Anda di halaman 1dari 50

MAKLUMAT

NEGERI:
PPD/PARLIMEN/DAERAH:
SEKOLAH/TABIKA/TADIKA :
ALAMAT:
KOD SEKOLAH/TABIKA/TADIKA:
KELAS:

BIL.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

NAMA MURID

BIL.

NAMA MURID

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

MOHD AZAHAR BIN MADAR


GURU BESAR/PENYELIA

MAKLUMAT MURID
TAHUN:

NAMA GURU :

NO. MYKID

JANTINA

UMUR

TAHUN MULA MASUK


PRASEKOLAH/TABIKA/
TADIKA
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

DAR

NO. MYKID

JANTINA

UMUR

TAHUN MULA MASUK


PRASEKOLAH/TABIKA/
TADIKA
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

JUMLAH

JUMLAH

5+

4+

TAHAP PENGUASAAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA MALAYSIA
MENDENGAR

NAMA MURID

UMUR

BERTUTUR

BM1 : Kemahiran mendengar


(1.1, 1.2)

JANTINA

BIL

P1

MEMBACA

BM2 : Kemahiran bertutur


(2.1, 2.2, 2.3)

P2

P3

P1

BM3 : Kemahiran menyebut dan mengecam huruf vokal dan konsonan


(3.1, 3.2, 3.3)

P2

P3

P1

P2

BERTUTUR

BM4 : Kemahiran membaca perkataan mudah


(3.4, 3.5)

P3

P1

BM5 : Kemahiran membaca dan memahami ayat mudah


(3.6, 3.7, 3.9)

P2

P3

P1

MENULIS

BM6 : Kemahiran mencerita semula


(2.4)

P2

P3

P1

KESELURUHAN
BM1 - BM7

BM7 : Kemahiran menulis


(4.1, 4.2)

P2

P3

P1

TAHAP PENGUASAAN

P2

P3

P1

P3

P2

DENGAR

4+

TUTUR

5+

4+

BACA

5+

4+

TULIS

5+

DENGAR

TUTUR

BACA

TULIS

DENGAR

TUTUR

BACA

TULIS

2.0

2.0

1.7

1.0

0.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

1.0

2.0

1.7

1.0

0.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

1.0

2.0

1.7

1.0

0.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

2.0

1.7

1.0

2.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

2.0

1.7

1.0

2.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

2.0

1.7

1.0

2.0

1.0

1.0

3.0

3.0

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

1.7

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

3.0

2.5

2.5

2.0

2.0

2.0

1.7

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

3.0

2.5

2.5

2.0

2.0

2.0

1.7

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

3.0

2.5

2.5

2.0

2.0

2.0

1.7

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

3.0

2.5

2.5

3.0

2.0

2.0

1.7

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.5

2.5

3.0

12 0

1.0

2.0

1.7

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.5

3.0

3.0

13 0

3.0

2.0

1.7

1.0

2.0

1.0

1.0

3.0

2.0

3.0

3.0

3.0

14 0

3.0

2.0

1.7

1.0

2.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

15 0

3.0

2.0

1.7

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

16 0

3.0

2.0

1.7

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

17 0

3.0

2.0

1.7

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

18 0

3.0

2.0

1.7

1.0

0.0

1.0

1.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

19 0

1.0

2.0

1.7

1.0

0.0

1.0

1.0

2.0

3.0

3.0

2.5

3.0

20 0

1.0

2.0

1.7

1.0

0.0

0.0

0.0

2.0

3.0

3.0

2.5

3.0

21 0

1.0

2.0

1.7

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

3.0

3.0

2.5

2.0

22 0

1.0

2.0

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

3.0

3.0

2.5

2.0

23 0

1.0

1.5

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

2.5

2.5

2.0

24 0

1.0

1.5

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

2.5

2.5

2.0

25 0

1.0

1.5

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

2.5

2.5

2.0

26 0

1.0

1.5

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

2.5

2.5

2.0

27 0

1.0

1.5

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

2.5

2.5

2.0

28 0

1.0

1.5

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

2.5

2.5

2.0

29 0

1.0

1.5

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

2.5

2.5

2.0

30 0

1.0

1.5

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

2.5

2.5

2.0

31 0

1.0

1.5

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

2.5

2.5

2.0

32 0

1.0

1.5

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

2.5

2.5

2.0

33 0

1.0

1.5

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

2.5

2.5

2.0

34 0

1.0

1.5

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

2.5

2.5

2.0

35 0

1.0

1.5

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

2.5

2.5

2.0

36 0

1.0

1.5

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

2.5

2.5

2.0

1.0

1.5

1.3

1.0

0.0

0.0

0.0

1.0

2.0

2.5

2.5

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.5

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TP

Tarikh

1 0

8.4.2016

Evidens

TP

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

8 0

9 0

10 0

11 0

Tarikh
08/03/16

Evidens

TP

Tarikh

08/03/16

39 0

40 0

JUMLAH

37 0
38 0

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

4+

5+

TP

2.0
2.0
0.0

5+

5+

4+

5+

3 (Telah Menguasai)

6
#DIV/0!

0
#DIV/0!

19
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

36
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

16
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

34
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

8
#DIV/0!

17
#DIV/0!

6
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

8
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

2 (Sedang Maju)

9
#DIV/0!

14
#DIV/0!

20
#DIV/0!

38
#DIV/0!

16
#DIV/0!

3
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

23
#DIV/0!

37
#DIV/0!

0
#DIV/0!

5
#DIV/0!

21
#DIV/0!

0
#DIV/0!

27
#DIV/0!

22
#DIV/0!

0
#DIV/0!

22
#DIV/0!

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

22
#DIV/0!

9
#DIV/0!

23
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

14
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

1 (Belum Menguasai)

22
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

37
#DIV/0!

19
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

16
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

15
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

37
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

22
#DIV/0!

15
#DIV/0!

37
#DIV/0!

37
#DIV/0!

0
#DIV/0!

19
#DIV/0!

19
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

Belum Ditaksir

-37
#DIV/0!

-14
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-38
#DIV/0!

-16
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-19
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

0
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

0
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

0
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-38
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-14
#DIV/0!

-19
#DIV/0!

-19
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

0
#DIV/0!

JUMLAH MURID

5+

5+

5+

5+

5+

5+

0
#DIV/0!
0

0
#DIV/0!
0

0
#DIV/0!
0

-39
#DIV/0!
0

TAHAP PENGUASAAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA INGGERIS
LISTENING & SPEAKING (LS)

NAMA MURID

UMUR

BI 1 : Listening and speaking skills responding to instructions


(1.1, 1.2, 1.4)

JANTINA

BIL

P1
TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

READING (R)

BI 2 : Listening and speaking skills simple conversation


(1.9, 1.10)

P3
Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

BI 3 : Listening and speaking skills-talking about experiences


(1.2, 1.3)

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

BI 4 : Speaking skills language arts


(1.5, 1.6)

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

BI 5 : Read simple words


(3.1, 3.2)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

WRITING (W)

BI 6 : Read simple sentences


(3.3, 3.4)

P2
TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

BI 7 : Develop interest in reading


(2.1,2.2,3.5)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

KESELURUHAN
BI1 - BI8

BI 8 : Writing skills
(4.1,4.2)

