Anda di halaman 1dari 13

SOLAT TAHAJJUD

Solat Tahajjud adalah solat malam yang dilaksanakan setelah


bangun tidur, afdalnya dibuat secara bersendirian waktu
selepas tengah malam. Solat sunat ini amat dituntut dan
sangat baik dilakukan sebagai ibadah tambahan. Rasulullah
SAW dan para sahabat tidak meninggalkan solat ini sepanjang
hayat mereka.
Firman Allah SWT.:
Dan pada sebahagian malam hari bersolat Tahajjudlah kamu
sebagai suatu ibadat tambahan bagimu; Mudah-mudahan
Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. (Surah
Isra; ayat 79)
Rasulullah SAW bersabda: Kerjakanlah solat malam sebab itu
adalah kebiasaan orang solihin sebelum kamu, juga suatu jalan
untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu, juga sebagai
penebus segala amalan buruk, pencegah dari perbuatan dosa
dan dapat menghalangi penyakit dari badan. (Riwayat Tirmizi
dan
Ahmad
r.a.)
Cara

Mendirikan

Solat

Tahajjud

Solat Tahajjud dilakukan tiada had rakaatnya, mengikut


kesanggupan dan kemampuan, dengan setiap dua rakaat satu
salam. Jika dirasakan berat memadailah sekadar dua rakaat
tetapi
dilakukan
secara
berterusan
setiap
malam.
Rasulullah SAW telah bersabda,: Amalan yang disukai oleh
Allah, adalah yang terus menerus (istiqamah) walaupun
sedikit. (Riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah.)
1. Sebelum mengerjakan Solat Tahajjud baca doa berikut :
Tiada Tuhan melainkan Dikau, Maha Suci Dikau! Daku
memohon ampun kepada-Mu bagi dosa-dosaku dan daku
memohon kepada-Mu akan Rahmat-Mu. Ya Allah! Tambahkanlah
padaku ilmu dan janganlah Dikau pesongkan hatiku setelah

Dikau berikan petunjuk. Dan berikanlah daku Rahmat-Mu;


Sesungguhnya Dikaulah yang melimpahkan rahmat! Segala
puji bagi Allah yang telah menghidupkanku dan kepada-Nyalah
tempatku
kembali.
2.
Niat
Solat
Tahajjud:
(Ushalli
sunnatat
tahajjudi
rakataini
Lillahi
taala)
Daku bersolat Sunat Tahajjud dua rakaat, kerana Allah Taala.
3.

Bacaan

Surah

selepas

a)
Rakaat
pertama:
Ayat
Al-Kursi
Rakaat
kedua:
Surah
Al-Ikhlas
Atau;
b)
Rakaat

Rakaat

pertama:
kedua:

Ayat
Surah

Al-Fatihah:
(7
(11

kali)
kali)

Al-Kaafirun
Al-Ikhlas

Atau;
c)10
Ayat
Terakhir,
Surah
Al-Imran,.
(Rasulullah SAW sering membaca ini pada solat Tahajjud
Baginda.)
.
.
4. Selepas membaca tasbih pada sujud kedua dalam rakaat
terakhir,
bacalah
doa
berikut
3
kali:
.


"Wahai Tuhanku! Masukkanlah daku ke dalam urusan ugamaku
dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah
daku daripadanya dengan cara keluar yang benar lagi mulia;
dan berikanlah kepadaku dari sisiMu hujah keterangan serta
kekuasaan
yang
menolongku",
(Surah
Al
Isra'
80)
5. Selesai salam solat Tahajud, bacalah doa yang pernah
dibaca
oleh
Rasulullah
SAW
ini:
Allahummaj al fii Qolbi nuron, wafii lisaani nuuron, wafii sami

