Anda di halaman 1dari 342

JABATAN PENDIDIKAN KELANTAN

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN KESIHATAN


PROGRAM PENGISIAN DATA
UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)
(13 TAHUN)
update version 3.0

LELAKI

PEREMPUAN

PANDUAN
* Sila 'enable macros' pada menu option terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi ini.
* Lengkapkan maklumat pada bahagian " MASUKKAN NAMA KELAS'' , "PENGISIAN BIODATA & SKOR MURID".
* Cetak dan hantar maklumat dari "PAPAR STATISTIK KESELURUHAN KELAS" beserta 'soft copy' ke Pejabat Pendidikan Daerah
(u.p.: Penolong PPD Kurikulum (Kemanusiaan).
* Cetak & simpan maklumat pada "PAPAR KESELURUHAN" & ''STATISTIK PENCAPAIAN" ke dalam fail SEGAK sekolah sebagai
analisis sekolah.
* Isikan nombor ID pelajar dahulu sebelum mencetak Sijil & PAJSK murid.
( Sijil & PAJSK murid perlu dicetak & diberikan kepada murid sebagai rekod serta pelaporan murid ) * SEMAK
MAKLUMAT SEBELUM MENCETAK*

Page 2

MASUKKAN BUTIRAN - DAERAH, KOD SEKOLAH, NAMA KELAS & NAMA GURU
DAERAH
KOD SEKOLAH

PET
AEE8701

NAMA SEKOLAH

SMK ISKANDAR SHAH

BILANGAN KELAS

NAMA KELAS

NAMA GURU

KELAS 1- BARIS 1 TO 50

1 AMANAH

En.Salim

KELAS 2 - BARIS 51 TO 100

1B

KELAS 3 - BARIS 101 TO 150

1C

KELAS 4 - BARIS 151 TO 200

1D

KELAS 5 - BARIS 201 TO 250

1E

KELAS 6 - BARIS 251 TO 300

1F

KELAS 7 - BARIS 301 TO 350

1G

KELAS 8 - BARIS 351 TO 400

1H

KELAS 9 - BARIS 401 TO 450

1I

KELAS 10 - BARIS 451 TO 500

1J

Page 2 of 342

Page 3

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

32

NORMAL

TEKAN TUBI

RINGKUK TUBI
SEPARA

JANGKAUAN
MELUNJUR

ALI

20

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

13

BMI

/
ID
MURID

144

TINGGI

BIL

22.3

KLASIFIKASI
BMI

1.75

22.2

10

11

27

BERISIKO
BERAT
BERLEBIHAN

LMS

AFT3001

SABK AL HIDAYAH

3 KENANGA

13

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

BERAT

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

PET

AEE8701

SMK ISKANDAR SHAH

1 AMANAH

13

68

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Page 3 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 4

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Page 4 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 5

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

13

52

13

53

13

54

13

55

13

56

13

57

13

58

13

59

13

60

13

Page 5 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 6

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

61

13

62

13

63

13

64

13

65

13

66

13

67

13

68

13

69

13

70

13

71

13

72

13

73

13

74

13

75

13

76

13

77

13

78

13

79

13

80

13

Page 6 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 7

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

81

13

82

13

83

13

84

13

85

13

86

13

87

13

88

13

89

13

90

13

91

13

92

13

93

13

94

13

95

13

96

13

97

13

98

13

99

100

Page 7 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 8

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

101

13

102

13

103

13

104

13

105

13

106

13

107

13

108

13

109

13

110

13

111

13

112

13

113

13

114

13

115

13

116

13

117

13

118

13

119

13

120

13

Page 8 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 9

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

121

13

122

13

123

13

124

13

125

13

126

13

127

13

128

13

129

13

130

13

131

13

132

13

133

13

134

13

135

136

137

138

139

140

Page 9 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 10

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

13

152

13

153

13

154

13

155

13

156

13

157

13

158

13

159

13

160

13

Page 10 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 11

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

161

13

162

13

163

13

164

13

165

13

166

13

167

13

168

13

169

13

170

13

171

13

172

13

173

13

174

13

175

13

176

13

177

13

178

13

179

13

180

13

Page 11 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 12

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

181

13

182

13

183

13

184

13

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

Page 12 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 13

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

Page 13 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 14

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Page 14 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 15

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

13

252

253

254

255

256

257

258

259

260

Page 15 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 16

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

Page 16 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 17

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

Page 17 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 18

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

Page 18 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 19

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

Page 19 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 20

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

Page 20 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 21

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

Page 21 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 22

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

Page 22 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 23

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

Page 23 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 24

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

Page 24 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 25

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

Page 25 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 26

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

Page 26 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 27

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

SDSAD

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

KLASIFIKASI
BMI

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

Page 27 of 342

KOD SEKOLAH

2.3.2014

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 28

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

TAHAP KECERGASAN DI BAWAH NORMA

Page 28 of 342

Page 29

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 29 of 342

Page 30

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 30 of 342

Page 31

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 31 of 342

Page 32

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 32 of 342

Page 33

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 33 of 342

Page 34

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 34 of 342

Page 35

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 35 of 342

Page 36

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 36 of 342

Page 37

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 37 of 342

Page 38

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 38 of 342

Page 39

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 39 of 342

Page 40

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 40 of 342

Page 41

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 41 of 342

Page 42

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 42 of 342

Page 43

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 43 of 342

Page 44

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 44 of 342

Page 45

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 45 of 342

Page 46

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 46 of 342

Page 47

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 47 of 342

Page 48

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 48 of 342

Page 49

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 49 of 342

Page 50

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 50 of 342

Page 51

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 51 of 342

Page 52

PRE - TEST (LELAKI)


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
PET
AEE8701

CERGAS NORMA

TAHAP KECERGASAN

Page 52 of 342

Page 53

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

TEKAN TUBI

RINGKUK TUBI
SEPARA

JANGKAUAN
MELUNJUR

DHIA

144

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

13.03.2014

BMI

/
ID
MURID

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

145.00

0.0

45

45

35

KURANG
BERAT

TAHAP KECERGASAN TINGGI

LMS

AFT3001

SABK AL HIDAYAH

3 KENANGA

13

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

PET

AEE8701

SMK ISKANDAR SHAH

1 AMANAH

13

42

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Page 53 of 342

AEE8701

TINGGI

BIL

KOD SEKOLAH

22.3

BERAT

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 54

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Page 54 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 55

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Page 55 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 56

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Page 56 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 57

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Page 57 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 58

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Page 58 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 59

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

Page 59 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 60

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

Page 60 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 61

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

Page 61 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 62

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

Page 62 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 63

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

Page 63 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 64

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Page 64 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 65

