Anda di halaman 1dari 69

CATATAN: Muka surat ini tidak perlu dicetak.

BIL

NAMA MURID

MURID 1

MURID 2

MURID 3

MURID 4

MURID 5

MURID 6

MURID 7

MURID 8

MURID 9

10

MURID 10

11

MURID 11

12

MURID 12

13

MURID 13

14

MURID 14

15

MURID 15

16

MURID 16

17

MURID 17

18

MURID 18

19

MURID 19

20

MURID 20

21

MURID 21

22

MURID 22

23

MURID 23

24

MURID 24

25

MURID 25

26

MURID 26

27

MURID 27

28

MURID 28

29

MURID 29

30

MURID 30

31

MURID 31

32

MURID 32

33

MURID 33

34

MURID 34

35

MURID 35

36

MURID 36

37

MURID 37

38

MURID 38

39

MURID 39

40

MURID 40

41

MURID 41

42

MURID 42

43

MURID 43

44

MURID 44

45

MURID 45

46

MURID 46

47

MURID 47

48

MURID 48

49

MURID 49

50

MURID 50

51

MURID 51

52

MURID 52

53

MURID 53

54

MURID 54

Mengenal bahasa
seni visual yang ada
pada karya dalam
bidang:

NO. MY KID

JANTINA

40307162522

40307162522

40307162523

40307162524

40307162525

40307162526

40307162527

40307162528

40307162529

40307162530

40307162531

- mengambar
atau
- membuat corak
dan rekaan
atau
- membentuk dan
membuat binaan
atau
- kraf tradisional.

40307162532

40307162533

40307162534

40307162535

40307162536

40307162537

40307162538

40307162539

40307162540

40307162541

40307162542

40307162543

40307162544

40307162545

40307162546

40307162547

40307162548

40307162549

40307162550

40307162551

40307162552

40307162553

40307162554

40307162555

40307162556

40307162557

40307162558

40307162559

40307162560

40307162561

40307162562

40307162563

40307162564

40307162565

40307162566

40307162567

40206162355

41209022384

40709072361

41207162357

41209166359

41208018957

41203018933

SENI VISUAL
Mengenal dan
memahami bahasa
seni visual yang ada
pada karya dalam
bidang:

Mengenal,
mengetahui dan
membezakan
bahasa seni visual
yang ada pada karya
dalam bidang:

Mengenal,
mengetahui dan
membezakan
dengan betul
bahasa seni visual
yang ada pada karya
dalam bidang:

- mengambar
atau
- membuat corak
dan rekaan
atau
- membentuk dan
membuat binaan
atau
- kraf tradisional.

- mengambar
atau
- membuat corak
dan rekaan
atau
- membentuk dan
membuat binaan
atau
- kraf tradisional.

- mengambar
atau
- membuat corak
dan rekaan
atau
- membentuk dan
membuat binaan
atau
- kraf tradisional.

MODUL BAHASA SENI


Mengenal,
mengetahui dan
membezakan
dengan betul dan
konsisten bahasa
seni visual yang ada
pada karya dalam
bidang:

Mengenal,
mengetahui dan
membezakan
dengan betul dan
konsisten bahasa
seni visual yang ada
pada karya dalam
bidang:

- mengambar
atau
- membuat corak
dan rekaan
atau
- membentuk dan
membuat binaan
atau
- kraf tradisional.

- mengambar
- membuat corak
dan rekaan
- membentuk
dan membuat
binaan
- kraf tradisional.

Mengenal:

- pic tinggi dan


rendah
atau
- dinamik kuat
dan lembut
atau
- warna ton suara
manusia dan
muzik.

NI
MUZIK
Mengenal dan
memahami:

Mengenal,
mengetahui dan
membezakan:

Mengenal,
mengetahui dan
membezakan
dengan betul:

- pic tinggi dan


rendah
atau
- dinamik kuat
dan lembut
atau
- warna ton suara
manusia dan
muzik.

- pic tinggi dan


rendah
atau
- dinamik kuat
dan lembut
atau
- warna ton suara
manusia dan
muzik.