nuron, wafii bashorii nuron, wamin fawqii nuron, wamin tahtii


nuuron, wa an yamiinii nuron, wa an syamaali nuron, wamin
amaamii nuron, wamin kholfii nuuron, wajj al fii nafsii nuron, wa
adzimlii nuuron, wa adzzim lii nuuron, wajj allii nuuron, wajj
alni nuron, Allahumma athinii nuuron, wajj al fii ashobii nuron,
wafii lahmi nuuron, wafii damii nuuron, wa fii syarii nuuron,
wafii
basyarii
nuuron,
..
Ya Allah ciptakanlah cahaya di hatiku, cahaya di lidahku,
cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatan-ku, cahaya
dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya di sebelah kananku,
cahaya di sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari
belakangku. Ciptakanlah cahaya dalam diriku, per-besarlah
cahaya untukku, agungkanlah cahaya untukku, berilah cahaya
untuk-ku, dan jadikanlah aku sebagai cahaya. Ya Allah, berilah
cahaya kepadaku, ciptakan cahaya pada urat sarafku, cahaya
dalam dagingku, cahaya dalam darahku, cahaya di rambutku,
dan cahaya di kulitku (Hal ini semuanya disebutkan dalam AlBukhari 11/116 no.6316, dan Muslim 1/526, 529, 530, no. 763)
6. Kemudian sambung baca Doa Solat Sunat Tahajjud
berikut:~
.Allahumma lakal-hamdu anta noorus-samawaati wal-ardi wa
man fihinna, wa lakal-hamdu anta qayyimus-samawaati walardi wa man fihinna, wa lakal-hamdu anta rabbus-samawaati
wal-ardi
wa
man
fihinna.

.
Antal-Haqqu

wa

wa'dukal-haqqu

wa

qawlukal-haqqu

wa

liqauka haqqun, wal-jannahtu haqqun wan-naru haqqun, wassa'atu haqqun, wan-nabiyyoona haqqun wa Muhammadun
haqq..
Allahumma laka aslamnaa, wa bika aamannaa, wa alayka
tawakkalnaa, wa bika khaasamnaa, wa ilayka haakamnaa,
faghfir lanaa maa qaddamnaa wa maa akhkharnaa, wa maa
asrarnaa wa maa a3lannaa, antal-muqaddimu wa antalmuakhkhiru
laa
ilaaha
illaa
ant.


Ya Allah! Bagi-Mu segala puji-pujian. Dikaulah pendiri langit dan
bumi dan alam semesta serta segala isinya. Bagi-Mulah segala
pujian, Dikau Penguasa langit dan bumi dan alam semesta
serta segala isinya. Dan bagi-Mulah segala puji, Pemancar
cahaya langit dan bumi dan alam semesta serta segala isinya.
Bagi-Mulah segala pujian, Dikaulah yang benar (Al-haq), janjiMu adalah benar, firman-Mu adalah benar, perjumpaan denganMu adalah benar, syurga itu benar dan neraka adalah benar.
Nabi-nabi itu benar, Nabi Muhammad SAW adalah benar dan
adanya
hari
Kiamat
itu
benar.
Ya Allah! Pada-Mulah daku menyerahkan diri, dengan-Mu daku
beriman, kepada-Mu daku bertawakal, kepada-Mu daku
kembali, dengan-Mu daku menghadapi musuh dan kepada-Mu
daku berhukum. Ampunilah dosa kesalahanku yang telah lalu
dan yang terkemudian, baik yang daku sembunyikan mahupun

yang daku nyatakan, di mana Dikau lebih mengetahuinya.


Dikau yang Maha Mendahului dan Maha Mengakhiri. Tiada
Tuhan melainkan Dikau! Tiada padaku daya dan upaya
melainkan
dengan
pertolongan
Allah!
Ya Allah! Berilah kami kebaikan di dunia dan kebajikan di
akhirat
dan
peliharalah
kami
dari
azab
neraka.
Selawat Allah ke atas Penghulu kami Nabi Muhammad SAW dan
ke atas keluarga serta para sahabat sekeliannya. Segala puji
hanyalah untuk Allah; Tuhan Pemelihara seluruh alam.!

