Anda di halaman 1dari 10

PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL

Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengemaskini kurikulum dengan perancangan untuk


menerapkan kemahiran pemikiran komputasional dalam kalangan murid Tahun 1 dan Tingkatan
1 pada tahun 2017. Kemahiran ini akan diintegrasikan merentas kurikulum.
Apakah itu kemahiran Pemikiran Komputasional?
Kemahiran Pemikiran Komputasional bukan semata-mata literasi komputer seperti mengaplikasi
perisian seperti Excel, PowerPoint, Word dan apps. Ia merupakan kemahiran kritis yang
bertujuan mencari penyelesaian masalah di mana penyelesaian tersebut dapat dilaksanakan oleh
agen pemprosesan maklumat, contohnya komputer, mesin dsb.(Cuny, Snyder, Wing). Ia
melibatkan kemahiran seperti Decompose, Abstraction, Pattern Recognition, Algorithm, Logical
Reasoning, Evaluation dll.
Kemahiran sehubungan ini merupakan asas kepada pembelajaran mesin perangkaan
(Statistical Machine Learning) yang membolehkan pentadbiran dan pengurusan "Big Data"
untuk menyelesaikan masalah yang rumit dalam urusan pangkalan data untuk perangkaan,
memeta, analisis kewangan, dll. Contoh kemahiran pemikiran komputasional yang diamalkan
oleh Google untuk menyelesaikan masalah dapat dilihat dalam video yang berikut:
Pemikiran Komputasional (CT) merupakan proses penyelesaian masalah yang memerlukan
usaha memecahkan sesuatu masalah kepada komponen yang lebih kecil (Decompose), cuba
mengekstrak idea ataupun maklumat yang penting dan relevan (Abstraction), mengenali corak
(Pattern) yang membolehkan perancangan penyelesaian yang tepat bagi mengelakkan ulangan
dan tindakan yang kurang releven supaya meningkatkan keberkesanan proses penyelesaian
masalah tersebut. Individu perlu menggunakan pemikiran logikal (Logical Reasoning) bagi
mengenalpasti maklumat yang penting dan mengaturkan langkah penyelesaian mengikut turutan
yang logikal (Algorithm), menilai pemilihan dan keputusan yang telah dilakukan bagi menguji
kesahihan dan keboleh laksanaan prosedur tersebut (Evaluation).
CT merupakan satu set konsep, aplikasi, perkakasan dan kemahiran sains komputer yang
membantu manusia memahami tingkah laku manusia, menyelesaikan masalah yang dihadapi
dalam kehidupan seharian serta mereka bentuk sistem (The National Academic Press, 2010).

Apakah itu pemikiran komputasional? Menurut pencetus dan pengasas pemikiran


komputasional, Jeannate M Wing, pemikiran ini boleh ditafsirkan sebagai Membina
kuasa dan proses penyelesaian secara pengkomputeran, sama ada dilaksanakan oleh
manusia atau mesin

Model pemikiran komputasional memberikan kita kelebihan untuk menyelesaikan


sesuatu masalah yang kompleks dan rumit.

Pemikiran ini menjawab beberapa persoalan berkaitan keupayaan manusia untuk


menyelesaikan masalah melalui kaedah yang lebih baik daripada komputer dan apa yang
komputer boleh bantu untuk penyelesaian sesuatu masalah.

Pemikiran komputasional adalah kemahiran asas yang penting bagi semua orang, bukan
hanya untuk saintis atau pakar komputer sahaja.

Pemikiran komputasional boleh dilibatkan dalam banyak proses - menyelesaikan masalah


, mereka bentuk sistem, dan memahami tingkah laku manusia dengan menggunakan
konsep asas sains komputer.

Pemikiran komputasional dapat menyusun, menganalisis dan mempersembahkan data


atau idea secara logik dan sistematik.