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

Page 65 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 66

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

Page 66 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 67

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

Page 67 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 68

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

Page 68 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 69

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

Page 69 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 70

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

Page 70 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 71

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

Page 71 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 72

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

Page 72 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 73

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

1M

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

AYAM

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

Page 73 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

401

NAMA PELAJAR

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

/
ID
MURID

LMS

TINGGI

BIL

BERAT

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 74

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

Page 74 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 75

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

Page 75 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 76

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

Page 76 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 77

PRE - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
DAERAH

PET

NAMA PENGETUA

ADSF

TINGKATAN

45

1.42

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

22.3

144

13

20

32

NORMAL

CERGAS NORMA

JANGKAUAN
MELUNJUR

13

RINGKUK TUBI
SEPARA

3 KENANGA

13.03.2014

TEKAN TUBI

SABK AL HIDAYAH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

Page 77 of 342

AEE8701

NAIK TURUN
BANGKU

AFT3001

KOD SEKOLAH

BMI

NAMA PELAJAR

LMS

TINGGI

/
ID
MURID

BERAT

BIL

MEOR MOHD SHAHIZZAD BIN HASAN

TARIKH

UMUR

CTH

TINGKATAN 1

SMK ISKANDAR SHAH

NAMA SEKOLAH
SILA ISIKAN NAMA PENGETUA &
TARIKH

Page 78

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

KELAS

TINGGI

BMI

NAIK TURUN
BANGKU

TEKAN TUBI

RINGKUK TUBI
SEPARA

JANGKAUAN
MELUNJUR

KLASIFIKASI BMI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

PET

AEE8701

SMK ISKANDAR SHAH

1 AMANAH

13

41

160.00

0.0

30

10

25

KURANG BERAT

TAHAP KECERGASAN DI BAWAH NORMA

ALI

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Page 78 of 342

Page 79

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Page 79 of 342

KLASIFIKASI BMI

25

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 80

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

50

51

13

52

13

53

13

54

13

55

13

56

13

57

13

58

13

59

13

60

13

61

13

62

13

63

13

64

13

65

13

66

13

67

13

68

13

69

13

70

13

71

13

72

13

Page 80 of 342

KLASIFIKASI BMI

49

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 81

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

13

74

13

75

13

76

13

77

13

78

13

79

13

80

13

81

13

82

13

83

13

84

13

85

13

86

13

87

13

88

13

89

13

90

13

91

13

92

13

93

13

94

13

95

13

96

13

Page 81 of 342

KLASIFIKASI BMI

73

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 82

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

13

98

13

99

100

101

13

102

13

103

13

104

13

105

13

106

13

107

13

108

13

109

13

110

13

111

13

112

13

113

13

114

13

115

13

116

13

117

13

118

13

119

13

120

13

Page 82 of 342

KLASIFIKASI BMI

97

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 83

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

13

122

13

123

13

124

13

125

13

126

13

127

13

128

13

129

13

130

13

131

13

132

13

133

13

134

13

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

Page 83 of 342

KLASIFIKASI BMI

121

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 84

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

146

147

148

149

150

151

13

152

13

153

13

154

13

155

13

156

13

157

13

158

13

159

13

160

13

161

13

162

13

163

13

164

13

165

13

166

13

167

13

168

13

Page 84 of 342

KLASIFIKASI BMI

145

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 85

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

13

170

13

171

13

172

13

173

13

174

13

175

13

176

13

177

13

178

13

179

13

180

13

181

13

182

13

183

13

184

13

185

186

187

188

189

190

191

192

Page 85 of 342

KLASIFIKASI BMI

169

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 86

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

Page 86 of 342

KLASIFIKASI BMI

193

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 87

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Page 87 of 342

KLASIFIKASI BMI

217

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 88

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

13

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

Page 88 of 342

KLASIFIKASI BMI

241

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 89

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

Page 89 of 342

KLASIFIKASI BMI

265

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 90

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

Page 90 of 342

KLASIFIKASI BMI

289

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 91

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

Page 91 of 342

KLASIFIKASI BMI

313

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 92

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

Page 92 of 342

KLASIFIKASI BMI

337

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 93

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

Page 93 of 342

KLASIFIKASI BMI

361

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 94

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

Page 94 of 342

KLASIFIKASI BMI

385

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 95

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

Page 95 of 342

KLASIFIKASI BMI

409

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 96

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

Page 96 of 342

KLASIFIKASI BMI

433

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 97

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

Page 97 of 342

KLASIFIKASI BMI

457

JANGKAUAN
MELUNJUR

KELAS

RINGKUK TUBI
SEPARA

NAMA SEKOLAH

TEKAN TUBI

KOD
SEKOLAH

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

TINGKATAN 1

UMUR

BIL

SILA ISIKAN
TARIKH

TAHAP KECERGASAN

Page 98

POST - TEST ( LELAKI )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
2.4.2014

TARIKH

SILA ISIKAN
TARIKH

TINGKATAN 1
TEKAN TUBI

RINGKUK TUBI
SEPARA

JANGKAUAN
MELUNJUR

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

10

11.00

0.1

12

13

14

15

492

21

22.00

0.0

23

24

25

26

493

31

32.00

0.0

33

34

35

36

494

495

496

497

498

499

500

KOD
SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

KELAS

Page 98 of 342

KLASIFIKASI BMI

NAIK TURUN
BANGKU

DAERAH

BMI

JANTINA
(1/2)

TINGGI

NAMA PELAJAR

BERAT

ID
MURID

UMUR

481

BIL

TAHAP KECERGASAN

Page 99

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)
TARIKH

01.08.2014

SILA ISIKAN
TARIKH

BIL / ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA
(1/2)

DAERAH

KOD
SEKOLAH

NAMA
SEKOLAH

KELAS

UMUR

BERAT

TINGGI

BMI

NAIK TURUN
BANGKU

TEKAN TUBI

RINGKUK TUBI
SEPARA

PET

AEE8701

SMK ISKANDAR
SHAH

1 AMANAH

13

35

145.00

0.0

35

25

25

TINGKATAN 1

DHIA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Page 99 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

30

KURANG
BERAT

TAHAP KECERGASAN SANGAT TINGGI

Page 100

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Page 100 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 101

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Page 101 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 102

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

Page 102 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 103

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Page 103 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 104

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Page 104 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 105

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

Page 105 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 106

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

Page 106 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 107

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

Page 107 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 108

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

Page 108 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 109

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

Page 109 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 110

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Page 110 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 111

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

Page 111 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 112

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

Page 112 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 113

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

Page 113 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 114

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

Page 114 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 115

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

Page 115 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 116

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

Page 116 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 117

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

Page 117 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 118

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

Page 118 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 119

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

1M

401

AYAM

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

Page 119 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 120

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

Page 120 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 121

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

Page 121 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 122

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

Page 122 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 123

POST - TEST ( PEREMPUAN )