KELEBIHAN

SOLAT

TAHAJJUD

Tahajjud
adalah
solat
sunat
yang
paling
afdal.
Doa
dimakbulkan
Allah.
Memperolehi
ketenangan
jiwa.
Merasai
diri
hampir
kepada
Allah
SWT.
Diberikan
keistimewaan
oleh
Allah
SWT.
Memperolehi
pertolongan
dan
rahmat
Allah.
Menewaskan
gangguan
dan
godaan
syaitan.
Mencegah
dosa
dan
menghindari
penyakit.
Menjadi lebih berdisiplin dalam melakukan tugas.
Allah SWT memudahkan menerima ilmu yang dipelajari.
Terkeluar daripada catatan sebagai golongan yang lalai.
Dihormati masyarakat dan dijauhi daripada hasad dengki
manusia.
Allah SWT memberikan kemudahan dan rezeki yang
berpanjangan.
Orang bersolat Tahajud menjadi kesayangan Allah SWT.
Diberi keistimewaan yang orang lain tidak perolehi.
Mendapat kemuliaan Allah SWT di dunia dan akhirat.
Meninggikan martabat seorang hamba di sisi Allah Azza Wa
Jalla.
Memudahkan hisab di akhirat dan melintasi Titian SiratalMustaqim.
SELAMAT

BERAMAL

SEMOGA

BERMANFAAT

SOLAT
1.

BUAT

SEMUA.

SUNAT
Niat

Solat

TAUBAT
Sunat

Taubat:

Ertinya "Sahaja Aku Solat Sunat Taubat 2 rakaat kerana Allah


Ta'ala"
2.

Membaca

3.

Membaca

Rakaat
Rakaat

Surah
surah

Al-Fatihah

selepas

pertama:
kedua:

Al-Fatihah:

Surah
Surah

Al-Kafirun
Al-Ikhlas

Atau
Rakaat
Rakaat

Pertama:
Kedua:

Ayat
Surah

Qursi
Al-Ikhlas

3. Semasa sujud terakhir pada rakaat kedua (sebelum duduk


Tahiyyat Akhir) iaitu selepas membaca tasbih biasa, bacalah
Tasbih
berikut
40
kali:

Laa-i-la-ha il-la an-ta sub-haa-na-ka in-niy kun-tu mi-naz-zhoo


li-miyn.
Tiada Tuhan melainkan Dikau (Allah)! Maha Suci Dikau!
Sesungguhnya daku ini termasuk daripada golongan orang
yang
aniaya
(zalim).
4. Setelah memberi
beristighfar
a.

Bacalah

istighfar

salam

hendaklah

berikut

sebanyak

memperbanyakkan
:
10

100

kali;

As-tagh-fi-rul-Laa-hil A-ziym, al-la-dziy laa i-la-ha il-laa hu-wal


hai-yul
qoi-yuum
wa-a-tuu-bu
i-laih.
Daku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung, yang
tiada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Hidup Lagi Maha
Mengurus
dan
daku
bertaubat
kepada-Nya.
b. Sambung baca Istighfar Tauhid berikut sebanyak 10 / 100
kali;
As-tagh-fi-rul-Laa-hil A-ziym, al-la-zii laa i-la-ha il-laa hu-wal
hai-yul qoi-yuum wa-a-tuu-bu i-laih. Tau-ba-ta Ab-di zhoo-li-mi
laa yam-li-ku li-naf-si-hi dhor-raa, wa-laa naf-an wa-laa mau-tan
wa-laa
ha-yaa-tan
wa-laa
nu-syuu-raa.
Daku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung yang
tiada Tuhan melainkan Dia Yang Maha Hidup Lagi Maha
Mengurus! Daku bertaubat kepada-Nya selaku taubatnya
seorang hamba yang banyak dosa yang tiada menguasai akan
dirinya dan tidak mampu membuat, menolak mudharat dan
manfaat serta tidak dapat menguasai kematian, hidup dan
kebangkitan.
c. Kemudian bacalah Penghulu Istighfar sebanyak 3 Kali :