Pemikiran ini menggunakan teknik Leraian (Decomposition), Pengecaman Corak


(Pattern Recognition), Peniskalaan (Abstraction) dan Pengitlakan (Generalisation) untuk
menyelesaikan masalah

Keterangan:
Perkara yang paling utama mesti dinyatakan yang terakhir, sebagaimana perisa aiskrim yang
paling atas (dan mungkin perisa yang paling kita gemari) hendaklah dinyatakan yang terakhir
semasa memesan aiskrim yang kita kehendaki.
Susunan adalah penting; jika kita memesan aiskrim dalam susunan berbeza, maka kita akan
mendapat aiskrim scoop yang berbeza perisanya.
Oleh yang demikian, pemikiran komputasional menerusi teknik peniskalaan (abstraction) dan
pengitlakan (generalization) boleh memudahkan kita menyusun langkah penyelesaian masalah
mengikut susunan dan ketetapan yang sesuai.

Satu perkara utama dalam pembelajaran sains komputer adalah kepentingan susunan
penyelesaian yang tepat dan memahami kehendak orang lain terhadap kaedah penyelesaian yang
dikemukakan.

CONTOH 1: AISKRIM
Anda ingin membeli aiskrim scoop yang mempunyai susunan 3 perisa sama seperti gambar
disebelah
Penyataan manakah yang paling sesuai semasa memesan aiskrim tersebut?
Saya ingin aiskrim berperisa Coklat, Bluebery dan Strawbery
Saya ingin aiskrim berperisa Coklat, Strawbery dan Bluebery
Saya ingin aiskrim berperisa Strawbery, Coklat dan Bluebery
Saya ingin aiskrim berperisa Strawbery, Bluebery dan Coklat
Jawapannya adalah penyataan:
[4] Saya ingin aiskrim perisa Strawbery, Bluebery dan Coklat

CONTOH PEMIKIRAN KOMPUTASIONAL


(SUMBER: www.bebras.uk)
CONTOH 2: RANTAI MUTIARA YANG AJAIB

Seorang puteri mempunyai banyak rantai mutiara di dalam simpanan koleksinya tetapi
hanya mempunyai satu rantai ajaib seperti gambar berikut:

Disebabkan tuan puteri mempunyai 4 kalungan rantai mutiara yang hampir sama, yang
manakah antara berikut merupakan rantai mutiara yang ajaib.

Jawapannya:

Keterangan:

Rantai mutiara ajaib ini adalah contoh susunan objek yang telah diikat bersama-sama. Mutiara
tersebut disusun mengikut corak tertentu yang boleh dikenal pasti melalui atribut corak yang
telah ditetapkan. Bagi mengenal pasti rantai ajaib, kita boleh melihat atribut atau corak yang
telah ditetapkan.
Begitu juga dalam pemikiran komputasional, teknik pengecaman corak merupakan kaedah atau
strategi bagi mengenal pasti corak yang sama untuk sumber atau objek yang berbeza.
UJI MINDA 1

1. Apakah pemikiran komputasional?


a. Memberi arahan kepada komputer
b. Teknik berfikir seperti komputer
c. Menggunakan siri teknik dan pendekatan bagi penyelesaian sesuatu masalah

2. Mengapa kita perlu pemikiran komputasional?


a. Membantu membina program
b. Membantu menyelesaikan masalah yang kompleks dengan lebih mudah
c. Membantu kita berfikir seperti komputer

3. Di antara berikut, yang manakah BUKAN teknik pemikiran komputasional?


a. Teknik pengecaman corak
b. Teknik leraian
c. Pengaturcaraan
4. Apakah permasalahan kompleks?
a. Permasalahan yang sukar diselesaikan
b. Permasalahan yang sukar difahami
c. Permasalahan yang sukar difahami dan diselesaikan
5. Pemikiran komputasional yang manakah membolehkan kita memecahkan
permasalahan?
a. Teknik peniskalaan
b. Teknik leraian
c. Teknik pengitlakan
6.Apakah contoh pemikiran komputasional?
a. Merancang jalan terbaik untuk ke rumah kawan
b. Bertanya ibubapa untuk ke rumah kawan
c. Menggunakan GPS untuk ke rumah kawan

UJI MINDA 2
1. Mengapa kita perlu meleraikan permasalahan?

