Anda di halaman 1dari 13
CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 CEMERLANG SET 2 TEMA: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Sejak mencapai kemerdekaan Malaysia

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3

CEMERLANG SET 2

TEMA: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Sejak mencapai kemerdekaan Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam pertubuhan serantau

Latar belakang dasar luar Malaysia/kepentingan/matlamat dasar luar Malaysia Bentuk hubungan luar Malaysia Faktor-faktor penggubalan dasar luar
Latar belakang dasar luar Malaysia/kepentingan/matlamat dasar luar
Malaysia
Bentuk hubungan luar Malaysia
Faktor-faktor penggubalan dasar luar negara
Perkembangan dasar luar negara
Maksud pertubuhan serantau
Penyertaan Malaysia dan perkembangan Persatuan Negara-Negara Asia
Tenggara (ASA)
Penyertaan Malaysia dan perkembangan Malaysia, Filipina dan Indonesia
(MAPHILINDO)
Penyertaan Malaysia dan perkembangan Persatuan Negara-Negara Asia
Tenggara (ASEAN)

CADANGAN SOALAN

1 (a) (b) (c) (d) 2 (a) (b) (c) (d) 3 4 5 6 7 8
1
(a)
(b)
(c)
(d)
2
(a)
(b)
(c)
(d)
3
4
5
6
7
8
Kesimpulan
(a)
(b)
(c)

Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam ASEAN

Sumbangan negara kepada kesejahteraan serantau

Kebaikan yang Malaysia perolehi dalam pertubuhan serantau

Peranan Malaysia dalam mengekalkan kestabilan politik

Nilai-nilai murni/iktibar/unsur patriotisme

Pengetahuan yang diperolehi daripada pelaksanaan dasar luar negara

Iktibar kepada diri, bangsa dan negara

Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih gemilang

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 CEMERLANG SET 2 TEMA: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA Sejak mencapai kemerdekaan Malaysia

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3

CEMERLANG SET 2

TEMA: MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA

Sejak mencapai kemerdekaan Malaysia telah menyertai dan bergerak aktif dalam

pertubuhan serantau

CADANGAN JAWAPAN

1(a) Latar belakang dasar luar Malaysia/kepentingan/matlamat dasar luar Malaysia 1. Malaysia mempunyai dasar luarnya yang tersendiri
1(a)
Latar belakang dasar luar Malaysia/kepentingan/matlamat dasar luar
Malaysia
1.
Malaysia mempunyai dasar luarnya yang tersendiri iaitu berbaik-baik dengan
semua negara
2.
Kepentingan dasar luar Malaysia merujuk padamatlamat yang ingin dicapai
oleh Malaysia
3.
Antaranya untuk menjamin keselamatan rakyat dan negara
4.
Untuk memelihara kepentingan nasional dan menggekalkan kedaulatan negara
5.
Untuk menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi
6.
Untuk mengekalkan keamanan sejagat melalui kerjasama antarabangsa
7.
Untuk menjadi warga global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha
memupuk kesejahteraan dunia
1(b)
Bentuk hubungan luar Malaysia
1.
Malaysia melaksanakan dua bentuk hubungan luar dengan negara-negara lain
2.
Iaitu hubungan bilateral dan hubungan multilateral
3.
Hubungan bilateral merujuk pada hubungan secara terus dengan negara-
negara tertentu Contohnya hubungan dengan negara-negara jiran antaranya
termasuklah Singapura, Indonesia, Thailand dan Vietnam
4.
Selain itu hubungan luar juga diadakan dengan negara Asia yang lain, Amerika
Latin, Afrika, Asia Barat serta negara maju yang lain seperti Britain dan
Amerika Syarikat
5.
Hubungan multilateral merujuk pada hubungan dalam bentuk kumpulan dan
pertubuhan seperti ASEAN, Komanwel, Pertubuhan Persidangan Islam(OIC),
Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) dan sebagainya
1(c)
Faktor-faktor penggubalan dasar luar negara
1.
Faktor Sejarah
2.
Hubungan dengan Kerajaan Melaka dengan China, Arab, Siam dan Kepulauan
Melayu telah lama berlaku
3.
Hubungan ini berbentuk perdagangan
4.
Hubungan Melayu serumpun di Kepulauan Melayu sejak sekian lama seperti
Indonesia, Brunei dan Filipina
5.
Setelah merdeka, Malaysia menyertai Pertubuhan Komanwel
6.
Mendorong Malaysia mengamalkan dasar luar yang pro-Barat dan
antikomunis
7.
Malaysia diancam oleh fahaman komunis yang menggugat keselamatan
Malaysia
CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 CEMERLANG SET 2 8. Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat kerana belum

