Anda di halaman 1dari 2

27 KESALAHAN DALAM MEMBACA SURAH AL-FATIHAH

Sebutan huruf berbaris bawah tidak kedengaran. Seolah-olah kita menyebut


Ismillah
Sabdu pada kalimah tidak dijelaskan. Huruf yang bersabdu ibarat huruf itu mempunyai
dua huruf yang sama, tetapi ia disatukan menjadi sabdu (faham tak ni? Selain itu, kalimah
Allah disebut dengan lafzhul-jalalah (lafaz yang besar). Ini adalah sebutan yang salah
kerana Bismillah hendaklah disebut dengan lam tarqiq (lam nipis)kerana huruf pada
kalimah ini adalah berbaris bawah.
Huruf tidak disabdukan dan sebutannya menjadi BismilahiRahmaan, yang
sepatutnya BismillahiRRahmaan.
Begitu juga dengan kesalahan pada nombor 3. Huruf tidak disabdukan dan sebutannya
menjadi BismilillahirrahmaaniRahiim, yang sepatutnya
BismillahirrahmaaniRRahiim
Sebutan huruf tidak dipanjangkan. Ia wajib dipanjangkan harakatnya sama ada 2/4/6
harakat kerana ia adalah huruf mad yang diwaqafkan. Hukumnya Mad Aridh Lissukun.
Huruf digantikan dengan huruf
Kalimah seolah-olah tiada sabdu dan disebut al-hamdulilah. Sebutan yang betul
adalah Al-hamdulillah
Sabdu pada huruf ditinggalkan sabdunya dan sebutan berbunyi Rabil yang
sepatutnya Rabbil
Huruf ditukar menjadi huruf
Sabdu ditinggalkan. Sebutan menjadi Iyaka. Sebutan yang betul adalah Iyyaka.
Sebutan huruf tidak jelas.
Kesalahan sama seperti nombor 10.
Huruf ditukar menjadi huruf
Tidak memuncungkan bibir. Apabila sesuatu huruf diwaqafkan berbaris hadapan, kita
hendaklah memuncungkan bibir. Hukum ini dipanggil isymam.
Menyebut Ehdina. Sepatutnya Ihdina.
Huruf tidak disabdukan.
Huruf ditukar menjadi huruf
Huruf ditukar menjadi huruf . Apabila huruf berbaris bawah, sifatnya menjadi
kurang tebal, bukan nipis.
Menukar huruf kepada huruf . Ini merupakan kesalahan yang paling biasa dilakukan.
Ramai yang masih tidak dapat membezakan perbezaan huruf-huruf ini.
Huruf dulu, baru huruf . Ramai yang membunyikan , kemudian . Ada juga
membunyikan , kemudian . Tak kurang juga ada yang membunyikan kemudian
Huruf ditukar menjadi huruf
Huruf berbaris bawah disebut Rel, sepatutnya disebut Ril.
Huruf disebut dengan qalqalah.
Huruf tidak ditebalkan sebutannya.
Huruf ditukar menjadi huruf
Huruf tidak disabdukan.

Apabila huruf mad bertemu dengan huruf bersabdu dalam satu kalimah, maka harakatnya
wajib 6 harakat. Hukumnya adalah Mad Lazim Musaqqal Kalimi. Ramai yang melafaz
kurang daripada 6 harakat