- pic tinggi dan


rendah
atau
- dinamik kuat
dan lembut
atau
- warna ton suara
manusia dan
muzik.

Mengenal,
mengetahui dan
membezakan
dengan betul dan
konsisten:

Mengenal,
mengetahui dan
membezakan
dengan betul dan
konsisten:

- pic tinggi dan


rendah
atau
- dinamik kuat
dan lembut
atau
- warna ton suara
manusia dan
muzik.

- pic tinggi dan


rendah
- dinamik kuat
dan lembut
- warna ton suara
manusia dan
muzik.

Menunjukkan kemahiran seni

visual yang terhad dalam


bidang:
- mengambar
- membuat corak
dan rekaan
- membentuk
dan membuat
binaan
- mengenal kraf
tradisional .

SENI VISUAL
Menunjukkan kemahiran seni Menunjukkan kemahiran seni Menunjukkan kemahiran seni

visual yang minimum dalam visual yang sederhana


bidang:
dalam bidang:
- mengambar
- membuat corak
dan rekaan
- membentuk
dan membuat
binaan
- mengenal kraf
tradisional .

- mengambar
- membuat corak
dan rekaan
- membentuk
dan membuat
binaan
- mengenal kraf
tradisional .

visual yang baik dalam


bidang:
- mengambar
- membuat corak
dan rekaan
- membentuk
dan membuat
binaan
- mengenal kraf
tradisional .

MODUL KEMAHIRAN SENI


Menunjukkan kemahiran seni Menunjukkan kemahiran seni Mengajuk:

visual yang cemerlang


dalam bidang:

visual yang sangat


cemerlang dalam bidang:

- mengambar
- membuat corak
dan rekaan
- membentuk
dan membuat
binaan
- mengenal kraf
tradisional .

- mengambar
- membuat corak
dan rekaan
- membentuk
dan membuat
binaan
- mengenal kraf
tradisional .

- pic atau
corak irama
atau
- Meniru pergerakan

ENI
MUZIK
Mengajuk pic dan corak
irama
Meniru pergerakan.

Bernyanyi mengikut tempo


atau
Memainkan detik lagu
mengikut tempo
atau
Melakukan pergerakan
mengikut tempo
berdasarkan lirik lagu.

Bernyanyi dengan sebutan


yang betul mengikut tempo
atau memainkan detik dan
corak irama melodi
mengikut tempo atau
melakukan pergerakan
mengikut tempo berdasarkan
detik dan lirik lagu.

Bernyanyi dengan sebutan


dan pic yang betul mengikut
tempo, memainkan corak
irama mengikut tempo
berdasarkan skor ikon dan
melakukan pergerakan
dengan membuat
interpretasi berdasarkan
muzik yang didengar.

Bernyanyi dengan sebutan

Menghasilkan karya yang


dan pic yang betul mengikut menunjukkan pengolahan
tempo, memainkan corak
idea dengan bimbingan.
irama mengikut tempo
berdasarkan skor ikon dan
melakukan pergerakan
dengan membuat
interpretasi berdasarkan
muzik yang didengar secara
ekspresif.

SENI VISUAL
Menghasilkan karya yang
menunjukkan pengolahan
idea dengan bimbingan
yang minimun.

Menghasilkan karya yang


menunjukkan pengolahan
idea yang baik tanpa
bimbingan.

Menghasilkan karya kreatif


yang menunjukkan
pengolahan idea yang
inovatif.

MODUL KREATIVITI SENI


Menghasilkan karya kreatif
yang menunjukkan
pengolahan idea yang
inovatif dan konsisten.

Menghasilkan karya kreatif


yang menunjukkan
pengolahan idea yang
inovatif dan konsisten
serta menjadi contoh.

Mengajuk corak irama yang


didengar atau mengenalpasti
bunyi yang didengar.

ENI
MUZIK
Mengajuk corak irama yang Menghasilkan pelbagai bunyi Menghasilkan pelbagai bunyi
didengar dan mengenalpasti atau corak irama.
dan corak irama.
bunyi yang didengar.

