Anda di halaman 1dari 3

CARTA GANTT

RANCANGAN TAHUNAN PSS 2012

BIL
1
2
3
4
5

STRATEGI
PELAKSANAAN
Mesyuarat J/kuasa
Induk, Kerja dan Unitunit PSS

JAN

Kempen derma buku/


majalah/ media

APR

MEI

JUN

JUL

X
X

Proses baik pulih


buku-buku yang rosak
Pelupusan buku-buku
yang tidak boleh
dibaik pulih
Temu duga pemilihan
pengawas
perpustakaan
Proses teknik bahan

MAC

Penambahan koleksi
buku

FEB

OGOS

SEPT

OKT

X
X

X
X

8
9
10
12
13
14

15

16
17
18
19
20
21

Keratan akhbar
Promosi bahan
bacaan/ bahan media
Sudut-sudut
maklumat

Keceriaan PSS
Kursus dan latihan
staf
Mengkategorikan
bahan BBM
Orientasi kepada
semua pelajar dan
guru tentang
peraturan dan
penggunaan PSS
Pengautomasian dan
sirkulasi
Pameran buku-buku
baru
Pameran bertopik
mengikut panitia
mata pelajaran
Sudut Literasi
Maklumat
Anugerah Pembaca
dan Pengguna
Terbanyak
Brosur

22

Program NILAM

23

Kem Pengawas PSS

24

Kempen Jom
Membaca

25

Anggaran Belanjawan

X
X
X

X
X