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3

CEMERLANG SET 2

 • 8. Malaysia masih bergantung kepada kuasa Barat kerana belum mempunyai keupayaan pertahanan

 • 9. Faktor ekonomi

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Mengamalkan pasaran bebas dengan negara-negara lain di dunia

Malaysia negara pengeluar utama bijih timah dan getah Terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negara-negara maju
Malaysia negara pengeluar utama bijih timah dan getah
Terjalin hubungan ekonomi antara Malaysia dengan negara-negara maju
Seperti Amerika Syarikat dan Britain
Setelah merdeka, beberapa langkah diambil bagi menggalakkan pelaburan
Diharapkan dapat meningkatkan ekonomi
Menyediakan peluang pekerjaan
Melalui Dasar Pandang ke Timur, kemasukan pelabur dari Jepun dan Korea
digalakkan
Menjalin hubungan baik dengan negara-negara sedang membangun
Menjalin hubungan baik dengan negara-negara Islam (OIC)
Faktor politik
Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi berparlimen
Berhak menentukan masa depan sendiri berdasarkan prinsip-prinsip
keamanan sejagat
Menekankan pemeliharaan kedaulatan negara-negara lain
Berpegang teguh prinsip-prinsip dan piagam PBB
Bagi memelihara keamanan dunia
Menyokong semua resolusi PBB
Faktor geografi
kedudukan yang strategik di Asia Tenggara
Bersempadan dengan banyak negara di rantau ini
Perairannya menjadi laluan utama kapal-kapal dagang
Keselamatan negara serantau akan mempengaruhi Malaysia
Faktor demografi
Hubungan diplomatik dengan negara Islam
Sejajar dengan penduduknya majoriti beragama Islam

Tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel

Negara berkenaan menceroboh dan menindas pribumi Palestin

Menentang keras Dasar Aparteid yang diamalkan di Afrika Selatan

Tidak mengadakan sebarang hubungan diplomatik dengan negara berkenaan

Rakyat Malaysia bebas mengamalkan budaya hidup dan agama masing-masing

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 CEMERLANG SET 2 1(d) Perkembangan dasar luar negara 1. Sentiasa berubah mengikut

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3

CEMERLANG SET 2

1(d)

Perkembangan dasar luar negara

1.

Sentiasa berubah mengikut peredaran masa dan perkembangan dunia

2.

Ditentukan oleh perkembangan semasa

 • 3. Tahap Pertama semasa Tunku Abdul Rahman (1957-1970)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dasar pro-Barat yang antikomunis Dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Komanwel Ia dilaksanakan disebabkan faktor politik,
Dasar pro-Barat yang antikomunis
Dasar berbaik-baik dengan negara jiran dan Komanwel
Ia dilaksanakan disebabkan faktor politik, ekonomi dan sosial
Faktor politik merujuk kepada ancaman komunis
Malaysia mendapatkan bantuan ketenteraan dan pertahanan daripada negara-
negara Komanwel
Seperti Britain, USA dan Australia
Malaysia menandatangani Perjanjian Pertahanan Inggeris-Tanah Melayu
(AMDA)
Menurut perjanjian, Britain akan membantu Malaysia sekiranya diserang
musuh
Menubuhkan Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA)
Penubuhan MAPHILINDO
Penubuhan ASEAN
Faktor ekonomi pula memperlihatkan pergantungan Malaysia kepada Britain
kerana Malaysia anggota Blok Sterling
mengharapkan permintaan Britain terhadap hasil timah dan getah
pelabur Britain masih menguasai ekonomi Malaysia khasnya bidang
perladangan dan perindustrian
Bagi mengurangkan kebergantungan ini, Malaysia yang mengamalkan pasaran
bebas
Mula membina rangkaian perdagangan dengan negara-negara lain
seperti Jepun, USA, Singapura dan Jerman Barat
untuk mencari pasaran baru
Tahap Kedua semasa Tunku Abdul Razak & Tun Hussein
Mengamalkan dasar berkecuali dan berbaik-baik dengan semua negara
Perubahan ini disebabkan kurangnya peranan AMDA
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

kurangnya pengaruh Britain di timur

pergolakan yang berlaku di Vietnam yang melibatkan Amerika Syarikat dan China

Mengisytiharkan konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN) bersama anggota-anggota ASEAN