BIODATA & SKOR MURID (SEGAK)

NAMA
SEKOLAH

KELAS

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

Page 123 of 342

JANGKAUAN
MELUNJUR

KOD
SEKOLAH

RINGKUK TUBI
SEPARA

DAERAH

TEKAN TUBI

JANTINA
(1/2)

NAIK TURUN
BANGKU

NAMA PELAJAR

BMI

BIL / ID
MURID

TINGKATAN 1

TINGGI

SILA ISIKAN
TARIKH

BERAT

01.08.2014

UMUR

TARIKH

KLASIFIKASI
BMI

TAHAP KECERGASAN

Page 124

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
JANTINA

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

BERISIKO
BERAT
BERLEBIHAN

11

BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

ALI

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

Page 124 of 342

Page 125

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 125 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 126

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 126 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 127

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 127 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 128

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 128 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 129

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0

96 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 129 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 130

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

97 0

98 0

99 0

100 0

101 0

102 0

103 0

104 0

105 0

106 0

107 0

108 0

109 0

110 0

111 0

112 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 130 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 131

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

113 0

114 0

115 0

116 0

117 0

118 0

119 0

120 0

121 0

122 0

123 0

124 0

125 0

126 0

127 0

128 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 131 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 132

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

129 0

130 0

131 0

132 0

133 0

134 0

135 0

136 0

137 0

138 0

139 0

140 0

141 0

142 0

143 0

144 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 132 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 133

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

145 0

146 0

147 0

148 0

149 0

150 0

151 0

152 0

153 0

154 0

155 0

156 0

157 0

158 0

159 0

160 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 133 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 134

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

161 0

162 0

163 0

164 0

165 0

166 0

167 0

168 0

169 0

170 0

171 0

172 0

173 0

174 0

175 0

176 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 134 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 135

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

177 0

178 0

179 0

180 0

181 0

182 0

183 0

184 0

185 0

186 0

187 0

188 0

189 0

190 0

191 0

192 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 135 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 136

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

193 0

194 0

195 0

196 0

197 0

198 0

199 0

200 0

201 0

202 0

203 0

204 0

205 0

206 0

207 0

208 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 136 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 137

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

209 0

210 0

211 0

212 0

213 0

214 0

215 0

216 0

217 0

218 0

219 0

220 0

221 0

222 0

223 0

224 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 137 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 138

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

225 0

226 0

227 0

228 0

229 0

230 0

231 0

232 0

233 0

234 0

235 0

236 0

237 0

238 0

239 0

240 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 138 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 139

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

241 0

242 0

243 0

244 0

245 0

246 0

247 0

248 0

249 0

250 0

251 0

252 0

253 0

254 0

255 0

256 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 139 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 140

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

257 0

258 0

259 0

260 0

261 0

262 0

263 0

264 0

265 0

266 0

267 0

268 0

269 0

270 0

271 0

272 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 140 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 141

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

273 0

274 0

275 0

276 0

277 0

278 0

279 0

280 0

281 0

282 0

283 0

284 0

285 0

286 0

287 0

288 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 141 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 142

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

289 0

290 0

291 0

292 0

293 0

294 0

295 0

296 0

297 0

298 0

299 0

300 0

301 0

302 0

303 0

304 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 142 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 143

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

305 0

306 0

307 0

308 0

309 0

310 0

311 0

312 0

313 0

314 0

315 0

316 0

317 0

318 0

319 0

320 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 143 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 144

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

321 0

322 0

323 0

324 0

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

331 0

332 0

333 0

334 0

335 0

336 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 144 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 145

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

337 0

338 0

339 0

340 0

341 0

342 0

343 0

344 0

345 0

346 0

347 0

348 0

349 0

350 0

351 0

352 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 145 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 146

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

353 0

354 0

355 0

356 0

357 0

358 0

359 0

360 0

361 0

362 0

363 0

364 0

365 0

366 0

367 0

368 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 146 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 147

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

369 0

370 0

371 0

372 0

373 0

374 0

375 0

376 0

377 0

378 0

379 0

380 0

381 0

382 0

383 0

384 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 147 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 148

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

385 0

386 0

387 0

388 0

389 0

390 0

391 0

392 0

393 0

394 0

395 0

396 0

397 0

398 0

399 0

400 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 148 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 149

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

401 0

402 0

403 0

404 0

405 0

406 0

407 0

408 0

409 0

410 0

411 0

412 0

413 0

414 0

415 0

416 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 149 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 150

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

417 0

418 0

419 0

420 0

421 0

422 0

423 0

424 0

425 0

426 0

427 0

428 0

429 0

430 0

431 0

432 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 150 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 151

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

433 0

434 0

435 0

436 0

437 0

438 0

439 0

440 0

441 0

442 0

443 0

444 0

445 0

446 0

447 0

448 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 151 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 152

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

449 0

450 0

451 0

452 0

453 0

454 0

455 0

456 0

457 0

458 0

459 0

460 0

461 0

462 0

463 0

464 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 152 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 153

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

465 0

466 0

467 0

468 0

469 0

470 0

471 0

472 0

473 0

474 0

475 0

476 0

477 0

478 0

479 0

480 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 153 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 154

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

481 0

482 0

483 0

484 0

485 0

486 0

487 0

488 0

489 0

490 0

491 0

492 0

493 0

494 0

495 0

496 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 154 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 155

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.3.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

497 0

498 0

499 0

500 0

KLASIFIKASI
BMI

Page 155 of 342

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

Page 156

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN
TAHAP KECERGASAN DI BAWAH NORMA

Page 156 of 342

Page 157

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 157 of 342

Page 158

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 158 of 342

Page 159

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 159 of 342

Page 160

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 160 of 342

Page 161

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 161 of 342

Page 162

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 162 of 342

Page 163

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 163 of 342

Page 164

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 164 of 342

Page 165

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 165 of 342

Page 166

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 166 of 342

Page 167

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 167 of 342

Page 168

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 168 of 342

Page 169

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 169 of 342

Page 170

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 170 of 342

Page 171

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 171 of 342

Page 172

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 172 of 342

Page 173

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 173 of 342

Page 174

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 174 of 342

Page 175

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 175 of 342

Page 176

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 176 of 342

Page 177

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 177 of 342

Page 178

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 178 of 342

Page 179

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 179 of 342

Page 180

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 180 of 342

Page 181

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 181 of 342

Page 182

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 182 of 342

Page 183

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 183 of 342

Page 184

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 184 of 342

Page 185

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 185 of 342

Page 186

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 186 of 342

Page 187

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


14
SKANDAR SHAH
D
RD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - LELAKI
KATAN 1
PERNYATAAN

Page 187 of 342

Page 188

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

KURANG
BERAT

15

TAHAP KECERGASAN TINGGI

DHIA

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

Page 188 of 342

Page 189

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 189 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 190

