Anda di halaman 1dari 10

NAMA :______________________________________________ KELAS

:_______________

SEKOLAH KEBANGSAAN PEKAN II


WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
PENILAIAN PRESTASI SEMESTER DUA
2016
TAHUN 6
___________________________________________________________________________

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI


Satu jam (1 jam)
________________________________________________________________

Disediakan oleh :

(Safariati Haruna)
Guru RBT Tahun 6,
SK Pekan II,
W.P. Labuan.

Disemak oleh :
.
(Rinawati Mohd. Yakop)
Ketua Panitia RBT,
SK Pekan II,
W.P. Labuan.

Disahkan oleh:
........
( Hjh. Tg. Yasmin Tg. Ibrahim)
Pen. Kanan Pentadbiran,
SK. Pekan II,
W.P. Labuan.

_________________________________________________________________________
Kertas ini mengandungi 10 halaman bercetak termasuk muka
depan
___________________________________________________________________________
1

Bahagian A ( 30 markah )
Arahan am : Tiap tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A, B, C, D.
Antaranya ada jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul.

1. Apakah yang dimaksudkan dengan PVC?


A Perspeks

C. Perspeks Klorida

B Polivinil Klorida

D. Polivinil Perspeks

Bahan ini gigunakan secara meluas dalam penghasilan papan


iklan, perabot dan plat nombor kenderaan
2. Apakah bahan yang dimaksudkan dalam pernyataan di atas?
A PVC

C. Perspeks

B Papan lapis

D. PVC dan Perspeks

3. Gergaji lengkung halus digunakan untuk .


A memotong lengkung PVC

C. memotong kayu dan papan lapis

B memotong lengkung perspeks

D. memotong bentuk lengkung pada bahan


yang nipis

4. Alat yang paling sesuai digunakan untuk mencantum dua jenis bahan yang nipis
dan lembut seperti papan lapis ialah .
A paku

C. pistol perekat panas

B skru

D. pistol pengokot

5. Kren yang digunakan untuk menjalankan kerja-kerja pembinaan bangunan


1.

menggunakan sistem
A motor, takal dan tali sawat

C. motor, takal, gegancu dan tali sawat

B motor, gegancu dan rantai

D. motor dan gear

RAJAH 1

6 Gambar dalam Rajah 1 di atas, menunjukkan sistem asas elektromekanikal .


A motor dan gear

C. motor, gegancu dan rantai

B motor, takal, dan tali sawat

D. motor dan takal

7 Setelah mengenal pasti projek yang hendak dibina, apakah langkah yang
seterusnya perlu dilakukan?
A Membuat lukisan ceraian

C. Membuat lukisan 3D

B Membuat lukisan teknikal

D. Membuat lakaran

8 Mengapakah dimensi sangat penting apabila menghasilkan lukisan teknikal?


A Untuk menggelakkan pembaziran semasa menyediakannya
B Untuk menentukan bentuk projek
C Untuk menentukan lukisan ceraian
D Untuk menentukan jenis bahan

9 Mengapakah bahan yang hendak dipotong perlu diukur dan ditanda?


A Memastikan bahan mudah untuk dipotong
B Memastikan pembaris dan sesiku digunakan
C Memastikan bahan dipotong mengikut saiz yang betul
D Memastikan bahan yang tebal dan nipis dapat dipotong serentak
10 Mengapakah sesetengah alatan perlu diminyakkan sebelum disimpan?
A Memastikan alatan tidak tersekat-sekat apabila digunakan
B Memastikan alatan dapat bergerak dengan lancar
C Mengelakkan daripada berlakunya pengaratan
D Memudahkan habuk dan kekotoran dibersihkan

11 Antara berikut, sistem elektromekanikal yang manakah menggerakkan sebuah


3

motosikal?

12 Mengapakah bahan logam seperti zink perlu dilengkung di bahagian penjurunya?


A Mengelakkan kecederaan
C. Memudahkan kemasan dibuat
B Memudahkan bahan dibentuk
D. Mengelakkan bahan berkarat
13 Alatan yang manakah memerlukan penyelenggaraan dengan menggunakan kain
lembap?

14 Ciri-ciri berikut ada pada perspek kecuali.


A Mudah dilenturkan

C. Ringan

B Keras

D. Kuat

15 Antara berikut, yang manakah tujuan membuat kemasan?


A Projek akan tahan lama
4

B Projek akan kelihatan suram


C Projek selesa untuk digunakan
D Dapat menampakkan kecacatan pada projek
16 Gergaji lengkung halus digunakan untuk memotong bahan yang nipis dan akan
mula memotong apabila...
A ditolak

C. ditolak dan ditarik

B ditarik

D. ditarik dan ditolak

17 Apakah yang perlu dilakukan sebelum kerja-kerja memotong bahan dilakukan?


A Mengukur
C. Memilih bahan
B Menanda
D. Mengukur dan menanda
18. Gerudi tangan digunakan untuk ..
A. menebuk lubang

C. menjalur wayar

B. memotong wayar

D. mengesan kebocoran elektrik

19. Antara berikut, bahan manakah bukan bahan projek?


A. Kayu

C. Pahat

B. Perspeks

D. Aluminium

RAJAH 2
20. Apakah nama alat yang ditunjukkan di dalam Rajah 2 di atas?
A.
B.
C.
D.