P2
TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

TAHAP PENGUASAAN

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

P3

P2

LS

LS

LS

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

4+

R
5+

4+

W
5+

4+

5+

TP

1 0

3.0

3.0

TM

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

3.0

3.0

TM

3 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

3.0

3.0

TM

4 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

3.0

3.0

TM

5 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

3.0

3.0

TM

6 0

1.8

2.3

2.0

1.8

3.0

2.0

3.0

3.0

2.0

TM

7 0

1.8

2.3

2.0

1.8

3.0

2.0

2.8

3.0

2.0

TM

8 0

1.8

2.3

2.0

1.8

3.0

2.0

2.8

3.0

2.0

TM

9 0

1.8

2.3

2.0

1.8

3.0

2.0

2.8

3.0

2.0

TM

10 0

1.8

2.0

1.0

1.8

3.0

2.0

2.8

3.0

3.0

TM

11 0

1.8

1.7

1.0

1.8

2.7

2.0

2.8

3.0

3.0

TM

12 0

1.5

1.7

1.0

1.8

2.7

2.0

2.5

3.0

3.0

TM

13 0

1.0

1.3

1.0

1.8

2.3

2.0

2.5

2.7

3.0

TM

14 0

1.0

1.3

1.0

1.8

2.3

2.0

2.5

2.7

3.0

TM

15 0

1.0

1.3

1.0

2.0

2.3

2.0

2.5

2.7

3.0

TM

16 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.3

2.0

2.5

2.7

3.0

TM

17 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

3.0

2.5

2.3

3.0

TM

18 0

1.0

1.3

1.0

2.0

2.0

3.0

2.5

2.3

3.0

TM

19 0

1.0

1.3

1.0

2.0

2.0

3.0

2.5

2.3

3.0

TM

20 0

1.0

1.3

1.0

2.0

2.0

3.0

2.5

2.3

3.0

TM

21 0

1.0

1.3

1.0

1.8

2.3

3.0

2.5

2.7

3.0

TM

22 0

1.0

1.3

1.0

1.5

2.0

3.0

2.3

2.5

3.0

TM

23 0

1.0

1.3

1.0

1.5

2.0

3.0

2.3

2.7

3.0

TM

24 0

1.0

1.3

1.0

1.5

2.0

3.0

2.3

2.7

3.0

TM

25 0

1.0

1.3

1.0

1.3

2.0

3.0

2.0

2.7

3.0

TM

26 0

1.0

1.3

1.0

1.3

2.0

3.0

2.0

2.7

3.0

TM

27 0

1.0

1.3

1.0

1.3

2.0

3.0

1.8

2.3

3.0

SM

28 0

1.0

1.3

1.0

1.3

2.0

3.0

1.8

2.0

3.0

SM

29 0

1.0

1.3

1.0

1.3

2.0

1.0

1.8

2.0

1.0

SM

30 0

1.0

1.3

1.0

1.3

2.0

1.0

1.8

2.0

1.0

SM

31 0

1.0

1.3

1.0

1.5

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

SM

32 0

1.0

1.3

1.0

1.5

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

SM

33 0

1.0

1.3

1.0

1.5

2.3

1.0

2.0

2.3

1.0

SM

34 0

1.0

1.0

1.0

1.8

1.3

1.0

2.3

1.7

1.0

SM

35 0

1.0

1.0

1.0

1.8

1.3

1.0

2.3

1.7

1.0

SM

36 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

1.7

1.0

SM

37 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

1.7

1.0

38 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

1.7

1.0

39 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.3

1.7

1.0

40 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

3.0

3.0

JUMLAH

2 0

SM
SM
SM
TM

4+

5+

4+

5+

4+

5+

4+

5+

3 (Telah Menguasai)

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

40
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

25
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

7
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

0
#DIV/0!

5
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

20
#DIV/0!

26
#DIV/0!

4
#DIV/0!

16
#DIV/0!

28
#DIV/0!

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

25
#DIV/0!

12

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

2 (Sedang Maju)

7
#DIV/0!

19
#DIV/0!

0
#DIV/0!

7
#DIV/0!

30
#DIV/0!

15
#DIV/0!

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

24
#DIV/0!

6
#DIV/0!

17
#DIV/0!

21
#DIV/0!

5
#DIV/0!

9
#DIV/0!

17
#DIV/0!

23
#DIV/0!

8
#DIV/0!

8
#DIV/0!

6
#DIV/0!

12
#DIV/0!

12
#DIV/0!

4
#DIV/0!

11
#DIV/0!

4
#DIV/0!

18

21

11

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

1 (Belum Menguasai)

23
#DIV/0!

11
#DIV/0!

0
#DIV/0!

23
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

30
#DIV/0!

18
#DIV/0!

9
#DIV/0!

24
#DIV/0!

13
#DIV/0!

7
#DIV/0!

25
#DIV/0!

16
#DIV/0!

6
#DIV/0!

7
#DIV/0!

2
#DIV/0!

6
#DIV/0!

20
#DIV/0!

2
#DIV/0!

0
#DIV/0!

26
#DIV/0!

7
#DIV/0!

11
#DIV/0!

24
#DIV/0!

25
#DIV/0!

26
#DIV/0!

12
#DIV/0!

2
#DIV/0!

7
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

Belum Ditaksir

-30
#DIV/0!

-30
#DIV/0!

-40
#DIV/0!

-30
#DIV/0!

-30
#DIV/0!

-40
#DIV/0!

-30
#DIV/0!

-30
#DIV/0!

-40
#DIV/0!

-30
#DIV/0!

-30
#DIV/0!

-40
#DIV/0!

-30
#DIV/0!

-30
#DIV/0!

-40
#DIV/0!

-30
#DIV/0!

-30
#DIV/0!

-40
#DIV/0!

-30
#DIV/0!

-30
#DIV/0!

-40
#DIV/0!

-30
#DIV/0!

-30
#DIV/0!

-40
#DIV/0!

-30

-30

-30

-30

-30

-30

JUMLAH MURID

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-40
#DIV/0!
0

TAHAP PENGUASAAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA CINA
MENDENGAR

NAMA MURID

UMUR

BERTUTUR

BC 1 :
(1.1.7, 1.1.8, 1.1.9, 1.1.10)

JANTINA

BIL

P1
TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

MEMBACA

BC 2 :
(2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

P2
TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

MENULIS

BC 3 : -
(3.2, 3.3, 3.4)

P2

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

BC 4 : -
(3.5, 3.6, 3.7)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

KESELURUHAN
BC1 - BC5

BC 5 :
(4.1, 4.2)

P2
TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

TAHAP PENGUASAAN

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

P3

P2

DENGAR

DENGAR

TUTUR

BACA

TULIS

DENGAR

TUTUR

BACA

TULIS

4+

TUTUR
5+

4+

BACA
5+

4+

TULIS
5+

4+

5+

TP

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

2 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

3 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

4 0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

5 0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

6 0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

7 0

3.0

3.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

8 0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

9 0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

10 0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

11 0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

12 0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

13 0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

14 0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

SM

15 0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

SM

16 0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

SM

17 0

2.0

2.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

SM

18 0

2.0

2.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

SM

19 0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

SM

20 0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

SM

21 0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

SM

22 0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

SM

23 0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

SM

24 0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

SM

25 0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

SM

26 0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

27 0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

28 0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

29 0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

30 0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

31 0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

BM

32 0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

BM

33 0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

BM

34 0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

BM

35 0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

BM

36 0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

2.0

2.0

SM

37 0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

38 0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

39 0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

2.0

3.0

3.0

40 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

JUMLAH

1 0

SM

TM
TM

4+

5+

4+

5+

4+

5+

4+

5+

4+

5+

3 (Telah Menguasai)

4
#DIV/0!

4
#DIV/0!

14
#DIV/0!

4
#DIV/0!

4
#DIV/0!

13
#DIV/0!

3
#DIV/0!

10
#DIV/0!

25
#DIV/0!

3
#DIV/0!

10
#DIV/0!

25
#DIV/0!

3
#DIV/0!

10
#DIV/0!

25
#DIV/0!

4
#DIV/0!

4
#DIV/0!

3
#DIV/0!

3
#DIV/0!

4
#DIV/0!

4
#DIV/0!

10
#DIV/0!

10
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

2 (Sedang Maju)

11
#DIV/0!

17
#DIV/0!

20
#DIV/0!

11
#DIV/0!

17
#DIV/0!

21
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

14
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

14
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

14
#DIV/0!

11
#DIV/0!

11
#DIV/0!

10
#DIV/0!

10
#DIV/0!

17
#DIV/0!

17
#DIV/0!

20
#DIV/0!

20
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

1 (Belum Menguasai)

21
#DIV/0!

15
#DIV/0!

5
#DIV/0!

21
#DIV/0!

15
#DIV/0!

5
#DIV/0!

23
#DIV/0!

6
#DIV/0!

0
#DIV/0!

23
#DIV/0!

6
#DIV/0!

0
#DIV/0!

23
#DIV/0!

6
#DIV/0!

0
#DIV/0!

21
#DIV/0!

21
#DIV/0!

23
#DIV/0!

23
#DIV/0!

15
#DIV/0!

15
#DIV/0!

6
#DIV/0!

6
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

Belum Ditafsir

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-39

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

JUMLAH MURID

0
#DIV/0!

TAHAP PENGUASAAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG KOMUNIKASI: BAHASA TAMIL
MENDENGAR DAN BERTUTUR (DT)

NAMA MURID

UMUR

MEMBACA

BT 1 :
(1.1, 1.5)

JANTINA

BIL

P1
TP

Tarikh

BT 2 :
(1.6, 1.7, 1.8)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

BT 3 :
(1.3, 1.4)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

MENULIS

BT 4 :
(2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

P2
TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

BT 5 :
(2.5)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

KESELURUHAN
BT 1 - BT 6

BT 6 :
(3.1, 3.2)

P2
TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TAHAP PENGUASAAN

P3

P2

DT

DT

BACA

TULIS

DT

BACA

TULIS

4+

BACA
5+

4+

TULIS
5+

4+

5+

TP

1 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

SM

2 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

SM

3 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

SM

4 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

SM

5 0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

6 0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

7 0

8 0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

11 0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

12 0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

13 0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

14 0

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

15 0

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

16 0

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

17 0

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

18 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

TM

19 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

TM

20 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

TM

21 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

TM

22 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

TM

23 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

TM

24 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

TM

25 0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

26 0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

27 0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

28 0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

29 0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

30 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

31 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

32 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.5

3.0

3.0

TM

33 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

TM

34 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

TM

35 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

TM

36 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.5

2.0

2.0

SM

37 0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

38 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

39 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

40 0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

JUMLAH

9 0
10 0

SM

4+

5+

4+

5+

4+

5+

4+

5+

3 (Telah Menguasai)

2
#DIV/0!