Merancang dan
menghasilkan karya muzik.

Merancang, menghasilkan
karya muzik dan
mempersembahkan karya
tersebut.

Membuat ulasan hasil


karya
- sendiri

SENI VISUAL
Membuat ulasan hasil
karya

Membuat ulasan hasil


karya seni

- sendiri
- rakan

- menghubung
kaitkan
bahasa seni

Membuat ulasan terhadap


hasil karya seni dengan
menghubungkaitkan bahasa
seni, serta teknik dan
proses.

MODUL APRESIASI SENI


Membuat ulasan terhadap
hasil karya seni dengan
menghubungkaitkan
budaya.

Membuat ulasan terhadap


hasil karya seni dengan
menghubungkaitkan seni
visual dengan budaya dan
disiplin ilmu yang lain.

Mengecam:
(muzik yang didengar)
- jenis muzik

ENI
MUZIK
Mengecam dan
menyatakan:
(muzik yang didengar)

Mengecam dan
menyatakan:
(muzik yang didengar)

Menghuraikan:
(muzik yang didengar)

- jenis muzik

- jenis muzik
- masyarakat yang
mengamalkan
muzik tersebut.

- jenis muzik

PENGLIBATAN
Menghuraikan:
(muzik pilihan sendiri)

Menghuraikan:
(muzik pilihan sendiri)

- jenis muzik

- jenis muzik
dengan
menyatakan unsur
penting yang
terdapat dalam
genre tersebut.

Semua ahli memainkan


peranan dengan cemerlang
sebelum, semasa dan
selepas persembahan.

PROJEK KESEN
PENGLIBATAN
Beberapa ahli memainkan
peranan dengan cemerlang
sebelum, semasa dan
selepas persembahan

KREATIVITI
Setiap ahli memainkan
peranan dengan kurang
cemerlang sebelum,
semasa dan selepas
persembahan

Menterjemahkan idea secara


kreatif dan inovatif dalam
persembahan

PROJEK KESENIAN
KREATIVITI

AMALAN NILAI MU

Menterjemahkan idea secara Menterjemahkan idea dalam Semua ahli mempamerkan


kreatif dalam persembahan persembahan
amalan nilai murni untuk
menjayakan persembahan.

AMALAN NILAI MURNI


Beberapa ahli
mempamerkan amalan nilai
murni untuk menjayakan
persembahan.

Setiap ahli kurang


mempamerkan amalan nilai
murni untuk menjayakan
persembahan.

SEKOLAH : SK CHERAS JAYA


ALAMAT : CHERAS
: SELANGOR
PENILAIAN : MAC 2017
MATA PELAJARAN

NAMA GURU MATA PELAJARAN: EN SUDIMAN MUSA

PENDIDIKAN KESENIAN

KELAS: TAHUN 1 JAYA

MODUL BAHASA SENI


BIL.

NAMA MURID

NO. MY KID / NO. KAD PENGENALAN

JANTINA

MURID 1

040307-16-2522

MURID 2

040307-16-2522

MURID 3

040307-16-2523

MURID 4

040307-16-2524

MURID 5

040307-16-2525

MURID 6

040307-16-2526

MURID 7

040307-16-2527

MURID 8

040307-16-2528

MURID 9

040307-16-2529

10

MURID 10

040307-16-2530

11

MURID 11

040307-16-2531

12

MURID 12

040307-16-2532

13

MURID 13

040307-16-2533

14

MURID 14

040307-16-2534

15

MURID 15

040307-16-2535

16

MURID 16

040307-16-2536

17

MURID 17

040307-16-2537

18

MURID 18

040307-16-2538

19

MURID 19

040307-16-2539

20

MURID 20

040307-16-2540

21

MURID 21

040307-16-2541

22

MURID 22

040307-16-2542

23

MURID 23

040307-16-2543

24

MURID 24

040307-16-2544

25

MURID 25

040307-16-2545

26

MURID 26

040307-16-2546

27

MURID 27

040307-16-2547

28

MURID 28

040307-16-2548

29

MURID 29

040307-16-2549

30

MURID 30

040307-16-2550

31

MURID 31

040307-16-2551

32

MURID 32

040307-16-2552

33

MURID 33

040307-16-2553

34

MURID 34

040307-16-2554

35

MURID 35

040307-16-2555

36

MURID 36

040307-16-2556

37

MURID 37

040307-16-2557

SENI
VISUAL
(10%)