Menjalin hubungan diplomatik dengan negara berfahaman komunis seperti China

Menjalin hubungan diplomatik dengan Vietnam dengan mengatasi masalah pelarian Vietnam di Malaysia

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 CEMERLANG SET 2 31. Tahap Ketiga semasa Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad (1981-2003)

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3

CEMERLANG SET 2

 • 31. Tahap Ketiga semasa Dato Seri Dr.Mahathir Mohamad (1981-2003)

32.

mengekalkan dasar-dasar tahap kedua

33.

memberi penekanan kepada kepentingan ekonomi seperti perdagangan, pelaburan dan pembangunan

34.

Malaysia menjalin hubungan yang lebih erat dengan ASEAN

35.

seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur dengan menggunakan Jepun dan Korea
seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kampuchea
Memperkenalkan Dasar Pandang ke Timur
dengan menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model pembangunan
Malaysia mempertingkatkan hubungan dua hala dengan negara lain
Menerusi lawatan Tun Dr Mahathir ke negara Afrika, Amerika Selatan,
Caribbean dan Pasifik Selatan
Malaysia menandatangani perjanjian perdagangan dua hala
Malaysia menjalin hubungan politik dan perdagangan dengan negara maju dan
negara Dunia Ketiga
Pertubuhan serantau merupakan satu pertubuhan yang anggotanya terdiri
daripada negara-negara yang berjiran antara satu sama lain.
Pembentukan pertubuhan ini adalah untuk kepentingan politik, ekonomi dan
sosial
Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan, terdapat tiga pertubuhan serantau
yang telah dibentuk dan disertainya iaitu ASA pada tahun 1961, MAPHILINDO
pada tahun 1963 dan ASEAN pada tahun 1967
Sejak mencapai kemerdekaan, negara kita dan juga negara-negara serantau
diancam hebat oleh pengaruh komunis
Di Malaysia, pergerakan PKM telah memainkan peranan penting menyebarkan
pengaruh fahaman komunis di kalangan rakyat
PKM telah diharamkan oleh kerajaan dan ini menyebabkan ahli-ahlinya
melancarkan gerakan gerila bagi menjatuhkan kerajaan

36.

37.

38.

39.

40.

41.

2(a)

Maksud pertubuhan serantau

1. 2. 3. 2(b) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.
2.
3.
2(b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Penyertaan Malaysia dan perkembangan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASA)

Di negara-negara jiran, ancaman komunis juga hebat terutamanya di Thailand yang bersempadan dengan Malaysia

PKM telah menggunakan sempadan MalaysiaThailand sebagai pangkalan gerakan gerila mereka dan ini menyukarkan usaha kedua-dua negara untuk melemahkan dan seterushya menghapuskan gerakan komunis.

Begitu juga dengan negara Filipina yang turut diancam oleh pengaruh komunis

Malaysia ingin mengadakan kerjasama dengan negara-negara jiran agar dapat membendung pengaruh dan gerakan PKM

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 CEMERLANG SET 2 8. Pada 31 Julai 1961, satu mesyuarat diadakan di

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3

CEMERLANG SET 2

 • 8. Pada 31 Julai 1961, satu mesyuarat diadakan di Bangkok antara Malaysia dengan Thailand dan Filipina

 • 9. Hasilnya ASA telah dibuhkan hasil cadangan Tunku Abdul Rahman

10.

11.

12.

Pertubuhan ini diharapkan dapat melindungi negara-negara anggota daripada ancaman komunis