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 190 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 191

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 191 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 192

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 192 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 193

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0

96 0

97 0

98 0

99 0

100 0

101 0

102 0

103 0

104 0

105 0

106 0

107 0

108 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 193 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 194

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

109 0

110 0

111 0

112 0

113 0

114 0

115 0

116 0

117 0

118 0

119 0

120 0

121 0

122 0

123 0

124 0

125 0

126 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 194 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 195

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

127 0

128 0

129 0

130 0

131 0

132 0

133 0

134 0

135 0

136 0

137 0

138 0

139 0

140 0

141 0

142 0

143 0

144 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 195 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 196

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

145 0

146 0

147 0

148 0

149 0

150 0

151 0

152 0

153 0

154 0

155 0

156 0

157 0

158 0

159 0

160 0

161 0

162 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 196 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 197

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

163 0

164 0

165 0

166 0

167 0

168 0

169 0

170 0

171 0

172 0

173 0

174 0

175 0

176 0

177 0

178 0

179 0

180 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 197 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 198

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

181 0

182 0

183 0

184 0

185 0

186 0

187 0

188 0

189 0

190 0

191 0

192 0

193 0

194 0

195 0

196 0

197 0

198 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 198 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 199

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

199 0

200 0

201 0

202 0

203 0

204 0

205 0

206 0

207 0

208 0

209 0

210 0

211 0

212 0

213 0

214 0

215 0

216 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 199 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 200

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

217 0

218 0

219 0

220 0

221 0

222 0

223 0

224 0

225 0

226 0

227 0

228 0

229 0

230 0

231 0

232 0

233 0

234 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 200 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 201

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

235 0

236 0

237 0

238 0

239 0

240 0

241 0

242 0

243 0

244 0

245 0

246 0

247 0

248 0

249 0

250 0

251 0

252 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 201 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 202

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

253 0

254 0

255 0

256 0

257 0

258 0

259 0

260 0

261 0

262 0

263 0

264 0

265 0

266 0

267 0

268 0

269 0

270 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 202 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 203

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

271 0

272 0

273 0

274 0

275 0

276 0

277 0

278 0

279 0

280 0

281 0

282 0

283 0

284 0

285 0

286 0

287 0

288 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 203 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 204

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

289 0

290 0

291 0

292 0

293 0

294 0

295 0

296 0

297 0

298 0

299 0

300 0

301 0

302 0

303 0

304 0

305 0

306 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 204 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 205

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

307 0

308 0

309 0

310 0

311 0

312 0

313 0

314 0

315 0

316 0

317 0

318 0

319 0

320 0

321 0

322 0

323 0

324 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 205 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 206

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

331 0

332 0

333 0

334 0

335 0

336 0

337 0

338 0

339 0

340 0

341 0

342 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 206 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 207

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

343 0

344 0

345 0

346 0

347 0

348 0

349 0

350 0

351 0

352 0

353 0

354 0

355 0

356 0

357 0

358 0

359 0

360 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 207 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 208

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

361 0

362 0

363 0

364 0

365 0

366 0

367 0

368 0

369 0

370 0

371 0

372 0

373 0

374 0

375 0

376 0

377 0

378 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 208 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 209

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

379 0

380 0

381 0

382 0

383 0

384 0

385 0

386 0

387 0

388 0

389 0

390 0

391 0

392 0

393 0

394 0

395 0

396 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 209 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 210

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

397 0

398 0

399 0

400 0

401 AYAM

402 0

403 0

404 0

405 0

406 0

407 0

408 0

409 0

410 0

411 0

412 0

413 0

414 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 210 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 211

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

415 0

416 0

417 0

418 0

419 0

420 0

421 0

422 0

423 0

424 0

425 0

426 0

427 0

428 0

429 0

430 0

431 0

432 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 211 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 212

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

433 0

434 0

435 0

436 0

437 0

438 0

439 0

440 0

441 0

442 0

443 0

444 0

445 0

446 0

447 0

448 0

449 0

450 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 212 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 213

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

451 0

452 0

453 0

454 0

455 0

456 0

457 0

458 0

459 0

460 0

461 0

462 0

463 0

464 0

465 0

466 0

467 0

468 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 213 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 214

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

469 0

470 0

471 0

472 0

473 0

474 0

475 0

476 0

477 0

478 0

479 0

480 0

481 0

482 0

483 0

484 0

485 0

486 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 214 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 215

PERHATIAN : PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
13.03.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK- UJIAN PRA) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

487 0

488 0

489 0

490 0

491 0

492 0

493 0

494 0

495 0

496 0

497 0

498 0

499 0

500 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN TUBI

Page 215 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 216

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

KURANG BERAT

10.0

TAHAP KECERGASAN DI BAWAH NORMA

ALI

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

Page 216 of 342

Page 217

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 217 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 218

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 218 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 219

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

65 0

66 0

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 219 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 220

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 220 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 221

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0

96 0

97 0

98 0

99 0

100 0

101 0

102 0

103 0

104 0

105 0

106 0

107 0

108 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 221 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 222

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

109 0

110 0

111 0

112 0

113 0

114 0

115 0

116 0

117 0

118 0

119 0

120 0

121 0

122 0

123 0

124 0

125 0

126 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 222 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 223

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

127 0

128 0

129 0

130 0

131 0

132 0

133 0

134 0

135 0

136 0

137 0

138 0

139 0

140 0

141 0

142 0

143 0

144 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 223 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 224

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

145 0

146 0

147 0

148 0

149 0

150 0

151 0

152 0

153 0

154 0

155 0

156 0

157 0

158 0

159 0

160 0

161 0

162 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 224 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 225

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

163 0

164 0

165 0

166 0

167 0

168 0

169 0

170 0

171 0

172 0

173 0

174 0

175 0

176 0

177 0

178 0

179 0

180 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 225 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 226

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

181 0

182 0

183 0

184 0

185 0

186 0

187 0

188 0

189 0

190 0

191 0

192 0

193 0

194 0

195 0

196 0

197 0

198 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 226 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 227

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

199 0

200 0

201 0

202 0

203 0

204 0

205 0

206 0

207 0

208 0

209 0

210 0

211 0

212 0

213 0

214 0

215 0

216 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 227 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 228

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

217 0

218 0

219 0

220 0

221 0

222 0

223 0

224 0

225 0

226 0

227 0

228 0

229 0

230 0

231 0

232 0

233 0

234 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 228 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 229

