Anda di halaman 1dari 28

SK SRI LANGAT

BANTING SELANG

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHA


NAMA GURU MATA PELAJARAN : PN YATIMAH MUJI

NAMA MURID

NO. SURAT BERANAK

BIL
STANDARD PEMBELAJARAN YANG PERLU DIAJAR ATAU DITAKSIR BAGI TEMPOH TAKSIRAN TAHUNAN

STANDARD PEMBELAJARAN YANG TELAH DIAJAR ATAU AKAN DITAKSIR DALAM TEMPOH TAKSIRAN SEMA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AHMAD SUHAIL BIN AHMAD MURNI

30801141047

AINA ANIS BATRISYIA BINTI AHMAD FAUZI

30928100672

CHE MUHAMMAD AKMAL BIN CHE SHAFIE

30131020747

EREEN BATRISYIA BINTI SHAHRUL KAMEL

30729160082

ERRA FITRIYA YULANTI BINTI MUDIANTO

30709050062

FASIHA BINTI RIDZUAN

30623101746

FATIN NAJIHAH BINTI MOHD SAFFIE

30403080082

HARITH SYAZWAN BIN KHAIRUL

30331160031

INTAN SYAZLIANA BINTI SAIFUL HISYAM

31217100056

KHUSAIRI DOL BIN AB KAMAL

30330101363

MOHAMMAD AMIR HAIQAL BIN AHMAD JOHARI

30427101167

12 Amirul Ammar Aikal

1234

13 Amirul Shah

1234

14 Anas Zuhair

1234

15 Anis Syahfiz

1111344

16 Darshan

1325435T

17 El Fatah

345666

18 Haziq Zarif

345666

19 Muhammad Abrisam Abassi

5567787

20 Muhammad Ameer Luqman

556778

21 Muhammad Amierul Hamiezy

4456778

22 Muhammad Hanif Najmi

667890

23 Muhammad Johan Irfan

455677

24 Muhammad Shahrul Azm

44444

25 Putra Muhammad Mikail

444444

26 Tengku Muhammad Naufal

44444332

27 Shahrul Syaqirin

8865543

28 Shazdy Iskandar

3457733

29 Muhammad Ikhwan Hanif

22455667

30 Darin Izzati

4567256

31 Ahmad Sukri
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

45656

45
46
47
48
49
50

..
MAZLAN ISMAIL

SK SRI LANGAT
NTING SELANGOR

LAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

TAHUNAN

Kelas : 4 TEKUN

MENDENGAR DAN BERTUTUR

MEMBACA

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

KELOMPOK STANDARD
PEMBELAJARAN

JANTINA

K1

K2

K3

K1

K2

K3

KSIRAN SEMASA

1.1.1.1.1.2

MENULIS

Kelompok Standard Pembelajaran

K1

K2

K3

K4

SK SRI LANGAT
BANTING SELANGOR
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Nama Murid
No. Surat Beranak
Jantina
Kelas
Nama Guru TMK
Tarikh Pelaporan

:
:
:
:
:
:

HARITH SYAZWAN BIN KHAIRUL


30331160031
L
4 TEKUN
PN YATIMAH MUJI

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:


MENDENGAR DAN BERTUTUR
KELOMPOK

BAND

TAFSIRAN

K1

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap kukuh.

K2

Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatakan permintaan;
memperoleh dan menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap kukuh.

K3

Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan yang jelas dan
intonasi yang betul pada tahap kukuh.
MEMBACA

KI

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis ayat secara mekanis
dengan betul pada tahap terperinci.

K2

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penilaian pada tahap
sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

K3

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap terhad.
MENULIS

K1

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terperinci.

K2

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurnikan hasil penulisan
dengan ejaan, tanda baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap sangat
terperinci, konsisten dan, menjadi model teladan.

K3

Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sesuai.

K4

Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan kerangka dan
penulisan kreatif dengan betul pada tahap terhad.

..............
PN YATIMAH MUJI
(Guru Kelas)

..
MAZLAN ISMAIL
(Guru Besau)