Pemubuhan ASA juga bertujuan menjalinkan kerjasama ekonomi, sains dan sosial ASA juga bertujuan memberi dan menyediakan
Pemubuhan ASA juga bertujuan menjalinkan kerjasama ekonomi, sains dan
sosial
ASA juga bertujuan memberi dan menyediakan kemudahan latihan dan
penyelidikan dalam bidang sains dan teknologi di kalangan negara-negara
anggota
Selain itu bermatlamat untuk mengekalkan serta menjamin keselamatan dan
kestabilan politik negara-negara serantau.
Matlamat tersebut tidak banyak dicapai kerana tiada kerjasama yang erat
ASA juga dianggap sebagai pertubuhan antipemerintahan Presiden Soekarno
di Indonesia di Indonesia.
Kesangsian ini timbul kerana Malaysia mempunyai perjanjian ketenteraan
dengan Britain
Sementara Thailand dan Filipina mempunyai perjanjian ketenteraan dengan
Amerika Syarikat
Pertelingkan antara Malaysia dan Filipina berkaitan penubuhan Malaysia
akhirnya membawa kepada pembubaran ASA pada tahun 1963
MAPHILINDO merupakan cantuman nama tiga negara iaitu Malaysia, Filipina
dan Indonesia
Tujuan penubuhannya adalah untuk meningkatkan perhubungan
persahabatan dan menyelesaikan pertelingkahan Malaysia-Filipina dan
Malaysia-Indonesia.

Pertelingkahan yang timbul antara Malaysia dengan kedua-dua negara tersebut adalah disebabkan oleh cadangan pembentukan Malaysia

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2(c)

Penyertaan Malaysia dan perkembangan Malaysia, Filipina dan Indonesia (MAPHILINDO)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indonesia tidak bersetuju dengan pembentukan Malaysia kerana Presiden Soekarno menganggap pembentukan Malaysia sebagai satu neokolonisme atau penjajahan bentuk baru

Tentangan Filipina pula adalah kerana negara tersebut menuntut Sabah yang didakwanya hak milik negara mereka.

Bagi menyelesaikan pertelingkahan ini, Malaysia mengadakan langkah mengadakan rundingan dengan Filipina dan Indonesia.

Rundingan ini akhirnya membawa kepada penubuhan MAPHILINDO.

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 CEMERLANG SET 2 8. Ketiga-tiga negara bersepakat memohon bantuan PBB untuk mendapatkan

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3

CEMERLANG SET 2

 • 8. Ketiga-tiga negara bersepakat memohon bantuan PBB untuk mendapatkan pandangan rakyat Sarawak dan Sabah tentang penubuhan Malaysia.

 • 9. PBB telah menghantar pewakilannya pada tahun 1963 untuk meninjau padangan rakyat Sabah dan Sarawak

10.

11.

12.

Hasilnya, majoriti rakyat di kedua-dua negeri berkenaan bersetuju dan menyokong pembentukan Malaysia

Indonesia dan Filipina kurang berpuas hati dengan hasil siasatan PBB dan terus menentang pembentukan Malaysia. Persengketaan
Indonesia dan Filipina kurang berpuas hati dengan hasil siasatan PBB dan
terus menentang pembentukan Malaysia.
Persengketaan yang berterusan ini menyebabkan MAPHILNDO tidak
berperanan lagi.
Latar belakang penubuhan ASEAN
Hasrat Malaysia untuk berbaik-baik dan mengadakan kerjasama dengan
negara-negara jiran tetap diteruskan walaupun dua buah pertubuhan yang
dibentuk sebelum ini iaitu ASA dan MAPHILINDO gagal dan tidak bertahan
lama
Usaha ini akhirnya berhasil dengan termeterainya Deklarasi Bangkok pada 8
Ogos 1967 yang membawa kepada penubuhan ASEAN.
Matlamat pembentukan ASEAN
Matlamat ASEAN ialah mengekalkan kestabilan politik di Asia Tenggara
ASEAN juga membantu negara antara satu sama lain dalam bidang ekonomi,
sosial dan kebudayaan
meningkatkan taraf hidup penduduk melalui kerjasama dalam bidang
pertanian, perdagangan dan perindustrian
Memberikan kerjasama dan membantu dalam bentuk latihan dan
penyelidikan

Mengadakan hubungan yang erat dengan persatuan atau pertubuhan serantau dan antarabangsa.

2(d)

Penyertaan Malaysia dan perkembangan Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Keanggotaan

Keanggotaan ASEAN pada ketika itu terdiri daripada lima buah negara iaitu

Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Singapura.

Jumlah anggotanya bertambah menjadi sepuluh apabila kesemua negara di Asia Tenggara menjadi ahli

 • 10. Negara-negara berkenaan ialah Vietnam, Myanmar, Brunei, Laos dan Kampuchea.

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 CEMERLANG SET 2 11. Negara Papua New Guinea telah dilantik sebagai pemerhati

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3

CEMERLANG SET 2

11.

