Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS KESEHATAN

UPT PUSKESMAS SUKARAME


Jalan Endro Suratmin No. 28 Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 787695
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS SUKARAME
Nomor :

/ADMEN/SK/ /2016

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB TINDAK LANJUT PELAPORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA PUSKESMAS SUKARAME,

Menimbang

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan klinis dalam hal


pelayanan obat diperlukan monitoring dan pelaporan akan
terjadinya kesalahan pemberian obat dan Kejadian Nyaris
Cedera;
b. bahwa dalam melaksanakan monitoring dan pelaporan
terjadinya kesalahan pemberian obat, dipandang perlu untuk
menunjuk penanggung jawab tindak lanjut pelaporan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu
menetapkan keputusan kepala puskesmas tentang Penanggung
jawab tindak lanjut pelaporan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;


2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang
Puskesmas;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun
2014 tentang Pekerjaan kefarmasian ;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di
Puskesmas;
MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS SUKARAME


TENTANG PENANGGUNG JAWAB TINDAK LANJUT
PELAPORAN
Menunjuk petugas pengelola obat sebagai penanggung jawab atas
tindak lanjut pelaporan;

Kedua

Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum


pertama bertugas untuk:
1. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi kejadian
kesalahan pemberian obat dan kejadian nyaris cidera;
2. Melakukan perbaikan sehingga tidak terjadi kesalahan serupa;
3. Melaporkan tindak lanjut pelaporan dan perbaikan yang
dilakukan kepada Kepala Puskesmas;

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila


dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Sukarame
Pada tanggal
:
Maret 2016
KEPALA PUSKESMAS SUKARAME

ESA OKTAVIA SUSANTI

Lampiran
Keputusan Kepala Puskesmas Sukarame
Nomor
:
/P3/VIII/SK/I/2016
Tentang
: Penanggung Jawab Tindak
Lanjut Pelaporan
PENUNJUK PENANGGUNG JAWAB TINDAK LANJUT PELAPORAN
PUSKESMAS SUKARAME TAHUN 2016
Nama
Niptk
Jabatan
Pangkat/Gol.

: Ririn Rosyanti, S.si., Apt


:
: Tenaga kefarmasian
: Honorer

Kepala Puskesmas Sukarame

ESA SUSANTI