Anda di halaman 1dari 4

YILDIZ TEKNK NVERSTES

ELEKTRK - ELEKTRONK FAKLTES


ELEKTRK MHENDSL BLM
DEVRE TEORS

Ad Soyad
Numaras
Grup
mza

:
:
:
:

1.Vize Snav

15 Kasm 2007

SORU 1) (30 puan)


ekil-1deki devre iin Dm Gerilimleri
Yntemi (DGY) ile,
a) Devre denklemlerini matris biiminde
yaznz.
b) Denklemi zerek R4 direncinin gcn
hesaplaynz ve akm ynn belirtiniz.
R1= R2= R3= R4= R5= 0,5

ekil-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SORU 2) (40 puan)


ekil-2deki devre iin,
a) evre Akmlar Yntemi (AY) ile
devre denklemlerini matris biiminde
elde ediniz.
b) R3 direncinin gcn hesaplaynz.

ekil-2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SORU 3) (30 puan)


ekil-3deki devreye bakarak,
a) Kiri Akmlar Yntemi (KAY) ile
devre denklemlerini matris biiminde
yaznz.
b) Dal Gerilimleri Yntemi (DGY) ile
devre denklemlerini matris biiminde
yaznz.

ekil-3

Not: R1 ve R2 direnleri kiri olarak seilecek ve direnlerin akm ynleri ekildeki gibi alnacaktr.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SORU 4) (30 puan)


edilmitir.

Birinci mertebeden bir devrenin Durum Denklemi aadaki biimde elde

d
iL (t ) 2.i L (t ) 3 4.e 3t 2 cos 2t ,
dt

iL(0)= 5 A olduuna gre,

a) z zm bulunuz.
b) zel zm ve zorlanm zm bulunuz.
c) Tam zm bulunuz.

NOT: 1. ve 2. sorular zorunludur. 3. ve 4. sorulardan sadece bir tanesi seilecektir.


Sre: 90 dk.

Baarlar dileriz.

Y.Do.Dr. Adem NAL Y.Do.Dr. Recep YUMURTACI Y. Do.Dr. Mehmet UZUNOLU