13
#DIV/0!

24
#DIV/0!

2
#DIV/0!

13
#DIV/0!

24
#DIV/0!

2
#DIV/0!

13
#DIV/0!

24
#DIV/0!

2
#DIV/0!

13
#DIV/0!

24
#DIV/0!

2
#DIV/0!

13
#DIV/0!

24
#DIV/0!

2
#DIV/0!

13
#DIV/0!

24
#DIV/0!

2
#DIV/0!

2
#DIV/0!

2
#DIV/0!

13
#DIV/0!

13
#DIV/0!

13
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

2 (Sedang Maju)

12
#DIV/0!

20
#DIV/0!

13
#DIV/0!

12
#DIV/0!

24
#DIV/0!

13
#DIV/0!

12
#DIV/0!

20
#DIV/0!

13
#DIV/0!

12
#DIV/0!

20
#DIV/0!

13
#DIV/0!

12
#DIV/0!

20
#DIV/0!

13
#DIV/0!

12
#DIV/0!

20
#DIV/0!

13
#DIV/0!

12
#DIV/0!

12
#DIV/0!

12
#DIV/0!

20
#DIV/0!

20
#DIV/0!

20
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

1 (Belum Menguasai)

19
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

19
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

19
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

19
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

19
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

19
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

19
#DIV/0!

19
#DIV/0!

19
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

Belum Ditaksir
JUMLAH MURID

-33
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
0

#DIV/0!
0

0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
-37

#DIV/0!
0

TAHAP PENGUASAAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA
KEMAHIRAN MOTOR HALUS (MH)

NAMA MURID

UMUR

KEMAHIRAN MOTOR KASAR (MK)

FZ 1 : Kemahiran motor halus


(1.1, 1.2)

JANTINA

BIL

P1
TP

Tarikh

TP

Tarikh

P3
Evidens

KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN (KKK)

FZ 2 : Kemahiran mo tor kasar


(2.1, 2.2)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

FZ 3 : Kemahiran menjaga kebersihan diri


(3.1)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

FZ 4 : Mengamalkan tabiat pemakanan yang berkhasiat


(3.2)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

TP

SENI VISUAL (SV)

FZ 5 : Amalan menjaga kebersihan persekitaran


(4.1)

P3
Evidens

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

FZ 6 : Pengetahuan tentang sumber yang mendatangkan kemalangan dan bahaya


(5.1)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

FZ 7 : Pengetahuan tentang langkah-langkah menjaga keselamatan


(5.2)

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

TP

MUZIK, GERAKAN DAN MAIN PERANAN (MGM)

KTI 1 Kemahiran menghasilkan karya seni visual secara kreatif


(1.1, 1.2)

P3
Evidens

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

KTI 2 : Kemahiran apresiasi seni


(1.3)

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

KTI 3 : Kemahiran menyanyi


(2.1)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

KTI 4 : Kemahiran memainkan alat perkusi


(2.2)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

10 0

11 0

12 0

2
1

2
2

2
1

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
1

2
2

2
1

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

3
3

37 0

38 0

3
3

3 (Telah Menguasai)

0
#DIV/0!

6
#DIV/0!

23
#DIV/0!

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

28
#DIV/0!

0
#DIV/0!

17
#DIV/0!

24
#DIV/0!

0
#DIV/0!

11
#DIV/0!

24
#DIV/0!

0
#DIV/0!

11
#DIV/0!

24
#DIV/0!

0
#DIV/0!

11
#DIV/0!

24
#DIV/0!

0
#DIV/0!

11
#DIV/0!

24
#DIV/0!

0
#DIV/0!

11
#DIV/0!

23
#DIV/0!

0
#DIV/0!

16
#DIV/0!

22
#DIV/0!

0
#DIV/0!

11
#DIV/0!

21
#DIV/0!

0
#DIV/0!

15
#DIV/0!

19
#DIV/0!

2 (Sedang Maju)

5
#DIV/0!

18
#DIV/0!

9
#DIV/0!

9
#DIV/0!

12
#DIV/0!

8
#DIV/0!

4
#DIV/0!

5
#DIV/0!

8
#DIV/0!

9
#DIV/0!

11
#DIV/0!

8
#DIV/0!

9
#DIV/0!

11
#DIV/0!

8
#DIV/0!

9
#DIV/0!

11
#DIV/0!

8
#DIV/0!

9
#DIV/0!

11
#DIV/0!

8
#DIV/0!

9
#DIV/0!

11
#DIV/0!

9
#DIV/0!

2
#DIV/0!

3
#DIV/0!

10
#DIV/0!

7
#DIV/0!

6
#DIV/0!

9
#DIV/0!

2
#DIV/0!

0
#DIV/0!

9
#DIV/0!

1 (Belum Menguasai)

23
#DIV/0!

8
#DIV/0!

7
#DIV/0!

22
#DIV/0!

7
#DIV/0!

3
#DIV/0!

27
#DIV/0!

9
#DIV/0!

7
#DIV/0!

22
#DIV/0!

9
#DIV/0!

7
#DIV/0!

22
#DIV/0!

9
#DIV/0!

7
#DIV/0!

22
#DIV/0!

9
#DIV/0!

7
#DIV/0!

22
#DIV/0!

9
#DIV/0!

7
#DIV/0!

22
#DIV/0!

9
#DIV/0!

7
#DIV/0!

29
#DIV/0!

12
#DIV/0!

7
#DIV/0!

24
#DIV/0!

14
#DIV/0!

9
#DIV/0!

29
#DIV/0!

16
#DIV/0!

11
#DIV/0!

Belum Ditaksir

-28
#DIV/0!

-32
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

JUMLAH

39 0
40 0

JUMLAH MURID

MUZIK, GERAKAN DAN MAIN PERANAN (MGM)

TI 4 : Kemahiran memainkan alat perkusi


(2.2)

KTI 5 : Kemahiran gerakan kreatif


(3.1)

P3
Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

MH

MK

KKK

P3

P2
SV

MGM

MH

MK

KKK

MH
SV

MGM

4+

MK
5+

4+

KKK
5+

4+

SV
5+

4+

MGM
5+

4+

5+

TP

2.0

SM

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

2
2

TAHAP PENGUASAAN

P2
Evidens

2
2

KESELURUHAN
FZ 1-FZ 7 DAN KTI 1-KTI 6

KTI 6 : Kemahiran main peranan


(3.1)

P2
Evidens

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

0.0

2.0

1.8

1.5

1.3

1.0

2.0

2.0

2.5

1.5

2.0

3.0

3.0

2.0

2.0

SM

0.0

2.0

1.8

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.5

1.5

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

TM

0.0

2.0

1.8

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.5

1.5

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

TM

0.0

2.0

1.8

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.5

1.5

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.0

2.0

2.0

1.8

1.5

1.5

2.0

2.0

2.2

2.5

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.5

TM

2.0

2.0

1.8

1.5

1.5

2.0

2.0

2.2

1.5

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.5

TM

2.0

2.0

1.8

1.5

1.5

2.0

2.0

2.2

1.5

2.3

3.0

3.0

3.0

3.0

2.5

TM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.2

1.5

2.3

3.0

3.0

3.0

2.5

2.5

TM

1.0

1.0

1.2

1.0

1.0

2.0

2.0

2.2

2.0

2.3

3.0

3.0

3.0

3.0

2.5

TM

1.0

1.0

1.2

1.0

1.0

2.0

2.0

2.2

2.0

1.8

3.0

3.0

3.0

3.0

2.5

TM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

1.8

3.0

3.0

3.0

3.0

2.5

TM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.3

TM

2.5

TM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.5

TM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.5

3.0

3.0

3.0

3.0

2.8

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.0

2.0

2.0

2.0

1.8

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.0

2.0

2.0

2.0

1.8

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.3

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

BM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.5

1.0

3.0

1.0

1.0

1.5

BM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

1.0

1.0

1.5

BM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

1.0

1.0

1.5

BM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

1.0

1.0

1.3

BM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

BM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

BM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

3.0

3.0

3.0

2.5

3.0

3.0

3.0

3.0

2.5

TM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.5

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

1.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TM
TM
TM
TM
TM

4+

5+

4+

5+

4+

5+

4+

5+

4+

5+

4+

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

23
#DIV/0!

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

16
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

6
#DIV/0!

12
#DIV/0!

11
#DIV/0!

11
#DIV/0!

6
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
0%

9
#DIV/0!

11
#DIV/0!

9
#DIV/0!

2
#DIV/0!

0
#DIV/0!

10
#DIV/0!

5
#DIV/0!

9
#DIV/0!

9
#DIV/0!

2
#DIV/0!

