Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran
Tingkatan
Masa
Tajuk
Standard Kandungan

Matematik
1
30 minit
Faktor dan Gandaan
2.2 Gandaan, gandaan sepunya dan gandaan sepunya

Standard Pembelajaran

terkecil (GSTK)
2.2.1 Menerang dan menentukan gandaan sepunya bagi

Objektif Pembelajaran

nombor bulat
Pada akhir PdP, pelajar dapat:
i)

Menerang dan menentukan gandaan sepunya


bagi

Aktiviti

nombor bulat
Guru memberikan situasi berikut:

Teknik menjana idea

Pada hari raya yang lalu kamu pergi beraya ke sebuah


rumah dan mendapat duit raya sebanyak RM2 .Jika kamu
pergi ke 5 buah rumah, berapakah jumlah duit yang kamu
dapat?
Jawapan : RM10

Mengembangkan idea

Jika raya pertama kamu mendapat RM10, berapakah


jumlah duit raya yang kamu dapat pada hari raya ketiga
Jawapan : RM30
Soalan 1
Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan duit kamu?
Jawapan: Bertambah / banyak
Soalan 2
Bagaimana duit itu bertambah?
Jawapan : Duit berganda sebanyak 2 kali ganda setiap kali
Soalan 3

Cuba kamu senaraikan jumlah duit raya kamu setiap kali


kamu dapat?
Jawapan: 2,4,6,8,10
Senaraikan duit raya kamu untuk 3 hari
Jawapan: 10,20,30
Soalan 4
Apa yang kamu boleh katakan tentang senarai nombor
yang pertama
Jawapan: Duit raya saya bertambah sebanyak 2 kali ganda
setiap kali
Soalan 5
Apa yang kamu boleh katakana tentang senarai nombor
yang kedua
Jawapan: Duit raya saya bertambah 10 kali ganda setiap
hari.
Guru memanggil seorang pelajar untuk menulis senarai
nombor pertama dan kedua di papan putih.
Jawapan: 2,4,6,8,10
10,20,30
Guru memanggil pelajar lain pula untuk bulatkan nombor
yang sama pada senarai pertama dan kedua.
Jawapan: 2,4,6,8,10
10,20,30
Senaraikan nombor yang sama itu.
Jawapan:10
Guru membuat rumusan tentang gandaan sepunya
EMK
BBM

Celik kewangan
Sampul duit raya
2

Pendekatan PdP