MUZIK
(10%)

MODUL KEMAHIRAN SENI


SENI
VISUAL
(40%)

MUZIK
(40%)

MODUL KREATIVITI DAN INOVASI


SENI
VISUAL
(40%)

MUZIK
(40%)

MODUL APRESIASI SENI


SENI
VISUAL
(10%)

MUZIK
(10%)

PROJEK KESENIAN
PENGLIBATAN

KREATIVITI

KESELURUHAN
AMALAN NILAI
MURNI

SENI VISUAL

MUZIK

BIL.

NAMA MURID

NO. MY KID / NO. KAD PENGENALAN

JANTINA

38

MURID 38

040307-16-2558

39

MURID 39

040307-16-2559

40

MURID 40

040307-16-2560

41

MURID 41

040307-16-2561

42

MURID 42

040307-16-2562

43

MURID 43

040307-16-2563

44

MURID 44

040307-16-2564

45

MURID 45

040307-16-2565

46

MURID 46

040307-16-2566

47

MURID 47

040307-16-2567

48

MURID 48

040206-16-2355

49

MURID 49

041209-02-2384

50

MURID 50

040709-07-2361

51

MURID 51

041207-16-2357

52

MURID 52

041209-16-6359

53

MURID 53

041208-01-8957

54

MURID 54

041203-01-8933

PN. ROZITA BT AHMAD


PENGETUA
SK CHERAS JAYA

SENI
VISUAL
(10%)

MUZIK
(10%)

SENI
VISUAL
(40%)

MUZIK
(40%)

SENI
VISUAL
(40%)

MUZIK
(40%)

SENI
VISUAL
(10%)

MUZIK
(10%)

PENGLIBATAN

KREATIVITI

AMALAN NILAI
MURNI

SENI VISUAL

MUZIK

SK CHERAS JAYA
CHERAS
SELANGOR
MAC 2017

NOTA : JANGAN PADAM

PENDIDIKAN KESENIAN

##

Nama Murid
No. MY KID
Jantina
Kelas
Nama Guru
Tarikh Pelaporan

##
##
##
##
##
##
##
##

MURID 1
040307-16-2522
P
TAHUN 1 JAYA
EN SUDIMAN MUSA
04 JANUARI 2015

Tahap Penguasaan Keseluruhan


PENDIDIKAN KESENIAN

##
#
#

MATA PELAJARAN

KEMAHIRAN

TAHAP
PENGUASAAN

TAFSIRAN
#

SENI
VISUAL
(10%)

#N/A

MUZIK
(10%)

#N/A

MODUL BAHASA SENI

SENI
VISUAL
(40%)

#N/A

MUZIK
(40%)

#N/A

SENI
VISUAL
(40%)

#N/A

MUZIK
(40%)

#N/A

SENI
VISUAL
(10%)

#N/A

MUZIK
(10%)

#N/A

MODUL KEMAHIRAN SENI

MODUL KREATIVITI DAN


INOVASI

PENDIDIKAN
KESENIAN
MODUL APRESIASI SENI

PENGLIBATAN

PROJEK KESENIAN

KREATIVITI

AMALAN NILAI MURNI


#

SENI VISUAL

Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kesenian untuk melaksanakan sesuatu kemahiran seni pada situasi baru secara
sistematik dan konsisten.

Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kesenian untuk melaksanakan sesuatu kemahiran seni pada situasi baru secara
sistematik dan konsisten.