2
#DIV/0!

18
#DIV/0!

12
#DIV/0!

11
#DIV/0!

8
#DIV/0!

13
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
0%

22
#DIV/0!

8
#DIV/0!

7
#DIV/0!

29
#DIV/0!

19
#DIV/0!

13
#DIV/0!

23
#DIV/0!

22
#DIV/0!

22
#DIV/0!

29
#DIV/0!

29
#DIV/0!

8
#DIV/0!

7
#DIV/0!

9
#DIV/0!

12
#DIV/0!

12
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
0%

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-39
#DIV/0!

-28
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-32
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-39

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

5+

0
#DIV/0!
0
#DIV/0!
0
#DIV/0!

TAHAP PENGUASAAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG KEMANUSIAAN

NAMA MURID

UMUR

KM 1 : Pengetahuan tentang diri sendiri dan keluarga


(1.1, 2.1, 2.2)

JANTINA

BIL

KM 2 : Amalan sikap yang baik dalam hubungan antara diri dengan persekitaran
(5.1)

KM 3 : Amalan tabiat menjaga alam sekitar


(6.1, 6.2, 6.3)

KM 4 : Pengetahuan asas tentang warisan budaya tradisional pelbagai kaum di Malaysia


(7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7)

KM 5 : Pengetahuan asas tentang negara Malaysia


(8.1, 8.2, 8.4, 8.5)

KM 6 : Amalan cintakan negara


(8.1, 8.2, 8.4)

KESELURUHAN
KM 1 - KM 6
TAHAP PENGUASAAN

P1
TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1

P3

P2

Evidens

4+

TP

5+

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

2.7

3.0

TM

2.2

2.7

3.0

TM

1.8

2.7

3.0

TM

2.0

2.7

3.0

TM

1.8

2.5

3.0

TM

10 0

1.8

2.5

3.0

TM

11 0

1.8

2.5

3.0

TM

12 0

1.8

2.2

3.0

TM

13 0

1.7

2.2

3.0

TM

14 0

1.7

2.2

3.0

TM

15 0

1.7

2.2

3.0

TM

16 0

1.7

2.2

3.0

TM

17 0

1.5

1.7

2.7

TM

18 0

1.5

1.5

2.7

TM

19 0

1.5

1.5

2.7

TM

20 0

1.5

1.8

3.0

TM

21 0

1.0

1.8

3.0

TM

22 0

1.0

1.8

3.0

TM

23 0

1.0

1.8

2.8

TM

24 0

1.0

1.7

2.8

TM

25 0

1.0

1.8

2.8

TM

26 0

1.0

1.0

3.0

TM

27 0

1.5

1.7

3.0

TM

28 0

1.5

1.7

3.0

TM

29 0

1.5

1.7

3.0

TM

30 0

1.3

1.7

3.0

TM

31 0

1.3

1.7

2.5

SM

32 0

1.3

1.7

2.5

SM

33 0

1.3

1.7

2.5

SM

34 0

1.5

2.3

3.0

TM

35 0

1.5

2.3

3.0

TM

36 0

1.5

2.3

3.0

TM

37 0

1.5

2.3

3.0

TM

38 0

1.5

2.0

3.0

TM

39 0

1.5

2.2

3.0

40 0

1.0

1.2

1.3

JUMLAH

TM

TM

BM

4+

5+

4+

5+

3 (Telah Menguasai)

0
#DIV/0!

16
#DIV/0!

34
#DIV/0!

9
#DIV/0!

12
#DIV/0!

33
#DIV/0!

0
#DIV/0!

17
#DIV/0!

33
#DIV/0!

6
#DIV/0!

13
#DIV/0!

33
#DIV/0!

3
#DIV/0!

18
#DIV/0!

33
#DIV/0!

4
#DIV/0!

4
#DIV/0!

33
#DIV/0!

0
#DIV/0!

4
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

2 (Sedang Maju)

16
#DIV/0!

12
#DIV/0!

3
#DIV/0!

7
#DIV/0!

9
#DIV/0!

3
#DIV/0!

16
#DIV/0!

10
#DIV/0!

3
#DIV/0!

9
#DIV/0!

7
#DIV/0!

3
#DIV/0!

12
#DIV/0!

8
#DIV/0!

3
#DIV/0!

4
#DIV/0!

9
#DIV/0!

3
#DIV/0!

8
#DIV/0!

19
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

1 (Belum Menguasai)

20
#DIV/0!

8
#DIV/0!

0
#DIV/0!

20
#DIV/0!

15
#DIV/0!

1
#DIV/0!

20
#DIV/0!

9
#DIV/0!

1
#DIV/0!

21
#DIV/0!

16
#DIV/0!

1
#DIV/0!

21
#DIV/0!

10
#DIV/0!

1
#DIV/0!

28
#DIV/0!

23
#DIV/0!

1
#DIV/0!

28
#DIV/0!

13
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

Belum Ditaksir

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-37
#DIV/0!

JUMLAH MURID

36

0
#DIV/0!

-37

#DIV/0!

#DIV/0!

TAHAP PENGUASAAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI: PENDIDIKAN ISLAM
AKIDAH (AD)

NAMA MURID

UMUR

P1
TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

IBADAH (IB)

PI 2 : Pengetahuan tentang Rukum Islam


(1.3)

PI 1 : Pengetahuan tentang Rukun Iman


(1.1)

JANTINA

BIL

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

PI 3 : Pengetahuan tentang Kalimah Syahadah


(1.4)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

PI 4 : Pengetahuan dan kebolehan melaku kan ibadah - bersuci dari najis


(2.1)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

TP

SIRAH (SI)

PI 5 : Pengetahuan dan kebolehan melakukan ibadah - melakukan wuduk


(2.2)

P3
Evidens

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

PI 6 : Pengetahuan dan kebolehan melakukan ibadah - mendirikan solat dari aspek perlakuan
(2.3)

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

TP

AKHLAK (AK)

PI 7 : Pengetahu an tentang Sirah Rasulullah SAW


(3.1)

P3
Evidens

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

PI 8 : Pengamalan Akhlak Rasulullah SAW


(4.1)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

PI 9 : Pengamalan seharian mengikut adab


(4.2)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

10 0

11 0
12 0

13 0

14 0

Tarikh

P1
Evidens

TP

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

20 0

21 0

22 0

23 0

24 0

25 0

26 0

27 0

28 0

29 0

30 0

31 0

32 0

33 0

34 0

35 0

36 0

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

22
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

14
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

14
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

0
#DIV/0!

37 0

38 0

39 0

40 0

JUMLAH

3 (Telah Menguasai)

2 (Sedang Maju)

17
#DIV/0!

19
#DIV/0!

11
#DIV/0!

12
#DIV/0!

7
#DIV/0!

11
#DIV/0!

12
#DIV/0!

14
#DIV/0!

19
#DIV/0!

15
#DIV/0!

17
#DIV/0!

21
#DIV/0!

10
#DIV/0!

12
#DIV/0!

21
#DIV/0!

10
#DIV/0!

12
#DIV/0!

21
#DIV/0!

10
#DIV/0!

12
#DIV/0!

21
#DIV/0!

10
#DIV/0!

12
#DIV/0!

21
#DIV/0!

10
#DIV/0!

1 (Belum Menguasai)

14
#DIV/0!

12
#DIV/0!

3
#DIV/0!

19
#DIV/0!

24
#DIV/0!

11
#DIV/0!

19
#DIV/0!

17
#DIV/0!

3
#DIV/0!

16
#DIV/0!

14
#DIV/0!

3
#DIV/0!

11
#DIV/0!

9
#DIV/0!

3
#DIV/0!

11
#DIV/0!

9
#DIV/0!

3
#DIV/0!

11
#DIV/0!

9
#DIV/0!

3
#DIV/0!

11
#DIV/0!

9
#DIV/0!

3
#DIV/0!

11
#DIV/0!

