Anda di halaman 1dari 1

Nama

Tahun :

INSTRUMEN PENGESANAN SEKOLAH RENDAH


SK BUKIT SOGA
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
TAHUN 2016
__________________________________________________________________________

PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN TIGA
1 jam
________________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


1. Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A,B, C & D.
2. Jawab semua soalan.
3. Tulis jawapan anda dengan jelas dalam ruang yang disediakan.
4. Sila padam dengan bersih sekiranya ingin menukar jawapan anda.

_____________________________________________________________________
DISEDIAKAN OLEH
OLEH
Panitia Pendidikan Kesihatan

DISEMAK OLEH

...........................................
..................

Soga

(ADNAN @ CHE YONG IBRAHIM)


Ketua Panitia Pendidikan Kesihatan
SK Bukit Soga

DISAHKAN

.............................
(RAHMAD B ABD RAHMAN)
Guru Besar
SK Bukit