AL-Laa-Hum-ma an-ta rab-bi Laa i-la-ha il-laa an-ta kho-laq-tani wa-a-naa ab-du-ka wa-a-naa a-laa ah-di-ka wa-wa-di-ka
mas-ta-th0-tu, a-uu-dzu-bi-ka min syar-ri-maa sha-na-tu, abuu u-la-ka bi-ni-ma-ti-ka a-lay-ya wa-a-bu-u bi-dzan-bi faghfir-lii, fa-in-na-hu laa yagh-fi-rudz dzu-nuu-ba il-laa an-ta.
Ya Allah! Dikaulah Tuhanku, Tiada Tuhan melainkan Dikau;
Dikau yang menciptakan daku dan daku adalah hamba-Mu. Dan
sedaya mampuku, daku berpegang dengan janji dan sumpah
setiaku terhadap-Mu. Daku memohon perlindungan-Mu
daripada segala kejahatan yang telah dilakukan; Daku
mengakui akan segala nikmat yang Dikau berikan kepadaku
dan daku mengakui akan dosa-dosaku. Maka ampunilah daku

kerana tiada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Dikau.


6.

Baca

Doa

Taubat

Bismillahirrahmanirrahiim...
Daku memohon ampun kepada Allah, Daku mohon ampun
kepada Allah, Daku mohon ampun kepada Allah yang tiada
Tuhan melainkan Dia Yang Maha Hidup Lagi Maha Mengurus!
Daku bertaubat kepada-Nya selaku taubatnya seorang hamba
yang banyak dosa yang tidak berdaya untuk menolak mudharat
atau berbuat manfaat dan tidak mampu mematikan atau
menghidupkan mahupun membangkitkan (di Padang Mahsyar
kelak).
Daku mohon perlindungan-Mu daripada dosa, kemalasan,
dugaan kubur dan seksanya. Daku mohon perlindungan-Mu
daripada
segala
kesalahan
dan
hukuman.
Ya Allah! Bersihkanlah diriku daripada dosa-dosa sebagaimana
kain putih dibersihkan daripada kekotoran. Ya Allah!
Sesungguhnya daku bertaubat kepada-Mu di atas segala
dosaku, dan daku berjanji tidak akan mengulanginya.
Ya Allah! Pengampunan-Mu adalah lebih luas daripada dosadosaku dan pengampunan-Mu terhadapku adalah lebih tertunai
daripada
amalan
baikku.
Ya Allah! Sesungguhnya daku telah banyak sekali menganiaya
diriku sendiri, tiada yang dapat mengampuni dosaku itu kecuali
Dikau; Maka berikanlah daku keampunan-Mu, kasihanilah daku.
Ya Allah, Ya Tuhanku! Terimalah taubatku, suci bersihkanlah
segala dosaku dan kabulkanlah permohonanku. Sesungguhnya
Dikau
Maha
Pengampun
lagi
Maha
Penyayang!
-Silakan share tanpa perlu minta izin

Assalamualaikum

wbt

sahabatku

yg

dikasihi

:)