Negara Papua New Guinea telah dilantik sebagai pemerhati kepada negara ini terletak bersempadan dengan Indonesia tetapi bukan di dalam zon Asia Tenggara

Struktur pentadbiran ASEAN

Kerjasama antara negara anggota ASEAN semakin teguh hingga ke hari ini dan bagi memastikan perjalannya yang
Kerjasama antara negara anggota ASEAN semakin teguh hingga ke hari ini dan
bagi memastikan perjalannya yang lancar, struktur pentadbiran ASEAN
dibentuk
Persidangan Menteri-Menteri Luar ASEAN mengadakan mesyuarat setahun
sekali
Mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN diadakan sebanyak setahun dua
kali
Sidang kemuncuk ASEAN akan diadakan mengikut keperluan
Sekretariat Tetap ASEAN beribu pejabat di Jakarta , Indonesia
ASEAN terdiri daripada dua jawatankuasa tetap
Jawatankuasa Tetap Sosial teridir daripada Jawatankuasa Kebudayaan dan
Penerangan, Jawatankuasa Sains dan Teknologi dan Jawatankuasa
Pembangunan dan Sosial
Jawatankuasa Tetap Ekonomi terdiri daripada Jawatankuasa Kewangan dan
Urusan Bank, Jawatankuasa Perindustrian, Galian dan Tenaga, Jawatankuasa
Makanan, Pertanian dan Perhutanan dan Jawatankuasa Perhubungan dan
Pengangkutan
Tuan rumah mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN pada November 1971
Menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur 1971
Mengisytiharkan ASEAN sebagai zon aman, bebas dan berkecuali (ZOPFAN).
Tujuan ZOPFAN ialah mengekalkan keamanan dan kestabilan politik di Asia
Tenggara dan tidak bersekongkol dengan mana-mana blok Barat atau Blok
Timur.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

 • 3 Peranan dan Sumbangan Malaysia dalam ASEAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mengadakan mesyuarat bagi membentuk kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea di Kuala Lumpur pada tahun 1982.

ASEAN diisytiharkan Zon Bebas Senjata Nuklear dalam Mesyuarat Menteri- Menteri Luar (1984).

Tidak membenarkan mana-mana kapal menggunakan perairan dan pelabuhannya mengangkut bahan atau senjata nuklear

Kerjasama dalam projek-projek perindustrian seperti projek baja urea di Bintulu (Sarawak) serta di Acheh (Indonesia)

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 CEMERLANG SET 2 9. Kerjasama dalam Sidang Kemuncak ASEAN di Singapura (1992)

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3

CEMERLANG SET 2

 • 9. Kerjasama dalam Sidang Kemuncak ASEAN di Singapura (1992) dengan mewujudkan zon Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) yang bertujuan menghapuskan sekatan dagangan di kalangan negara ASEAN

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Mengemukakan idea memperluas kerjasama ekonomi melibatkan China, Jepun dan Korea Selatan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dinamakan EAEC

Kerjasama tidak rasmi diadakan melalui konsep ASEAN+3 Pertubuhan ASEAN-SEAMEO (pertubuhan menteri pelajaran) dan RESCAM (Pusat Serantau
Kerjasama tidak rasmi diadakan melalui konsep ASEAN+3
Pertubuhan ASEAN-SEAMEO (pertubuhan menteri pelajaran) dan RESCAM
(Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik) di Pulau Pinang.
Menubuhkan Tabung Kebudayaan ASEAN
Mengadakan Sukan SEA
Mengadakan Tahun Melawat ASEAN pada 1992
Kerjasama dalam bidang kebudayaan dan sosial
Pertukaran rancangan televisyen dan radio
Kerjasama dalam bidang pelancongan
Kerjasama melalui dasar berbaik-baik dengan negara jiran
Kerjasama dalam pendidikan
Mengekalkan kestabilan politik, negara dan serantau
Meningkatkan kerjasama, kemajuan dan ekonomi negara
Meningkatkan kemajuan sains dan teknologi
Memastikan kemajuan negara berterusan
Menarik kemasukan pelabur-pelabur asing
Memajukan bidang perindustrian dan perladangan negara
Meluaskan pasaran eksport keluaran negara
Pertukaran teknologi dan kepakaran
Membantu mengekalkan keamanan sejagat
Mengelakkan pergolakan, pergeseran dan krisis antara negara-negara
Mengekalkan persefahaman
Meneruskan hubungan diplomatik
Membina semangat setia kawan