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

235 0

236 0

237 0

238 0

239 0

240 0

241 0

242 0

243 0

244 0

245 0

246 0

247 0

248 0

249 0

250 0

251 0

252 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 229 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 230

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

253 0

254 0

255 0

256 0

257 0

258 0

259 0

260 0

261 0

262 0

263 0

264 0

265 0

266 0

267 0

268 0

269 0

270 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 230 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 231

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

271 0

272 0

273 0

274 0

275 0

276 0

277 0

278 0

279 0

280 0

281 0

282 0

283 0

284 0

285 0

286 0

287 0

288 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 231 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 232

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

289 0

290 0

291 0

292 0

293 0

294 0

295 0

296 0

297 0

298 0

299 0

300 0

301 0

302 0

303 0

304 0

305 0

306 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 232 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 233

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

307 0

308 0

309 0

310 0

311 0

312 0

313 0

314 0

315 0

316 0

317 0

318 0

319 0

320 0

321 0

322 0

323 0

324 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 233 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 234

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

331 0

332 0

333 0

334 0

335 0

336 0

337 0

338 0

339 0

340 0

341 0

342 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 234 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 235

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

343 0

344 0

345 0

346 0

347 0

348 0

349 0

350 0

351 0

352 0

353 0

354 0

355 0

356 0

357 0

358 0

359 0

360 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 235 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 236

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

361 0

362 0

363 0

364 0

365 0

366 0

367 0

368 0

369 0

370 0

371 0

372 0

373 0

374 0

375 0

376 0

377 0

378 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 236 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 237

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

379 0

380 0

381 0

382 0

383 0

384 0

385 0

386 0

387 0

388 0

389 0

390 0

391 0

392 0

393 0

394 0

395 0

396 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 237 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 238

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

397 0

398 0

399 0

400 0

401 0

402 0

403 0

404 0

405 0

406 0

407 0

408 0

409 0

410 0

411 0

412 0

413 0

414 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 238 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 239

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

415 0

416 0

417 0

418 0

419 0

420 0

421 0

422 0

423 0

424 0

425 0

426 0

427 0

428 0

429 0

430 0

431 0

432 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 239 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 240

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

433 0

434 0

435 0

436 0

437 0

438 0

439 0

440 0

441 0

442 0

443 0

444 0

445 0

446 0

447 0

448 0

449 0

450 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 240 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 241

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

451 0

452 0

453 0

454 0

455 0

456 0

457 0

458 0

459 0

460 0

461 0

462 0

463 0

464 0

465 0

466 0

467 0

468 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 241 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 242

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

469 0

470 0

471 0

472 0

473 0

474 0

475 0

476 0

477 0

478 0

479 0

480 0

481 0

482 0

483 0

484 0

485 0

486 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 242 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 243

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

487 0

488 0

489 0

490 0

491 0

492 0

493 0

494 0

495 0

496 0

497 0

498 0

499 0

500 0

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR
TEKAN
TUBI

Page 243 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 244

PERHATIAN : SILA PASTIKAN MAKLUMAT TEPAT


TARIKH
01.08.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
ADSF
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK - UJIAN POST ) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURI
D

NAMA PELAJAR

JANTINA

KLASIFIKASI
BMI

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

KURANG BERAT

18.0

TAHAP KECERGASAN SANGAT TINGGI

DHIA

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

Page 244 of 342

Page 245

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

37 0

38 0

39 0

40 0

41 0

42 0

Page 245 of 342

Page 246

43 0

44 0

45 0

46 0

47 0

48 0

49 0

50 0

51 0

52 0

53 0

54 0

55 0

56 0

57 0

58 0

59 0

60 0

61 0

62 0

63 0

64 0

65 0

66 0

Page 246 of 342

Page 247

67 0

68 0

69 0

70 0

71 0

72 0

73 0

74 0

75 0

76 0

77 0

78 0

79 0

80 0

81 0

82 0

83 0

84 0

85 0

86 0

87 0

88 0

89 0

90 0

Page 247 of 342

Page 248

91 0

92 0

93 0

94 0

95 0

96 0

97 0

98 0

99 0

100 0

101 0

102 0

103 0

104 0

105 0

106 0

107 0

108 0

109 0

110 0

111 0

112 0

113 0

114 0

Page 248 of 342

Page 249

115 0

116 0

117 0

118 0

119 0

120 0

121 0

122 0

123 0

124 0

125 0

126 0

127 0

128 0

129 0

130 0

131 0

132 0

133 0

134 0

135 0

136 0

137 0

138 0

Page 249 of 342

Page 250

139 0

140 0

141 0

142 0

143 0

144 0

145 0

146 0

147 0

148 0

149 0

150 0

151 0

152 0

153 0

154 0

155 0

156 0

157 0

158 0

159 0

160 0

161 0

162 0

Page 250 of 342

Page 251

163 0

164 0

165 0

166 0

167 0

168 0

169 0

170 0

171 0

172 0

173 0

174 0

175 0

176 0

177 0

178 0

179 0

180 0

181 0

182 0

183 0

184 0

185 0

186 0

Page 251 of 342

Page 252

187 0

188 0

189 0

190 0

191 0

192 0

193 0

194 0

195 0

196 0

197 0

198 0

199 0

200 0

201 0

202 0

203 0

204 0

205 0

206 0

207 0

208 0

209 0

210 0

Page 252 of 342

Page 253

211 0

212 0

213 0

214 0

215 0

216 0

217 0

218 0

219 0

220 0

221 0

222 0

223 0

224 0

225 0

226 0

227 0

228 0

229 0

230 0

231 0

232 0

233 0

234 0

Page 253 of 342

Page 254

235 0

236 0

237 0

238 0

239 0

240 0

241 0

242 0

243 0

244 0

245 0

246 0

247 0

248 0

249 0

250 0

251 0

252 0

253 0

254 0

255 0

256 0

257 0

258 0

Page 254 of 342

Page 255

259 0

260 0

261 0

262 0

263 0

264 0

265 0

266 0

267 0

268 0

269 0

270 0

271 0

272 0

273 0

274 0

275 0

276 0

277 0

278 0

279 0

280 0

281 0

282 0

Page 255 of 342

Page 256

283 0

284 0

285 0

286 0

287 0

288 0

289 0

290 0

291 0

292 0

293 0

294 0

295 0

296 0

297 0

298 0

299 0

300 0

301 0

302 0

303 0

304 0

305 0

306 0

Page 256 of 342

Page 257

307 0

308 0

309 0

310 0

311 0

312 0

313 0

314 0

315 0

316 0

317 0

318 0

319 0

320 0

321 0

322 0

323 0

324 0

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

Page 257 of 342

Page 258

331 0

332 0

333 0

334 0

335 0

336 0

337 0

338 0

339 0

340 0

341 0

342 0

343 0

344 0

345 0

346 0

347 0

348 0

349 0

350 0

351 0

352 0

353 0

354 0

Page 258 of 342

Page 259

355 0

356 0

357 0

358 0

359 0

360 0

361 0

362 0

363 0

364 0

365 0

366 0

367 0

368 0

369 0

370 0

371 0

372 0

373 0

374 0

375 0

376 0

377 0

378 0

Page 259 of 342

Page 260

379 0

380 0

381 0

382 0

383 0

384 0

385 0

386 0

387 0

388 0

389 0

390 0

391 0

392 0

393 0

394 0

395 0

396 0

397 0

398 0

399 0

400 0

401 AYAM

402 0

Page 260 of 342

Page 261

403 0

404 0

405 0

406 0

407 0

408 0

409 0

410 0

411 0

412 0

413 0

414 0

415 0

416 0

417 0

418 0

419 0

420 0

421 0

422 0

423 0

424 0

425 0

426 0

Page 261 of 342

Page 262

427 0

428 0

429 0

430 0

431 0

432 0

433 0

434 0

435 0

436 0

437 0

438 0

439 0

440 0

441 0

442 0

443 0

444 0

445 0

446 0

447 0

448 0

449 0

450 0

Page 262 of 342

Page 263

451 0

452 0

453 0

454 0

455 0

456 0

457 0

458 0

459 0

460 0

461 0

462 0

463 0

464 0

465 0

466 0

467 0

468 0

469 0

470 0

471 0

472 0

473 0

474 0

Page 263 of 342

Page 264

475 0

476 0

477 0

478 0

479 0

480 0

481 0

482 0

483 0

484 0

485 0

486 0

487 0

488 0

489 0

490 0

491 0

492 0

493 0

494 0

495 0

496 0

497 0

498 0

Page 264 of 342

Page 265

499 0

500 0

Page 265 of 342

Page 266

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

5.0

1.5

1.0

3.0

10.5

TAHAP KECERGASAN DI BAWAH NORMA

ALI

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Page 266 of 342

Page 267

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 267 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 268

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 268 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 269

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 269 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 270

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 270 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 271

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100 0

101 0

102 0

103 0

104 0

105 0

106 0

107 0

108 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 271 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 272

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

109 0

110 0

111 0

112 0

113 0

114 0

115 0

116 0

117 0

118 0

119 0

120 0

121 0

122 0

123 0

124 0

125 0

126 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 272 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 273

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

127 0

128 0

129 0

130 0

131 0

132 0

133 0

134 0

135 0

136 0

137 0

138 0

139 0

140 0

141 0

142 0

143 0

144 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 273 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 274

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

145 0

146 0

147 0

148 0

149 0

150 0

151 0

152 0

153 0

154 0

155 0

156 0

157 0

158 0

159 0

160 0

161 0

162 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 274 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 275

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

163 0

164 0

165 0

166 0

167 0

168 0

169 0

170 0

171 0

172 0

173 0

174 0

175 0

176 0

177 0

178 0

179 0

180 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 275 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 276

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

181 0

182 0

183 0

184 0

185 0

186 0

187 0

188 0

189 0

190 0

191 0

192 0

193 0

194 0

195 0

196 0

197 0

198 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 276 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 277

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

199 0

200 0

201 0

202 0

203 0

204 0

205 0

206 0

207 0

208 0

209 0

210 0

211 0

212 0

213 0

214 0

215 0

216 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 277 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 278

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

217 0

218 0

219 0

220 0

221 0

222 0

223 0

224 0

225 0

226 0

227 0

228 0

229 0

230 0

231 0

232 0

233 0

234 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 278 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 279

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

235 0

236 0

237 0

238 0

239 0

240 0

241 0

242 0

243 0

244 0

245 0

246 0

247 0

248 0

249 0

250 0

251 0

252 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 279 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 280

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

253 0

254 0

255 0

256 0

257 0

258 0

259 0

260 0

261 0

262 0

263 0

264 0

265 0

266 0

267 0

268 0

269 0

270 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 280 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 281

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

271 0

272 0

273 0

274 0

275 0

276 0

277 0

278 0

279 0

280 0

281 0

282 0

283 0

284 0

285 0

286 0

287 0

288 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 281 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 282

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

289 0

290 0

291 0

292 0

293 0

294 0

295 0

296 0

297 0

298 0

299 0

300 0

301 0

302 0

303 0

304 0

305 0

306 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 282 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 283

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

307 0

308 0

309 0

310 0

311 0

312 0

313 0

314 0

315 0

316 0

317 0

318 0

319 0

320 0

321 0

322 0

323 0

324 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 283 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 284

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

331 0

332 0

333 0

334 0

335 0

336 0

337 0

338 0

339 0

340 0

341 0

342 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 284 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 285

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

343 0

344 0

345 0

346 0

347 0

348 0

349 0

350 0

351 0

352 0

353 0

354 0

355 0

356 0

357 0

358 0

359 0

360 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 285 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 286

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

361 0

362 0

363 0

364 0

365 0

366 0

367 0

368 0

369 0

370 0

371 0

372 0

373 0

374 0

375 0

376 0

377 0

378 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 286 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 287

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

379 0

380 0

381 0

382 0

383 0

384 0

385 0

386 0

387 0

388 0

389 0

390 0

391 0

392 0

393 0

394 0

395 0

396 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 287 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 288

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

397 0

398 0

399 0

400 0

401 0

402 0

403 0

404 0

405 0

406 0

407 0

408 0

409 0

410 0

411 0

412 0

413 0

414 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 288 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 289

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

415 0

416 0

417 0

418 0

419 0

420 0

421 0

422 0

423 0

424 0

425 0

426 0

427 0

428 0

429 0

430 0

431 0

432 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 289 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 290

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

433 0

434 0

435 0

436 0

437 0

438 0

439 0

440 0

441 0

442 0

443 0

444 0

445 0

446 0

447 0

448 0

449 0

450 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 290 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 291

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

451 0

452 0

453 0

454 0

455 0

456 0

457 0

458 0

459 0

460 0

461 0

462 0

463 0

464 0

465 0

466 0

467 0

468 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 291 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 292

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

469 0

470 0

471 0

472 0

473 0

474 0

475 0

476 0

477 0

478 0

479 0

480 0

481 0

482 0

483 0

484 0

485 0

486 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 292 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 293

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
2.4.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - LELAKI
TINGKATAN
TINGKATAN 1
BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

487 0

488 0

489 0

490 0

491 0

492 0

493 0

494 0

495 0

496 0

497 0

498 0

499 0

500 0

SKOR NAIK
TURUN
BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

Page 293 of 342

SKOR
RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

Page 294 of 342

PERHATIAN : SILA CETAK DAN SIMPANAN FAIL SEGAK SAHAJA


TARIKH
01.08.2014
SEKOLAH
SMK ISKANDAR SHAH
NAMA PENGETUA
SDSAD
REKOD UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (UJIAN PRA + UJIAN POST) - PEREMPUAN
TINGKATAN
TINGKATAN 1

BIL /
ID
MURID

NAMA PELAJAR

JANTINA

SKOR NAIK
TURUN BANGKU

SKOR TEKAN
TUBI

SKOR RINGKUK
SEPARA

SKOR
JANGKAUAN
MELUNJUR

JUMLAH

GRED

PERNYATAAN

5.0

5.0

3.0

3.5

16.5

TAHAP KECERGASAN TINGGI

DHIA

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Page 294 of 342

Page 295 of 342

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Page 295 of 342

Page 296 of 342

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

Page 296 of 342

Page 297 of 342

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Page 297 of 342

Page 298 of 342

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100 0

101 0

102 0

103 0

104 0

105 0

106 0

107 0

108 0

109 0

110 0

111 0

112 0

113 0

114 0

Page 298 of 342

Page 299 of 342

115 0

116 0

117 0

118 0

119 0

120 0

121 0

122 0

123 0

124 0

125 0

126 0

127 0

128 0

129 0

130 0

131 0

132 0

133 0

134 0

135 0

136 0

137 0

138 0

Page 299 of 342

Page 300 of 342

139 0

140 0

141 0

142 0

143 0

144 0

145 0

146 0

147 0

148 0

149 0

150 0

151 0

152 0

153 0

154 0

155 0

156 0

157 0

158 0

159 0

160 0

161 0

162 0

Page 300 of 342

Page 301 of 342

163 0

164 0

165 0

166 0

167 0

168 0

169 0

170 0

171 0

172 0

173 0

174 0

175 0

176 0

177 0

178 0

179 0

180 0

181 0

182 0

183 0

184 0

185 0

186 0

Page 301 of 342

Page 302 of 342

187 0

188 0

189 0

190 0

191 0

192 0

193 0

194 0

195 0

196 0

197 0

198 0

199 0

200 0

201 0

202 0

203 0

204 0

205 0

206 0

207 0

208 0

209 0

210 0

Page 302 of 342

Page 303 of 342

211 0

212 0

213 0

214 0

215 0

216 0

217 0

218 0

219 0

220 0

221 0

222 0

223 0

224 0

225 0

226 0

227 0

228 0

229 0

230 0

231 0

232 0

233 0

234 0

Page 303 of 342

Page 304 of 342

235 0

236 0

237 0

238 0

239 0

240 0

241 0

242 0

243 0

244 0

245 0

246 0

247 0

248 0

249 0

250 0

251 0

252 0

253 0

254 0

255 0

256 0

257 0

258 0

Page 304 of 342

Page 305 of 342

259 0

260 0

261 0

262 0

263 0

264 0

265 0

266 0

267 0

268 0

269 0

270 0

271 0

272 0

273 0

274 0

275 0

276 0

277 0

278 0

279 0

280 0

281 0

282 0

Page 305 of 342

Page 306 of 342

283 0

284 0

285 0

286 0

287 0

288 0

289 0

290 0

291 0

292 0

293 0

294 0

295 0

296 0

297 0

298 0

299 0

300 0

301 0

302 0

303 0

304 0

305 0

306 0

Page 306 of 342

Page 307 of 342

307 0

308 0

309 0

310 0

311 0

312 0

313 0

314 0

315 0

316 0

317 0

318 0

319 0

320 0

321 0

322 0

323 0

324 0

325 0

326 0

327 0

328 0

329 0

330 0

Page 307 of 342

Page 308 of 342

331 0

332 0

333 0

334 0

335 0

336 0

337 0

338 0

339 0

340 0

341 0

342 0

343 0

344 0

345 0

346 0

347 0

348 0

349 0

350 0

351 0

352 0

353 0

354 0

Page 308 of 342

Page 309 of 342

355 0

356 0

357 0

358 0

359 0

360 0

361 0

362 0

363 0

364 0

365 0

366 0

367 0

368 0

369 0

370 0

371 0

372 0

373 0

374 0

375 0

376 0

377 0

378 0

Page 309 of 342

Page 310 of 342

379 0

380 0

381 0

382 0

383 0

384 0

385 0

386 0

387 0

388 0

389 0

390 0

391 0

392 0

393 0

394 0

395 0

396 0

397 0

398 0

399 0

400 0

401 AYAM

402 0

Page 310 of 342

Page 311 of 342

403 0

404 0

405 0

406 0

407 0

408 0

409 0

410 0

411 0

412 0

413 0

414 0

415 0

416 0

417 0

418 0

419 0

420 0

421 0

422 0

423 0

424 0

425 0

426 0

Page 311 of 342

Page 312 of 342

427 0

428 0

429 0

430 0

431 0

432 0

433 0

434 0

435 0

436 0

437 0

438 0

439 0

440 0

441 0

442 0

443 0

444 0

445 0

446 0

447 0

448 0

449 0

450 0

Page 312 of 342

Page 313 of 342

451 0

452 0

453 0

454 0

455 0

456 0

457 0

458 0

459 0

460 0

461 0

462 0

463 0

464 0

465 0

466 0

467 0

468 0

469 0

470 0

471 0

472 0

473 0

474 0

Page 313 of 342

Page 314 of 342

475 0

476 0

477 0

478 0

479 0

480 0

481 0

482 0

483 0

484 0

485 0

486 0

487 0

488 0

489 0

490 0

491 0

492 0

493 0

494 0

495 0

496 0

497 0

498 0

Page 314 of 342

Page 315 of 342

499 0

500 0

Page 315 of 342

Page 316 of 342

Page 316 of 342

Page 317 of 342

Page 317 of 342

Page 318 of 342

Page 318 of 342

Page 319 of 342

Page 319 of 342

Page 320 of 342

Page 320 of 342

Page 321 of 342

Page 321 of 342

Page 322 of 342

Page 322 of 342

Page 323 of 342

Page 323 of 342

Page 324 of 342

Page 324 of 342

Page 325 of 342

Page 325 of 342

Page 326 of 342

Page 326 of 342

Page 327 of 342

Page 327 of 342

Page 328 of 342

Page 328 of 342

Page 329 of 342

Page 329 of 342

Page 330 of 342

Page 330 of 342

Page 331 of 342

Page 331 of 342

Page 332 of 342

Page 332 of 342

Page 333 of 342

Page 333 of 342

Page 334 of 342

Page 334 of 342

Page 335 of 342

Page 335 of 342

Page 336 of 342

Page 336 of 342

Page 337 of 342

Page 337 of 342

UNTUK PAPARAN SAHAJA - SILA HANTAR SALINAN INI KE PPD / JPN PERAK
TARIKH
SEKOLAH
NAMA PENGETUA
TINGKATAN

2.4.2014
SMK ISKANDAR SHAH
SDSAD
STATISTIK - UJIAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN
TINGKATAN 1
ANALISA MURID LELAKI

BIL

UJIAN

BILANGAN A
(4 BINTANG)

BILANGAN B
(3 BINTANG)

BILANGAN C
(2 BINTANG)

BILANGAN D
(1 BINTANG)

BILANGAN E
(TIADA BINTANG)

JUMLAH
MURID

PRE TEST

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

POST TEST

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

BIL

UJIAN

BILANGAN PELAJAR
KURANG BERAT

BILANGAN
PELAJAR
BERAT NORMAL

BILANGAN PELAJAR
BERISIKO BERAT
BERLEBIHAN

BILANGAN
PELAJAR BERAT
BERLEBIHAN

JUMLAH MURID

PRE TEST

0.00

0.00

100.00

0.00

POST TEST

100.00

0.00

0.00

0.00

ANALISA MURID PEREMPUAN


BIL

UJIAN

BILANGAN A
(4 BINTANG)

BILANGAN B
(3 BINTANG)

BILANGAN C
(2 BINTANG)

BILANGAN D
(1 BINTANG)

BILANGAN E
(TIADA BINTANG)

JUMLAH
MURID

PRE TEST

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

POST TEST

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

BIL

UJIAN

BILANGAN PELAJAR
KURANG BERAT

BILANGAN
PELAJAR
BERAT NORMAL

BILANGAN PELAJAR
BERISIKO BERAT
BERLEBIHAN

BILANGAN
PELAJAR BERAT
BERLEBIHAN

JUMLAH MURID

PRE TEST

100.00

0.00

0.00

0.00

POST TEST

100.00

0.00

0.00

0.00

NO.ID MURID

SMK ISKANDAR SHAH


ADALAH DISAHKAN BAHAWA

telah menduduki ujian

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)


TAHAP UMUR 13 TAHUN
dengan pencapaian seperti berikut
BIDANG

SKOR

PENCAPAIAN
KESELURUHAN

NAIK TURUN BANGKU


TEKAN TUBI
RINGKUK TUBI SEPARA
JANGKAUAN MELUNJUR
JUMLAH SKOR

GRED KESELURUHAN

GURU MATA PELAJARAN

TARIKH

2.4.2014

GURU BESAR
SDSAD

SMK ISKANDAR SHAH


BORANG REKOD SEGAK DAN BMI (PAJSK)
TAHAP UMUR 13 TAHUN
NAMA MURID
PERKARA

PENGGAL 1

2.3.2014

2.3.2014

2.3.2014

##
01.08.2014

##
##

Tarikh:

##
01.08.2014

10/19/2016

##

Tarikh:

##
01.08.2014

10/19/2016

##

UJIAN RINGKUK
TUBI SEPARA
2.3.2014

UJIAN
JANGKAUAN
MELUNJUR
Tarikh:

Tarikh:

UJIAN TEKAN TUBI

UJIAN RINGKUK
TUBI SEPARA
Tarikh:

##

UJIAN NAIK TURUN


BANGKU

UJIAN TEKAN
TUBI
Tarikh:

##

TINGGI (cm)

UJIAN NAIK
TURUN BANGKU
Tarikh:

SKOR
KESELURUHAN

BERAT BADAN (kg)

BODY MASS
INDEX (BMI) TINGGI (cm)
Tarikh:

BIL

PENGGAL 2

BERAT BADAN
(kg)

SEGAK

##

KELAS

Tarikh:

#
01.08.2014

10/19/2016

01.08.2014

10/19/2016

UJIAN JANGKAUAN
MELUNJUR
2.3.2014

Tarikh:

#
#

GRED KESELURUHAN
Tandatangan pelajar

Pengesahan Guru Mata Pelajaran PJ

Catatan : * Murid berkeperluan khas

*Dikecualikan
*Berpindah
*Sila tanda jika berkenaan*

Tarikh:

10/19/2016

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

NO.ID MURID

SMK ISKANDAR SHAH


ADALAH DISAHKAN BAHAWA

telah menduduki ujian

STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN (SEGAK)


TAHAP UMUR 13 TAHUN
dengan pencapaian seperti berikut
BIDANG

SKOR

PENCAPAIAN
KESELURUHAN

NAIK TURUN BANGKU


TEKAN TUBI
RINGKUK TUBI SEPARA
JANGKAUAN MELUNJUR
JUMLAH SKOR

GRED KESELURUHAN

GURU MATA PELAJARAN


TARIKH

01.08.2014

GURU BESAR
SDSAD

SMK ISKANDAR SHAH


BORANG REKOD SEGAK DAN BMI (PAJSK)
TAHAP UMUR 13 TAHUN
NAMA MURID
PERKARA

PENGGAL 1

TINGGI (cm)
13.03.2014

Tarikh:

13.03.2014

Tarikh:

13.03.2014

Tarikh:

##
##
##

01.08.2014

10/19/2016

##
##

01.08.2014

10/19/2016

UJIAN RINGKUK TUBI


SEPARA
13.03.2014

Tarikh:

UJIAN
JANGKAUAN
MELUNJUR
Tarikh:

10/19/2016

UJIAN TEKAN TUBI

UJIAN RINGKUK
TUBI SEPARA
Tarikh:

##
01.08.2014

UJIAN NAIK TURUN


BANGKU

UJIAN TEKAN TUBI


Tarikh:

##

##

UJIAN NAIK
TURUN BANGKU
Tarikh:

SKOR KESELURUHAN

BERAT BADAN (kg)

BODY MASS
INDEX (BMI) TINGGI (cm)
Tarikh:

##
PENGGAL 2

BERAT BADAN (kg)

SEGAK

BIL

KELAS

#
01.08.2014

10/19/2016

01.08.2014

10/19/2016

UJIAN JANGKAUAN
MELUNJUR
13.03.2014

Tarikh:

#
#

GRED KESELURUHAN
Tandatangan pelajar

Pengesahan Guru Mata Pelajaran PJ

Catatan : * Murid berkeperluan khas

*Dikecualikan
* Berpindah
*Sila tanda jika berkenaan*

Tarikh:

10/19/2016

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#