Belum Ditaksir

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

JUMLAH MURID

AKHLAK (AK)

AL-QURAN (AQ)

PI 9 : Pengamalan seharian mengikut adab


(4.2)

P1
Tarikh

TP

Tarikh

P3
Evidens

JAWI (JW)

PI 10 : Pengetahuan asas bahasa Al-Quran


(5.1)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

TP

Tarikh

P3
Evidens

HAFAZAN (HF)

PI 11 : Pengetahuan asas tulisan jawi


(5.2)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

TP

Tarikh

P3
Evidens

KESELURUHAN
PI 1 - PI 12

PI 12 : Pengetahuan asas dan kebolehan melafaz beberapa surah dari Juzu 'Amma'
(5.3)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

TAHAP PENGUASAAN

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

AD

IB

SI

AK

P3

P2
AQ

JW

HF

AD

IB

SI

AK

AD
AQ

JW

HF

4+

IB
5+

4+

SI
5+

4+

AK
5+

4+

AQ
5+

4+

JW
5+

4+

HF
5+

4+

5+

TP

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

2.0

2.0

SM

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

2.0

2.0

SM

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

2.0

2.0

SM

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

2.0

2.0

SM

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

0.0

0.0

3.0

3.0

3.0

3.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.7

1.3

3.0

1.7

1.3

2.7

1.5

1.5

2.3

1.0

1.0

2.0

0.0

0.0

3.0

2.0

2.0

2.5

2.0

2.0

2.0

SM

1.7

1.3

3.0

1.7

1.3

2.7

1.5

1.5

2.3

1.0

1.0

2.0

0.0

0.0

3.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

1.0

1.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.3

1.3

2.0

1.0

1.0

1.7

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.3

1.3

2.0

1.0

1.0

1.7

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.3

1.3

2.7

1.3

1.3

2.3

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.3

1.3

2.0

1.3

1.3

1.7

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.3

1.3

2.0

1.3

1.3

1.7

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.3

1.3

2.0

1.3

1.3

1.7

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

2.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.3

1.3

2.0

1.3

1.3

0.0

1.5

1.5

0.0

2.0

2.0

0.0

0.0

0.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

2.0

1.7

3.0

2.0

1.7

2.7

2.0

2.0

2.7

2.0

2.0

2.7

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.0

1.7

3.0

2.0

1.7

3.0

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.0

1.7

3.0

2.0

1.7

3.0

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.0

1.7

3.0

2.0

1.7

3.0

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.0

1.7

3.0

2.0

1.7

3.0

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

3.0

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

1.0

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

BM

BM

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

3.0

1.0

1.0

3.0

1.0

1.0

3.0

1.0

1.0

3.0

1.0

1.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

0
#DIV/0!

13
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

7
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

7
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

7
#DIV/0!

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

14
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

13
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

TM
BM

0.0

4+

5+

4+

5+

4+

5+

4+

5+

4+

5+

4+

5+

4+

5+

4+

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

5+

0
#DIV/0!

12
#DIV/0!

20
#DIV/0!

10
#DIV/0!

12
#DIV/0!

26
#DIV/0!

10
#DIV/0!

12
#DIV/0!

26
#DIV/0!

10
#DIV/0!

12
#DIV/0!

26
#DIV/0!

10
#DIV/0!

7
#DIV/0!

18
#DIV/0!

10
#DIV/0!

7
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

12
#DIV/0!

19
#DIV/0!

15
#DIV/0!

17
#DIV/0!

19
#DIV/0!

10
#DIV/0!

12
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

9
#DIV/0!

3
#DIV/0!

11
#DIV/0!

9
#DIV/0!

3
#DIV/0!

11
#DIV/0!

9
#DIV/0!

3
#DIV/0!

11
#DIV/0!

9
#DIV/0!

3
#DIV/0!

21
#DIV/0!

24
#DIV/0!

3
#DIV/0!

21
#DIV/0!

24
#DIV/0!

8
#DIV/0!

21
#DIV/0!

19
#DIV/0!

3
#DIV/0!

16
#DIV/0!

14
#DIV/0!

3
#DIV/0!

11
#DIV/0!

9
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-36
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-35
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-34
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-31
#DIV/0!

-34
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-21
#DIV/0!

-36

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
#DIV/0!
0
#DIV/0!

TAHAP PENGUASAAN MURID MENGIKUT TUNJAN G


TU NJANG K EROH AN IAN , SIK AP DAN N ILAI: PENDID IKAN MOR AL
PM 2 : Mengamalkan nilai bertanggungjawab
(3.1)

PM 3 : Mengamalkan nilai berterima kasih


(4.1)

PM 4 : Mengamalkan nilai berhemah tinggi


(5.1)

PM 5 : Mengamalkan nilai hormat menghormati


(6.1, 6.2)

PM 6 : Mengamalkan nilai kasih sayang


(7.1)

PM 7 : Mengamalkan nilai keadilan


(8.1)

PM 8 : Mengamalkan nilai keberanian


(9.1)

PM 9 : Mengamalkan nilai kejujuran


(10.1)

JANTINA

PM 1 : Mengamalkan nilai baik hati


(2.1)

UMUR

BIL

NAMA MURID

P1
TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

JUMLAH

3 (Telah Menguasai)

26

26

26

12

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

2 (Sedang Maju)

8
#DIV/0!

9
#DIV/0!

27
#DIV/0!

8
#DIV/0!

9
#DIV/0!

8
#DIV/0!

8
#DIV/0!

9
#DIV/0!

8
#DIV/0!

8
#DIV/0!

9
#DIV/0!

8
#DIV/0!

8
#DIV/0!

9
#DIV/0!

27
#DIV/0!

8
#DIV/0!

9
#DIV/0!

8
#DIV/0!

8
#DIV/0!

9
#DIV/0!

8
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

1 (Belum Menguasai)

5
#DIV/0!

1
#DIV/0!

0
#DIV/0!

5
#DIV/0!

1
#DIV/0!

0
#DIV/0!

5
#DIV/0!

1
#DIV/0!

0
#DIV/0!

5
#DIV/0!

1
#DIV/0!

0
#DIV/0!

5
#DIV/0!

1
#DIV/0!

0
#DIV/0!

5
#DIV/0!

1
#DIV/0!

0
#DIV/0!

5
#DIV/0!

1
#DIV/0!

0
#DIV/0!

15
#DIV/0!

5
#DIV/0!

3
#DIV/0!

15
#DIV/0!

Belum Ditakfsir

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-34
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-34
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-34
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-34
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-34
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

JUMLAH MURID

Tarikh

TAH AP PENGUASAAN MU RID MENGIKUT T UNJANG


TUN JANG K ER OHANIAN, SIKAP DAN NIL AI: PENDIDIK AN MORAL

PM 9 : Mengamalkan nilai kejujuran


(10.1)

PM 10 : Mengamalkan nilai kerajinan


(11.1)

PM 11 : Mengamalkan nilai kerjasama


(12.1)

PM 12 : Mengamalkan nilai kesederhanaan


(13.1)

PM 13 : Mengamalkan nilai toleransi


(14.1, 14.2)

PM 14 : Mengamalkan nilai berdikari


(15.1)

PM 15 : Mengamalkan nilai berd isiplin


(16.1)

KESELUR UHAN
PM1-PM15
TAHAP PENGUASAAN

P1

P2
Evidens

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P1

P2

P3

P3

P1

P2

1.9

1.9

1.9

SM

1.9

1.9

1.9

SM

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

TP

Tarikh

Evidens

4+

5+

TP

1.5

1.9

1.9

SM

1.5

1.9

3.0

TM

1.5

1.9

3.0

TM

1.5

2.5

3.0

TM

1.5

2.5

3.0

TM

1.5

2.5

2.5

SM

1.5

2.5

2.5

SM

1.5

2.5

2.5

SM

1.0

2.5

2.5

SM

1.0

2.5

2.5

SM

1.0

2.0

2.5

SM

1.0

2.0

2.5

SM

1.0

1.5

2.5

SM

0.0

0.0

2.6

TM

0.0

0.0

2.6

TM

0.0

0.0

2.6

TM

0.0

0.0

2.6

TM
TM

0.0

0.0

2.6

0.0

0.0

2.6

TM

0.0

0.0

2.6

TM

0.0

0.0

2.6

TM

0.0

0.0

2.6

TM

0.0

0.0

2.6

TM

0.0

0.0

2.6

TM

0.0

0.0

2.6

TM

0.0

0.0

2.6

TM

0.0

0.0

2.6

TM

0.0

0.0

2.6

TM

0.0

0.0

2.6

TM

0.0

0.0

2.6

TM

0.0

0.0

2.6

TM
TM

0.0

0.0

2.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12

12

12

12

12

12

12

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

0
#DIV/0!

2
#DIV/0!

14
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

5
#DIV/0!

3
#DIV/0!

15
#DIV/0!

5
#DIV/0!

3
#DIV/0!

15
#DIV/0!

5
#DIV/0!

3
#DIV/0!

15
#DIV/0!

5
#DIV/0!

3
#DIV/0!

15
#DIV/0!

5
#DIV/0!

3
#DIV/0!

15
#DIV/0!

5
#DIV/0!

3
#DIV/0!

15
#DIV/0!

5
#DIV/0!

3
#DIV/0!

13
#DIV/0!

1
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-15
#DIV/0!

