Anda di halaman 1dari 4

Numele ______________________

28. 11. 2014

Matematică si explorarea mediului Adunarea si scăderea numerelor 0 - 10. Stiintele vietii: Corpul omenesc Test de evaluare

 • 1. Rezolvă adunările si scăderile de doi termeni:

4

+ 2 = ___

9 – 3 = ___

8 – 4 = ___

3 + 7 = ___

3

+ 4 = ___

6 – 5 = ___

5 + 4 = ___

10 – 8 = ___

5 – 4 = ___

3 + 5 = ___

7 – 4 = ___

5 + 5 = ___

 • 2. Rezolvă adunările si scăderile de trei termeni:

 

6

+ 2 – 3 = _________________________

7 – 3 + 6 =

_________________________

7

+ 2 – 1 = _________________________

10 – 5 + 2 = _________________________!

 
 
 • 3. Calculează si colorează rezultatul corect.

Numele ______________________ 28. 11. 2014 Matematic ă si explorarea mediului Adunarea si sc ă derea numerelor
5 7
5
7
9
9
8
8

9

– 7 =

3

2

5 6
5
6

3 + 6 =

8

6
6

6

4 + 4 =

7

2 10 – 8 + 5 6
 • 2 10 – 8

+ 5

6

2 10 – 8 + 5 6

2

5 6 10 – 4 – 4

5

 • 6 10 – 4

– 4

5 6 10 – 4 – 4

4

sau

.

3 = 4 8 7 5 4 4 = 1 3 = 5 2 = 2

3 =

 • 4 8

7

 • 5 4

4 =

1

3 = 4 8 7 5 4 4 = 1 3 = 5 2 = 2

3 =

5

2 =

2

 
 

+

 • 6 +

+ 6 + 5 = 7 – 7 – 6 = 2
 • 5 = 7

 • 7 –

 • 6 = 2

+ 6 + 5 = 7 – 7 – 6 = 2

= 8

= 1

10 – 4 =

 • 4. Compară sumele cu numerele date folosind semnele <, >, =.

 • 5. Completează cu unul din semnele +

 • 6. Scrie termenul necunoscut.

2

3

8 – 5 =

3 5
3
5
2
2
5 4
5
4
6
6

3 + 2 =

7 + 3

8

8

3 + 6

9

9

6 = 6 =

6 =

6 =

8

9

7 +

7 +

= 10

5 –

5 –

= 2

 • 7. Colorează cu galben frunzele cu rezultate pare si cu verde pe cele cu rezultate impare.

5 + 2 4 - 2 6 - 4 8 + 1 10 - 1 3
5 + 2
4 - 2
6 - 4
8 + 1
10 - 1
3 + 5
!
6 - 5
8 - 6
!
7 - 4
9 - 3
8 - 1
!
 • 8. Compune si rezolvă probleme după imagini.

!

!

!

!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
!

!!!!!!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
 • 9. Efectuează scăderile, apoi ordonează diferențele descrescător pentru a afla care dintre activitățile ilustrate sunt cele mai obositoare pentru creier.

! !
!
!

AUTOEVALUARE

7. Coloreaz ă cu galben frunzele cu rezultate pare si cu verde pe cele cu rezultate

Cum te simti după test?

! !
!
!
7. Coloreaz ă cu galben frunzele cu rezultate pare si cu verde pe cele cu rezultate

Matematică si explorarea mediului Adunarea si scăderea numerelor 0 - 10. Stiintele vietii: Corpul omenesc Test de evaluare

 • 1. Competente specifice 1.3. Ordonarea numerelor în concentrul 0 -100, folosind poziţionarea pe axa numerelor, estimări, aproximări

  • 1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi, mental şi în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la numărare

  • 1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice (termen, sumă, total, diferenţă, <, >, =, +. ) în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme

  • 3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularităţi din mediul apropiat

  • 5.2. Rezolvarea de probleme simple în care intervin operaţii de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice

 • 2. Descriptori de performantă

 • Com -

  Itemul

   

  Calificativul

   

  pe-

       

  tenta

   

  Foarte bine

   

  Bine

   

  Suficient

  1.4

  Rezolvă adunări si scăderi cu doi termeni în concentrul 0 - 10

  10-12 exercitii

  • 7 - 9 exercitii

  4

  - 6 exercitii

  1.4

  Rezolvă adunări si scăderi cu trei termeni în concentrul 0 - 10

  3 – 4

  exercitii

  2

  exercitii

   

  1

  exercitiu

  1.4

  Identifică rezultatul corect din trei variante date

  6

  exercitii

  4

  exercitii

   

  2

  exercitii

  1.6

  Compară o sumă/diferentă cu un număr utilizând semnele <, >, =

  6

  exercitii

  4

  exercitii

   

  2

  exercitii

  1.6

  Completează cu unul din semnele - sau +

  6

  exercitii

  4

  exercitii

   

  2

  exercitii

  1.6

  Află termenul necunoscut

  6

  exercitii

  4

  exercitii

   

  2

  exercitii

  1.4

  Identifică sumele/diferentele pare/impare

  9-11 exercitii

  • 6 - 8 exercitii

  3

  - 5 exercitii

  5.2

   

  2 probleme

  1 problemă

  Identifică

  Rezolvă probleme după imagini

   

  corecte

   

  corectă

  operatia, face greseli de calcul

   

  Identifică activitătile cele mai obositoare

   

  Rezolvă si

  Rezolvă si

  Rezolvă si

  3.1

  pentru creier ordonând descrescător

  ordonează

  ordonează cu

  ordonează cu 2

  1.3

  rezultatele scăderilor

  corect

   

  o eroare

  erori

  Evaluare finală

  ITEMI

  CALIFICATIVUL FINAL

  Rezolvă integral si corect 7 – 9 itemi

  FOARTE BINE

  Rezolvă integral si corect 4 – 6 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor

  BINE

  Rezolvă integral si corect 2 – 4 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor

  SUFICIENT

  REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE:

  Nr. Numele si prenumele crt I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I
  Nr.
  Numele si prenumele
  crt
  I 1
  I 2
  I 3
  I 4
  I 5
  I 6
  I 7
  I 8
  C final
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  CENTRALIZARE
  PE
  CALIFICATIVE
  Nr. elevi
  I 1
  I 2
  I 3
  I 4
  I 5
  I 6
  I 7
  I 8
  C final
  Calificativ
  FB
  B
  S
  I

  Observatii:

  FB –

  %

  __________________________________________________________________________________

   

  B –

  %

  __________________________________________________________________________________

   

  __________________________________________________________________________________

  S –

  %

  __________________________________________________________________________________

  I –

  %

  __________________________________________________________________________________

   

  _____________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________

  !