KESELURUHAN
MUZIK

#
#
#

ULASAN GURU :

#
#

EN SUDIMAN MUSA
GURU MATA PELAJARAN
SK CHERAS JAYA

PN. ROZITA BT AHMAD


PENGETUA
SK CHERAS JAYA

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN KESENIAN

TAHAP PENGUASAAN
1

SENI
VISUAL
(10%)
Mengenal bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar atau membuat corak dan rekaan atau membentuk dan membuat binaan
atau kraf tradisional.

Mengenal dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar atau membuat corak dan rekaan atau membentuk dan
membuat binaan atau kraf tradisional.

Mengenal, mengetahui dan membezakan bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar atau membuat corak dan rekaan atau
membentuk dan membuat binaan atau kraf tradisional.

Mengenal, mengetahui dan membezakan bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar atau membuat corak dan rekaan atau
membentuk dan membuat binaan atau kraf tradisional dengan betul.

Mengenal, mengetahui dan membezakan bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar atau membuat corak dan rekaan atau
membentuk dan membuat binaan atau kraf tradisional dengan betul dan konsisten.

Mengenal, mengetahui dan membezakan bahasa seni visual yang ada pada karya dalam bidang mengambar , membuat corak dan rekaan,
membentuk dan membuat binaan serta kraf tradisional secara betul dan konsisten.

PENDIDIKAN KESENIAN
VISUAL
(10%)
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

MODUL BAHASA SENI


TP 5
TP 6
0

MUZIK
(10%)
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

MODUL BAHASA SENI


TP 5
TP 6
0

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 5

JUMLAH

VISUAL
(40%)
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

TP0 6

TP0 1

MODUL KEMAHIRAN SENI


TP 5
TP 6
0

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

10

03
TP

TP0 4

SENI
VISUAL
(40%)

TP0 5

JUMLAH

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

TP0 6

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

MURID

MODUL KREATIVITI DAN INOVASI


TP 5
TP 6
0

TP0 6

TP0 5

MUZIK
(40%)
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

MURID

MODUL KEMAHIRAN SENI


TP 5
TP 6
0

TP0 6

JUMLAH

TP0 5

JUMLAH

10

TP0 2

TP0 4

MUZIK
(40%)

20

TP0 1

03
TP

MURID

20

TP0 2

MURID

MODUL KREATIVITI DAN INOVASI


TP 5
TP 6
0

TP0 1

TP0 2

TP
03

TP0 4

TP0 5

JUMLAH

VISUAL
(10%)
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

TP0 1

TP0 6

MODUL APRESIASI SENI


TP 5
TP 6
0

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

BIL. MURID

10

03
TP

TP0 4

TP0 5

JUMLAH

TP0 6

MURID

TP0 5

TAHAP PENGUASAAN

10

TP0 2

TP0 4

MUZIK
(10%)

20

TP0 1

03
TP

JUMLAH

20

TP0 2

MURID

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 6

MODUL APRESIASI SENI


TP 5
TP 6
0

TP0 5

JUMLAH

MURID

TP0 6

MURID

PENDIDIKAN KESENIAN
PENGLIBATAN
TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

BIL. MURID

PROJEK KESENIAN
TP 6

KREATIVITI

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

BIL. MURID

PROJEK KESENIAN
TP 6
0

TP0 1

TP0 2

TP
03

TP0 4

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

AMALAN NILAI MURNI


TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

BIL. MURID

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

MURID

PROJEK KESENIAN
TP 6

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MURID

SENI VISUAL

20

20

10

10

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

KESELURUHAN
TP 6

BIL. MURID

1
0

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

TP0 5

TP0 6

JUMLAH

MUZIK

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

MURID

JUMLAH

KESELURUHAN

TAHAP PENGUASAAN

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP 5

TP 6

BIL. MURID

20

10

1
0

TP0 1

TP0 2

03
TP

TP0 4

0
0

0 1 TP 1
TP

02
TP 2
TP

TP 3

TP TP
40 3

TP

04
TP
TP
6

TP0 6

TP 5

JUMLAH
0 5
TP

MURID
06
TP

TP 1

TP 2

TP 3

TP 4

TP

TP 6

TP0 6

TP 5

MURID