-34

#DIV/0!
0

#DIV/0!
0

TAHAP PENGUASAAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG KETRAMPILAN DIRI

NAMA MURID

UMUR

PSE1 : Kemahiran mengenal emosi sendiri


(1.1)

JANTINA

BIL

PSE 2 : Kemahiran mengurus emosi sendiri


(1.2)

PSE 3 : Kemahiran mencapai emosi yang positif


(2.1, 2.2, 2.3, 2.4)

PSE 4 : Membina kemahiran sosial


(3.2)

KESELURUHAN
SE 1 - SE 4
TAHAP PENGUASAAN

P1
TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1

P3

P2

Evidens

4+

5+

TM

BM

SM

2.75

TM

BM

SM

2.75

TM

10 0

BM

SM

2.75

TM

11 0

BM

BM

2.75

TM

12 0

BM

BM

2.75

TM

13 0

BM

BM

2.75

TM

14 0

BM

BM

2.75

TM

15 0

BM

BM

2.75

TM

16 0

BM

BM

2.75

TM

17 0

BM

BM

2.75

TM

18 0

BM

BM

2.75

TM

19 0

BM

BM

2.75

TM

20 0

BM

BM

2.75

TM

21 0

BM

BM

2.75

TM

22 0

BM

BM

2.75

TM

23 0

BM

BM

2.75

TM

24 0

BM

BM

2.75

TM

25 0

BM

BM

2.75

TM

26 0

BM

BM

2.75

TM

27 0

BM

BM

2.75

TM

28 0

BM

BM

2.75

TM

29 0

BM

BM

2.25

SM

30 0

BM

BM

2.5

SM

31 0

BM

BM

2.5

SM

32 0

BM

BM

2.5

SM

33 0

BM

BM

2.5

SM

34 0

BM

BM

2.5

SM

35 0

BM

BM

2.25

SM

36 0

BM

BM

2.25

SM

37 0

BM

BM

2.25

SM

38 0

BM

BM

2.5

SM

39 0

BM

BM

2.5

SM

40 0

JUMLAH

TM

4+

5+

4+

5+

3 (Telah Menguasai)

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

28
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

33
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

1
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

24
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!
0
#DIV/0!

2 (Sedang Maju)

20
#DIV/0!

32
#DIV/0!

5
#DIV/0!

3
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

21
#DIV/0!

23
#DIV/0!

32
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

8
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

1 (Belum Menguasai)

12
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

29
#DIV/0!

29
#DIV/0!

0
#DIV/0!

11
#DIV/0!

9
#DIV/0!

0
#DIV/0!

32
#DIV/0!

32
#DIV/0!

1
#DIV/0!

32
#DIV/0!

29
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

Belum Ditaksir

-32
#DIV/0!

-32
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-32
#DIV/0!

-32
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-32
#DIV/0!

-32
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

-32
#DIV/0!

-32
#DIV/0!

-33
#DIV/0!

JUMLAH MURID

32

0
#DIV/0!

-33

#DIV/0!

#DIV/0!

TAHAP PENGUASAAN MURID MENGIKUT TUNJAN G


TU NJANG SAINS DAN T EKNOLOGI
AWAL SAINS

NAMA MURID

UMUR

ST 1 : Kemahiran memerhati
(2.1)

JANTINA

BIL

P1
TP

Tarikh

ST 2 : Kemahiran merekod hasil pemerhatian


(2.1, 3.3)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

ST 3 : Kemahiran membuat pengukuran menggunakan unit bukan piawai


(2.2)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

TP

AWAL MATEMATIK

ST 4 : Kemahiran memband ing dan membeza


(2.3)
P3

Evidens

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

ST 5 : Kemahiran mengelas
(2.3)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

ST 6 : Kemahiran membu at ramalan


(2.4)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

ST 7 : Kemahiran menyelesai masalah


(2.5)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

ST 8 : Kemahiran membuat seriasi


(6.3 )

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

ST 9 : Kemahiran mengecam corak berulang dan membina pola


(6.4)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

40

3 (Telah Menguasai)

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

18
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

18
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

18
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

2 (Sedang Maju)

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

JUMLAH

38
39

1 (Belum Menguasai)

Belum Ditaksir
JUMLAH MURID

23

10

23

10

23

10

23

10

23

10

23

10

23

10

23

10

23

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-33

-33

-34

-33

-33

-34

-33

-33

-34

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Tarikh

AWAL MATEMATIK

ST 9 : Kemahiran mengecam corak berulang dan membina pola


(6.4)
P1

ST 10 : Pengetahuan tentan g nombor 1-20


( 7.1, 7.3)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

ST 11 : Kemahiran menyusun nombor 1-10 secara menaik dan menuru n


( 7.1)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

ST 12 : Kemahiran membilang sepuluh-sepuluh sehingga 50


(7.4)
P3

Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

ST 13 : Kemahiran menyelesaikan masalah operasi tambah dalam lingkungan 10


(8.1)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

ST 14 : Kemahiran menyelesaikan masalah operasi tolak dalam lingkungan 10


(8.2)
P3

Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

ST 15 : kemahiran menyatakan ayat matematik


( 8.1, 8.2)
P3

Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

ST 16 : Kemah iran mengecam dan menyusun duit yang berlainan nilai


( 9.1)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

ST 17 : Pengetahuan tentang konsep waktu


(10.1)
P3

Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

3
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

17
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

17
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

10

23

10

23

10

23

10

23

10

23

10

23

10

23

10

23

10

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Tarikh

Evidens

PEMBINAAN

ST 18 : Pengetahuan tentang bentuk dan ruang


(11.2)
P1
TP

Tarikh

TP

Tarikh

P3
Evidens

ICT

ST 19 : kemahiran membuat pembinaan


( 12.1, 12.2, 12.3 )

P2
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

TP

Tarikh

P3
Evidens

KESELURUHAN
ST 1 - ST 20

ST 20 : Kemahiran menggunakan komputer


(13.1, 13.2)

P2
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

TP

Tarikh

TAHAP PENGUASAAN

P2
Evidens

TP

Tarikh

P3
Evidens

TP

Tarikh

P1
Evidens

SAINS

MATH

P3

P2
BINAAN

ICT

SAINS

MATH

SAINS
BINAAN

ICT

4+

MATH
5+

4+

BINAAN
5+

4+

ICT
5+

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

4+

5+

TM

BM

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

2.00

1.91

1.00

1.00

3.00

2.82

1.00

1.00

3.0

2.9

1.0

2.0

TM

2.00

1.91

2.00

2.00

3.00

2.82

3.00

3.00

3.0

2.8

3.0

3.0

TM

2.00

1.91

2.00

2.00

3.00

2.82

3.00

3.00

3.0

2.8

3.0

3.0

TM

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

2.0

2.0

2.0

2.0

SM

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0

1.0

1.0

1.0

BM

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0

1.0

1.0

1.0

BM

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0

1.0

1.0

1.0

BM

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.0

1.0

1.0

1.0

BM

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.0

3.0

3.0

3.0

TM

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.0

3.0

3.0

3.0

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.0

3.0

3.0

3.0

1.00

1.00

1.00

1.00

2.00

2.00

2.00

2.00

3.0

3.0

3.0

3.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0

0.0

0.0

0.0

TM
TM
TM

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

14
#DIV/0!

0
#DIV/0!

2
#DIV/0!

16
#DIV/0!

0
#DIV/0!

2
#DIV/0!

16
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

3
#DIV/0!

3
#DIV/0!

2
#DIV/0!

2
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

7
#DIV/0!

20
#DIV/0!

13
#DIV/0!

9
#DIV/0!

20
#DIV/0!

12
#DIV/0!

9
#DIV/0!

20
#DIV/0!

13
#DIV/0!

10
#DIV/0!

10
#DIV/0!

9
#DIV/0!

9
#DIV/0!

20
#DIV/0!

20
#DIV/0!

20
#DIV/0!

20
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

0
#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

26

13

24

11

24

11

23

23

24

24

10

11

11

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-33

-23

-33

-33

-33

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!
0

#DIV/0!
0

#DIV/0!
0
#DIV/0!
-34

#DIV/0!
0

#DIV/0!

#DIV/0!
0

PELAPORAN KESELURUHAN PERKEMBANGAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG KOMUNIKASI : BAHASA MALAYSIA

MENDENGAR
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

BERTUTUR

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

MEMBACA
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

MENULIS

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

PELAPORAN KESELURUHAN PERKEMBANGAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG KOMUNIKASI : BAHASA INGGERIS

LISTENING & SPEAKING


1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

READING

WRITING
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

PELAPORAN KESELURUHAN PERKEMBANGAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG KOMUNIKASI : BAHASA CINA

MENDENGAR
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

BERTUTUR

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

MEMBACA
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

MENULIS

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

PELAPORAN KESELURUHAN PERKEMBANGAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG KOMUNIKASI : BAHASA TAMIL

MENDENGAR & BERTUTUR


1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

MEMBACA

MENULIS
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

PELAPORAN KESELURUHAN PERKEMBANGAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA

