndrturuob rndisiqal obd

hrF://lw.hrpYny/ o'!"ljnrc
rancka

I r.

hh

hnjios Eksmk D'ur sanbjloro $baa.i

Panrra.rPD (datan krnplrh ibsrdr).


fiui H, racc 6oww 20or HiFle,icHd
md d.ir m{hdisft ofadion.

r,{,rT!d.

(onpr.menr' Ah.d4if di Fasitir6 plkrrn'n


Keseha'ln. r.Fp $jr p'!, dokr.r ridrr,,b.run
mcnEunzl nyad,lm p.lrlm Leh:b rorut.
Anonin,.2or0

Us ofTndnioBl M.n & oiia Nat@r pmdus in


Harth ce, usM. 1991. Diuduh 27 Dcldbq20t0

Prmsai

ifikainmu (sjt Br&,

Keftndis K.shr'

R.9un[k rnddsia.
sukas.diari N. 20r0. Tmdirioml M.dicin. in
hdqEie Dalml P!&imbsiss Pabtrd Hcn t
lndon4ia 3cbasri pitihm dltm pencob.b M.dis

drnE'dir:sinposiunobdIlddddmmcl: