Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PEMULIHAN KHAS

Nama Guru

Kelas

: 1 Cemerlang

Bilangan murid

: ../17 orang

Sekolah

Tarikh

: 10.10. 2016 (Isnin)

Masa

: 12.30 pm 1.30 pm

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia (Pemulihan)


KUMPULAN

NAMA MURID :

TAJUK/TEMA :

Bapa ku pulang dari kota

KEMAHIRAN :

Kemahiran 4 : suku kata terbuka KV

Kemahiran 7 : Perkataan KVKVKV

K.2 : Keupayaan membaca dan menulis suku


kata terbuka

K.3 : Keupayaan membaca dan menulis


perkataan suku kata terbuka

STANDARD
PEMBELAJARAN
:

2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata


terbuka dengan sebutan yang betul

2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata


terbuka dengan sebutan yang betul

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN
:

Diakhir pengajaran dan pembelajaran, murid


dapat;

Diakhir pengajaran dan pembelajaran, murid


dapat;

i.

i. membunyikan sekurang-kurangnya lima

KONSTRUK :

mengeja sekurang-kurangnya lima suku


kata KV dengan betul

LANGKAH/ MASA
SET INDUKSI
( 5 MINIT)

LANGKAH 1
( 20 MINIT)
PENGETAHUAN
SEDIA ADA :
BAHAN BANTU
BELAJAR :

KUMPULAN A

KUMPULAN B

1. Guru mendengarkan kepada murid bunyi-bunyian seperti :


- lembu, kambing, anjing, kucing, ayam, cicak, katak
2. Guru meminta murid meneka nama benda bagi bunyi-bunyi tersebut
ii. menulis suku kata KV berdasarkan
perkataan KVKVKV dengan betul
gambar dengan betul dan kemas.
LEMBARAN KERJA
INTERAKSI
PDP betul dan
ii. menulis suku kata
KVKVKV dengan
kemas.
1. Guru mengedarkan murid lembaran kerja.
1. Guru menayangkan gambar melalui
Murid mengenal huruf.
Murid dapat
memngeja
paparan
slaid. perkataan KV+KV dengan
2. Guru membimbing membuat lembaran kerja baik
dengan cara mengisi tempat kosong dengan
kereta, tomato, kerani, kerusi,
Kad perkataan, kad gambar, paparan LCD
suku kata awalan berdasarkan gambar.
petola, berudu, kemeja, celana

NILAI MURNI : 1 Kerajinan 2. Tolong-menolong 3. Bersyukur


KEMAHIRAN
BERFIKIR :

Mengenal pasti, menjana idea

2. Murid meneka dan menyebut nama gambar


yang ditunjukkan.
3. Guru mengajar murid mengeja perkataan
Untuk gambar yang ditunjukkan.

Lembaran kerja.

4. Murid mengajuk guru mengeja perkataan


yang ditunjukkan.
5. Guru menerangkan serba sedikit tentang
gambar yang ditunjukkan.

INTERAKSI PDP
LANGKAH 2
( 10 MINIT)

LEMBARAN KERJA

1. Guru menggunakan carta suku kata KV kepada


murid.

1. Guru mengedarkan lembaran Kerja kepada


murid.

2. Guru membimbing murid mengeja suku kata


KV.

2. Murid menyuaikan gambar dengan


perkataan yang betul.

wwwwww
LANGKAH 3
( 20 MINIT)

PENGUKUHAN

Refleksi guru pelatih:


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ulasan pensyarah/guru pembimbing;


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________