MOTOR KASAR

MOTOR HALUS
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

MUZIK, GERAKAN DAN


MAIN PERANAN
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

SENI VISUAL

KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN


1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

MUZIK, GERAKAN DAN


MAIN PERANAN
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

PELAPORAN KESELURUHAN PERKEMBANGAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG KEMANUSIAAN

Chart Title
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

PELAPORAN KESELURUHAN PERKEMBANGAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI : PENDIDIKAN ISLAM

AKIDAH
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

IBADAH

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

SIRAH
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

AKHLAK

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

AL-QURAN
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

JAWI

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

HAFAZAN
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

PELAPORAN KESELURUHAN PERKEMBANGAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI : PENDIDIKAN MORAL

Chart Title
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

PELAPORAN KESELURUHAN PERKEMBANGAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG KETRAMPILAN DIRI

30
20
10
0

22
11

-10
-20
-30
-40

-33

PELAPORAN KESELURUHAN PERKEMBANGAN MURID MENGIKUT TUNJANG


TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI

AWAL SAINS
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

AWAL MATEMATIK

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

PENGGUNAAN ICT

PEMBINAAN
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

PELAPORAN KESELURUHAN PERKEMBANGAN MURID

TUNJANG KOMUNIKASI
BAHASA MALAYSIA
40
30

25

30
20

TUNJANG KOMUNIKASI
BAHASA INGGERIS

14

10
0
-10 3 (Telah Menguasai)

27

20
10
2 (Sedang Maju)

0
1 (Belum Menguasai)

Belum Ditaksir

-20
-30
-40

-39

-50

0
-10
-20

13

3 (Telah Menguasai)

20

30

21

-40

0
3 (Telah Menguasai)

2 (Sedang Maju)

1 (Belum Menguasai)

Belum Ditaksir

-10
-20

-30

-30

-50

13

10

-20
-40

24

20

0
-10

Belum Ditaksir

TUNJANG KOMUNIKASI
BAHASA TAMIL

13

10

0
1 (Belum Menguasai)

-30
-40
-50

TUNJANG KOMUNIKASI
BAHASA CINA
30

2 (Sedang Maju)

-39

-40
-50

3 (Telah Menguasai)

2 (Sedang Maju)

0
1 (Belum Menguasai)

Belum Ditaksir

-37

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI


PENDIDIKAN MORAL

TUNJANG KEROHANIAN, SIKAP DAN NILAI


PENDIDIKAN ISLAM
26

30

30

10

11

10

0
-10

23

20

20

3 (Telah Menguasai)

2 (Sedang Maju)

1 (Belum Menguasai)

Belum Ditaksir

-10

3 (Telah Menguasai)

-40

-36

-34

-40

TUNJANG KEMANUSIAAN

TUNJANG KETRAMPILAN DIRI


30

33

30
10
3 (Telah Menguasai)

11

10

2 (Sedang Maju)

1 (Belum Menguasai)

0
Belum Ditaksir

-20

-10

3 (Telah Menguasai)

2 (Sedang Maju)

0
1 (Belum Menguasai)

Belum Ditaksir

-20

-30
-50

22

20

20

-40

Belum Ditaksir

-30

-30

-10

0
1 (Belum Menguasai)

-20

-20

40

2 (Sedang Maju)

-37

-30
-40

-33

TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA


30

20

23
9

2 (Sedang Maju)

1 (Belum Menguasai)

10

0
-10

17
12

20
10

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI

3 (Telah Menguasai)

Belum Ditaksir

-20

3 (Telah Menguasai)

2 (Sedang Maju)

1 (Belum Menguasai)

Belum Ditaksir

-10
-20

-30
-40
-50

-30
-39
-40

-34

LAPORAN MURID AKHIR TAHUN


PENTAKSIRAN KURIKULUM STANDARD PRASEKOLAH KEBANGSAAN
0
0
0
Klik Nama Murid Disini
Nama Murid

No. MyKid

Jantina

Kelas

Nama Guru

Tarikh Pelaporan

1 MAC 2016

TAHAP PENGUASAAN MURID


Telah Menguasai
Sedang Maju
Belum Menguasai

TM
SM
BM

TUNJANG KOMUNIKASI
KOMPONEN

KEMAHIRAN

TAHAP PENGUASAAN

DESKRIPSI

MENDENGAR

TM

Boleh memberi respons semasa perbualan secara bertatasusila

BERTUTUR

TM

Boleh bertutur mengikut situasi dan menceritakan semula dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan

MEMBACA

TM

Boleh membaca dan memahami perkataan dan ayat mudah

MENULIS

TM

Dapat menulis dengan betul dan kemas

BAHASA MALAYSIA

BAHASA INGGERIS

LISTENING & SPEAKING

TM

Able to respond to simple instructions, recite rhymes, carry out simple conversations and talk about familiar experiences with prompting

READING

TM

Able to read words and simple sentences with understanding

WRITING

TM

Able to write words in neat and legible print

MENDENGAR

SM

BERTUTUR

BM

MEMBACA

SM

,,

MENULIS

SM

MENDENGAR & BERTUTUR

SM

1. .
2. .

MEMBACA

SM

MENULIS

SM

BAHASA CINA

BAHASA TAMIL

TUNJANG PERKEMBANGAN FIZIKAL DAN ESTETIKA


KOMPONEN

TAHAP PENGUASAAN

DESKRIPSI

KEMAHIRAN MOTOR HALUS

SM

Boleh melakukan aktiviti yang melibatkan motor halus dan koordinasi mata tangan dengan bimbingan.

KEMAHIRAN MOTOR KASAR

SM

Tahu dan boleh melakukan beberapa kemahiran dalam perkembangan motor kasar dengan bimbingan.

KEBERSIHAN, KESIHATAN DAN KESELAMATAN

SM

Boleh menjaga kebersihan diri dan persekitaran dan mengamalkan tabiat pemakanan yang sihat disamping mengenali sumber yang boleh menyebabkan kemalangan dan
bahaya serta boleh menyatakan langkah-langkah keselamatan dan menjaga kehormatan diri dengan bimbingan.

SENI VISUAL

SM

Boleh menghasilkan karya kreatif dan menceritakan tentang karya sendiri atau orang lain dengan bimbingan.

MUZIK, GERAKAN DAN MAIN PERANAN

SM

Tahu dan boleh menyanyi, memainkan alat perkusi mengikut detik, menghasilkan karya kreatif, menceritakan karya sendiri dan orang lain serta boleh bergerak secara kreatif
dan boleh main peranan dengan rangsangan dengan bimbingan.

TAHAP PENGUASAAN

DESKRIPSI

TUNJANG KEMANUSIAAN
KOMPONEN

KEMANUSIAAN

TM

Boleh memperihalkan beberapa perkara tentang diri dan keluarga secara bertatasusila. Menunjukkan sikap baik terhadap individu di persekitaran. Menjaga kebersihan dan
keceriaan alam sekitar. Boleh menyebut beberapa perkara asas yang berkaitan dengan warisan budaya pelbagai kaum di Malaysia. Menyebut beberapa perkara asas yang
berkaitan dengan negara Malaysia. Mengamalkan sikap cintakan negara.

TUNJANG KEROHANIAN SIKAP DAN NILAI


KOMPONEN

PENDIDIKAN ISLAM

KOMPONEN

PENDIDIKAN MORAL

BIDANG

TAHAP PENGUASAAN

AKIDAH

TM

Boleh menyatakan 6 Rukun Iman, 5 Rukun Islam dengan betul dan melafazkan kalimah syahadah dan maknanya dengan betul dan beradab

IBADAH

TM

Boleh menyebut cara bersuci, 6 rukun wuduk, nama solat dan melaksanakannya dengan betul

SIRAH

TM

Boleh menceritakan peristiwa kelahiran Rasulullah S.A.W (hari dan tarikh/ tempat lahir/ nama ibu/ nama nabi/ nama ayah)

AKHLAK

TM

Boleh melakukan 3 akhlak Rasulullah S.A.W (Amanah, Siddiq, Fatonah) dan boleh mengamalkan amalan seharian mengikut adab

ASAS AL-QURAN

SM

Boleh mengenal dan menyebut huruf hijaiyah, huruf berbaris serta perkataan dalam bahasa Al-Quran dengan bimbingan

JAWI

SM

Boleh membaca suku kata terbuka dengan bimbingan

HAFAZAN

BM

Boleh melafaz surah Al Fatihah dan Al Ikhlas dengan bimbingan

TAHAP PENGUASAAN

SM

DESKRIPSI

DESKRIPSI

Mempunyai semua sikap dan nilai yang baik dalam kehidupan seharian bersama rakan sebaya, orang dewasa dan alam sekitar dengan bimbingan.

TUNJANG KETRAMPILAN DIRI


KOMPONEN

TAHAP PENGUASAAN

KETRAMPILAN DIRI

TM

DESKRIPSI

Murid boleh menyatakan perasaan sendiri, mengikut situasi, mengenal diri, mengamalkan sikap yang positif dan menghormati hak orang lain dengan rangsangan

TUNJANG SAINS DAN TEKNOLOGI


KOMPONEN

AWAL SAINS

AWAL MATEMATIK

PEMBINAAN

PENGGUNAAN ICT

TAHAP PENGUASAAN

TM

DESKRIPSI

Boleh menguasai kemahiran proses sains yang mudah seperti memerhati, mengukur, membanding beza, mengelas, membuat ramalan dan menyelesaikan masalah.