a. Bagi menyukarkan penyelesaian masalah


b. Bagi menukar permasalahan yang kita hadapi
c. Bagi memudahkan jalan penyelesaian masalah
2. Apakah contoh teknik leraian?
a. Melihat mekanik membaiki basikal yang rosak
b. Melihat basikal-basikal dan mengecam kesamaan antara mereka
c. Mengkaji bagaimana basikal berfungsi dengan melihat bahagian-bahagian basikal yang
berlainan
3. Di antara berikut, yang manakah BUKAN teknik leraian?
a. Memikirkan untuk memecahkan masalah kepada komponen yang lebih kecil
b. Memikirkan pecahan kumpulan bagi membantu menyelesaikan masalah
c. Menambah komponen permasalahan agar menjadi lebih kompleks
4. Kekerapan penggunaan teknik leraian dalam aktitivi harian?
a. Kita tidak pernah menggunakannya sebab komputer akan melaksanakannya
b. Penggunaan di dalam rutin aktiviti harian kita, tanpa kita sedari
c. Tidak selalu digunakan sebab tidak penting untuk kita
5. Di antara aktiviti berikut, yang manakah menggunakan teknik pengecaman corak bagi
menyelesaikan masalah jenayah?
a. Mengkaji kes berdasarkan corak jenayah yang telah berlaku sebelum ini
b. Memecahkan permasalahan kepada komponen tertentu seperti bila jenayah dilakukan dan
saksi-saksi yang terbabit
c. Mengkaji kes-kes jenayah terdahulu secara umum
6. Apakah kepentingan pengecaman corak dalam menyelesaikan sesuatu masalah?
a. Corak memudahkan kita menyelesaikan masalah kompleks
b. Corak menyukarkan kita menyelesaikan masalah kompleks
c. Corak tidak penting dalam penyelesaian masalah
7. Di antara berikut, yang manakah mempunyai corak?
a. Semua kereta mempunyai roda
b. Kereta saya bewarna putih
c. Kereta kawan saya mempunyai pemain CD/MP3
8. Apakah yang dinamakan model dalam teknik peniskalaan?
a. Model adalah sebuah program komputer
b. Model merupakan sebuah lembaran kerja
c. Model mewakili sesuatu permasalahan
9. Di antara penyataan berikut, yang manakah BUKAN ciri yang umum?
a. Buku adalah sesuatu yang seronok untuk dibaca
b. Buku ini seronok untuk dibaca
c. Buku saya sangat seronok untuk dibaca

10. Bagi melukis gambar kereta, ciri umum manakah yang penting untuk kita ketahui?
a. Siapakah pemilik kereta tersebut
b. Siapakah penjual kereta tersebut
c. Adakah kereta tersebut mempunyai roda?

Pemikiran Komputasional
Menurut pencetus dan pengasas pemikiran komputasional, Jeannate M Wing, pemikiran ini
boleh ditafsirkan sebagai membina kuasa dan proses penyelesaian secara pengkomputeran,
sama ada dilaksanakan oleh manusia atau mesin.

Pem
ikiran komputasional adalah kemahiran asas yang penting dalam menyelesaikan masalah,
mereka bentuk sistem, dan memahami tingkah laku manusia dengan menggunakan konsep asas
sains komputer. Pemikiran komputasional dapat menyusun, menganalisis dan mempersembahkan
data atau idea secara logik dan sistematik. Teknik yang digunakan dalam untuk menyelesaikan
masalah adalah seperti Leraian (Decomposition), Pengecaman Corak (Pattern Recognition),
Peniskalaan (Abstraction) dan Pengitlakan (Generalisation).

Dala
m erti kata lain, Pemikiran Komputasional merupakan proses penyelesaian masalah yang
memerlukan usaha meleraikan sesuatu masalah kepada komponen yang lebih kecil
(Decomposition), cuba merumuskan idea ataupun maklumat yang penting dan relevan
(Abstraction), mengecam corak (Pattern Recognition) yang membolehkan perancangan
penyelesaian yang tepat bagi mengelakkan ulangan dan tindakan yang kurang releven. Individu
perlu menggunakan pemikiran logikal (Logical Reasoning) bagi mengenalpasti maklumat yang
penting dan mengaturkan langkah penyelesaian mengikut turutan yang logikal (Algorithm),
menilai pemilihan dan keputusan yang telah dilakukan bagi menguji kesahihan dan keboleh
laksanaan prosedur tersebut (Evaluation).

Anda mungkin juga menyukai