Anda di halaman 1dari 5

TUGAS 1 HIDROLIKA

Nama
No.reg
Prodi

: Setiawan Wibowo
: 5415131725
: Pendidikan Teknik Bangunan

SOAL :
1. Suatu saluran berpenampang persegi empat mempunyai lebar dasar B = 6 m,
kemiringan tebing z = 2, angka kekerasan Maning n = 0.025 dan kemiringan aliran i
= 0,001 ,Q = 12 m3/dtk.
a) Hitung kedalaman kritis (c)
b) Hitung kedalaman normal (Yn)
c) Tentukan jenis alirannya
d) Apabila akan digunakan dengan persamaan Chezy berapa besar angka Chezy
2. Tentukan debit normal aliran dalam suatu saluran terbuka yang mempunyai
penampang seperti di bawah ini dengan Yn = 2m ; n = 0.015 ; i = 0.002
a) Suatu penampang persegi empat dengan lebar B = 6 m
b) Suatu segitiga dengan sudut dasar = 60
c) Suatu trapesium dengan lebar dasar B = 6 m dan kemiringan tebing 1 : 2 = 1 : 2
d) Suatu lingkaran dengan diameter do = 4.5 m dengan kedalaman air Y = 3 m.
JAWABAN :

NOMOR 1) :
a) i = 0,001
n= 0,025
Q = 12 m3/dtk.

Y c= 3

b)

Q 2 3 122
=
=0,7415 m
2
2
gB
9,81. 6

A=B . y=6 y

P=B+2 y=6+ 2 y
R=

A
6y
3y
=
=
P 6+2 y 3+ y

Q= A . V
2

1
12=6 y . . R 3 . i 2
n

12=6 y .

1
3 y 23
.
. 0,001 2
0,025 3+ y

( )

12=

6 y .2,0801 3 .0,0316
2

0,025. ( 3+ y ) 3
2
3

12 . 0,025
y. y
=
2
6 . 2,0801 . 0,0316
( 3+ y )3
5

0,760674= 3

y3

9+ 6 y+ y 2

pangkatkan dengan 3 ruas kiri dan ruas kanan, maka :


y5
0,440145=
9+6 y+ y 2
y 50,440145 y 22,6409 y3,96131=0

dengan cara trial and error, didapat nilai y = 1,56 m.

c) Jenis aliran
2

1
V = . R 3 .i 2
n
2
3

( 3 .1,56 )
1
.
.0,0010,5 =1,287 m/s
2
0,025
( 3+1,56 )3

Fr=

V
1,287
=
=0,3289<1( a liran subkritik )
gy 9,81 .1,56

d) Bilangan Chezy
V =C RI

C=

V
1,287
=
=40,18
RI 1,026 .0,001

NOMOR 2) :
a) n = 0,015
i = 0,002

Yn = 2 m

A=B . y=6 .2=12 m2

B=6m

P=B+2 y=6+ 2. 2=10 m

R=

A 12
= =1,2 m
P 10

Q= A . V
2

1
0,5
3
12.
. 1,2 3 . 0,002 =40,4 m / detik
0,015

b)
x

Yn = 2 m
= 60
B

30
2 . tan

B=2 . Yn . tan =2.


2

x=

A=

B 2
+Yn2= 1,1552+ 22=2,3096 m
2

By 2,31.2
=
=2,31 m2
2
2

P=2 x+ B=2.2,3096+ 2,31=6,9292 m


R=

2,31
=0,3334 m
6,9292
2

Q= A . V =2,31 .

1
0,5
3
. 0,3334 3 . 0,002 =3,31m / detik
0,015

c)
Yn = 2 m
B=6m
A= ( B+ zy ) y=( 6 +2.2 ) 2=20 m 2
P=B+ zy 1+ z 2=6+2 .2 1+ 22=14,94 m
R=

20
=1,339 m
14,94
2

1
0,5
3
Q= A . V =20 .
. 1,339 3 . 0,002 =72,44 m / detik
0,015

d)

B
0,75 m
O
3m


D
4,5 m
0,75
2,25
cos

=cos1

0,75
=70,530
2,25

2 =141,060

A=L segitiga AOB+ L AOBD

AB .0,75 . 4,5 2 3600141,06 0

+
.
2
4
3600

4,5 sin70,53 0 .0,75 3,14 . 4,52 3600 141,060


+
.
0
2
4
360

11,259 m2

P= . D .

360 0141,060
3600

3,14 . 4,5 .

3600 141,060
0
360

8,593 m

R=

11,259
=1,31 m
8,593
2

1
Q= A . V =11,259 .
. 1,31 3 . 0,0020,5=40,19 m3 /detik
0,015