Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH

Mata Pelajaran dan


Kelas
Tajuk/ Unit

Sejarah Tahun 4 Makwa

Tarikh
Masa

26/7/2016 (Selasa)
9.30 -10.00 pagi

Standard Kandungan

4.1 Kedudukan kerajaan - kerajaan Melayu Awal

Standard
Pembelajaran

4.1.3 Menamakan laut, selat, teluk dan pulau pada peta di sekitar
kerajaan Melayu Awal.

Tema : Sejarah Awal Negara


Tajuk 4 : Kerajaan Melayu Awal
Unit 7 : Kerajaan Melayu Awal
(Warisan Negara Saya)

K4.1.6 Menyatakan keperluan menjaga kebersihan persisiran


pantai.

Objektif

Aktiviti

EMK

Bahan Bantu
Mengajar

Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran
DSP

Di akhir pembelajaran, murid dapat :


i.
Menyenaraikan laut, selat, teluk dan pulau pada peta
di sekitar kerajaan Melayu Awal.
ii.
Menjelaskan kepentingan menjaga kebersihan
persisiran pantai..
1. Melihat video kerajaan Melayu awal
2. Menyenaraikan pelbagai bentuk muka bumi pada peta
3. Pembentangan kumpulan tentang kepentingan menjjaga
kebersihan persisiran pantai
Nilai Murni - menghargai, bekerjasama, bersyukur
KPS
- Elemen asas sejarah.
Dimensi Kewarganegaraan - menghargai masa lalu
ENT TMK

Video lagu Maher Zain bertajuk Alhamdulillah, peta Asia


Tenggara, LCD, komputer riba, pembesar suara, buku teks,
kertas sebak, dan pen marker, Gambar contoh pantai yang
tercemar

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LANGKAH
Set induksi (5 minit)

EMK
Nilai Murni

CATATAN
BBM

Murid menonton video lagu Maher Zain.

- menghargai

- Video Maher
Zain, LCD,
computer riba,
pembesar suara

1. Guru bertanyakan soalan kepada


murid berkaitan dengan video yang
ditayangkan:
b)
Apakah kehidupan yang kamu
lihat dalam video ini ini?
- Murid menjawab soalan guru
c)

Bagaimanakah bentuk muka


bumi yang ada dalam video
ini?
- Murid menjawab soalan guru

d)

Mengapakah kita perlu


menjaga kebersihan alam
sekitar?
- Murid menjawab soalan guru

e)

KB
-Menjana Idea
-menghubung kait

Kenapakah saya menunjukkan


video ini kepada kamu?
- Murid menjawab soalan guru

2. Guru mengaitkan jawapan murid


dengan tajuk pelajaran hari ini.
Langkah 1 (10 minit)
1. Guru menjelaskan secara ringkas
tentang bentuk muka bumi
berdasarkan peta Asia Tenggara.
2. Murid dikehendaki menyalin semula
pada buku teks.
3. Beberapa orang murid kemudiannya
dikehendaki menbacakan nota yang
mereka salin daripada buku teks.
4. Guru mengulangi semula jawapan
yang dijelaskan oleh murid secara
ringkas

KB
- menjana idea

Langkah 2 (10 minit)

Nilai Murni

1. Murid dibahagikan sebanyak 5


kumpulan yang terdiri 5 orang.

Bekerjasama

BBM
- LCD, computer
riba, buku teks

BBM
- Kertas sebak,
pen marker

2. Setiap kumpulan dikehendaki


berbincang dan wakil kumpulan
dikehendaki membentangkan
kepentingan menjaga kebersihan
alam sekitar
3. Guru menjelaskan semula secara
ringkas jawapan yang dibentangkan
oleh murid tersebut.

KB

Penutup (5 minit)

Nilai
Bersyukur

1. Guru menunjukkan contoh pantai


yang tercemar.
2. Guru merumuskan isi penting
pelajaran hari ini.
Refleksi

Menjana idea
menghubungkait

BBM
- Gambar contoh
pantai yang
tercemar