MENDENGAR DAN BERTUTUR


BAND
KI
K2
K3

BAND 1

BAND 2

0
0
0

BAND 3

0
0
9

BAND 4

10
11
0

BAND 5

11
20
21

BAND 6

10
0
1

0
0
0

MENDENG AR DA N BERTUTUR
K1

K2

K3

25

20

15
BILANGAN MURID
10

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

MEMBACA
BAND
KI
K2
K3

BAND 1

BAND 2

0
0
0

0
0
11

BAND 3

BAND 4

10
0
0

BAND 5

10
10
0

BAND 6

11
10
10

0
11
10

MEMBACA
K1

K2

K3

12
10
8
BILANGAN MURID

6
4
2
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

BILANGAN MURID

4
2
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

MENULIS
BAND
KI
K2
K3
K4

BAND 1

BAND 2

0
0
0
0

0
0
0
11

BAND 3

BAND 4

10
0
31
0

BAND 5

10
10
0
0

BAND 6

11
10
0
10

0
11
0
10

MENULIS
KI

K2

K3

K4

35
30
25
20
BILANGAN MURID

15
10
5
0

BAND 1

BAND 2

BAND 3

BAND 4

BAND 5

UTUR

ND 4

BAND 4

BAND 5

BAND 5

BAND 6

BAND 6

BAND 4

BAND 5

BAND 6

BAND 4

BAND 5

BAND 6

DATA PERNYATAAN BAND

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SA


BAND
1
2

3
4
5

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK D


BAND
1
2
3
4
5

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK T


BAND
1

2
3
4
5
6

MEMBACA KELOMPOK SATU


BAND
1
2
3
4
5
6

MEMBACA KELOMPOK DUA


BAND
1
2
3
4
5
6

MEMBACA KELOMPOK TIGA


BAND
1
2
3
4
5

MENULIS KELOMPOK SATU


BAND
1
2
3
4
5
6

MENULIS KELOMPOK DUA


BAND
1
2

4
5

MENULIS KELOMPOK TIGA


BAND
1
2
3
4
5
6

MENULIS KELOMPOK EMPAT


BAND
1
2
3
4
5
6

ATA PERNYATAAN BAND

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK SATU


PERNYATAAN BAND
Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap sangat

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap terhad

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap sesuai

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap kukuh

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap terperi

Memberi respons dengan betul terhadap pelbagai jenis ayat yang diperdengarkan pada tahap san
model teladan.

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK DUA


PERNYATAAN BAND
Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menya
menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap sangat terhad.
Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi
menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap terhad.

Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyata
menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap sesuai.

Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi m
menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap kukuh.

Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatak
menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap terperinci.

Berkomunikasi secara bertatasusila dengan menggunakan kata dan ayat yang gramatis bagi menyatak
menyampaikan maklumat yang tepat; dan mengemukakan pendapat pada tahap sangat terperinci, k

MENDENGAR DAN BERTUTUR KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN BAND
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
sangat terhad.

Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
terhad.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
sesuai.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
kukuh.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
terperinci.
Menyampaikan cerita dengan tepat menggunakan ayat yang mengandungi wacana dengan sebutan
sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK SATU


PERNYATAAN BAND
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis a
tahap sangat terhad.

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis a
tahap terhad.

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis a
tahap sesuai.
Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis a
tahap kukuh.

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis a
tahap terperinci.

Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan dan pelbagai jenis a
tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK DUA


PERNYATAAN BAND
Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila

Membaca dan memahami maklumat untuk membuat ramalan, menjanakan idea, dan membuat penila
konsisten, dan menjadi model teladan.

MEMBACA KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN BAND

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sangat ter
Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap terhad.
Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sesuai.
Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap kukuh.

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap terperinci

Membaca, menaakul, memindahkan maklumat, dan mengenal pasti nilai murni pada tahap sangat ter
teladan.

MENULIS KELOMPOK SATU


PERNYATAAN BAND
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sangat terhad.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terhad.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sesuai.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap kukuh.
Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap terperinci.

Menulis ayat secara mekanis dengan betul dan tepat pada tahap sangat terperinci, konsisten dan, m

MENULIS KELOMPOK DUA


PERNYATAAN BAND

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap sangat terhad

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap terhad.

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap sesuai.

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap kukuh.

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap terperinci.

Menulis ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan pinjaman secara imlak, mengedit dan memurn
baca, penggunaan kata, imbuhan, dan struktur ayat yang betul serta tepat pada tahap sangat terperin

MENULIS KELOMPOK TIGA


PERNYATAAN BAND
Menulis jawapan pemahaman, mencatat maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sanga
Menulis jawapan pemahaman, mencatat
Menulis jawapan pemahaman, mencatat
Menulis jawapan pemahaman, mencatat
Menulis jawapan pemahaman, mencatat
Menulis jawapan pemahaman, mencatat
teladan.

maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap terha


maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sesu
maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap kukuh
maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap terper
maklumat, dan menulis ulasan yang betul pada tahap sang

MENULIS KELOMPOK EMPAT


PERNYATAAN BAND
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
pada tahap sangat terhad.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
pada tahap terhad.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
pada tahap sesuai.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
pada tahap sesuai.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
pada tahap terperinci.
Menulis untuk menyampaikan maklumat dengan menggunakan bahasa yang santun;
pada tahap sangat terperinci, konsisten, dan menjadi model teladan.

menghasilkan ke

menghasilkan ke

menghasilkan ke

menghasilkan ke

menghasilkan ke

menghasilkan ke