Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU TAHUN 4


MATA PELAJARAN :

Bahasa Melayu

TARIKH

12 Ogos 2011 (Rabu)

MASA

8.00 pagi - 9.00 pagi (60 minit)

TAHUN

4 Al-Firdausi

BILANGAN MURID :

30 Orang murid (13 Lelaki, 17 Perempuan)

TEMA

Sentiasa Berhemat Kita Selamat

TAJUK

Tragedi

HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pengajaran, murid dapat:


I.

Menyatakan dua isi penting dan dua isi sampingan

II.

yang terdapat dalam teks Tragedi.


Menyalin tiga ayat penyata yang terdapat dalam
teks Tragedi dengan tulisan berangkai yang

III.

cantik dan kemas


Menyatakan perkataan yang berlawanan maksud
dengan perkataan yang dicetak berwarna

FOKUS UTAMA

: 6.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan
daripada teks.
Aras 1
i.

Membaca dan menyatakan fakta yang terdapat dalam


teks

Aras 2
i.

Membaca dan mengecam isi penting dan isi sampingan


daripada pelbagai bahan bacaan

FOKUS SAMPINGAN

: 8.3 Menulis perkataan dan ayat dengan menggunakn


tulisan berangkai yang kemas.

Aras 2
i.

Menulis ayat dengan tulisan berangkai yang kemas dan


cantik

SISTEM BAHASA

: Ayat Penyata, Antonim

PENGISIAN KURIKULUM :
i.

ILMU

: i Geogafi
ii Kajian Tempatan

ii.

NILAI MURNI

: Kasih Sayang
Hemah Tinggi
Kerjasama

3. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH:


a. Kemahiran berfikir
- mentafsir
- mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
- menjana idea
b. Kecerdasan pelbagai
- naturalis
- interpersonal
- kajian masa depan - membuat ramalan
c. Pembelajaran kontekstual
- mengaitkan isu keselamatan dengan pengalaman sedia ada.

BIL
1
2
3
4

KRITERI
A

MARKA
H/40

BAHAN BANTU MENGAJAR

Intonasi
Suara
Kejelasan
Suara
Sebutan
yang Jelas
Nilai
Kerjasama

: 1. Petikan teks Tragedi


2. Lembaran kerja
3. Klip Video Bencana Alam

Jumlah

4. Kertas
40

LANGKAH
SET
INDUKSI
(5 MINIT)

ISI KANDUNGAN
AKTIVITI
Video tentang bencana Guru menayangkan video klip

CATATAN
BBM:
Video

alam:

Bencana Alam

berkaitan dengan bencana


Banjir
Tanah runtuh
Putir beliung

klip

alam.
Guru menyatakan beberapa jenis
bencana alam yang berlaku di
dunia
Murid menyatakan pengalaman
mereka semasa banjir, tanah
runtuh atau sebagainya.
Guru mengaitkan aktviti tersebut
dengan isi pelajaran.
Guru membahagikan murid

Tajuk petikan:
Tragedi

kepada kumpulan berempat.


Setiap kumpulan diarahkan

(Lampiran 1)

Tragedi dengan sebutan yang


Tragedi

LANGKAH

jelas dan intonasi yang betul

soal

jawab

dengan murid:

1
(15 MINIT)

1. Sebab

berlakunya

tanah runtuh?
2. Kenapa banjir boleh
terjadi?

dan jelas.
Kumpulan murid yang lain
dikehendaki menilai setiap
kumpulan yang sedang

Slaid

powerpoint

petikan

membacakan teks petikan

Petikan

Soalan

BBM:

Tragedi
BORANG
PENGURUSAN
GRAFIK:
PENILAIAN
RAKAN

membaca teks petikan

SEBAYA
(TAJUK:

Tragedi melalui Borang

Membaca

Penilaian Rakan Sebaya.


Murid diberi keterangan
mengenai teks petikan
Tragedi.
Murid diminta secara rawak

teks

Petikan
Tragedi
Secara Mekanis)
Lampiran 4

untuk menyatakan dua isi

utama dan isi sampingan yang

Nilai
kerjasama

terdapat dalam teks Tragedi


Guru bersoal jawab dengan
murid berkaitan dengan petikan
Tragedi
Guru membimbing murid
Ayat

Penyata

terdapat

dalam

menjawab soalan dengan betul.


yang Murid diminta untuk
BBM:
teks

Tragedi :

berlaku,
keluarga
2
(20 MINIT)

Slaid

Tragedi
Lembaran kerja

penyata yang terdapat dalam

1. Ketika

LANGKAH

menyenaraikan tiga ayat

petikan Tragedi

Murid
menulis ayat penyata yang
kejadian
aku

dan

sedang

terdapat dalam teks Tragedi


dalam Lembaran Kerja yang

telah disediakan oleh guru.


