Anda di halaman 1dari 1

ITEM YANG DINILAI

BI
L

NAMA

JUMLAH

KELAS
KEKEMAS
AN
(10
MARKAH)

KESELAMA
TAN
(15
MARKAH)

KREATIVI
TI
(25
MARKAH)

PERSEMBA
HAN
(10
MARKAH)

BORANG PERMAKAHAN PERTANDINGAN BASIKAL BERHIAS TAHUN 2016.


SEKOLAH KEBANGSAAN CAHAYA BARU.