Membuka peluang pekerjaan

 • 4 Sumbangan negara kepada kesejahteraan serantau
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Membantu meningkatkan prasarana

Menjalin kerjasama dalam bidang perubatan dan kesihatan

Penyelesaian masalah secara diplomasi, toleransi dan rundingan

Mewujudkan perdagangan dua hala

Mengadakan hubungan diplomatik

Membuat perjanjian perdagangan

Menjalinkan hubungan persahabatan

Menjalinkan hubungan kebudayaan

Melalui penglibatan dalam bidang sukan

Mengamalkan pasaran bebas

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 CEMERLANG SET 2 25. 26. 27. Melaksanakan Dasar Pandang ke Timur Membuat

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3

CEMERLANG SET 2

25.

26.

27.

Melaksanakan Dasar Pandang ke Timur

Membuat pelaburan dengan negara luar

Mendapatkan bantuan pertahanan

28.

Berbaik-baik dengan negara jiran

29.

Pertukaran teknologi

30.

Kerjasama politik Kerjasama ekonomi Mengadakan lawatan Kerjasama pendidikan Pertukaran kemahiran ASA Keselamatan negara/dilindungi dari ancaman komunis
Kerjasama politik
Kerjasama ekonomi
Mengadakan lawatan
Kerjasama pendidikan
Pertukaran kemahiran
ASA
Keselamatan negara/dilindungi dari ancaman komunis
Melemahkan gerakan komunis di sempadan Malaysia-Thailand
MAPHILINDO
Berusaha menyelesaikan pertikaian Malaysia-Indonesia /Filipina
Meningkatkan perhubungan persahabatan ASEAN
Keselamatan perairan negara
Zon bebas senjata nuklear diisytiharkan
Kapal tidak dibenarkan menggunakan perairan
Bahan dan senjata nuklear dilarang diangkut melalui perairan
ZOFPAN diisytiharkan
Tidak bersekongkol dengan mana-mana Blok Batar atau Timur
Berjaya mengelakkan campur tangan kuasa besar
Menjalin hubungan dengan semua negara
Wujud keamanan negara
Membntu membentuk kerajaan Demokratik Campuran Kampuchea
Berusaha menyelesaikan krisis selatan Thailand
Berusaha menyelesaikan krisis selatan Filipina
Berusaha menyelesaikan masalah pelarian Vietnam
Pelaksanaan demokrasi di Myanmar (Burma)

31.

32.

33.

34.

 • 5 Kebaikan yang Malaysia perolehi dalam pertubuhan serantau
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Menyelesaikan krisis kemanusiaan di Rohingya / Myanmar

Menyelesaikan isu politik di Aceh

Keamanan negara terjamin

Kedaulatan negara terpelihara

Perkembangan ekonomi

Wujudnya pakatan ekonomi EAEC, ASEAN+3 dan AFTA

Menjadi rantau bebas daripada ancaman senjata nuklear

Menjadi negara contoh dalam membanteras ancaman komunis

Menjalin hubungan bilateral dan multilateral

Malaysia menjadi hab halal

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 29. Mewujudkan pasaran bebas CEMERLANG SET 2 30. Berjaya membina Pusat Serantau

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3

 • 29. Mewujudkan pasaran bebas

CEMERLANG SET 2

 • 30. Berjaya membina Pusat Serantau Sains Matematik (RECSAM)

 • 31. Menganjurkan sukan SEA

 • 6 Peranan Malaysia dalam mengekalkan kestabilan politik
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

Menjalin hubungan diplomatik Mengamalkan prinsip keadilan sejagat Mematuhi undang-undang Menentang senjata nuklear Mengamalkan prinsip berkecuali Mengekang/menolak
Menjalin hubungan diplomatik
Mengamalkan prinsip keadilan sejagat
Mematuhi undang-undang
Menentang senjata nuklear
Mengamalkan prinsip berkecuali
Mengekang/menolak keganasan
Menghapuskan diskriminasi
Menghargai keamanan
Menyokong usaha keamanan serantau
Menghormati hak asasi
Menghormati negara lain
Menghormati prinsip demokrasi
Menghormati suara ramai
Tidak campur tangan urusan negara lain
Mengutamakan diplomasi/rundingan
Mengekalkan kedaulatan negara
Memelihara sistem perundangan
Memupuk kesejahteraan sejagat
Mewujudkan sistem pentadbiran mantap
Mengalakkan pembangunan ekonomi
Bijaksana merancang strategi
Bekerjasama antara pemimpin dan rakyat
Perundingan dan musyawarah dalam membuat keputusan
Berusaha dengan gigih
Permuafakatan antara pemimpin negara
Mengekalkan perpaduan kaum dan bersatu padu
Bekerjasama antara kaum