Alhamdulillah... akhirnya Allah memberikan ruang waktu utk sis


berkongsi sedikit ilmu Allah yg ada ini untuk sayang2 semua.
Apa yang sis kongsikan bukannya untuk menunjuk2 atau
apapun. Xder niat sebesar zarah pun. Sis hanya ingin berkongsi
manfaat dan kebaikan. Semoga ia dapat membantu sahabat2
dalam melayari saat2 indah impian setiap wanita.
Rasanya ramai yang dah tahu amalan surah2 semasa
mengandung nihkan... cuma sis bg sikit tips bagaimana nk
apply sbb masa sis pregnant dulu mabuk sampai 9 bulan. Jdnya
nak
mengaji
Al-Quran
byk2
mmg
kurang
daya.
Apa yg sis buat, sis hanya amik 10 ayat ( kadang2 5 ayat jer :) )
untuk setiap surah 1 hari. Cth: surah yasiin 10 ayat, surah
maryam 10 ayat.... Pada yang nak baca semua surah abes pun
lagi baik tp kita ikut kemampuan. Yang penting kita istiqomah :)
sebelum baca dan selepas baca setiap surah berdoa sambil2
usap2
kandungan
dgn
penuh
kasih
sayang
:)
1.
(

Baca
surah
untuk
terang
hati

Al
dan

Fatihah
kuat
ingatan)

Sebelum: Ya Allah, semoga anak dalam kandunganku ini


terang
hatinya
dan
kuat
ingatannya.
Selepas: Anakku sayang, semoga anak ibu ini terang hatinya
dan
kuat
ingatannya.
2.
Surah
Maryam
(untuk memudahkan ibu bersalin dan anak yang sabar dan
taat.)
Sebelum: Ya Allah, mudahkanlah proses waktuku hendak
melahirkan dan semoga anak dalam kandunganku ini menjadi
anak yang sabar dan taat kepada Allah dan RasulMu
Selepas: Anakku sayang, semoga anak ibu ini menjadi anak
yang
sabar
dan
taat
kepada
Allah
dan
RasulMu
3.

Surah

Luqman

(untuk memperoleh anak yang cerdik akal dan cerdik jiwa)


Sebelum: Ya Allah, semoga anak dalam kandunganku ini
cerdik
akalnya
dan
cerdik
jiwanya
Selepas: Anakku sayang, semoga anak ibu ini cerdik akalnya
dan
cerdik
jiwanya
4.
Surah
Yusuf
( untuk memperoleh anak yang cantik rupa dan cantik akhlak)
Sebelum: Ya Allah, semoga anak dalam kandunganku ini
cantik
rupanya
dan
cantik
akhlaknya.
Selepas: Anakku sayang, semoga anak ibu ini cantik rupanya
dan
cantik
akhlaknya.
5.
Surah
Hujurat
(untuk memperoleh susu ibu yang banyak dan anak yang
bersifat
berhati-hati)
Sebelum: Ya Allah, kurniakanlah aku susu yg banyak utk
menyusukan anakku dan Semoga anak dalam kandunganku ini
memiliki
sifat
berhati-hati
Selepas: Anakku sayang, nannti lahir minum susu ibu ya dan
semoga anak ibu ini memiliki sifat berhati- hati.
6.
Surah
Yaasin
(untuk ketenangan hati dan anak tidak terpengaruh dengan
godaan
syaitan
yang
mengajak
kepada
maksiat)
Sebelum: Ya Allah, kau tenangkanlah hatiku, kau peliharalah
dan lindungilah anak dalam kandunganku ini dari godaan
syaitan
dan
maksiat
Selepas: Anakku sayang, semoga anak ibu ini sentiasa
dipelihara dan dilindungi Allah dari godaan syaitan dan maksiat
7.
Surah
At-Taubah
(untuk membersih jiwa dan tidak terlibat dalam maksiat)
Sebelum: Ya Allah, Semoga anak dalam kandunganku ini

bersih jiwanya dan terhindar darI melakukan maksiat


Selepas: Anakku sayang, Semoga anak ibu ini bersih jiwanya
dan
terhindar
darI
melakukan
maksiat
8.
(untuk

Surah
melahirkan

anak

an-Nahl
yang

berdisplin)

Sebelum: Ya Allah, semoga anak dalam kandungan ku ini


menjadi
anak
yang
berdisiplin
Selepas: Anakku sayang, semoga anak ibu ini menjadi anak
yang
berdisiplin.
Sahabat2

nk

tambah

doa2

lain

pun

boley

ya

:)

Semoga kita semua dikurniakan anak yang soleh dan solehah.


