Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH

Mata Pelajaran dan


Kelas
Tajuk/ Unit

Sejarah Tahun 4 Makwa

Tarikh
Masa

3/8/2016 (Rabu)
8.30-9.00 pagi

Standard Kandungan

5.1 Tokoh- tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka.

Standard
Pembelajaran

5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam


masyarakat Melayu lama.

Objektif

Aktiviti

EMK

Bahan Bantu
Mengajar
Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran
DSP

Tema : Sejarah Awal Negara


Tajuk 5 : Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka
Unit 8 : Tokoh Terbilang
(Maksud Tokoh Terbilang)

K 5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni masyarakat dahulu


yang dapat dicontohi.
Di akhir pembelajaran, murid dapat :
i.
Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam
masyarakat Melayu lama
ii.
Menjelaskan nilai-nilai murni masyarakat dahulu yang
dapat dicontohi
1. Melihat contoh struktur kepimpinan di Malaysia
2. Menyusun piramid struktur kepimpinan Melaka
3. Melihat video aktiviti masyarakat dulu dan menjawab
soalan
Nilai Murni - menghargai, bekerjasama, bersyukur
KPS
- Elemen asas sejarah.
Dimensi Kewarganegaraan - menghargai masa lalu
ENT TMK

Slaid powerpoint, LCD, komputer riba, pembesar suara, buku


teks, kit piramid tokoh terbilang, gambar gambaran kesultanan
Melaka

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LANGKAH
Set induksi (5 minit)

EMK
Nilai Murni

CATATAN
BBM

Guru menunjukkan strukur kepimpinan


Negara Malaysia.

- menghargai

1. Guru bertanyakan soalan kepada


murid berkaitan strukur kepimpinan
tersebut tersebut:
b)
Siapakah perdana Menteri
Malaysia?
- Murid menjawab soalan guru

KB

- Slaid powerpoint,
LCD, computer
riba

c)

Apakah jawatan-jawatan yang


sandang oleh menteri-menteri
ini?
- Murid menjawab soalan guru

d)

Siapakah perdana Menteri kita


yang pertama?
- Murid menjawab soalan guru

e)

Kenapakah saya tunjukkan


struktur kepimpinan ini kepada
kamu?
- Murid menjawab soalan guru

-Menjana Idea
-menghubung kait

2. Guru mengaitkan jawapan murid


dengan tajuk pelajaran hari ini.
Langkah 1 (10 minit)
1. Guru menjelaskan struktur
pemerintahan di negeri Melaka
2. Guru meminta beberapa orang murid
menyusun kit piramid tokoh mengikut
struktur kepimpinan dengan betul.
3. Murid juga dikehendaki menjelaskan
semula kit yang mereka susun
tersbut.
4. Guru mengulangi semula jawapan
yang dijelaskan oleh murid secara
ringkas

KB
- menjana idea

Langkah 2 (10 minit)

Nilai Murni

1. Guru menunjukkan semula video


tentang aktivti masyarakat pada
zaman pemerintahan Melaka

Bekerjasama

BBM
- kit piramid
tokoh

BBM
- Video, LCD,
komputer riba
dan pembesar
suara

2. Guru meminta murid menjelaskan


ciri-ciri aktiviti masyarakat Melaka
yang harus dicontohi
3. Guru mengulang semula jawapan
murid.

KB

Penutup (5 minit)

Nilai
Bersyukur

1. Guru menunjukkan gambar


gambaran kesultana Melaka
2. Guru merumuskan isi penting
pelajaran hari ini.
Refleksi

Menjana idea
menghubungkait

BBM
- Gambar
gambaran
kesultanan
Melaka.

Anda mungkin juga menyukai