KOMEN GURU

.
0
GURU PRASEKOLAH/TABIKA/TADIKA

TARIKH:.

TARIKH:.

IBU BAPA/PENJAGA

.
MOHD AZAHAR BIN MADAR
GURU BESAR/PENYELIA

TARIKH:.

SEKOLAH
KELAS
TAHUN
JUMLAH MURID

0
0
0
0

TAHAP KESEDIAAN MURID 5+


BIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NAMA MURID

INTELEK
JASMANI

SOSIOEMOSI

KEROHANIAN

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SAINS & TEKNOLOGI

KREATIVITI

SEKOLAH
KELAS
TAHUN
JUMLAH MURID

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0
0
0
0

SEKOLAH
KELAS
TAHUN
JUMLAH MURID

0
0
0
0

JUMLAH SKOR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

MIN

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

TAHAP KESEDIAAN KESELURUHAN

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

TAHAP KESEDIAAN MURID

TB
KB
B
SB
JUMLAH

.
0
GURU PRASEKOLAH/TABIKA/TADIKA
TARIKH:.

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

.
MOHD AZAHAR BIN MADAR
GURU BESAR/PENYELIA
TARIKH:.

KESEDIAAN MURID KE TAHUN SATU


RUMUSAN KE PPD:
BIL

SEKOLAH

BILANGAN
MURID

KELAS

JASMANI

SOSIOEMOSI

INTELEK

KEROHANIAN

BAHASA MELAYU

BAHASA INGGERIS

SAINS & TEKNOLOGI

KREATIVITI

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

KB

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

KB

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

KB

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

KB

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

KB

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

KB

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

KB

SB

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

KESEDIAAN MURID KE TAHUN SATU


RUMUSAN PPD KE JPN:

BIL

PPD

JUMLAH KELAS

GOMBAK

BIL

SEKOLAH

SK SG KERTAS

BILANGAN
MURID

105

NAMA KELAS

BILANGAN
M URID

PRA GEMILANG 1

29

JASMANI
JUML AH
SKOR

MIN

TB

316.56

3.01

16

15.24%

MIN

TB

KB

SOSIOEMOSI

79.14

2.73

13.79%

JUML AH
SKOR

INTELEK

KEROHANIAN

BAHASA MELAYU

SB

TB

KB

SB

JUML AH
SKOR

MIN

TB

KB

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

3.81%

3.81%

92

87.62%

325.2

3.1

3.81%

0.00%

112

106.67%

0.00%

288

2.74

3.81%

0.00%

112

106.67%

0.00%

306.84

2.92

0.00%

SB

JUML AH
SKOR

MIN

TB

KB

SB

JUML AH
SKOR

MIN

TB

KB

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

KB

MIN

JASMANI
JUML AH
SKOR

SOSIOEMOSI
%

3.45%

B
1

3.45%

23

79.31%

81.3

2.8

3.45%

%
0.00%

96.55%

0.00%

72

2.48

3.45%

%
0.00%

BAHASA INGGERIS

KB

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

44

41.90%

36

34.29%

36

34.29%

298.24

2.84

3.81%

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

SAINS & TEKNOLOGI

KB

SB

48

45.71%

48

45.71%

16

15.24%

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

268.4

2.56

12

11.43%

MIN

TB

KREATIVITI

KB

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

KB

SB

52

49.52%

32

30.48%

20

19.05%

280

2.67

12

11.43%

88

83.81%

7.62%

7.62%

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

KB

SB

INTELEK

KEROHANIAN
B
28

BAHASA MELAYU
B
28

96.55%

0.00%

76.71

2.65

%
0.00%

KB
11

%
37.93%

BAHASA INGGERIS
B
9

31.03%

31.03%

74.56

2.57

%
3.45%

KB
12

%
41.38%

SAINS & TEKNOLOGI


B
12

41.38%

%
13.79%

JUMLAH
SKOR
67.1

2.31

%
10.34%

KB
13

%
44.83%

KREATIVITI
B
8

27.59%

17.24%

70

2.41

10.34%

22

%
75.86%

B
2

6.90%

%
6.90%

SK SG KERTAS

PRA GEMILANG 2

22

79.14

2.73

13.79%

3.45%

3.45%

23

79.31%

81.3

2.8

3.45%

0.00%

28

96.55%

0.00%

72

2.48

3.45%

0.00%

28

96.55%

0.00%

76.71

2.65

0.00%

11

37.93%

31.03%

31.03%

74.56

2.57

3.45%

12

41.38%

12

41.38%

13.79%

67.1

2.31

10.34%

13

44.83%

27.59%

17.24%

70

2.41

10.34%

22

75.86%

6.90%

6.90%

SK SG KERTAS

PRA GEMILANG 3

25

79.14

2.73

13.79%

3.45%

3.45%

23

79.31%

81.3

2.8

3.45%

0.00%

28

96.55%

0.00%

72

2.48

3.45%

0.00%

28

96.55%

0.00%

76.71

2.65

0.00%

11

37.93%

31.03%

31.03%

74.56

2.57

3.45%

12

41.38%

12

41.38%

13.79%

67.1

2.31

10.34%

13

44.83%

27.59%

17.24%

70

2.41

10.34%

22

75.86%

6.90%

6.90%

PRASEKOLAH PRESINT 1

PRASEKOLAH GEMILANG A

29

79.14

2.73

13.79%

3.45%

3.45%

23

79.31%

81.3

2.8

3.45%

0.00%

28

96.55%

0.00%

72

2.48

3.45%

0.00%

28

96.55%

0.00%

76.71

2.65

0.00%

11

37.93%

31.03%

31.03%

74.56

2.57

3.45%

12

41.38%

12

41.38%

13.79%

67.1

2.31

10.34%

13

44.83%

27.59%

17.24%

70

2.41

10.34%

22

75.86%

6.90%

6.90%

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492

493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716

KESEDIAAN MURID KE TAHUN SATU


RUMUSAN JPN KE BPSH:

BIL

GOMBAK

SABAK BERNAM

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235

PPD

JUMLAH KELAS

PPD

JUMLAH KELAS

SELANGOR

BIL

BILANGAN
MURID

44

925

BILANGAN
M URID

JASMANI
JUML AH
SKOR

MIN

158.28

0.17

MIN

TB

TB

KB

0.86%

KB

SOSIOEMOSI
%

0.22%

0.22%

46

SB

SB

MIN

TB

KB

162.6

0.18

0.22%

0.00%

56

JUML AH
SKOR

MIN

TB

KB

BAHASA MELAYU

SB

JUML AH
SKOR

MIN

TB

KB

6.05%

0.00%

144

0.16

0.22%

0.00%

56

SB

JUML AH
SKOR

MIN

TB

KB

SOSIOEMOSI
%

INTELEK

KEROHANIAN

JUML AH
SKOR

4.97%

JASMANI
JUML AH
SKOR

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

6.05%

0.00%

153.42

0.17

0.00%

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

KB
22

BAHASA INGGERIS

2.38%

18

SB

1.95%

18

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

1.95%

149.12

0.16

0.22%

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

KB
24

SAINS & TEKNOLOGI

2.59%

24

SB

2.59%

SB

%
0.86%

JUMLAH
SKOR

MIN

134.2

0.15

MIN

TB

TB

%
0.65%

KB
26

KREATIVITI

2.81%

16

SB

1.73%

10

SB

JUMLAH
SKOR

MIN

1.08%

140

0.15

JUMLAH
SKOR

MIN

TB

TB

KB

0.65%

44

KB

SB

4.76%

0.43%

0.43%

SB

INTELEK

KEROHANIAN
B

BAHASA MELAYU
B

KB

BAHASA INGGERIS
B

KB

SAINS & TEKNOLOGI


B

JUMLAH
SKOR

KB

KREATIVITI
B

125

79.14

2.73

13.79%

3.45%

3.45%

23

79.31%

81.3

2.8

3.45%

0.00%

28

96.55%

0.00%

72

2.48

3.45%

0.00%

28

96.55%

0.00%

76.71

2.65

0.00%

11

37.93%

31.03%

31.03%

74.56

2.57

3.45%

12

41.38%

12

41.38%

13.79%

67.1

2.31

10.34%

13

44.83%

27.59%

17.24%

70

2.41

10.34%

22

75.86%

6.90%

6.90%

40

800

79.14

2.73

13.79%

3.45%

3.45%

23

79.31%

81.3

2.8

3.45%

0.00%

28

96.55%

0.00%

72

2.48

3.45%

0.00%

28

96.55%

0.00%

76.71

2.65

0.00%

11

37.93%

31.03%

31.03%

74.56

2.57

3.45%

12

41.38%

12

41.38%

13.79%

67.1

2.31

10.34%

13

44.83%

27.59%

17.24%

70

2.41

10.34%

22

75.86%

6.90%

6.90%

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492

493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716