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 • 7 Nilai-nilai murni/iktibar/unsur patriotisme

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bertolak ansur antara satu sama lain

Mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi

Tidak berputus asa dalam usaha mencapai kejayaan

Tabah menghadapi cabaran

Menanam semangat meneroka

Rakyat dan pemimpin yang berwawasan

14.

Mengamalkan sikap berdikari

15.

16.

17.

Bersikap inovatif dan kreatif dalam semua bidang yang diceburi

Mengamalkan pemikiran terbuka dalam menyelesaikan masalah

Mengekalkan keamanan

 • 18. Menjalankan pentadbiran teratur dan sistematik

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 CEMERLANG SET 2 19. Mengelakkan peperangan Hubungan yang baik dengan semua negara

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3

CEMERLANG SET 2

19.

20.

21.

Mengelakkan peperangan

Hubungan yang baik dengan semua negara

Perpaduan dalam kalangan negara anggota

22.

23.

Menghormati kedaulatan negara lain

Kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang

24.

Menyertai pertubuhan serantau dan antarabangsa Tidak menjalankan dasar penjajahan Optimis Bersedia menerima perubahan Berbangga sebagai rakyat
Menyertai pertubuhan serantau dan antarabangsa
Tidak menjalankan dasar penjajahan
Optimis
Bersedia menerima perubahan
Berbangga sebagai rakyat Malaysia
Berani menghadapi risiko
Bijak dalam bertindak Cinta akan negara
Menghormati negara jiran
Pertahan keamanan serantau
Sedia berkorban untuk negara
Dasar luar Malaysia berubah mengikut perkembangan semasa
Malaysia bijak mengatur langkah dasar luarnya demi memelihara keamanan
negara
Langkah-langkah dinamis dan strategi dasar luar penting bagi memastikan
negara dapat terus bersaing dari segi politik, ekonomi dan sosial
Perlu mengejar maklumat dan mengikuti perubahan semasa dalam mengejar
kemajuan
Semangat dan daya saing rakyat negara penting untuk berjaya pada peringkat
dunia
Memperkaya ilmu berkaitan dasar luar
Memiliki semangat patriotisme dan cinta akan negara
Menanamkan jati diri
Memperoleh idea baru untuk meningkatkan kemajuan negara
Mempertahan kedaulatan negara

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

8

8(a)

Kesimpulan Pengetahuan yang diperolehi daripada pelaksanaan dasar luar negara

1. 2. 3. 4. 5. 8(b) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1.
2.
3.
4.
5.
8(b)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Iktibar kepada diri, bangsa dan negara

Kerjasama penting untuk mencapai kejayaan

Semangat meneroka dalam pelbagai bidang

Hubungan diplomatik menjamin keharmonian negara

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 CEMERLANG SET 2 8(c) Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih gemilang

CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3

CEMERLANG SET 2

8(c)

Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih gemilang

1.

2.

3.

4.

Pasaran ekonomi Malaysia meluas

Ekonomi negara membangun

Mengekalkan hubungan baik dengan negara-negara lain

Keamanan dunia bertambah baik

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Berkongsi kepakaran dalam semua bidang Malaysia menjadi negara maju dan makmur Taraf kehidupan rakyat meningkat Pentadbiran
Berkongsi kepakaran dalam semua bidang
Malaysia menjadi negara maju dan makmur
Taraf kehidupan rakyat meningkat
Pentadbiran negara mendapat pengiktirafan dunia
Mengukuhkan identiti negara dan bangsa Malaysia
Memelihara kemajuan Malaysia
SKEMA PEMARKAHAN TAMAT
CADANGAN JAWAPAN KERTAS 3 CEMERLANG SET 2 8(c) Harapan untuk masa depan Malaysia yang lebih gemilang

Disediakan oleh:

En. Azhari bin Mohamed, Guru Sejarah SMK Telok Panglima Garang Pn. S Rosmawati bte Said, SM Sains Banting Pn. Norizma bte Kusri, SAMT Tunku Ampuan Rahimah