Aamiin

Faktor yang memudahkan seseorang itu boleh bangun untuk


berqiamullail
Menurut Syeikh Muhammad Solih al-Munajjid, terdapat
beberapa faktor penting yang dilihat boleh membantu umat
Islam untuk bangun bagi melakukan solat di tengah malam
seperti
di
bawah
ini:
1. Ikhlas kepada Allah dalam setiap tindakan yang dilakukan
bagi meraih keredaan-Nya, iaitu melakukan solat malam
dengan merahsiakannya daripada pengetahuan orang ramai, ia
bertujuan supaya tidak ada rasa riak dalam diri.
2. Hendaklah bagi orang yang melakukan solat malam itu
mempunyai
perasaan
dalaman,
bahawa
Allah
SWT
menjemputnya
untuk
bangun
di
tengah
malam.
3. Mengetahui sedalam-dalamnya ilmu mengenai kelebihan
bangun di tengah malam berdasarkan pengajian dan
perbincangan.

4. Memerhati kepada kesungguhan individu-individu terdahulu


daripada kita yang istiqamah dan iltizam melakukan qiamullail
khususnya para solihin di kalngan para sahabat dan ulama.
5. Tidur di atas lambung sebelah kanan akan memudahkan
seseorang itu boleh bangun di tengah malam seperti yang
ditunjukkan
oleh
baginda
Rasulullah
s.a.w.
6. Tidur dalam keadaan berwudhuk seperti ditegaskan oleh
Rasulullah; Apabila anda hendak masuk tidur, berwuduklah
seperti untuk menunaikan solat. Hadis riwayat Imam Bukhari
dan
Muslim
daripada
al-Barra
Bin
Azib.
7. Bersegera masuk tidur (tidur di awal waktu) terutama lepas
solat Isyak seperti amalan yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.
8. Berzikir dengan wirid-wirid yang Mathur seperti Mathurat
sebelum tidur, kerana ia menjadi benteng diri daripada
kejahatan Syaitan dan membantu untuk mudah bangun, atau
ayat-ayat pilihan dari al-Quran, baca doa tidur, membaca tiga
Qul
dan
sebagainya.
9. Seboleh-bolehnya tidur sebentar di siang hari yang dikenali
sebagai Qailulah, iaitu sebelum masuk waktu Zohor atau
selepasnya,
ala
kadar
setengah
jam.
10. Elak daripada banyak makan dan minum, kerana ia boleh
membantutkan hasrat untuk bangun di tengah malam.
11. Bertekad sedaya upaya untuk bangun malam dalam apa
jua
keadaan.
12. Menjauhkan dosa dan maksiat, kerana ia dikenal-pasti
sebagai penghalang pertama dan utama dari mudah untuk
bangun
di
tengah
malam.
13. Membuat perhitungan diri (muhasabah) jika tidak mampu
untuk
bangun
di
tengah
malam.
Ketahuilah
wahai
sahabat-sahabatku
sekelian!
Qiamullail adalah ibadat yang menghubungkan hati kita

dengan Allah selain ia adalah sunnah muakkadah yang sangat


dianjurkan
oleh
Nabi
s.a.w.
Baginda
bersabda
:
Hendaklah
kamu
lakukan
solat
di
tengah
malam,
sesungguhnya ia merupakan kebiasaan kepada orang-orang
soleh sebelum kamu, ia boleh mendekatkan kamu kepada
Tuhan kamu, ia juga penghapus segala dosa, penghalang
daripada terjebak kepada maksiat dan dosa dan penawar
kepada
penyakit
yang
ada
di
tubuh.
Hadis
riwayat
Imam
Ahmad
dan
Tirmizi.
Semoga Bermanfaat :)