Anda di halaman 1dari 3

Kemahiran 30: Perkataan yang melibatkan huruf

konsonan bergabung.

Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Padankan dan tulis semula suku kata.

ny a =____

ng i =____

ng u =____

ny o =____

=_____
ny i

=____
ng e
Kemahiran 30: Perkataan yang melibatkan huruf
konsonan bergabung.

Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Warnakan gambar dan perkataannya.


Kemahiran 30: Perkataan yang melibatkan huruf
konsonan bergabung.

Nama:_____________________________ Tahun:___________

Tarikh : ________________

Padan suku kata dan tulis semula perkataan

si nga =______
_____
syam pu =______

bu nga =______
___
pe nyu =______

nyi ru =______

mo nyet =______

ta ngan =______

la ngit =______