Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2016


AHMAD FIRDAUS BIN ABU BAKAR

NAMA PYD

LELAKI
GURU AKADEMIK

JAWATAN
BIDANG TUGAS

NO

KURIKULUM

TEMPAT BERTUGAS

SASARAN KERJA

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI


JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR
PENILAIAN PERTAMA

PP1
PP2

DG

GRED JAWATAN

850807 - 01 - 5985

NO.K.P.
JANTINA

SEKOLAH KEBANGSA
PA

PENILAIAN PERTAMA

PENILAIAN AKHIR

74
74

76

74

76

74

76

296
74.00

228
76.00

4
PENILAIAN AKHIR

PYD

DG 41
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BINJAI , BATU
PAHAT
MELEBIHI
SASARAN
/
/

2
200
66.67

PENILAIAN AKHIR

CATATAN

BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

BORANG MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2016


MOHD HASRIE BIN ABDUL MUIS

NAMA PYD
NO.K.P.
JANTINA

801213-05-5073
LELAKI

JAWATAN

GURU AKADEMIK

BIDANG TUGAS

NO

GRED JAWATAN
TEMPAT BERTUGAS

SASARAN KERJA

PENILAIAN PERTAMA

Murid dapat dalam Bahasa Melayu Pemahaman kelas 1 Zamrud.


KURIKULUM

HAL EHWAL MURID

KOKURIKULUM

TUGAS-TUGAS SAMPINGAN

3 orang mendapat A, 4 orang mendapat B, 5 orang mendapat C, 8 orang mendapat D dan 5 orang
mendapat E dalam Bahasa Melayu Penulisan kelas 2 Mutiara.

3 orang mendapat A, 6 orang mendapat B, 8 orang mendapat C, 8 orang mendapat D dan 8 orang
mendapat E dalam Matematik kelas 3 Delima.

Buku rekod mengajar dihantar setiap hari Khamis setiap minggu persekolahan.

Menyediakan soalan ujian dan peperiksaan mengikut sukatan seperti yang diamanahkan.

Melaksanakan tugas sebagai Guru Kelas 3 Delima sepanjang tahun.

Memastikan Buku Jadual Kehadiran Pelajar dilengkapkan setiap hari dan dihantar sebelum pukul 9 ke
pejabat.

Memastikan Buku Jadual Kehadiran Pelajar dilengkapkan dan ditutup setiap hujung bulan.

Mengisi Buku Rekod Kawalan Kelas setiap kali PdP dilaksanakan sama ada di bilik darjah atau bilik-bilik
khas.

Mencapai 95% kehadiran murid dalam aktiviti Kelab dan Persatuan: Kelab Komputer

Mencapai 95% kehadiran murid dalam aktiviti Kelab Permainan: Kelab Sofbol

Mencapai 95% kehadiran murid dalam aktiviti Unit Beruniform: Pengakap

Mencapai 95% kehadiran murid dalam aktiviti Rumah Sukan: Rumah Merak

Mencapai 90% pelaksanaan mentor-mentee (2 orang murid) Tahun 6 setiap hari Khamis.

Mensasarkan 4 pingat emas bagi Kontinjen Balapan dan Padang SK Seri Binjai di Kejohanan Zon
Balapan dan Padang sebagai Ketua Jurulatih.

Melaksanakan tugas sebagai Pengerusi Teknik Balapan dan Padang Zon Bandar dan memastikan
Kejohanan Balapan dan Padang Zon Bandar dilaksanakan 95% lancar.

Melaksanakan tugas sebagai Penolong Pengerusi Teknik Sofbol Daerah Batu Pahat dan memastikan
Kejohanan Sofbol Daerah Batu Pahat dilaksanakan 95% lancar.

Mensasarkan 4 pingat emas bagi Kontinjen Balapan dan Padang Zon Bandar di Kejohanan Balapan dan
Padang Daerah Batu Pahat sebagai Pengerusi Teknik.

Mensasarkan tempat ketiga bagi Kontinjen Sofbol Zon Bandar di Kejohanan Sofbol Daerah Batu Pahat
sebagai Pengerusi Teknik Sofbol Zon Bandar dan Ketua Jurulatih.

Mensasarkan tempat ketiga keseluruhan bagi Kontinjen Sofbol Batu Pahat di Kejohanan Sofbol Negeri
Johor sebagai Penolong Pengerusi Teknik Sofbol Batu Pahat.

BILANGAN SASARAN YANG DINILAI


JUMLAH MARKAH
PENCAPAIAN
SKOR
PENILAIAN PERTAMA

PP1
PP2
PYD

0
0
0.00

PENI

PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI


EMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

G MARKAH KEBERHASILAN TAHUN 2016


DG44
SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BINJAI , BATU
PAHAT

PENILAIAN AKHIR

MELEBIHI
SASARAN

0.00

#DIV/0!

1
PENILAIAN AKHIR

CATATAN