Gergaji puting
Gergaji besi
Gergaji tangan
Gergaji lengkung halus

Soalan 21 dan 22 berdasarkan rajah di bawah.

RAJAH 3

21. Apakah alat yang ditunjukkan di dalam Rajah 3 di atas?


A.
B.
C.
D.

Gergaji Kerawang
Gergaji Rantai
Gergaji Mesin
Gergaji Automatik

22. Apakah kelebihan menggunakan alat di dalam rajah di atas?


A.
B.
C.
D.

Dapat memotong kayu yang besar


Dapat memotong bahagian yang melengkung dengan cepat.
Dapat mengukir pelbagai bentuk dan corak hiasan pada kayu.
Dapat memotong banyak kayu dalam satu masa.

Menjadikan permukaan kayu lebih menarik,


cantik dan berkilat.

23. Pernyataan di atas adalah berkaitan dengan...


A. kerosin
C. turpentine
B. kertas las
D. Syelek
24. Apakah yang dimaksudkan dengan bahan legap?
A.
B.
C.
D.

Bahan yang tidak boleh lentur


Bahan yang boleh mengkonduksi elektrik
Bahan yang tidak ditembusi cahaya
Bahan yang boleh ditembusi cahaya

25. Apakah gergaji yang sesuai digunakan untuk membuat bentuk lengkung pada
bahan nipis?
A.
B.
C.
D.

Gergaji puting
Gergaji besi
Gergaji tangan
Gergaji lengkung halus

RAJAH 4
6

26. Apakah kegunaan alatan tangan yang ditunjukkan dalam rajah 4 di atas?
A. Memotong wayar atau dawai
B. Menjalur dan memotong wayar
C. Mengetat atau melonggarkan skru
D. Menebuk lubang pada papan
27. Apakah maksud penanaman hidroponik?
A. Penanaman menggunakan batas
B. Penanaman menggunakan tanah liat
C. Penanaman menggunakan air sebagai medium
D. Penanaman menggunakan pasir
28. Apakah jenis sayuran yang tidak sesuai ditanam dengan menggunakan kaedah
hidroponik?
A. Bayam

C. Cili

B. Sawi

D. Kacang panjang

29. Hidroponik merupakan kaedah yang menggunakan


A. tanah

C. pasir

B. air

D. tanah liat

RAJAH 4

30. Alatan tangan di atas sesuai digunakan untuk melakukan aktiviti


A. menyiram tumbuhan

C. mengorek lubang pasu

B. memotong dahan

D. menggembur tanah pada batas

Bahagian B ( 20 markah )
1 Tandakan (/) pada kotak yang menerangkan langkah-Iangkah keselamatan
semasa menggunakan rod perekat panas (hot melt glue) dengan betul dan (X)
pada sebaliknya.

(a)

Pastikan rod perekat dimasukkan sebelum

(b)

pistol perekat panas dipanaskan


Masukkan rod perekat selepas memanaskan

(c)

perekat panas.
Letakkan alas seperti kertas bagi memastikan
cairan glu tidak mengotorkan meja kerja.

(d)

Jika cairan perekat tidak keluar dari muncung


pistol gantikan rod perekat yang baharu.

(e)

Apabila cairan perekat keluar dari muncung


pistol ini menunjukkan pistol perekat panas
sedia untuk digunakan
(5 Markah)

2 Gambar di bawah menunjukkan sistem elektromekanikal yang digunakan untuk


menghasilkan projek. Padankan sistem elektromekanikal tersebut.

(3 Markah)
3 Gariskan jawapan yang sesuai.
1 Perspeks bersifat ( lembut, keras) dan banyak digunakan dalam pembuatan
plat kenderaan.
2 Dawai kokot ialah bahan pengikat yang boleh digunakan bersama ( pistol
perekat panas, pistol pengokot ).
3 Pahat tepi serong digunakan untuk kerja memahat dan saiznya ditentukan
berdasarkan ( tinggi, lebar ) mata pemotong.
4 Tali sawat menghubungkan dan memindahkan tenaga kinetik dari takal
pemacu ke takal ( pemacu, dipacu ).
5 Pelekat merupakan bahan kemasan yang digunakan untuk mencantikkan
permukaan ( kayu, perspeks ).
(5 Markah)

4. Lukiskan alatan tangan playar muncung tirus yang anda telah pelajari.

(8 Markah)

SafLan/ SEM 2/SKPD/2016

10