tidur nyenyak.
2. Bahagian
dapur Guru mengarahkan sekurangrumah ku musnah
3. Aku hampir pengsan
melihat keadaan itu.
Lembaran Kerja:

kurangnya empat orang murid


membaca ayat penyata yang
mereka telah senaraikan.
Murid tampil kehadapan untuk
membaca ayat penyata yang

Menulis ayat penyata


terdapat dalam teks Tragedi
pada lembaran kerja Guru membetulkan kesilapan
yang disediakan oleh
murid.
guru.
Tuliskan ayat
penyata yang
terdapat dalam
teks Tragedi
dengan kemas.
1.
2.
3.

(Lampiran 3)

teks

LANGKAH
3
(15 MINIT)

Perkataan Berlawanan Guru menerangkan mengenai

BBM:

makna:

Melupakan
Selesa
Tengkujuh
Tidur
Kuat
Musnah
Diselamatkan
Rosak
Melayang
Akur

Lembaran Kerja:
Cari perkataan
berlawanan maksud

perkataan berlawanan maksud.


Murid diberikan beberapa contoh
perkataan yang mempunyai
maksud yang berlawanan.
Murid diarahkan untuk mencari
perkataan berlawanan maksud
yang telah dicetak warna dalam
teks petikanTragedi
Murid mencari perkataan
berlawanan maksud bagi
perkataan yang dicetak
berwarna.
Guru mengedarkan lembaran
kerja mengenai perkataan

berlawanan maksud.
bagi setiap perkataan Murid membuat latihan
yang telah diberikan.
Cari perkataan berlawanan
maksud bagi setiap perkataan
yang telah diberikan.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

berdasarkan lembaran kerja


yang telah diberikan oleh guru.
Guru membetulkan kesilapan
murid.

Melupakan
Selesa
Tengkujuh
Tidur
Kuat
Musnah
Diselamatkan
Rosak
Melayang
Akur

(Lampiran 2)
PENUTUP

Nilai-nilai murni:

(5 MINIT) 1. Hemah tinggi


2. Kasih sayang

Guru merumuskan isi pelajaran


yang telah murid belajar.
Murid diminta membaca semula
tiga ayat penyata yang terdapat
dalam teks Tragedi dengan
sebutan dan intonasi yang
betul.
Guru menerapkan nilai-nilai

Lembaran Kerja
Alat tulis

murni yang terdapat dalam


petikan Tragedi

Tidak mungkin aku dapat melupakan tragedi ngeri yang meragut nyawa adik kandung
ku. Tidak ku sangka tempat kediaman yang selesa membawa musibah kepada
Lampiran 1
keluarga ku. Tidak ku sangka hujan yang turun pada musim tengkujuh membawa
(Petikan
Teks kepada
Tragedi)
malapetaka
kami
Ketika kejadian berlaku, aku dan keluarga sedang tidur dengan nyenyak. Aku terjaga
daripada tidur setelah mendengar bunyi hentakan yang kuat di atas bumbung rumah
ku. Bahagian dapur rumah ku musnah. Adik ku yang tidur di bilik yang berhampiran
dengan dapur tidak sempat diselamatkan. Aku hampir pengsan melihat keadaan itu.
Akibat kejadian itu, bukan sahaja perabot dan rumah kami rosak, nyawa adik ku juga
melayang. Apabila mengenangkan peristiwa itu, aku berasa mahu berpindah ke
tempat lain. Namun, ibu dan bapa ku berat hati untuk meninggalkan tempat itu. Aku
akur dengan kehendak mereka.

Cari perkataan berlawanan maksud bagi setiap


perkataan yang telah diberikan.
1. Melupakan
2. Selesa
3. Tengkujuh
4. Tidur
Lampiran
2
5. Kuat
(Lembaran
kerja)
6. Musnah
7. Diselamatkan
8. Rosak
9. Melayang
10. Akur

Lampiran 3
(Lembaran Kerja)
Menulis
ayatayat
penyata
pada
lembaran
yang
oleh guru.
Tuliskan
penyata
yang
terdapatkerja
dalam
teksdisediakan
Tragedi dengan
kemas.

1.

.
2.

3.

Lampiran 4
BORANG PENGURUSAN GRAFIK: PENILAIAN RAKAN SEBAYA
TAJUK: Membaca Petikan Tragedi Secara Mekanis

BIL KRITERIA

MARKAH/40

Intonasi Suara

Kejelasan Suara

Sebutan yang Jelas

Nilai Kerjasama

Jumlah
40